uwelier (S^oot Gezondheidszorg Kethel - Groenoord Zaalvoetbal CKleine akkoordjes Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman GELDLENINGEN z Maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Uit de Martinusklok Wie niet weet waar ie het beste en goedkoopste kan kopen, leest beslist geen NOORDER AKKOORDEN Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 06 zaterdag en zondag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Gezondheidszorg Kethel-Groenoord RAAD voor Bejaardenwerk - Schiedam Zolder-Theater In de Teersfool" Poppenspel P.T.T.-ers zonder hoofddeksel Vereniging voor Gezondheidszorg Zr. van Dalen Zr. Gielen Zr. Wagenaar-Walta Zr. Smink-van Kasteel Zr Kletter-v. Leeuwen telefoon 71 03 59 telefoon 70 57 74 telefoon 70 90 90 telefoon 70 53 53 telefoon 71 05 27 In „de Martinusklok", lijvig sohoolorgaan van de St. Martinus- school uit Tuindorp, lazen we de volgende impressie van Eric van Geloven: „Over de herfstvakantie, naar A1- verna. Er zijn pony's en er zijn heel veel bossen in de buurt we gaan in een carven er zit verwar- ming in de carven het is hart- stikke leuk ik ben al wezen kij- ken toen ik bij mijn oom was op de pony's kan je rijden misschien vinden wij eikels en zo die nemen we mee naar school en tamme kastanjes als we er veel vinden kom er een hele zak op school Dag allemaal". Connie schrijft: „er zijn nu een helleboel in het diieppen 4 kinderen en 3 kinder en hebben dieplomas en derest zwemmen ze alien mal in het dieppen we mogen wel ens van de hogen wip af en ook van de lagen wip af". Is het niet heerlijk zo'n blad door te lezen? 24/25 november telefoon 71 03 59 1/2 december telefoon 70 90 90 Dietiste (op medisoh advies), in ,,De Ark", Hargplein 101, elke 2e maandag van de maand van 10.00 tot half 11 voor leden gratis, voor niet-leden 5,00. Kraamzorg, gelegenheid tot bespreken elke 3e donderdag van de maand van 2.00 tot 3.00 uur, in „De Ark", Hargplein 101, (Wit-Gele en Groene kruis). Magazijn, Kerkweg 8, openingstijden: maandagavond en vrijdagavond van 6 tot 7 uur, woensdagmiddag van 1 tot 2 uur, tel. 70 91 48. KurSUSSen (prae-natale en post-natale gymnastiek, gymnastiek voor be- jaarden, moeder- en kleuterkursussen) inlichtingen bij Mevr. M. C. van Pelt, Meeuwensingel 78, telefoon 70 38 20. Sekr.- C. Dubbeld, Kerkweg 12, tel. 70 53 78. Ledenadministratie, Th. van Deurzen, telefoon 70 94 11. Overzicht van de wedstrijden ge- speeld tegen S.D.V. en Nestoro. Deze laatste twee wedstrijden ge- speeld in de sporthal „Oude Lijn- baan" zijn voor ons basisteam voorspoedig verlopen. De eerste wedstrijd werd door ons na een harde wedstrijd met 6-4 gewon- nen. De eerste helft werd afge- sloten met een 4-0 score. Een helft waarin Groenoord op alle punten superieur was. De tweede helft was duidelijk minder, dit was deels te danken aan het hardere spel van S.D.V. en de vaak eigen- aardige beslissingen van de scheidsreohter. Echt in gevaar kwam Groenoord echter niet, eindstand 6-4. De wedstrijd tegen Nestoro werd begonnen met drie spelers uit ons reserve team. Dit bleek echter geenszins een verzwakking te be- tekenen, want ook deze wedstrijd werd gewonnen en wel met 4-0. Jammer genoeg werd er door en- kele spelers niet intelligent ge noeg gespeeld, anders was de uit- slag zeker hoger uitgevallen. Helaas is de competitiestand niet op te maken, omdat in de alge- mene mededelingen van de KNVB teveel fouten in de uitslagen voor- komen. Het is echter voor Groen oord zo, dat wij van de 9 gespeel- de wedstrijden 5 hebben gewon nen, 1 gelijk gespeeld en 3 ver- loren, wat ons op een punten- totaal van 11 punten brengt, voor- waar geen slecht resultaat. Sectie „Warme Maaltijden". In Schiedam werkt nu al 8 jaar de „Warme Maaltijden" dienst. Zij zorgt ervoor, dat 3 x per week een maaltijd bezorgd wordt bij alleenstaande of minder valide ouderen. Deze mensen willen graag hun zelfstandigheid behou- den, maar meestal kunnen zij het niet meer opbrengen, om regel- matig voor zichzelf te koken en dit kan fataal zijn voor hun ge- zondheid. Vanaf de oprichting van onze dienst konden we steeds rekenen op de hulp van vele 'vrijwilligers' voor het thuisbrengen van de maaltijden. Door verhuizing naar elders of door ziekte in het gezin zijn onze gelederen wat uitgedund. Daarom zouden we een beroep op U willen doen. 't Gaat om het beschikbaar stellen van 1 a ly2 uur van Uw tijd eens per 14 dagen, op maandag, woens- dag of vrijdag tussen de middag. Met eigen vervoer kunnen we U bijzonder goed gebruiken, maar ook zonder dat bent U van harte welkom. Wilt U nog wat nadere informatie, dan kunt U tot 5 uur n.m. terecht bij Mevrouw van Es, administratie dienstencentrum „de 4 Molens", telefoon 70 55 00; of bij Mevrouw van Iperen, telefoon 70 81 10. II In het vti volg - zo vernamen wij - behoeft het personeel van de P.T.T. geen baret of pet meer te dragen. Bij het uitreiken van een nieuw uniform worden de petten niet meer bijgeleverd. Dit zal alleen nog op verzoek ge- schieden. Of iedereen dit prettig vindt, we weten het niet. Maar misschien komt het de service wel ten goede. In ieder geval is er niemands die er met z'n pet naar kan gooien. - '•-<* - TELEFOON 7006 47 24- november Poppentheater Herman Tieman met „Gijs". 1 december Toneelgroep ,,Wij" brengt kindertoneel. 8 december Henk Driessen met poppen theater, sprekende pop, balonnenshow en goochelen. Deze voor kinderen bijzonder leu- ke voorstellingen worden gehou- den in het Theater „In de Teer- stoof", op zaterdagmiddag om half drie. Entree f 2,50 (in de pauze gratis limonade). Kaarten verkrijgbaar (ook telefo- nisch) bij de VVV in Schiedam. Wijziging van enkele consultatie- buro's voor zuigelingen en kleu- ters en van enkele zittingen. Met ingang van maandag 19 nov. is pand Sohiedamseweg 31 door onze vereniging ontruimd. Dit houdt in dat alle eonsultatie- buro's vanaf heden uitsluitend in het gebouw aan de Kerkweg 8 worden gehouden. De volgende C.B.'s zijn derhalve gewijzigd; zuigelingen: dinsdagmorgen (Zr. van Dalen); tijden ongewijzigd; kleuters: (Zr. van Dalen) van woensdag- morgen naar maandagmorgen; (Zr. Gielen) van donderdag- morgen naar vrijdagmorgen; (Zr. Smink) van donderdag- morgen naar maandagmiddag. De zittingen van dietiste en Kraamzorg worden vanaf heden gehouden in „De Ark", Hargplein 101, tijden ongewijzigd, zie informatie-bulletin. Tarief; Ieder woord of leesteken a 10 ct. Uneven onder nummer 1 gulden extra, hidden niet vooraf betaald, incassokosten 1,50. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons - „De Favoriet" F. J. Elderhorst - Slijterij - Wijnhandel ..Chandon". o o i-t Q- rt> l-t vr 7? o o l-l O- n 3 De Spaarbank anno 1820 Voor Uw vakantie- en zakenreizen. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze op- geven bij; Slijterij-Wijnh. 'Chandon', Schied.weg 41c. DE Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. Voor slechts 10 cent per woord zetten wij uw ad- vertentie voor koop of ver- koop en komt deze adver- tentie onder de ogen van haast 20.000 mensen. Is dat te duur? Probeer het eens, succes verzekerd. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw reisverzekering en deviezen. Pedicure - Manicure Schoonheidsspecialiste Mej. M. Maliepaard, tel. 70 24 10. Bachplein 444, Schiedam - Groenoord. Opgave nieuwe leden Wijkvereniging Groenoord tel. 7010 65 of Postbus 410. Kosten sltchts 1.50 p. mnd. De Spaarbank anno 1820 Voor al Uw verzekeringen Te koop: Prachtige bruids- japon met lange mouwen, maat 36, exclusief model en uitvoering. (Met toebe- horen). Prijs f 100,—. fnlicht.: Telefoon 70 35 18. Aardige ATTENTIE bij al le bij ons bestelde geboor- te-, verlovings-, huwe- lijks- en visitekaarten. Verkoop dagelijks van 19.00 - 21.00 uur. Drukkerij ,De MAGNEET' Rotterdamsedijk 279 - 281 Schiedam - Telef. 26 86 66 De Spaarbank anno 1820 Voor hypotheken zonder afsluitprovisie. De Spaarbank anno 1820 Met o.m. 2 vestigingen in Schiedam-Noord. Louis Zimmermannplein hoek P. van Anrooylaan Populierenlaan 5. Bezoek van Sint Nicolaas 2 of 5 december H. Kreuger, Bachplein 70 Tel. 7105 17 na 18.00 uur. Gaande van Lisztplein naar Sibeliusplein verlo- ren; een zilveren Horloge (met grove schakelband) t.b.t.b. Lisztplein 232, telefoon 70 01 60. De Spaarbank anno 1820 Voor termijnrekening met TOPRENTE. Losse centen zijn lastig en haast niets meer waard. De centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, invaliden, alleen- staanden, zieken, enz. enz Bel. 7010 65 en ze worden even gehaald. Heeft U ideeen om de leefbaarheid in Schiedam- Noord te verbeteren. Stuur ze naar de Wijkvereniging. Postbus 410 - Schiedam. Zij worden graag voor U uitgewerkt. De Spaarbank anno 1820 Voor Zilvervlootsparen voor de jeugd, leeftijd tussen 15 en 21 jaar. Wie ruilt mijn 5 kamer- woning, Rotterdamsedijk, uitzicht Koemarktplein, voor 4 kamerwoning in Kethel omgeving Tuindorp Brieven onder nr. 421 van De Spaarbank anno 1820 bijkant. Populierenlaan 5 nu ook 's-middags geopend van 14.00 - 16.00 uur. TE KOOP TRABANT in goede staat. Na 18.00 uur telefoon 70 37 49. De Spaarbank anno 1820 De echte GEZINSBANK. Te koop aangeboden: goed draaiende Mercedes Die- selmotoren OM 636, 4 cil. 40 pk. Uitstekend geschikt voor ombouw tot jacht- motor. - Vanaf 450,00 excl. B.T.W. BOGENDA B.V., Ridder- kerk, telef. 01804 - 18601. De Spaarbank anno 1820 Voor Uw salarisrekening. Ook donderdag-avond ge opend van 18.30-20.00 uur. Frisse lucht te koop. Stort een willekeurig bedrag op giro 65 67 00 t.n.v. Boom- plantaktie Schiedam-Nrd. U kunt tevens een plaats vragen en de soort boom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1973 | | pagina 5