D boutSQue'74 boutique^ HIPKE Winkelcentrum Sporlhuis Hitman INGEZONDEN Nationale Leefmilieu competitie voor de Nederlandse Jeugd „|AGTMAN" Bestudeer een milieuprobleem Milieukikker van ..recycled"' glas verf/wandbekleding Mgr.Nolenslaan696 Tel708766 ~y Uit mijn raam gezien Schaak- vereniging GR0EN00RD Uoor verf/wandbekleding Mgr.Nolenslaan696 V^Tef.70 8766 STOEL OVERTREKKEN LOS VERKRIJGBAAR fluitketel ter waarde GROTE SORTERING FEESTARTIKELEN Kinderkoor in Groenooord is er! Er zijn mensen die adver- teren nog niet in NOORDER AKKOORDEN Kunnen zeker geen klan- ten meer gebruiken. Da's jammer hoor! Voetbal AUTORIJSCHOOL in het bezit van vakdiploma's VAMOR en METH. RIJ-INSTRUCTIE. De rijopleiding wordt o.a. verzorgd met Opel Kadett Auto- maat; autorijden zonder schakelen. Tevens Opel Kadett Special. DIRK SCHaFERPLEIN 42 - TEL. 70 56 45 - SCHIEDAM Voor alle deelnemers aan de com petitie is de opgave: kies een be- staand of toekomstig milieupro bleem, bestudeer het, en breng van deze studie verslag uit aan de organisatie van de competitie, bij voorkeur met een omschrijving van de mogelijke oplossing van het prableem. Gevraagd wordt om in dit eindverslag aan te geven hoe het onderzoek is opgezet, en waarom juist dit milieuprobleem voor eigen studie is gekozen. De deelnemers hebben royaal de tijd voor grondig studie- en onder - zoekwerk. Het eindverslag kan tot uiterlijk 21 September worden op- gestuurd naar de organisatie te Den Haag. Aanmelden voor de oompetitie kan tot 27 april. Over de prijzen merkt de organi satie op dat deelnemen belang- rijker is dan winnen. De eigen- lijke hoofdprijs van dit serieuze spel, aldus de organisatie, is het behoud en de verbetering van het leefmilieu, waaraan de Nederland se jeugd een eigen bijdrage kan leveren. Desalniettemin zullen ook meer traditionele prijzen ter be- sohikking worden gesteld die ove- rigens alle verband houden met het milieu. De algemene winnaar zal in ieder geval een zg. Milieu kikker van glas ontvangen. Dezer dagen zal de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Na- ties ruim 10.000 adressen in het gehele land voorzien van brochu res en posters over de Nationale Leefmilieu Competitie. Aangeschreven worden onder meer 7000 scholen voor het voort- geeet onderwijs en 3500 buurt- en clubhuizen en jongerenorganisa- ti-es. Den Haag - De Nederlandse Ver eniging voor de Verenigde Naties zal speciaal voor de Nederlandse jeugd een omvangrijke milieuactie organiseren: de Nationale Leef milieu Competitie. Alle jongeren van 11 tot en met 25 jaar worden uitgenodigd eraan mee te doen, naar keuze in groeps- verband of individueel. Doel is om de jeugd verder aan te moedigen een bepaald milieupro bleem te bestuderen om aldus hun kennis en inzicht in deze proble- matiek te vergroten en een bij drage te leveren aan een beter leefmilieu. 'kWoon boven een kruispunt en kijk naar beneen Een golf van auto's stroomt onder mij heen. Van West naar Oost, van Zuid naar Noord En de stroom, hij kabbelt of stroomt maar voort. En als een echte stroom heeft hij getijen Van eb en vloed, zo is het met dat rijen. Van acht tot negen is het een lichte vloed Dat dan de nieuwe dag begroet. En in iedere wagen zit een mens - of rnensen - te wachten Dan denk ik wel eens; wat hebben ze in gedaohten? De een denkt: jongen, dat is dad'lijk weer zwaar karweien De Zakenman denkt en peinst: Zou 't vandaag winst kunnen lijen? Maar 't licht springt op groen en 't stroomt weer goed Naar 'tdoel waar je heen wilt, of soms wel moet. Dan kabbelt er een beekje, maar tegen twaalf uur Is er stroomversnelling voor korte duur. Daarna brengt 't stroompje de bus met dames naar de stad Voor een prettige visite of je koopt er wat. Maar tussen vijf en zes is 't stormvloed met windkracht acht. Komt 't allemaal goed terecht? Had je anders verwacht? Want de gemeente heeft gezorgd voor dammen en dijken De knipperlichten staan pal, die weten van geen wijken! Leggen stroomgedeelten in de goede baan, Daar tipt zelfs een verkeersagent niet aan. Van ernstige ongelukken heb ik nog niet gehoord Bij zoveel verkeer is dat gewoon ongehoord! Maar 't zicht is daar ruim, knipperlichten goed afgestemd, De stroom gaat door geen opsitopping geremd. Op de drukste tijd telde ik soms 130 auto's in 'tkwartier Dat zit ik te bekijken door mijn vensterruit hier. Jan van Rotterdam. Standen van de huishoudelijke competitie. Kampioensgroep 1. G. Vermeul 2. J. Reismann 3. J. Rusch 4. M. Fick 5. W. van Mullem 6. A. de Groot Groep 1. 1. H. Keetbaas 6-4 4-3% 5-2% 5-2 4-1% 4-% 9-8 2. J. Huyzer 8-5 3. J. van Troost 7-4% 4. J. Schaeben 7-4 5. E. van der Steeg 9-4 6. D. v. d. Veen 6-3% 7. F. de Groot 5-3 8. M. Buckets 5-2 9. B. van Wijngaarden 6-1% 10. J. Zwart 6-1% 11. R. Helsinger 5-1 Groep 2. 1. J. v. d. Dool 10-6% 2. J. Groen 8-6 3. C. Slagmolen jr. 7-5% 4. A. Schilten 10-5% 5. L. Mulder 9-4 6. M. van Soest 9-4 7. A. Eenhuizen 8-3% 8. A. Langewis 10-3% 9. P. Bouts 6-3 10. A. van Mastrigt 8-3 11. J. Beech 9-3 12. C. Groeneveld 6-2% Groep 3. 1. P. Steenbergen 8-6% 2. J. M. v. d. Dool 8-6% 3. G. Onverwacht 9-6 4. V. Andjelkovic 8-4% 5. C. Slagmolen sr. 9-4% 6. A. v. d. Ster 8-3 7. P. Slagmolen 6-2% 8. J. Renskers 8-2% 9. T. Buurman 7-2 10. R. Huseljic 7-1 I.v.m. Koninginnedag, welk feest op dinsdag valt, zal in de week van 29 april tot 4 mei GEEN schaak- avond zijn. 'bhelloeti 'e poL ^OCvl •n Dr. WibautpUin 47 GROTE SIERKARAF Div. kleuren v. 3.50 nu f 2.95 IJSCOUPES Roestvrijstaat f 3.95 BLEU JEANS is het helemaal MAKE-UP TASJE v.a. f 2.50 ETUIS - TOILETTASSEN WEER VOORRADIG HANDIGE SAFARITASSEN Reeds goedkoop voor j" 12.95 NU9.95 PRACHTIGE HIPPE KEUKENKLOK op batterijen 37.95 NU f 29.95 TOMADO SNELKOOKPAN Spec, aanbieding 94 67.50 BRABANTIA PEDAALEMMER Aanbieding f 17.50 TUINMEUBELEN CAMPING KINDERSTOELTJE Opklapbaar f 12.95 LICHTGEWICHT STOELEN f 29-95 RELAXSTOEL EXTRA STEVIG 54.95 PARASOL VERSTELBAAR 39.95 STEVIG KINDERBAD j" 17.95 BOTEN VANAF f 21.00 B. K. AKTIE BIJ AANKOOP VAN EEN B.K. PANNENSET EEN VAN 27.50 KADO. 30 april KONINGINNEDAG alleen 's-ochtends GEOPEND De oproep van de zangvereniging ..Euphonia" in de Noorder Akkoor- den van 27 februari j.l. blijkt zeer succesvol te hebben gewerkt. Met de aanmelding van maar liefst 140 kinderen is de vereniging (met 2 koren) nu reeds twee maal in het Schepphuis bijeen geweest. Deze oorspronkelijk uit de Gorzen stammende zanggroep o.l.v. diri- gent D. Stam is zeer verheugd over de grote belangstelling. Zaalsporten voor al uw sportartikeien Oranjeitraat 15 Schiedam Taleloon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 11