DRANKENEXPRESSE „DE KETEL" iationale Actie Rode Kruiswoord puzzel Snackbar't HOEFIJZER Tooiaaangrevend iaa iic^ol M'liicdam BijFi Siiperiiuii'kt KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS Winkelcentrum „DE KETEL" Let op odic oflverteiitie op patina 4 Met medewerking van Uw nieuwsblad Horizontaal: Verticaals Zo inzenden DE GEZELLIGSTE SNACKBAR VAN SCHIEDAM WINKELCENTRUM „DE KETEL" Let op onze aanbiedingen op de achterpagina SCHIEDAMSEWEG 41 KETHEL Let op onze wekelijkse aanbiedingen zie pagina 7 „Geef gehandicapten een vakantle", is de slogan van deze nationale Rode Kruis- puzzelactie. Het doel daarvan is geld bijeen te puzzelen voor de vakantie- projecten van het Nede.rlandse Rode Kruis voor chronisch zieken en invall- den. Jaarlijks brengen 5.000 gehandicap ten een week vakantie bij het Rode Kruis (op de J. Henry Dunant en in de spe- ciale tehuizen) door. Zij worden verzorgd door 2.500 Rode Kruis-vrijwillig(st)ers. U kunt hun vakantie financieel mogelijk irtaken door aan de actie deel te nemen. In mei kunt U in aanmerking komen voor de eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan van f 10.000 en een Mark-orgel van 2295. Daarvoor dient men alle letters E van de op- lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel- len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft, kan vast een krant met alle puzzels tesamen bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart met 1 extra aan postzegels aan het Neder- landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in Den Haag richten of een bedrag van f 1 stor- ten op giro 3046000 van datzelfdo Rode Kruis. 32 33 34 35 I. harde wind - 4. wljd - 8. rivier In ltall§ - 10. United States (afk.) - II. voormlddag (afk.] - 13. deel van een vis - 16. onmeetbaar getal - 17. niet droog - 19. roem - 20. strand- meer - 21. Europeaan - 23. Ik (lat.) - 25. vaste regel - 26. godin van de dageraad - 28. amakeloos - 30. klip - 32. voorzetsel - 34. dunne - 36. spoedig - 38. circa (afk.) - 39. spot- 41. daar - 42. beryllium (afk.) - 43. oude lengtemaat - 45. gewlcht van de verpakklng - 48. door God gezon- den straf. 1. houdlng - 2. voorzetsel - 3. kle- dingstuk - 5. hardhandlg - 6. boom - 7. plotselinge woede - 9. nuttige dieren - 12. lid van het gezin - 14. een weinig - 15. In deftige stljl: uur Prijzenpakket Tegelijkertijd maakt U kans op een van de veie fantastische prijzen die gratis voor dit doei ter beschikking zijn ge- steld. Hoofdprijzen 1. Een kleurentelevisie - Philips Neder- land, Eindhoven - 2595 2. Een Hi-Fi-instailatie - 1 Scandyna 2000-2 en 2 Scandyna A 20 luid- sprekerboxen - Acoustical Handel Mij., 's-Graveland - 1475 3. Meubilair naar keuze - Meubelfabriek DECO, Varsseveld - 1000 4. Een koel/vrieskast 3 sterren - Esta/van Swaay, Amersfoort - 652 5. Een Starlet 353 naaimachine - Singer, Amsterdam - 549 6. Een portable televisie - Erres Neder- land, Rotterdam - f 525 7. Novilon-vloerbedekking - Krommenie, Krommenie - 500 Middelgrote prijzen 8. Een radio-cassette-recorder, Vereniging Centra, Amersfoort - 379 9. Een wasemafzuigkap type Bosch DUH 61, Willem van Rijn, Amsterdam 311 10. Een Prisma Electronic Horloge, Jansen, Post Cocx, Amsterdam - f 229 11. Een zelfknoopwandkleedpakket, Kon. D. S. v. Schuppen, Veenendaal - 179,50 In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk- ai^e?. j" i18" no' genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. Oe zin die bij u ''Chaamsdeel - 22. een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven bevel - 24. scheepstouw - 27. adem- wijze _in. stoot - 29. niet grof - 30. hert - 31. op je geboortedag - 33. geiuid van een ezel - 35. watering - 37. muziek- noot - 39. Sociaal Economische Raad (afk.) - 40. opstootje - 42. broer (afk.) - 44. bergplaats. 12. Een 8-daags Kris-kras-abonnement 1e klasse voor 2 personen, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht 144 13. Een verlichte reliefglobe, De Eerste Nederlandse Globe Industrie, Zwoile - 100 23. Een Giemme NT autowashandschoen, Fa. G. van Amersfoort - Zeist - 10,95 Tenslotte zijn er 110 Fotomagazines ,,Konlngln Juliana 2565" ter beschikking gesteld, zodat de kans op een prijs groot is. Klelnere prijzen 14. Een pakket miniatuurauto's, World Present, Roermond - f 90 Een aluminium huishoudtrap, Ind. en Handelsonderneming ..Bijstede Nunspeet - 62,50 Een schoenenwaardebon, Herman's Schoenen, Utrecht - 50 Een tricot herenpyjama, Sir Edwin, Wildervank - 36,50 Een kalkoen a 3 kg, Produktschap Pluimvee en Eleren, Zeist Een blikradio, Coca Cola Export Corporation, A'dam - 25 Een doos kauwgommix, Maple Leaf, Amsterdam - 24 Een puzzelwoordenboek, Uitg. Luitingh Publishers, Laren N.H. Een koffieset Modern (glazen pot zakjes), Filtropa, Maastricht - 16,50 15. 16. 17. 18. 19 20 21. 22 - 25 - 16,90 filter U stuurt de gevonden slagzin op een brief kaart naar het specials adres van het Nederlandse Rode Kruis, Postlaan 89, s Gravenhage Hiak naast de gewone trankering (30 cent] minimaal 1,(maximaal 5,aan gel- dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin- gen inzenden als U wilt, mits voldoende gefrankeerd. U kunt ook uw oplossing op een girobiljet (geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan tenminste f 1,of zoveel U wilt over op giro 46 089 .van het Nederlandse Rode Kruis te s-uravennage. Uw oplossing moet op 18 mei binnen zijn. Op 20 mei trekken in Bergen (N.H.) notarls Van Beusekom uit 's-Gravenhage en notarls Brons uit Bergen de fantastische prijzen. De vergunning voor deze puzzelactie ten bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten voor chronisch zieken en irivaliden is ver- leend door de Staatssecretaris van Justitie, bij besluit van 31-10-'73, nr. L.O. 700/143/230.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1974 | | pagina 2