(^uweliei Centen-Aktie Platennieuws EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN c o o Z Courses Duindigt juli 1975 'Jeugdland' in AHOY Gevenden voorwerpen ANWB Autorijschool Groenoord „Stichting voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichiing Schiedam" Sociale Werkvoorziening Weer veel „GESLAAGDEN" bij Insiituuf De Jongh VERHUISD Bewonersvereniging »KETHEL-OOST« i.o. Jan Gorissen op het Negram-label Familieberichl Dagboottocht voor minder Validen personen Dr. WibauJploiri 15 - T«l»(oon 70 69 05 <u T3 O O -Ui 5-I <u T3 S-( Een voorlopige half-jaarlijkse ba- lamis heelt duidelijk gemaakt, dat Duindiigt van 1975 in zakelijk en sportief opzicht een goed jaar ga>at maken. Meer bezoeikers dan in voorgaaracLe jaren - een fors ge stagen tatalisaitor - omzet en sport die doat vermoeden dat Nederland in draf en ren in West-Europa een steads belangrijker rol gaat spelen. Vakantie-maand juli biedt de course-toezoekers tien programme's waarvan twee uitscbieters. Zondag 13 juli a.s. dag van de waarheid voor 3-jarige Volbloeds: De Derby. Een gabeuren waarvoor de favorteten voor de ruirn 46 mille prijzengeld niiet meer op een hand te tellen zijn. Daarom zal de Derby meer aanspreken dan ooit het geval is geweest. Tweede topper deze maand: de Dag van het Paard, een bippische gebeurtenis die Interna tionale venmaardheid heeft gekre- gen. Dit hiippisch festijn is de laat- ste jaren goed voor zo'n 20.000 grote en kleine toescbouwers die in een bijna zeven uur durende show alles wat met paarden en pony's te maken heeft krijgen voorgezet. De veel geboorde kreet: je moet er zijin geweast cm er over mee te kunnen praten is op de DAG van het PAARD zeker van toepassdng; Hoewel het programma voor 23 juli a.s. nog niet tot in details vast- staait, daarover ontvangt U in de komende weken nader bericht, kan nu al worden gesteld, dat de be- laingstellinig overweldigend is. Reisbureaux, scholen en verenigin- gen uit alle delen van het land maken er een dagje Duindigt van. Van de overige evenementen deze maand trekken de rennen om het v. Brienens Memor.iaal en de K.N.H. R.V.-prijs de meeste aan- dadht. Het Draver-gebeuren oon- centreert zich hoofdzakelijk op de Derby-proef en het Criterium der 4-jarigen. Afgaiande op wat Duin digt deze maand te bieden heeft is het de moeite waard meer dan een dagje aan Wassenaar te wagen. AGENDA JULI. zondag 13 juli eerste start 13.30 uur DERBY (Volbloeds) Criterium der 4-jarigen (Dravers) woensdag 16 juli eerste start 14.30 uur. zaterdag 19 juli eerste start 14.30 uur v. Brienens Memorial (ren). zondag 20 juli eerste start 13.30 uur Derby-proef (Dravers). woensdag 23 juli aanvang 13.00 uur DAG van het PAARD. zondag 27 juli eerste start 13.30 uur Prijs der 4-jarigen (Dravers). K.N.H. R.V.-prijs (ren). woensdag 30 juli eerste start 14.30 uur. In het Ahoy-gebouw .in Rotterdam- Zuid wordt onder supervisie van de dienst Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam weer een z.g.n. "Jeugdland" gehouden. Kinderen van 6 t/m 13 jaar kunnen zioh (van 7 juli tot 2 augustus a.s.) in het gebouw bezighouden met o.a. handwerken, vlottenbouwen, knut- selen, typen, bloemschikken, emailleren, poffertjes bakken, scbilderen, paardrijden e.d., voor de toegangsprijis van f 1,75. Jeugdland, waar ook een complete kinderboerderij is gesitueerd, is op werkdagen geopend van 41.30 uur tot 16.30 uur. Te bevragen b(j tie vinders: plastic tas met inlhoud, Van Mil, Polderweg 254; daimesparaplu, Van Hoff, Valeriusstraat 86; groene fietstas, Vain der Touw, Heems- kerkstraat 56; school-etui met inh., Burger, Conn, van Zantenplaiin 128; bruihe knipportemonnee met inh., Slingerland, Mgr. Nolenslaan 444; rode kinderporteimonnee met inh., Olsthoorn, Berkenlaan 11; papieren tas met vitrage, Hemminga, Burg. Knappertlaan 181a; zwarte porte- moninee m. inh., Stem, Rotterdam- sedijk 189b, na 7 uur; zonnebnil met zilverklerig monittuur, Van de Brink, Zwammerdamsingel 76; oeinituur, Simons, Burg. Knappert laan 190; groene damesregenjas, Gemeenie-ziekerahuiis; wit Vest met koperen knopen, Vaiik, Burg, van Haairenlaian 660; herenhorlage, Van Duikeren, Sem Dresdenplein 110; 6 bankbiljatten, Bohm, Iepenl. 44; gouden ring, Voorend, Molensingel 79; iinnen etui met inihoud, Kunst, Burg. Honnerlage Gretelaan 245; verzekeringsplaatje, GMH-670, Van VMet, Pendrechtsestraat 5; meetlat in bruine etui, De Groot, is-Gravenilandseweg 503; Soud' Or- mafc, Van de Most, Steenstraat 12; zwarte herdershomd, Verdooren, Bachplein 440; zwart-witte bal, Kenson, Lindelaam 2; rood kinder- stepje, Brinkman, Storkstraiat 18. Herdershond teef, asiel; Ierse set ter, Branlsema, Westfrankelandse- straat 48; autostep, Van Leeuwen, Vlaardingerdijk 215c; Factures, Baartmans, Broekkade 6; blokfluit Van Woerkom, Hermuspad 7; vitrage, Van Gerven, Jan Steen straat 89b; verzekeringsplaatje RSV-513, Montfooit, Cornelia van Zantenplein 111; verzekerings plaatje SLT-129, Montfoort, Com. van Zantenplein 111; bejaardenpas t.in.v. H. Kooy-Stapels, Jongejan, Jan van Avennestraat 53a; gouden horloge, Simon, Bachplein 280; zilveren armband met inscriptie, Simon, Bachplein 280; gouden kin- derring met inscriptie, De Jeu, J. A. Alberdinck Thijmstraat 52 a; bankbiljet, Brooien, Ridderkerkse- straat 31b; zilveren armband met naamplaatje, Ham, Kerselaan 13; zilverkleunig dameshorloge, Douw, Burg, van Haarenlaan 1349; goud- kleurig dameshorloge, Dries, Laseurpad 46; wit medsjesvest, Vermeer, Oh. Th. Storkstraat 72; sleutelrdng met 6 sleutels, Van de Benge, Van Hailstraat; bril, donker montuur, Hersbach, Warande 93. Rijks V.A.M.O.R.-M.I. gediplomeerd instructeur R. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord - Sohiedam TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94. Het laatste stukje voor de vakaintie. Ook wij, hiier op Korte Dam 5 gaan met vakantie om weer nieuwe kradhten op te doen voor het werk dat in September weer door gaat. Oris kamtoor is gesloten tot dinsdag 26 augustus, dan kunit u weer volop bij ons terectat em u in t,e iaten sohrijven voor de ikursussen, voor iniiidhtingen enz. enz. Wij wensen u een heal goede en preltiige vakanitie toe. Wannear u met de aiuto gaat; rijdt voorzichtiig en denk aan uw mede- weggebruiikers. Wanneer u thuds ibent of hlijftook daar heel fijme dagen met hopelijk veel mooi weer. Trekt u er le,kker op uit met de kinderen en loop niet achitex stoifjes aan te jagen. Het huis is er voor u en niet om- gekeerd. Als ,de kiinderen naar school zijn, dan houdt u maar weer eens flinke opruiming in huis. Na de vakantie zijin wij dus ook meetr op ons kaintoor. Vanaf 26 augustus is ons kantoor weer open dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur op Korte Dam 5, telefoon 26 47 81, giro 716115. We hebben de volgende kursussen voor u: naaien koken macrame wandkleden afslanken bloemschikken Indisch koken behangen poppen maken Gast en gastvrouw/heer uiterlijke verzorging creatief handwerken stoelen bekleden gymnastiek kleine karweitjes. Uitgebreide mliohitinigen en folders op ons kantoor. -Tot slot inogmaalseen heel goede vakantie, veel mooi weer en een ibehouden ithuiskomst En natuurlijk tot ziens op Korte Dam 5 Van de 14 kandidaten voor het diploma Machineschrijven slaagden ide vblgende 12 leerlingen: Ingrid Reinders, Mevr. van Viier, BUy Woertink, Hr. M. van Beek, Jaqueline Ruinaard, Mevr. Stevens, Mevr. de Haas, Carta Onderdelin- den, Karin Knook, Marijke Dijks- ihoom, Ingrid v. d. Burg en Anneke de Borst met 265 aanslagen per minuut en de^cijfers 10, 9 en 9 Nu het seizoen ten einde is en de e.v. - examen weer in September zuilen piaatsvinden, is dit voor Instituut de Jongh (Griegplein 144) een wahrdige afsluiting. Ondanks vakantietijd is het toch verlheugend U te vermelden dat er in de atgetopen veertien dagen weer zo'n mooi bedrag aan koper- geld binnen gekomen is. Onder- staande personen spaarden dit be drag bij elkaar, waarvoor wij hen zeerdankbaar zijn. Dr. Sauerschool 1059 ot N.N., Com. v. Zantenplein 400 ct Mevr. K., Heijermansflat 532 ct H. V. D., Groenoord 1154 ct Mevr. K., v. Beetbovenplein 216 ct Mevr. T., Joih. W,age,naarstr. 275 ct Mevr. J., Dirk Schaferplein 260 ct Mevr. C., Dirk Schaferplein 447 ct N.N., Willem Landreplein 225 ct Mevr. R., v. Beetbovenplein 416 ct Mevr. G., Huize Frahkeland 128 ct N.N., Chopinplein 167 ct N.N., Henr. Bosmansplein 589 ct 5868 ct In het vorige nummer vermeldide ik 57,96, dat is dus iin een maand 116,64 wat er aan kopergeld ge- spaard is, een praohtig bedrag. Allen heel hartelijk bedankt. Mevr. de Jager. De Hoofdafd. Sociale Werkvoorzie ning van de Gemeentelijke Sociale Dienst is per 1 juli ji. verbuisd naar de Vijgensteeg 2 te Schiedam (Postbus 197). De adressen Boterstraat 28 en Broersveld 142 zijn op genoemde datum vervallen. Buiten de werplaats zijn ook het Admiruistratie- en Documentatie- oentrum naar vermeld adres ver buisd, terwijl tevens de naam werd gewijzigd in Bedrijfs Ge- meensohap Schiemond. Op 24 juni 1975 hebben een groot aantal inwoners van Kethel-Oost besloten tot opriohiting van een z,g. Bewonersvereniigfag. Tijdens de opriohtingsvergaderiing bleak er voldoende animo onder de bewoners en toekomstige bewoners van deze nieuwe wijk om in ver- enigingsverband een aantal reeds aanwezige vraagstufcken te bestu- deren. Gezien de aard van deze vraagstukken lijkt een' bewoners vereniging de juiste vorm om deze oollectieve vraagstukken op te lossen. Wij wensen het reeds gakozen be- situur en de leden van deze ver- enigiog veel succes toe. Daze week brengt Negnam de 36ste (zesendertig©lpae van Jan Goris sen uit. De pliaiat heat "28 Hits op Accordeon" en bevat een potpourri mat hits van de laatste maanden, zoals "Paloma Blanoa",' "Mariatje", "Hey Mai Yo", "Rosamunde", afijn U kent ze wel. Jan Gorissen werd in Rotterdam geboren en began op zijn 5e jaar met accordeonspelen. Hij is er nooit mear mee gestopt. Van de 35 op afllerlai verschiillenide platenmerken versohenen elpees is niet meer na te gaian, hoeveel pla ten Jan Gorissen din totaial verkocht maar zijn bestlopenide elpee ver kocht zo'n 500.000 exemplaren. In heal Europa warden zijin platen uitgebracht. Zelfs in Amerika en Canada, wiaar Jan van tijd tot tijd naartoe trekt om met optredens zijn piaatverkoop aldaar te stimu- Jjeren. Hij treadt daar b.v. op in groite supermankten, waar zijn el pees te koop zijn. Jan Gorissen speelt ook - al 22 jaar - in hat orkest van Malando en is momeniteel te zien op de VARA TV met het zaterdagavo.nd- prograimma 'Hallo hier Hilversum', waar hij zitting heeft in het VARA dansorkesf van Charlie Nederpelt. Jan woont teg-enwoordig in Soest- dijk, zo ongeveer om de hoek van het palais. Hij trad in zijn kairriere ad zo'n vier of vijf keer op voor het ko- ninlklijk huis. Hij bezit inmiddels zo'n 15 instru- menten, die hij allemaal bespeelt, wiaaronder diverse accordeons, een trompet, een bas en enikede bamdoneanis. Op 20 juni j.l. is overleden na een ernistige ziekte in de leeftijd van 74 jaar de Heer K. W. Sohauten, van Beethovenplein 6. Wij wensen zijn vrouw, de kin deren en familie veel sterkte toe in dit voor hen zo smartelijk ver- lies. Net Bestuur. Het Nederliandise Rode Kruiis, afd. Schiedam, organiscert op Zaterdag 23 augustus 1975, baar jaarlijkse daigboottodht voor minder validen. De aainmeliding voor deeiname dienit schniftelijik te geschieden bij het Niederlandse Rode Kruiis, afd. Schiedam, Waranide 95, Sahiiedam. Na ontvangst van de aamnelding wordt U een linsehrijvingsformuiMer toegezonden. Van de deelnemers zal een bijdra- ge in de kosten ad f 12,50 warden gevraagd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 7