De PTT tijdens uw vakantie. oot OPEL - CHEVROLET - BUICK NEDERLANDS Dure aardappels? Dun schillen! Dagboottocht P. A. v.d. KRUIT Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. Betalingen en contributies Wijkver.: f 4.50 per kwartaal, S 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 7010 65. Turkse rijst PETERSEN en CO. - SCHEDAM N.V. Broersvest 74-76 - Tel. 26 94 04 II II voor buitenlandse werknemers Hulp gevraagd. Schiet raak voor 'n knaak Plaatst een -MAGNEETJE- r. <u -a o o -X o o EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SEERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN Aardappels zijn nog steeds schaars en duur. We zouden daarom eens moeten nadenken over hoe we minder kunnen betalen. Vervangende produkten als rijst, spaghetti en peulvruchten zijn goede alternatieven. Maar ook op de aardappels zelf kunnen we besparen. Gewoon, door een dunschiller ote ge- bruiken. Dat scheelt namelijk heel wat meer dan we zo op het eerste gezicht zouden denken. Een gezin van 4 personen eet per dag ongeveer een hele kilo aardappelen, of 30 kilo in de maand. Met een dun schiller van Brabantia hebben we per dag 80 gram minder afval dan wan- neer we gewoon schillen. Dat bespaart per maand een kleine 21/2 kilo. Bij een kiloprijs van 1.50, zoals we de laatste weken hebben moeten be talen, scheelt dat dus 3.75. Als alle 3 miljoen Nederlandse gezin- nen een dunschiller zouden gebruiken, zou ons land elke dag 240.000 kilo aardappels minder konsumeren. Bovendien zouden we meer profiteren van de vitaminen die vooral vlak on- der de schil van de aardappels zitten. Zo'n dunschiller kan ook worden ge- bruikt door linkshandigen. Het mes is van roestvrij staal en er zit een ont- pitter op. Brabantia - altijd al de han- digste hulp in huis - geeft er 2 jaar garantie op. De prijs: f 2.50. En dat bedrag hebben we er al binnen een paar weken uit. 200 gram rijst 100 gram boter 2 uien 1 teentje krjoflook 1 ananas peper zout 250 gram kippelever 100 gram amandelen. Breng een pan met water aan de kook en strooi daarin de rijst. Doe er wat zout bij en kook ze gaar. Spoel de rijst daarna af in koud water en laat ze in een vergiet uitlekken. Maak intussen twee uien schoon en snipper die fijn. De kippelevertjes aan stukjes snijden, evenals de ananas. Breng dan in een koekepan de boter op braadtempera- tuur en bak daarin de stukjes kippe lever, als deze bruin kleuren de uitjes er bij doen en een uitgeknepen teentje knoflook. Als dit alles goed gebakken is de rijst er aan toevoegen en ver- volgens de ananas. Breng de gebakken rijst op smaak met peper en zout en dien ze op, bestrooid met gehakte amandelen. Op zaterdag 21 augustus organiseert "Het Nederlandse Rode Kruis", afde- ling Schiedam haar jaarlijkse dagboot tocht voor Schiedamse mindervalide- en gehandicapte personen. Aanmelding kan vanaf heden geschie- den, doch uitsluitend schriftelijk wor den gedaan aan ons Bureau: Warande 95, Schiedam. De sluitingsdatum van aanmelding is gesteld op: 15 juli 1976. Als bijdrage in de kosten voor deze dagboottocht heeft het Bestuur een Jjfdrag van 15 gulden per persoon vastgesteld. Bent u weleens op zondagmiddag verzeild geraakt in het programma voor buitenlandse werknemers? Of hebt u uw tv op een van de weekendavonden zo'n vijf minuten v66r het journaal aangezet U hebt dan waarschijnlijk in een voor u volstrekt onbekende taal horen pra- ten en zingen. Op de tv zijn er dan ondertitels, maar bij de radio is er werkelijk geen touw aan vast te knopen 1 Misschien hebt u er dan aan gedacht - en anders vragen wij u er nu aan te denken - hoe het moet zijn om voort- durend om je heen een taal te horen, die je niet verstaat. Om in de kleinste dingen, zoals bijvoorbeeld het vragen van een adres, het praten met iemand aan de deur, het lezen van een bericht op een publikatiebord, veiligheidsvoor- schriften e.d., het boodschappen doen, onzeker te zijn, niet precies te weten wat bedoeld wordt. U begrijpt waarschijnlijk al waar we heen widen. We vragen uw begrip voor de tnoeilijkhcden, die buitenland se werknemers hier ondervinden. We durven nog verder te gaan: we vragen uw hulp 1 We - de mensen van een drietal zoge- naamde abc-kursussen in Schiedam - zijn elke zondag een paar uur bezig hulp te geven bij het leren van onze moeilijke taal. We doen dat, omdat we het belangrijk vinden, dat mensen met elkaar kunnen praten, op de fabriek, op straat en in de winkels. We lezen, schrijven, praten en leggen uit, maar we lachen ook 1 Een heel belangrijk iets is namelijk het onderling kontakt, het ontstaan van een relatie, zodat we van elkaar leren. Gewoonten van de Islam, het leven in Turkije, Marokko of Spanje. Welk werk doen de buiten- landers Hoe leven wij met 6ns gezin en zij met het hunne Wanneer u niet alleen graag hierbij wilt helpen, maar ook het omgaan met mensen en het leren kennen van an- dere kulturen interessant vindt, dan raden wij u aan met een van onder- staande mensen kontakt op te nemen. De tijden, waarop wordt les gegeven, vindt u vermeld. U kunt dan als u wilt ook langskomen en na de les een praatje maken. U bent zeer welkom Centrum Oost, Annemiek v. d. Rijt, Dr. Zamenhofstraat 153, zondag 19.30-21.30 uur, telefoon 15 72 56. De Dukdalf, Mieke Aben, Rijnstraat 1, zondag 15.00 - 17.00 uur, telefoon 26 65 44. Centrum De Kreek, Elly van Schijndel, zondag van 12.00 - 14.00 uur, Lange Haven 92, telefoon 70 09 64. Overleggroep abc-kursussen. VOOR WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN is het voordeligst en meest vertrouwde adres toch altijd Leliestraat 32-34 SCHIEDAM-Tel. 26 44 32 Door onze telefoon bee ntwo.order zijn wij steeds bereikbear. v/h G. J. J. PONjfe Verheugend is het U mede te delen dat er weer een mooi bedrag aan kopergeld door onderstaande personen gespaard is. bfu de vakantietijd weer aangebroken is, hoop ik dat U ge- durende Uw vakantie ook aan de ge- dWongen thuisblijvenden die door ou- derdom, ziekte of zij die in de zieken- huizen verblijven, zult denken. Ook in de vakantiemaanden worden deze men- sen bezocht met het gebruikelijke bloe- metje, fruit of jets dergelijks wat van- zelfsprekend geld kost. Daarom doe ik een beroep op U ook gedurende Uw vakantie kopergeld te sparen, het mo- gen ook dubbeltjes enz. zijn Bij voorbaat namens hen, die zoveel moeten missen, hartelijk dank. Vergadering onderafdelingen Wijkvereniging "Groenoord" 1205 ct Mevr. Ph., Griegplein 400 ct Mevr. S., v. Beethovenplein 230 ct N.N., v. Beethovenplein 748 ct Mevr. B., Corn. v. Zantenplein 465 ct N.N., Molensingel 250 ct N.N., Heijermansplein 100 ct N.N., Willern Pijperstraat 1000 ct N.N., Alb. v. Raalteplein 267 ct De Heer D., Delft 354 ct N.N., v. Beethovenplein 53 ct Familie K., Willem Pijperstraat 100 ct Mevr. S., Geersdijk N.-Beveland 207 ct Mevr. W., Vlissingen 484 ct Dames B en V, Alb. v. Raaltepl 400 .ct Mevr. P., Huize "Frankenland" 300 ct N.N., Bart Verhallenplein 138 ct 6701 ct Allen heel hartelijk dank. Mevr. de Jager. Binnenkort is het weer vakantie. Dan zwerven vele Nederlanders weer uit naar de vakantiestreken in binnen- en buitenland. Voordat u de voordeur achter u dichttrekt doet u er goed aan bepaalde afspraken te maken met buren of familieleden, zodat uw huis niet helemaal onbeheerd achterblijft. s» w <u Dr. Wibaulploin 15 - Telefoon 70 69 05 DE POST. Hebt u aan de brievenbus gedacht U gaat wel met vakantie, maar de PTT niet. De post blijft elke dag langs komen. Vraag daarom of de buren uw brievenbus geregeld willen leegmaken en de post voor u willen bewaren. Wanneer u naar een vast vakantie- adres gaat, kunt u vragen of zij de belangrijke stukken willen nasturen. In het binnenland is dat gratis. Voor nazending naar het buitenland is soms een aanvulling van het port verschul- digd. U kunt ook de PTT vragen de post naar uw vakantie-adres te sturen. Daartoe moet u minstens drie dagen voordat u vertrekt een verzoek indie- nen bij het postkantoor. Wanneer u geen vast vakantie-adres hebt en wanneer het niet mogelijk is buren of vrienden in te schakelen voor de verzorging van uw post kunt u de PTT vragen uw post op het postkantoor te bewaren. Hiervoor is een recht verschuldigd van f 5,~ per periode van 30 dagen of een gedeelte daarvan. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat tijdens uw afwezigheid geen postpakketten hoeven te worden be- steld. Postpakketten kunnen nl. slechts korte tijd pp het postkantoor worden bewaard en de tarieven voor nazending naar het buitenland zijn vrij hoog. Voorkom in elk geval dat tijdens uw afwezigheid post in de brievenbus achterblijft. U kunt bij de PTT ook telefonisch terecht voor informatie over de post. Het informatienummer 0017 (gratis) geeft u alle gewenste postinlichtingen. Nederlanders maken tijdens hun va kantie trouwens een druk gebruik van de post, zo is uit een PTT-onderzoek gebleken. Iedere Nederlander stuurt gemiddeld 7 ansichtkaarten uit het buitenland naar Nederland. Gebleken is ook dat de vakantiegangers meer (en vaker) ansichtkaarten versturen naarmate zij verder van huis zijn. Het drukwerktarief geldt eveneens voor ansichtkaarten voorzien van de gebruikelijke groeten van maximaal vijf woorden en naam en adres van de afzender.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 3