- Internationaal Transport ,,RIBRO B.V. »HOLY« moeders moeders mdeders// Kwekerij Cid Aanstaande moeder belnueven... U belt voor een nieuwleven. oezs oL aan ICaes! Van Weerden Poelmanweg 24, Rotterdam-Waalliaven Slagerij De Graaf -o- MAGNEETjES -o- In verband met een verdere uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij voor spoedige indiensttreding enkele medewerkers voor de volgende afdelingen: INTERNATIONALE AUTOGROUPAGE een ASSISTENT-DISPONENT (24-28 jaar) die bekend is met alle facetten van de uitgaande en inkomende behan- deling van autogroupage en die moet beschikken over een grondige kennis van de Franse en Duitse taal in woord en geschrift. Enkele MEDEWERKERS(STERS) (18-22 jaar) ter assistentie van onze disponenten. Zij moeten beschikken over kennis van de moderne talen alsmede typevaardigheid. EXPORT/IMPORT OVERZEE een allround EXPEDITEUR (24-30 jaar) met een ruim&- ervaring in alle voorkomende werkzaamheden op dit gebied. Vanzelfsprekend zal hij moeten beschikken over een grondige kennis van de moderne talen in woord en geschrift. DEKLARATIE een ervaren DEKLARANT (24-30 jaar) die uiteraard volledig op de hoogte moet zijn met de inklaringsprocedures voor goederen uit de E.E.G. en derde landen alsook met de daarvoor te gebruiken douanedokumenten. EXPEDITIE BINNENLAND een MEDEWERKER (22-26 jaar) met een gedegen kennis van o.a. het Rotterdamse havengebied, douane- dokumentatie voor transitovervoer en die tevens over enige administra- tieve ervaring beschikt. Verder zoeken wij nog enkele STENO-TYPISTES/DICTAFONISTES (eventueel ook part-time) ter assistentie van onze stafafdeling. Gezien het internationale karakter van ons bedrijf is een grondige kennis van de moderne talen een vereiste. een TELEXIST(E) die over een ruime ervaring in het tot stand brengen van internationale verbindingen alsmede kennis van de moderne talen moet beschikken. Voor alle functies geldt, dat de salariering in overeenstemming is met de belangrijkheid daarvan, terwijl er tevens gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden worden geboden. Sollicitaties zien wij gaarne schriftelijk tegemoet aan het bovenvermelde adres, tevens kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen telefonisch onder nummer 010 - 29 51 66. Voor Uw TUINAANLEG zijn er VLECHTSCHERMEN PERGOLAPALEN BIELSEN TUINHEKJES SIERKEIEN BOMEN - HEESTERS GRASZODEN enz. enz. Ook kamerplanten enz. Zeer voordelig nieuwe Bielsen tafels als bouwpakket. Dit alles bij G. L. A. van Leeuwen Willemoordseweg 1 SCHIPLUIDEN Telefoon 01738 - 8437 (achter Holywijk). Om als u wilt In de eerste maanden van uw zwangerschap uw urine af ta staan aan Moeders voor Moeders. Want all66n met uw plasje kan door Organon een preparaat worden vervaardigd, dat een andera vrouw misschien kan helpen 66k moeder te worden. Is dat pietseltje moeite dan niet de voldoening en hat levensgeluk dat u er mee brengt waard? En, als u meedoet wachten u en uw baby enige leuke attenties. voor: Schiedam Mevr. F. Verkaik-Mennen Diepenbrockstraat 8 SCHIEDAM 010-702646 of: Moeders voor Moeders Boxtel 04116-3356 Uw telefoontja Is welkom voor iedere inllchting en deelname Rund- en Varkensvlees I 1,— voordeel per kg. Winkelcentrum Holierhoek Reigerlaan 2, Vlaardingen Telefoon 34 09 69 22 jarige HTS-er die aan de TH verder gaat studeren zoekt een KAMER. - J. A. Hoogendoorn, Bussum, Telefoon 02159 - 11970. TE KOOP diverse MAGNEETJES Opgeven bij F. J. ELDERHORST Noordeinde 1, Kethel, tel. 70 10 91 Opgave nieuwe leden Wijkveren Groenoord, tel. 70 10 65 of postbus, 4040. Kosten slechts 1.50 per maand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 10