ENKABE 79 1,35 1,49 1,25 0,98 1,98 1,79 2,39 koffiemelk ananas augurken Melba toast kippe- en groentesoep Chocolade melk Weespermoppen Paleisbanket Prince Fourree Tuc familiepak Chocolade Sinassnippers Cote d'Or Bonbon Bloc Mini Nuts confiture jam margarine Enkhuizer banket DOPER' GESCH TO MAT ZALM ROHKO CALVE MAYON Duyvis BRAAD DINERS Milanee HAPKLi BROKK RADIO! WASPO DUYVIS excellent Domex zakdoekj toiletpap 00 Verboden bestry- dingsmiddelen gaan naar de derde wereld Pagina 6 loonier Akkoonk'n 3 mei 1978 FRIESCHE VLAG Goudband halve liter van 1,85 voor DELMONTE literblik van 3,25 voor KOELEMAN grote pot van 1,51 voor UNOX literblik van 2,60 voor Houdbare magere literfles per pak per pak (vanille) grote rol van 1,66 voor slechts bakje a 200 gram van 2,10 voor zak van 2,89 voor. SPECIALE AANBIEDING chocolade- of notenrol per stuk van 2,20 voor BETUWE aardbeien en abrikozen pot van 2,08 voor LEEUWEZEGEL kuip 500 gram van 1,75 voor extra fijn literblik per blik FANCY PINK per blik party Topf pot, 1650 gran grote tube var Brabant - Chii Indisch - van Catty en Fl< van 1,45 voor zak 2 kg van 2,42 voor VOOR MOEDEF „TRIUMPF" doos 400 gram voor 10 x 10 voor Suzy voor kwaliteit en lage prijzen Bijl's Supermarkt 2? 1 99 17. I In Nederland wordt jaarlijks voor zo'n tweehonderd miljoen gulden aan chemische bestrijdingsmidde- len gefixporteerd. De grootste ex- porteur is de Shell; andere bedrij- ven zijn onder meer Philips-Du- phar, Verdugt en Luxan. Hierbij zijn ook bestrijdingsmfddelen, die in Nederland verboden zijn, maar nog wel geproduceerd mogen wor- den. DDT en Heptachloor zjin hier voorbeelden van. Nederland laat evenals de andere EEG-landen de handel en productie van pesticiden vrij. In de Verenigde Staten ziet het er naar uit dat eind dit jaar een wet wordt aangenomen, die enkele re- gels stelt aan de uitvoer van bestrij- dingsmiddelen. Tot een volledig productie- en uitvoerverbod zal niet worden besloten. Het ontstane gat in de markt zal dan onmiddelijk opgevuld worden door de EEG en Oost-Europa. De EEG voerde in 1974 ongeveer vijf maal zoveel bestrijdingsmiddelen uit als de Verenigde Staten. Een algeheel verbod van bestrii- dingsmiddelen, die hier in het westen verboden zijn, is niet moge- lijk. De Nobelprijswinnaar Norman Burlaugh beweert dat een totaal verbod van DDT de voedselprijzen met 400-500% zou doen stijgen. Met name voor arme landen -die voortdurend vechten tegen de hon- gersnood - zijn bestrijdingsmidde len, om zo te zeggen BROODNO- DIG. Mag dit reden zijn om de export van deze middelen volgens de "laat-maar-gaan" gedachte te laten plaatsvinden? Vaak weten ontwikkelingslanden ook wel dat bepaalde pesticiden de volksge- zondheid schaden. Maar om een wettelijk verbod in de praktijk te laten werken heeft men instituten en deskundigen nodig, die daar op toezien. Aan deskundigen is echter veelal een gebrek. In de derde wereld gebeuren regel- matig ongelukken met bestrij dingsmiddelen^ Vaak zijn gebruiksaanwijzingen niet aanwezig en voor zover ze dat wel zijn kunnen ze niet worden gelezen. Veelvuldig en ongecofirdi- neerd gebruik van pesticiden in de landbouw kan ongevoeligheid bij ziekteverwekkers veroorzaken. Dit heeft in Midden-Amerika al tot problemen geleid bij de malaria- bestrijding. De malariamuskiet bleek daar ongevoelig te zijn ge- worden voor DDT, dieldrin en parathion. Toch gaat het bij het Amerikaanse initiatief, om de export en de produktie beter te controleren, niet zozeer om de derde wereld te beschermen tegen de vrije handel van allerhande chemische brouw- sels. De productie van verboden bestrijdingsmiddelen brengt riso- co's met zich mee en daar worden Amerikaanse burgers aan blootge- steld. Bovendien worden in gelm- porteerde levensmiddelen regelma- tig kleine hoeveelheden van de verboden bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Zo krijgen de Ameri- kanen toch deze in de VS verboden middelen terug op hun bord. Pesti ciden storen zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen. Zo trof men DDT aan op de Zuidpool, terwijl het middel daar nooit was toege- past. DDT wordt zeer langzaam afgebroken en het hoopt zich op in levende organismen. Daardoor verspreidt het zich over de hele wereld. Ondanks deze het-hemd-is-nader- dan-de-rok gedachte van de Ameri- kanen is het van belang, dat ook in Nederland en de EEG de handel en productie van in het Westen verbo den pesticiden meer aan banden gaan leggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 6