Unieke tentoonstelling Lips Autotron in Boekhandel J. S. van Leeuwen B.V. 0A cn SELECT SHOP voor moederdaggeschenken 14 MEI MOEDERDAG Mm 1 >- Huishoudelyke voorllchting Vakantie Waar moeten ze nou weer heen? VMH-dn VkUordrn Het complete poezenboek Kleur in uw tuin BROERSVEST 44 - SCHIEDAM OU TELEFOON 268152 «f WINKELCENTRUM „DE KETEL" EN DR. WIBAUTLAAN 47 3 mei 1978 192 pagina's met 150 kleuren- foto's 60 tekenirigen en veel deskundige informatie. Nu slechts 24,50 Na 30-7-78 32,50 fitbwr Een uniek tuinboek met kleurenfoto's van ruim 700 planten, ingedeeld naar kleur en grootte. 248 pagina's slechts til uw tu m.Hol in Iroctctol flMMMMMMMMMMMWMMNNf Uit Oma's jonge jaren. Deze nostal- gisch geklede pop is leuk ais decoratie. 45 cm lang. Van 24,95 voor 19,95 Handige elekt. apparaten met de HIPKE-kroon garantie service. 30-delig kaststel, 28 cm Holland" 89,50 Al uw dierbaren bij elkaar. Deze foto- boom heeft plaats voor 7 portretjes 9,95 Voor 5 portret jes 7,95. Zilverkleu- rige byouteriedoos- jes met rood be- kleed. Per stuk 3,95 f Mtf o. iii.iniinrmxmiwi Letterbakken 80 cm 19,90 60 cm 13,90 Leuk bruin houten wandkastje. Voor allerhande leuke en dure dingetjes 29,75 Enke kastje 19,75 Grote kollektie miniaturen v.a. 1,95 Luxe wandspiegels met omlijsting van jute en bamboe. Formaat 36 x 31 cm 14,75 Formaat 28 x 23 cm 11,50 Houten handtoilet- spiegel 6,95 Grote sortering gebakstellen. Moederdag- aanbieding van 29,95 nu 19,95 Gasaanstekers van 14.95 nu 8,95 Krups snijmachine Van 125,- nu 89,- Etageres vanaf 19,95 Moderne Toaty app. 56.- nu 39,95 Koperverchroomde dubbelwandige theepotten. Theepot 10-kops 39,90 Normale prijs 59,- nu 39,90 Theepot 6-kops Normale prijs 55,- nu 36,90 Moulinex grill/oven 209,-159,- Friteuse Tefal 209,-139,- Aanpasserviezen, 60-delig vanaf 295,- 4 roestvrij stalen dekschalen samen van 75,- nu 49,95 Lepelrekken „Prestige", mo derne uitvoering 37,50. Hipke Moederdagprijs 29,95 (BIJ GOED WEER.... OP DE PLEINEN VOOR ONZE WINKELS TUINMEUBELSHOW!) N.B. Donderdagavond 11 mei extra koopavond - Moederdagverkoop! Korte Dam 5 Tel. 264781 U hebt nog niets van onze "Open- Huis-Dag gehoord, maar we willen u alsnog graag vertellen dat het een groot sukses is geweest. Het feest begon al vroeg, in de keuken gaf onze kookleraar een demonstratie en kon men zien hoe een fijne ,,sandwichtaart" klaar gemaakt kon worden. H661 gemak- kelijk te maken en erg lekker om savonds op een gezellige avond te serveren. 's Morgen werd er ook een les gegeven over het maken van plooi- rokken en de zo moderne klokrok: 's Middags werd het al weer druk- ker, de dames waren heel erg geinteresseerd in het werk van de schoonheidspecialiste. En de avond was deklap op de vuurpijl. Een demonstratie van de kursus bloemschikken en uiterlijke verzor- ging. En als h&l belangrijk onder- deel de modeshow. Deze was werkelijk geweldig. De kledingstukken die geshowd wer- den waren stuk voor stuk heel mooi en erg modern. De dames hadden weer hun best gedaan. Nog be- dankt voor het showen. Het aplaus was dan ook niet van de lucht. We willen alle mensen die geholpen hebben om deze dag weer zo goed te doen verlopen. Van deze plaats nogmaals heel hartelijk dank voor het vele werk dat ze hiervoor verzet hebben. Het was grandioos. Deze week is de Voorlichting gesloten, de eerste mei-week. Op 8 mei gaan we weer gewoon verder met ons werk. We hopen u dan weer bij ons te zien. Natuurlijk wensen we u een prettige week, vol met feestdagen en we hopen dat het weer gunstig zal zijn zodat u er fijn op uit kunt trekken. In ieder geval weer tot ziens na 8 mei. Ons kantoor is open dinsdag t/m vrydag van 9.30 tot 12 uur en u bent van harte welkom op Korte Dam 5, giro 716115 tel. 264781. Prettige vakantie en tot ziens. Keizer Nero, berucht tot op de dag van vandaag, komt de twijfelachti- ge eer toe, als eerste mens getuige te zijn geweest, van een heus vliegongeluk. We schrijven 67 na Christus in het harfje van wereldstad Rome. Een grote groep Romeinen, met in hun midden Keizer Nero, kijken gespannen in de lucht, als kon het elk moment gouden munten gaan regenen. De belangstelling geldt echter een nietig figuurtje boven op een ge- bouw. Een vaag geklapper is hoorbaar en plots springt de man naar beneden. Als een Belgische kassei, zohard gaat hij, de Samaritaanse tovenaar Simon. Aan zijn armen en schou- ders had hij grote zeilen gebonden en hiermee wilde hij het luchtruim gaan bedwingen. Helaas Eerst vele jaren na de onfortuinlij- ke Simon, doken meer berichten op over vliegende mensen. Arabieren, Engelsen, Saracenen en Portuge- zen probeerden om "een weile met de vogeltjes op te vliegen". Er zijn toen heel wat benen en botten gebroken, maar een mens is nu eenmaal ondoorgrondelijk. De Fransman Besnier stapte in 1687 voor het eerst van het vleu- gelslag-principe af en ontwierp een toestel met bewegende vlakken. Markies de Baqueville wist er halverwege de Seine mee te gera- ken; waarna hij met gezwinde spoed naar beneden kwam, midden in een boot met toeschouwers Geleidelijk aan kwam de mens erachter, dat menselijke spier- kracht te kort schoot om dat hoge doel te bereiken. De Eerste wereldoorlog bracht alle mensen het besef, dat vliegen mo- gelijk was, tenminste met een motor. Een kleine groep ging echter door met vliegen op spierkracht en het oog viel op de fiets. Graaf Puiseux geldt als de vader van de vliegende fiets. In 1911 lukte het hem om met zijn toestel een kleine sprong te maken. Hij had een op een motorvliegtuig gelijkend bouwsel ontworpen. De propeller werd met pedalen aangedreven. Voor wat betreft de techniek heer- ste er in die dagen een geweldig optimisme. Enorm overdreven verhalen van mensen, die al fietsend de sterren plukten, deden de ronde. Om aan al die geruchten een eind te maken, loofde Peugeot in 1912 een prijs van 10.000 Franc uit, voor diegenen die met behulp van spier kracht tien meter in de lucht wist te blijven. Eerst in 1912 wist de wielrenner Poulain deze prijs in de wacht te slepen. Andere bedrijven gingen prijzen uitloven zoals de decimeterprijs van de firma Dubos. Veel verder dan een meter of tien kon men in die dagen niet komen en ongemerkt was de glorietijd van de vliegfiets voorbij gegaan. In de jaren dertig werden de geleerden het erover eens, dat veren of rubberkabels om in de lucht te geraken eigenlijk onmisbaar wa ren. De Duitsers Haessler en Villinger gingen zich daar op toeleggen. Twee pedalen gaven aan een pro peller 500 k 600 omwentelingen per minuut. In 1935 vlogen ze een maximale afstand van 235 meter. Tijdens een bombardement in de oorlog werd het toestel vernietigd. Het eerste na-oorlogse geluid in deze kwam uit Engeland, waar in 1956 door Perkins korte afstanden werden afgelegd. Langzaam maar zeker werd Enge land het "Spierkracht Centrum". Drie studenten ontwikkelden de "Sumpac": waarmee in 1962 600 meter werd gevlogen en dat met louter spierkracht. De langste vlucht in die jaren werd gemaakt door piloot Wimpenny. Van start tot landing bleef hij 900 meter in de lucht. Ook nu nog wordt er in diverse landen driftig gefixperimenteerd maar echt belangrijke ontwikkelin- gen zijn in de naaste toekomst niet te verwachten. Dus wie zou denken, "kom, ik pak de vliegfiets en ga even vlug naar Drunen", zal toch nog evenge- duld moeten hebben. Elk jaar opnieuw een vraag: Waar moeten we met vakan tie heen? Een vraag voor ouders, die op vakantie willen zonder hun kinderen of die dit jaar zelf een keertje overslaan, maar w£l een vakantiemoge- lijkheid voor hun kinderen zoeken. Een vraag ook voor jonge mensen, die dit jaar een aktieve vakantie in eigen land willen doorbrengen. De Stichting voor Zon en Vrijheid kan op deze vragen een antwoord geven. Al jarenlang verzorgt het vakantie-service-bureau van de Stichting voor Zon en Vrijheid zgn. kinderdorpen voor kinderen van 9 tot 13 jaar in Vierhouten. Voor de 13-16 jarigen zijn er avonturenkampen in de Biesbos en jeugdcamping in Vierhouten en Schayk. Ook zijn er vele mogelijkhe- den op het gebied van de watersport* zeilschool in het Molenhuis te Woudsend, zeilkampen in Sandfirden en zwerftochten met kano's en met zeilboten door Drente en Friesland. Bovendien is er een aparte zeilweek voor gezinnen. Voor creche- en program- ma-mogelijkheden voor be neden 9-jarigen wordt ge- zorgd. De Stichting voor Zon en Vrijheid is niet uit op winst; de prijzen kunnen daardoor laag worden gehouden. Is uw belangstelling gewekt? Een folder met uitgebreide gegevens over deze vakantie- aktiviteiten kan schriftelijk of telefonisch worden aange- vraagd bij: STICHTING VOOR ZON EN VRIJHEID Vakantie-Service Plein '40-'45 nr. 5" Postbus 8112 1005 AC Amsterdam Telefoon 020-138588 (dag en nacht bereikbaar)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 8