Vakantieregelingen 1978 Hoogseizoen hoeft voor familie Van Galen niet meer. Wanneer wordt het zomer? Fiets-vierdaagse Nijmegen Schoolvakanties: Regio C (Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Geiderland, Utrecht en de zuidelijke IJsselmeerpolders): kleuter- en basisonderwijs: van 1 juli tot en met 13 augustus voortgezet onderwijs: van 1 juli tot en met 20 augustus Regio B (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg): kleuter- en basisonderwijs: van 8 juli tot en met 20 augustus voortgezet onderwijs: van 1 juli tot en met 20 augustus Regio A (Noord- en Zuid-Holland): kleuter- en basisonderwijs: van 15 juli tot en met 27 augustus voortgezet onderwijs: van 8 juli tot en met 27 augustus De bouwvak-vakantie loopt van 17 juli tot en met 4 augustus lie jaargang no. 263 12 juli 1978 I voorseizoen minder druk en vaak veel goedkoper is, vinden de Van Galens het ook een voordeel dat de dagen dan langer duren dan voorheen. „Door de invoering van de zomertijd was het op heldere avonden soms tot half elf licht. Wij hebben daar lekker veel van geprofiteerd door te fietsen en te tennissen. En op warme avonden hebben wij heerlijk in de ligstoel voor de caravan gezeten". Het is hen trouwens opgevallen dat verleden jaar veel ouders, met kinderen in de kleuterleeftijd, ook in juni op de camping zaten. Volgens Koos hebben steeds meer mensen gemerkt dat juni een prima vakantiemaand is. Het echtpaar Van Galen denkt er nu al over om volgend jaar in de tweede helft van augustus met vakantie te gaan. „Je profiteert ook dan nog van de zomertijd. De meeste scholen zijn dan al begonnen, dus dan is het lekker rustig". Nee, over een ding zijn de Van Galens het duidelijk eens: voor hen hoeft het hoogseizoen niet meer. \o order A11 ko onl ni Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Wopdhoek" Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. VAKANTIEKRANT Met de vakanties voor de deur, dach- ten wij dat het wellicht zinvol was van deze uitgave een bijzondere te maken. We hebben in dit nummer - naast natuurlijk ook andere berichten - speciale aandacht gewijd aan de va kantie. Met alles wat daar bij zou kunnen komen. Wij hopen onze lezers hiermee een ge- noegen te hebben gedaan. Voor zo ver u straks met vakantie goat; goede reis en... veel zon. Papendrecht Koos en Lenie van Galen uit Papendrecht gaan dit jaar vroeg met vakantie. Zij hebben evenals vorig jaar voor de laatste twee weken van juni een sta-caravan op Texel gehuurd. „Vorig jaar", zegt Koos, „toen onze jongste op kamers is gaan wonen, hadden we eindelijk eens de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer we er op uit zouden trekken. Voor die tijd waren we immers altijd gebonden geweest aan de schoolvakanties van de kinderen." „En dus", vervolgt Lenie, ,,moesten we altijd in januari al boeken, omdat er anders geen plaats meer was. Bovendien waren we meestal gedwongen op de eerste vakantiedag op de gekste tijden te vertrekken om files te kunnen omzeilen." Daarom waren de Van Galens blij dat ze vorig jaar buiten het hoogseizoen met vakantie konden gaan. En juist die junimaand is het echtpaar prima bevallen. „Het was indqrdaad lang niet zo druk en bovendien waren we stukken goedkoper uit", zegt Koos vergenoegd. ,,Alhoewel, eigenlijk vind ik het knap onrechtvaardig dat het merendeel van de Nederlanders, wat hun vakantie betreft, nog altijd aan het hoogseizoen is gebonden. Vooral in de toeristenplaatsen is het dan verschrikkelijk druk en je schrikt van de hoge prijzen". Koos en Lenie zijn dan ook voorstanders van een andere en betere schoolvakantie-regeling. Ook zien ze wel wat in een geleidelijke afschaffing van de collectieve bedrijfsvakanties. „Ik hoop dat er meer vaart achter de vakantiespreiding gezet gaat worden", zo zegt Lenie. ,,Als andere landen meedoen, moet het toch beter kunnen worden geregeld". Naast het feit dat het De natte moesson die wij de afgelo- pen weken over ons heen hebben moeten laten gaan heeft veel ge- mopper teweeg gebracht. Het was eigenlijk het gesprek van de dag en het heeft meer tongen losgemaakt dan de WK voetbal in Argentinie. In winkels, op straat en in de lift was "wat een vreselijk weer van- daag" een gevleugeld gezegde. Vooral de mensen die eerstdaags met vakantie gingen (of nog gaan) vroegen zich af of het nog wel zomer wordt. Je hoorde ook dikwijls beweren dat je met vakantie niet in Nederland kan blijven, "want hier is het nooit zomer". Dat is eigenlijk niet hele- maal waar, al wordt er met stelligheid beweerd dat ook de zomer van 1977 zeer slecht was. Ten opzichte van 1975 en 1976 (waar dikwijls haast tropische tem- peraturen heersten) was vorig jaar inderdaad wat slechter. Nat was 1977 zeker niet al was het aantal echt zomerse dagen wel gering en kwamen dagen met tem- peraturen van boven de 25 graden niet voor. Zomers met meer dan 30 dagen met hoge temperaturen komen in ons land bijna niet voor. Een uitzondering was het jaar 1947 met 62 zomerse dagen. Wij hebben er weinig hoop op dat 1978 het jaar 1947 zal evenaren, maar we hopen dat het zonnetje de komende twee vakantiemaanden toch zijn best zal doen. Op 1, 2, 3 en 4 augustus a.s. wordt in Nijmegen de vijfde internationa- le Fietsvierdaagse gehouden. De eerste dag gaat de route via Huissen, tweede dag via Kleef (in Duitsland), 3 augustus is Druten aan de beurt, 4 augustus gaat de route via Cuijk. Men kan kiezen uit 3 afstanden, n.l. 50 km., 75 km. en 100 km. Een fraaie medaille is beschikbaar voor diegenen die de door hen gewenste route hebben volbracht. Inschrijfformulieren zijn verkrijg- baarbij de Stichting Internationale Fietsvierdaagse, postbus 1226 te Nijmegen. De kosten voor deelna- me bedragen per persoon 13,50 (voor kinderen die via fietszitjes meerijden zijn geen kosten verbon- den). Folders omtrent deze fietsmanifes- tatie zijn bij de ANWB-kantoren verkrijgbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1