Lezing historische vereniging VOOR ALLE MENSEN BONDSSPAARBANK SCHIEDAM I VIM- Wjjn& Kaasfondue by D.R.Z. Lotery Taize groep AcCORD Buitenlandsgeld Piek-fijn rekening Motorfinanciering Automatische overschrijvingen Kluis-service Zilvervloot-sparen Alle verzekeringen Hypotheken Koop-Krediet-Plan Systeem-sparen Termijn-sparen Bankgirorekening Verzorging acceptgiro's Reischeques Autofinanciering Eurocheques Pagina 14 \<*r4f rAkUwdf n 18 oktober 1978 Groenoord t«<. 700647 B. Verhallenplein 102 En alle mensen kunnen alle bankzaken heel gemakkelijk laten verzorgen doorde Bonds- spaarbank. Meestal hoeftu daarvoor niet eens naar de bank te komen. Want met een Bankgirorekening bij de Bondsspaarbankgaat't meeste praktisch vanzelf. Uw salaris komt er automatisch op binnen. Allerlei vaste lasten kunt u automa tisch laten betalen, zoals huur, gas en licht, abonnementen, aflossingen. En ook alle andere beta- lingen en acceptgiro's regelt u in een handomdraai vanuit uw luie stoel. Sparen gaat al even gemak kelijk, dat kan zelfs automatisch. Natuurlijk bent u ookwelkom op een van onze vele kantoren. Voor een vertrouwd gesprek over krediet of hypotheek. Voor deskundig advies over verzekeringen.Vooralles. En altijd kunt u rekenen op vlotte, degelijke service. Of het nu om grote of kleine bankzaken gaat. Want de Bondsspaarbank is nu eenmaal de bank van alle zaken voor alle mensen. i meer financiele j cxrmslag 31 De Schiedamse voetbalvereniging ,,De Roode Zon" houdt op vrijdag 20 oktober a.s. in hun kantine een grootse bingo-avond. Na afloop kunnen de beentjes van de vloer, terwijl echt als ,,tussen-door" ge- noten kan worden van een wijn- en kaasfondue. Men verwacht een grote opkomst. Ter dekking van het tekort in de bouwkosten hield de Scouting- groep Kethel van de Taiz6-groep een loterij met prachtige prijzen. Sinds de trekking op 23 September j.l. zijn een aantal prijzen nog niet afgehaald. De gelukkigen die in het bezit zijn van de lotnummers 2418- 2748-2115 en 1868 kunnen alsnog hun prijs afhalen. Tel. inlichtingen hierover 262103. De historische vereniging Schie dam organiseert op 26 oktober a.s. weer een lezing. Dr. C.A. Poll (medeauteur van het onlangs ver- schenen boekje over de Schiedamse Ziekenzorg) zal die avond spreken over ,,Markt en vermaak in Schie dam en elders". De toegang is gratis, de lezing wordt gehouden in de aula vanm het Stedelijk Mu seum. Aanvang 20.00 uur. I5NELDRUKKERIJ I drukt van uw model - "s morgens Igebracht - 'a middags klaar. Goedkoop bv 500a35,-/1000a55,- Kccotd.01 voo^^ X»\Vcn Even dan-- iUaKsP22Si Hon^°^t^de deze' :tfde auto. rnet ^a" flgg, een versnett^ebo cc -.nsoepa De^"^ a(even»u V1)tde vann«®LQSbaK.Ea". en tnotot 66 scb*e' 0A0-f" \/\aa( Hets*ee' ch'teda^. QtO HOMMEL sinds 1928 Fabristraat 57 (hoek West- frankenlandsestraat) Schiedam-West Tel. 265523- 269871. U WEET WEL WAARVOORJuist, voor al uw schoenreparaties. 31- Ennia Konstant Krediet. Omdat t altijd plezierig is om geld achter de hand te hebben. *0,9% rente per mndm Ass. kantoor "Groenoord" Bart Verhallenplein 102 *Teletoon 7 00.6 4 7 Huishoudelijke hulp gevraagd, 1 dag per week, naar eigen keuze. Telefoon 709264. Te koop aangeboden: Elek. orgel, Solina G 100, met bankje muziek en studieboeken. Nieuwprijs 1.995,-- vraagprijs895,00. In lichtingen tel. 700666.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 14