1,19 1,59 1,15 0,89 Zondag 17 december bi Chips toiletpapier BRIO- margarine ALL-voordeel koffer Beschuit Chocolade- drank Erwtensoep Appelmoes Hols Donatin Krakelingen a oq Speculaas-rokken Kleutertaai IJscups wit en bruin Ruitjes ROOMBOTER LETTERS Pannekc Spliterw Kippevle bouillon Zaanse r Uitjes zo Aardbeie Filterzak Glorixbl LEGPI Plastic boterhar Milky Way BONZO DINER Pagina 8 VwrdfrAkkMrdrit Every Moment naturel - paprika familie-baal SATINO pak 4 rollen per pakje van 88 voor met gratis flakon Dubro per stuk Brosse per rol Magere literfles Unox literblik van 2,60 voor Brradpandincr Braadpandiners van Duyvis, KOEK SNOEP de vette per pakI y ww pak a 3 stuks zak 500 gram SPECIALE AANBIEDING per stuk 400 gram H C P Koopmans pak 400 gram van 1,25 voor zak 500 gram grote tube per pot per blik doos a 40 stuks flakon van 0,97 SPECIAL 1000 stukje perdoos per pakje Chinees pak 5 stuks van 1,75 voor 5 soorten van 4,50 voor Zwarte kip Advocaat van 7,35 voor grote pot Sandeman sherry medium dry, secco, cream C QC van 7,95 voor 0j\/0 zak a 11/2 kilo van 4,89 voor zak a 21/z kilo van 6,75 voor 18 oktober 1978 voor kwaliteit en lage prijzen Bijl's Supermarkt 79 89 69 6f 69 ir J per bakje Duyvis paprika- naturel, van 1,18voor v Vi \W*K1a4«0*r. vers ethnkt Volledig eiwitri|k hondevoeder Tuc zoutjes familiezak, van 1,10 voor 2' 2kg Op 17 december a.s. zal er in de Parochiekerk St. Martinus in Groenoord een Eucharistie-viering zijn met als speciale gasten: ,,Zij, die aan huis gebonden zijn en zonder hulp geen kerk kunnen bezoeken." Deze Eucharistieviering begint om 11.30 uur en zal opgeluisterd wor- den door zang van het Groot gemengd koor St. Jan Babtist, terwijl daarna een gezellig samen- zijn zal plaatsvinden, waaronder samenzang, koorzang en declama- tie. Tijdens dit samenzijn zal aan de gasten een kop koffie met wat erbij worden aangeboden. Deze volkomen nieuwe vorm van mede- menselijkheid moet in deze tijd va materialisme en individualisme voor iedereen wel als een weldaad overkomen. Aan alien, die mensen als gast hiervoor in aanmerking te komen, wordt de kans geboden een Eucharistie-viering mee te maken.. tijdens dat gezellig samenzijn con- tacten met hun medemensen te vernieuwen of te versterken. Het initiatief voi viering moet in dan ook toegeji worden. De Parochie nodigt daarom enigerlei wijzen king te komen uit om contact c hieronder venr de Jager, Henr. tel. 70.10.65. gewenste inlichi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 8