Makkelijker dan u denkt y Gevestigd: Joke Groenewegen Elke eerste compl. behandeling f 20,- 9,751 J.S. DEBOT 't Oude Raedthuys Ja, bijna is het zover.... maandag 10 September 1979 „Open huis" bij D.R.Z. Kleurvergrotingen maken: Het Patroon- tiidenboekje van NS Gebit stuk? PAGINA 7 YowilfrAkkMnkii 22 augustus 1979 i* Gedipl. Schoonheidsspecialiste Bachplein 32 - Schiedam - Tel. 010-711270 Reparatie klaar terwijl u wacht. Dagelijks v.a. 9.00 uur en na telefonische afspraak. I. VERINGMEIER Nieuwe Haven 131 Schiedam Telefoon 010-261417 1 Inzetten van ritssluiting I in uw pantalon I STOOM- EN KADOSHOP Alfa Clean Snelstomerij voor AL uw stoomgoed Pantalon aanbieding eerste f 5,- tweede f 3,- Winkelcentrum de Ketel tel. 707228 BISTRO BAR Schiedamseweg 26 Schiedam-Kethel De laatste loodjes wegen hetzwaarst. De bouwoplevering is geschiedt, wij zijn nu dan ook gestart met de laatste hand te leggen aan afbouw en inrichting. Onze openingsplanning is dan ook op Wij hopen u dan ook te mogen begroeten voor een hapje en een drankje op deze dag vanaf 14.00 uur. In onze volgende advertentie op 5.9 a.s. hopen wij u de officiele uitnodiging te mogen offreren. Tot over veertien dagen Uw gastheren A. en T. Engelen Telefoon 010-715800 A.s. zaterdag houdt de bekende vereni- ging „De Roode Zon" een ,,Open dag" in verband met de ingebruikneming van haar nieuwe kleedaccomodatie op haar terrein achter de Schiedamseweg. We spraken met penningmeester, R. Nefkens, die nu in de 10 jaar dat hij deel uitmaakt van het bestuur trots is op het resultaat van de nieuwbouw. ,,Eindelijk heb ik bereikt wat altijd bij mij - en bij alle leden - een doom in het oog was. De vervanging van een vervallen en veel te kleine kleedacco modatie". Op onze opmerking dat zo'n nieuw bouw toch wel erg duur moet zijn, antwoordde Nefkens: „De accomoda- tie gebouwd door aannemer v. d. Lugt Vlaardingen, die het casco heeft neer- gezet. Een handjevol leden - want niet iedereen kan of wil meehelpen - hebben zelf de afbouw voltooid". Hij vervolgde: „Van de gelegenheid wil ik wel gelijk gebruik maken die mensen die soms hun vakantie voor de bouw hebben opgeofferd van harte te danken. Juist die mensen hebben DRZ uit de problemen geholpen, want zo'n nieuwe accomodate kost toch wel even twee ton. Daarvan kan je maar een klein gedeelte lenen en zonder gelde- lijke steun van de gemeente Schiedam ben ik als penningmeester erg tevreden over het resultaat". ,,Hoe lang bestaat de vereniging eigenlijk" vroegen wij de heer Nefkens. „Volgend jaar hopen wij ons 50 jarig jubileum te vieren. Ik hoop met mijn mede bestuursleden dan nog een groot aantal jaren gebruik te maken van de nieuwe bestuurskamer. Zoiets heeft ons altijd ontbroken". Toen wij ons notitieboekje dichtklap- ten zei de verheugde penningmeester „Zet er nog even bij dat ik al die jaren een grote steun heb gehad aan onze correspondent, de heer C. Boes - die inmiddels in het bestuur zit -. Hij heeft steeds een enorme papierlawine te verwerken gekregen en hij mag best eens genoems worden". Hetgeen wij dus nu hier hebben gedaan. Op 25 augustus a.s. (vanaf ca. 11.00 uur) is een ieder - ook niet-leden - van harte welkom op de OPEN DAG van D.R.Z. Tegenwoordig kan elke fotohobbyist zelf kleurvergrotingen van negatieven of dia's maken. Tenminste, als hij zich de moeite getroost, de techniek van het kleurvergroten onder de knie te krijgen. Maar als u al een redelijke zwart-witvergroting kunt maken, zult u met de kleurtechniek weinig moeite hebben. U kunt kleurvergroten leren door er een boek over te lezen. Beter is, als u zich opgeeft bij de 66ndaagse kleurvergro- tingscursus, die EUROPOORTFOTO in Vlaardingen geeft. Europoortfoto heeft een jaar geleden aangedurft zo'n kursus te starten. De resultaten zijn verbluffend: honderden hobbyisten hebben in dat jaar de kursus gevolgd en stuk voor stuk zijn ze razend enthousiast over hun resultaten. De kursus is dan ook uniek voor Neder- land: na een korte theoretische inleiding gaat iedere deelnemer de donkere kamer in, waar hij onder des- kundige leiding kleurvergrotingen maakt van zijn eigen negatieven of dia's. Juist dat zeifstandig zwoegen, om van je eigen negatief of dia een perfecte kleurvergroting te krijgen, zorgt ervoor, dat de theorie snel geleerd is. Na de kursus neemt iedere deelnemer dan ook een prachtige kleur vergroting mee naar huis en kan voortaan in zijn eigen doka de zelfde resultaten bereiken. U kunt u bij EUROPOORTFOTO laten inschrijven voor 2 kursussen: voor vergroten van kleurnegatieven en voor vergroten van kleurdia's. De kursussen worden op zaterdag gegeven, van 9.45 uur tot 16.30 uur. De kosten bedragen 60,- per persoon, waarvoor u onderricht krijgt van een ervaren fotograaf, in perfect ingerichte doka's. Ook chemicalien, het gebruikte papier en tussen de middag een lunch zijn in de prijs inbegrepen. Als u interesse in deze kursussen heeft, moet u eens kontakt opnemen met EUROPOORTFOTO, Kerksteeg 1-3, Vlaardingen, tel. 010-34 31 17. Sinds kort heeft NS een handzaam boekje aan de Intercity stations klaar- liggen, het zgn. Patroonvertrektijden- boekje. Niet zo zeer een spoorboekje om te zien hoe laat 'de Patroon' ver- trekt, maar meer een systematische in- formatiebron waarin op een en dezelf- de pagina per station staat aangegeven: hoe vaak per uur en op welke minu- ten er een trein naar een ander Inter- citystation vertrekt; - van welk spoor de trein vertrekt; - of er moet worden overgestapt en zo ja, waar; - van welk perron de eventueel aan- sluitende trein vertrekt; - hoe lang de gehele reis duurt. Het Patroontijdenboekje, in handig portefeuille-formaat, is geen spoor boekje in de gebruikelijke zin van het woord. Het geeft algemene informatie aan die reiziger die van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 20.00 uur tussen twee van de 46 Intercity-stations (inclu- sief Brussel en Antwerpen) een reis gaat maken. r^1 llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll. En tevens alle veranderingen aan uw kleding lepenlaan 51 Telefoon 705083 1 1111111111111111111111111111II111111141111 It 111111 Pantalons persen - nleuw In Schiedam I Uw pantalon zelf gewassen I Wij persen hem voor 2,50 WEER EEN AANBIEDING EN NATUURLIJK BIJ DEBOT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1979 | | pagina 7