Het vrouwtje Beroemde Franse organist op tournee door ons land Kinderveilige medicijndoos voorkomt ongelukken Vakantie - aktiviteiten ,/T CENTRUM" P. A. v. d. KRUIT I Poppen op de In Gelderland en Overijssel staan 3000 fietsen te huur Voor thuis en op reis: Minimum [jeugd] loonbedragen per 1 juli 1980 pas op voor gevaariyke besparingen Maak nu een afspraak voor uw auto- vakantiebeurt 25juni 1980 PAGINA 5 Ondereen viaduct in Rotterdam, om precies te zijn, op de rommelmarkt was het, dat ikje tegen kwam, jij vrouwtje, naar mijn hart. Je gezicht sprak mij onmiddellijk aan, mijn beide oma's heb ik niet gekend, ik dacht, ik laatjou hier niet staan, gesteld, dat je een oma van mij bent. Op het oog, leek je zo 'n zestigjaar, gekleed in een jurk van bruin fluweel, strak naar achteren gekamd grijs haar, in het oor een goudjuweel. Boven 't kanten kraagje en dubb 'le kin, zuinig mondje en neusje van gewicht, keken twee blauwe ogen, de mijne in, al met al, een vriendelijk gezicht. De koopman was jou liever kwijt dan rijk, deed je voor 'n luttel bedrag van de hand. Ik klemde je onder mijn arm en nam de wijk met jou, gewikkeld in een oude krant. Al ben je ook mijn oma niet, je geschilderdportret, mij zo vertrouwd, maakt, dat ik aljaren vanje geniet. Daarom hang je bij mij in 'n lijst van goud. D.B. Riiwiel- en Bromfietshandel Tevens het adres voor huishoudelijke elektrische artikelen Leliestraat 32-34 SCHIEDAM Telefoon 26 44 32 Door onze telefoonbeantwoor der zijn wij steeds bereikbaar v/h G. J. J. PONJ6 23 Jaar 1.862,90 1.826,50) 429,90(f 421,50). 22 Jaar 1.723,20 1.689,50) 397,70(389,90). 21 Jaar 1.583,50 (f 1.552,50) 365,40 (f 358,30). 20 Jaar 1.443,70 (1.415,50) 333,20(326,70). 19 Jaar 1.304,-- (1.278,60) 300,90(/ 295,10). 18 Jaar f 1.164,30 (1.141,60) /268,70(/- 263,40). 17 Jaar 1.024,60 (f 1.004,60) 236,40(231,80). In de maanden juli en augustus zullen we een aantal leuke aktiviteiten organiseren voor de kinderen tot 12 jaar, b.v. een speurtocht, een wandelpuzzeltocht, een dagje naar het strand of sport en spel. We maken dit niet bekend door middel van een folder, maar het komt wel in de krant en we komen op de dag zelf langs met een geluidswagen. Dus let goed op of we langs komen. Veel vakantieplezier. Werkgroep Jeugdwerk Door samenwerking van provin ciate en streek V.V.V.'s in Gelder land en Overijssel zijn deze provin- cies hard op weg hfet fietsgebied van Nederland te worden. Zo is ervoor gezorgd dat bij niim vijftig ver- huurders 3000 fietsen gereed staan, die voor een klein bedrag per dag of per week kunnen worden gehuurd; goede fietsen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen en geprodu- ceerd. Men hoeft bij het huren geen waarborgsom te betalen en wie voor tenminste drie dagen een fiets huurt, kan deze weer inleveren bij een andere aangesloten verhuurder Men hoeft dus niet naar de plaats waar men huurde terug. Bovendien zorgen genoemde V.V.V.'s voor speciale fietsarrangementen, waar- bij men kan kiezen uit geheel verzorgde fietsvakanties (met inbe- grip van overnachtingen, diners, lunches, routebeschrijvingen, fiets- tassen) van drie tot negen dagen. De belangstelling voor deze arran- gementen is groot. In 1979 maak- ten bijna 5000 personen - af- komstig uit 15 verschillende landen - gebruik van deze mogelijkheid om dit deel van Nederland op de fiets te verkennen. Voor dit jaar worden 10.000 deelnemers verwacht. Fol ders hierover kunnen worden aan- gevraagd bij de Provinciate Gelder- se V.V.V., Postbus 552, 6800 AN Arnhem (tel. 085-452921). Van 7 juli tot 1 augustus is in kasteel Hoensbroek in het Lim- burgse Hoensbroek de tentoonstel- ling ,Pppen op de fiets" te zien. Het gaat hier om een expositie van enkele tientallen poppen in kleding van weleer, plus pierrots en mario- netten. Een aantal van deze pop- pen vervaardigd door de poppen- maaksters Dinie Akkerman, Gerrie Verhuegd e.a. - zijn op witte keramiekfietsjes geplaatst, werk- stukken van de keramiste Hannie van der Tonnekreek. Het gaat hier om unica, die ook te koop zijn. Noordeinde 2 - Kethel Telefoon 706874 Jean Guillou komt opnieuw naar Nederland. Guillou is de titulaire organist van de Saint-Eustache in Parijs. Hij zal een tournee door ons land maken, waarin hij acht con- certen zal verzorgen. Jean .Guillou is een van de weinige in het vak die inmiddels wereld- vermaard is geworden door zijn spel, heeft voor de komende tour nee een belangrijke doorgaande lijn in de programmering aangebracht, die zeker alle liefhebbers van Han- dels orgelmuziek zal aanspreken. Jean Guillou zal namelijk alle orgelconcerten van Handel, en dat zijn er in totaal zestien, in acht recitals uitvoeren. Een muzikaal gebeuren welke u zeker niet mag missen! Het openingsconcert vindt plaats op het Miiller-orgel in de Oude Kerk te Amsterdam op dinsdag 24 juni 1980, aanvang 20.15 uur. Verder speelt Guillou woensdag 25 juni in de St. Janskerk te Gouda, zaterdag 28 juni in de Grote Kerk te Goes, maandag 30 juni in de Domkerk te Utrecht, dinsdag 1 juli in de Grote Kerk te Leeuwarden, woensdag 2 juli in de Hervormde kerk te Raalte, donderdag 3 juli in de Grote Kerk van Breda en het slotconcert in de Rotterdamse Lau- renskerk op zaterdag 5 juli. Deze concerten beginnen ook om kwart over acht. Uit het feit dat de Franse organist alle orgelconcerten van Handel zal uitvoeren, mag niet worden afge- leid dat hij een specialist wil zijn in deze muziek. Integendeel, Jean Guillou beschouwd zichzelf - en dat volkomen terecht - als een univer- seel musicus. Dat komt ook tot uiting in de verdere samenstelling van zijn programma's, waarop wer- ken te vinden zijn o.a. Bach, Mozart, Liszt (prometheus, eerste uitvoering in Nederland), Franck, Mendelssohn en Prokofiev. Jean Guillou, die in 1930 te Angers is geboren, was al op twaalfjarige leeftijd werkzaam als organist in zijn geboorteplaats. Zijn belang- rijkste leraren waren Marcel Dupr6 Olivier Messian en Maurice Duru- fl6. Zo Guillou altijd met veel eerbied over zijn leraren spreekt, hij neemt toch wel duidelijk af- stand van hen. Zo stelt hij: Inter- preteren is uiteindelijk toch een vak dat je jezelf moet leren. dit in tegenstelling tot de techniek van het orgelspel". De organist, voor wie een duizend- koppig publiek een heel gewone ervaring is - verleden jaar augustus was de Utrechtse Domkerk zelfs bijna te klein - valt niet alleen op door zijn formidabele spel, maar ook door zijn meningen, die hij niet onder stoelen of banken steekt. Zo zegt hij, zelf een meester in de improvisatiekunst, dat het toepas- sen van een goed stuk contrapunt in het improviseren bijna niet meer voorkomt. En hij betreurt dat, want voor hem is het een van de onmisbare pijlers ervan. Guillou, die over de gehele wereld concerten geeft, is ook componist en bewerker. Hij heeft een groot aantal grammofoonplaten gemaakt waarvan twee in Nederland op het label Festivo, terwijl zijn nieuwste L.P. in de Oude Kerk te Amster dam zal worden gepresenteerd. Componeren acht hij een bezigheid die niet alleen in creatief opzicht van belang is. Het komt hem ook zeer te stade bij zijn vertolkingen. "Je onderkent daardoor gemakke- lijker de problemen die zich bij het spelen kunnen voordoen". Van dinsdag 24 juni tot en met zaterdag 5 juli is Jean Guillou dus weer in Nederland. De reeds zo grote schare bewonderaars van de ze geniale organist zal dan onge- twijfeld weer flink toenemen. VOOR WITTEN SCHILDEREN EN BEHANGEN is het voordeligst en meest vertrouwde adres toch altijd Dinsdag 17 juni heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeningsuitke- ringen en een aantal andere uit- keringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981 aange- nomen. Wanneer ook de Eerste Kamer het wetsontwerp aanvaardt, zijn de bedragen van de minimum- (jeugd)lonen per 1 juli 1980 als volgt: le bedrag is bruto per maand en het tweede bedrag is bruto per week. 16 Jaar (volledige werkweek) 884,90 867,60) 204,20 200,20). 16 Jaar (3-daagse werkweek en 2 dagen partiele leerplicht) 530,94 (520,56)/ 122,52 (f 120,12). De verhoging per 1 juli bedraagt 2% en is 0,9 kleiner dan de verhoging die bij toepassing van het gebruikelijke aanpassingsmecha- nisme zou zijn doorgevoerd. Deze matiging hangt samen met de algemene loonmatiging op grond van de loonmaatregel van 2 april j.l. Het zojuist door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp bepaalt dat de 0,9% matiging per 1 januari 1981 aan de verhoging van het minimumloon per die datum zal worden toegevoegd. 'Medico-safe' is de naam van de nieuwe medicijndoos met een kin derveilige sluiting. De doos open- krijgen is voor volwassenen kinder- spel, maar voor kinderen onmoge- lijk. Je moet namelijk met twee handen tegelijk drukken op vier verschillende plaatsen, die door kleine kinderhandjes nooit te over- bruggen zijn. Als men bedenkt dat er in Neder land gemiddeld 180 keer per dag alarm wordt geslagen omdat kin deren 'van iets verdachts gesnoept hebben'; dat negen daarvan in het ziekenhuis moeten worden opge- nomen; dat van elke honderd ver- giftigingsgevallen er tachtig bij kin deren beneden de vijf jaar plaats- hebben; dat gebleken is dat van elke honderd vergiftigingsgevallen bij kinderen er 99 te wijten zijn aan onachtzaamheid van volwassenen (dus overbodig) en dat gemiddeld bijna de helft van de vergiftigingen bij kinderen veroorzaakt wordt door 'snoepen' van geneesmiddelen dan is het opbergen van medicijnen op een absoluut veilige plaats bui- ten bereik van kinderhandjes be- slist geen overbodige luxe. De meeste medicijnkastjes thuis zijn al wel voor kinderen beveiligd, maar op reis wil men nog wel eens nonchalant pillen en andere medi- camenten bij zich steken. De Me dico-safe is niet alleen thuis te gebruiken, maar ook gemakkelijk op reis mee te nemen. Om de aandacht van kinderen er zo min mogelijk op te vestigen is deze hardplastic box opzettelijk in een niet opvallende kleur beige met bruine druktoetsen uitgevoerd. Het formaat is slechts 29 x 21 x 8 centimeter, maar dat is meer dan genoeg voor de gebruikelijke fami- lie-apotheek.Voor/ 29,95 verkrijg- baar bij apotheker, drogist, waren- huizen en sport- en kampeerzaken. Automobilisten die met hun auto op vakantie gaan, doen er goed aan zo gauw mogelijk een afspraak te maken met hun autobedrijf voor een (vakantie) onderhoudsbeurt/ veiligheidscontrole De BOVAG vreest dat een aantal automobilisten ook hierop zal trachten te besparen, in het ergste geval door het helemaal niet laten uitvoeren van een dergelijke beurt. Uit een recent onderzoek is geble ken dat 72 procent van de automo bilisten verwacht, dat door de verdere verhogingen van de kosten van het autorijden bezuinigd wordt op het onderhoud, zelfs 90 procent van deze automobilisten denkt dat daardoor ook de verkeersveiligheid in gevaar zal komen. Vooral op vakantiereizen, waarbij over het algemeen de auto toch al extra wordt belast, kan dit tot gevaarlijkse situaties leiden. Bovendien, het brandstofverbruik van een technisch goed onderhou- den auto is zo laag mogelijk. Vooral op vakantiereizen spelen ook de brandstofkosten een belang rijke rol. Overdreven besparingen op 't onderhoud zijn niet alleen gevaarlijk maar kunnen ook nog eens extra kosten veroorzaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1980 | | pagina 5