Parkeerhavens en het venijn ervan 4> UJ HIPKE r Nationale klederdrachten- dag op 30 mei 1981 op Flevohof met demonstra tes van oude ambachten Opbrengst collecte Spreekuur Maatschappeiyk Werk 13e jaargang no. 336 27 mei 1981 GEBOORTEKAARTJES NoorderAkkoordeit Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke .Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagdfo huis aan huis in heel Schiedam-Noord In een van onze vorige nummers maakten wij melding van de ver- andering v.d. parkeergelegenheid op het Bachplein en met name bij de flats 2,3 en 4. Het aantal parkeerplaatsen is - in vergelijking met de v.h. bestaande toestand - belangrijk teruggebracht en zeker niet voldoende. A1 is men er via een enquette achtergekomen hoeveel auto's per flat in gebruik zijn, met visite e.d. werd geen rekening gehouden. Een zelfde situatie dus als in de nieuwe wijk Woudhoek. Dat de parkeerhavens en de toegangsweggetje daar naar bij- zonder smal zijn, memoreerden we reeds. Veel bewoners van het Bach plein hebben dat inmiddels helaas gemerkt; deuken in portieren heb ben velen reeds tot hun spijt moeten constateren. Toch is de schade aan de auto's niet helemaal een gevolg van de te beperkte ruimte. Goed geparkeerd is het halve werk en met wat stuurmanskunst behoeft men aan de buurman-parkeerder geen schade toe te brengen. Rjjden niet moeilyk Velen weten het nog wel van de rijschool: rijden en sturen is hele maal niet zo moeilijk. Maar par- keren. De anders zo volgzame auto ontpopt zich plotseling als een onberekenbaar object met de neiging door muren of door het plaatwerk van andere auto's te worden aangetrokken. Als men bij het rijexamen het achterwaarts parkeren met succes achter de rug heeft, is het rijbewijs al half binnen. De onaangename verrassingen bij het parkeren krijgt men echter nog. Die blijven velen soms 'n heel autobestuurdersleven lang achtervolgen. Want als men zelf geen fout maakt dan doen anderen dat wel. Een groot deel van de parkeer- problemen houdt verband met het feitdat auto's zich bij vooruit- en achteruitrijden anders gedragen. Vooruit: de auto stuurt normaal, maar de achterwielen beschrijven een kleinere cirkel dan de voor- wielen. Achteruit: het voorste deel van de wagen draait tegen de stuuruitslag in naar buiten, dus bij naar rechts uitgeslagen stuurwiel naar links, bij linkeruitslag naar rechts Het vooruit parkeren geldt als probleemlozer, maar dit moet men niet onderschatten: reeds een kleine stuuruitslag verbruikt de ruimte opzij al heel snel.Als de ruimte erg krap is, helpt alleen: centimeter voor centimeter rijden, in de achteruitkijkspiegel kijken een rechterbuitenspiegel is hierbij goud waard), desnoods uitstappen en zien hoeveel ruimte er nog is. Paaltjes Bijzonder onplezierig zijn; lage muurtjes en paaltjes, die men van achter het stuur niet ziet. En juist op die gevaarlijke paaltjes is men in onze stad erg gecharmeerd. (Zie deze ondingen maar eens op de parkeerterreinen omWinkeleentrum Hof van Spaland). Hoe voorkom je nu een botsing met zo'n obstakel Het beste is rechtuit rijden tot men uit de parkeerplaats is. Bij naast elkaar liggende parkeerhaventjes wordt meestal vooruit naar binnen gereden. Soms gaat het andersom beter: op voile parkeerterreinen en in nauwe parkeergarages komt men vaak door achteruit in te parkeren beter op zijn plaats. Nog 'n voordeel doet zich voor wanneer de ruimte zo klein is, dat aan beide zijden te weinig plaats overblijft om de deuren te openen. DAn kunnen bij om en om geparkeerde auto's de bestuurders van beide auto's dezelfde ruimte voor het openen van de deuren benutten. Niemand wordt klem gezet en het risico door onbekende parkeerburen een deuk te krijgen, is kleiner. Zorgvuldig Dergelijke parkeerfouten, juridisch gerangschikt onder "ongevallen" zullen wel nooit uitsterven. De beste bescherming is een stootlijst aan de zijkant van de auto. Men kan echter ook wel iets doen om zich tegen dit soort schades te beschermen, door iets langer te zoeken in een plaats van zich meteen ergens in een gaatje te wringen, waar voor de buurman nauwelijks ruimte overbliift om de deur te openen. Bij het achter elkaar parkeren, is het aanrakings- risico kleiner, in het bijzonder als de bumpers met elastische kunst- stof zijn overtrokken en zodoende een stootje kunnen verdragen. Als men zich, zoals dat op de rijschool is geleerd, correct in een parkeer plaats langs de stoep heeft gemanoeuvreerd, kan men't beste het stuurwiel zo uitgeslagen laten staan, dat men er weer vlot uit- komt. Overigens controleert de zorgvuldige rijder voor het weg- rijden hoe de voorwielen staan. Goed parkeren In een kleine ruimte kunt u vaak beter achteruit parkeren (1). Nog een voordeel: bij om en om par keren staat de bestuurders van de beide naast elkaar staande voer- tuigen belangrijk meer ruimte voor het openen van portieren ter beschikking. Op deze wijze kunnen smalle parkeerplaatsen uitstekend benut worden (2). Op 30 mei zal op Flevohof voor het derde achtereenvolgende jaar de Nationale Klederdrachtendag plaatsvinden. Dit voor Flevohof jaarlijks terugkerende evenement mag uniek genoemd worden, omdat nergens zoveel nationale drachten op een dag bijeen zijn. Vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 17.00 u. 's avonds zullen ongeveer 400 personen ruim 20 verschillende drachten uit het hele land aan het publiek presenteren. Het aardige is dat bij iedere dracht een gedetaileerde beschrijving gegeven zal worden door mensen uit de streek zelf. Alle drachten en ook de sieraden, die gedragen worden, zijn authentiek. Een groot deel van de deelnemers aan deze dag gaat zelfs nog dagelijks in deze dracht gekleed. Niet alleen de praal en pronk van de zondagse drachten zullen te zien zijn, maar er is juist gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheiden- heid in de dracht per streek of plaats. Zo worden er drachten getoond, die gedragen worden -tijdens de arbeid -na de arbeid -in de rouw -uit de rouw en uiteraard ook's zondags. De 400 deelnemers aan dit evenement doen dit geheel belan- geloos. Opbrengsten en giften, die op deze dag binnenkomen, zijn ten bate van het "Sponsorprojekt Wereldkinderen" voor het projekt Bihar in India. Tevens worden er op deze dag demonstraties verzorgd van de volgende oude ambachten: -mutsenmaken -kantklossen -klompen maken -karnen en zullen er verschillende boeren- dansen getoond worden. Tijdens de Hartweek heeft de collecte in Schiedam het totaalbe- drag van 36.010,-- opgebracht. De nederlandse Hartstichting afd. Schiedam dankt zowel de mede- werkers als de bevolking van Schiedam voor dit fraaie resultaat. De stichting Maatschappelijk Werk Schiedam houdt ook in onze wijk een spreekuur. Op woensdagmid- dag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur worden deze spreekuren gehouden in ,,De Blauwe Brug" aan het Bachplein. Telefonisch bereikbaar tijdens vermelde uren via nr. 702143.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1