KRUISWOORDPUZZEL W. F. BOOT 't CENTRUM .Mieuiwlaiicffl G. J. J. PON J Boerenleenbank Kethel P. MfijjsHbroelk Drogisterij W.Versleeg ^CENTRUM" Ledeteen DOE HET ZELF Th. ENGERING COMPOSITA NYLON DE TEXTIELHOEK Denkt U erom? KOOPT IN Oplossing vorige puzzel Prijswinnaars vorige puzzel: Waardebonnen f 5,-13,-; 12,- Autorijschool en Luxe-verhuur G Borgesiuslaan 62, Tel. 62638, S'dam Opleiding alle rijbewijzen, verhuur zonder chauffeur, Imperial-verhuur Voor Schilderen 0 Witt en Behangen is het voordeligste en vertrouwdste adres toch altijd Gediplomeerd vakman Schaperlaan 61, Tel. 64019, Schiedam Vraagt vrijblijvend advies, stalen, prijs. Schoonheids-specialiste E. van Luijk Piersonstraat 62 Nieuwland Algehele Gelaatsverzorging Lichaamsmassage - Manicure Behandeling volgens afspraak Goud en Zilver Uurwerken Brillen Gero-artikelen Dr. Wibautplein 15 - Telefoon 66905 Schiedam ZWALUWLAAN 101 (hoek Schiedamseweg) POSTREKENING 3 81611 TELEFOON 65325 Wij hebben Board, Triplex, Vezelplaat, Imitatie formica, Latjes, Plakplastic, tafelpoten NU kunt u v/oor ST. NICOLAAS vele geschenken zelf maker* De no. s 52, 896, 902 978, 1733, 2180, 2409 3615, 4728, 5202, op alle artikelen dubbele KES-zegels H. M. OLSTHOORN Handel in rijwielen, bromfietsen, stofzuigers, electr. lampen, was- machines. Eerste klas reparatie-inrichting NOORDEINDE 7 - TEL. 66880 KETHEL REUZE STERK ONS EIQEN MERK van f 1.95 tot f 3.95 KETHEL - SCHIEDAMSEWEG 1 Telefoon 67478 In 't hartje van Kethel treft U BANKET- BAKKERIJ voor fijn gebak, koek en chocolade Schiedamseweg 10 - Tel. 63S76 P. J. Troelstralaan 85 - Telef. 68429 Het is nu weer tijd voor vitamine Handige plastic doosjes 100 tabl. fO.65 EXTRA AANBIEDING 2 Castella toiletzeep, 1 Castella tandpasta, voor fl.43 Hierbij gratis een washandje KES-zegels HORIZONTAAL: 1. molton; 6. apache; 11. paragraaf; 12. l.s.; 14. mat; 15. tas; 16. mi; 17. tel; 19. nihil; 21 bot; 22. eros, 24. eik, 25. aloe; 26. zicht; 27. tender; 30. ee; 31. aam; 33. lbss, 35. inleg, 37. p.p., 38. de, 39. ent, 40. dam, 41. imam, 43. kolos, 45. mr., 46. te, 47. n.b., 49. etc., 50. maan, 52. arend, 54. kenner, 56. pang, 57. ros, 58. teut, 60. sak, 61. koets, C3. fis, 64. h.m., 65. vlo, 66. i.o.v., 68. na, 69. deemoedig, 71. thetis, 72. sander. VERTIKAAL 1. maltezer; 2. l.p., 3. tarn, 4. oran, 5. natie, 6. artikel, 7. paal, 8. aas, 9. c.f., 10. elite, 13. serie, 16. moor, 18. loc, 20. hit, 21. bles, 23. shantoeng, 25. adspirant, 27. tal, 29. nop, 32. medoc, 34. hemel, 35. ink, 36. gas, 38. dat, 42. snapshout, 44. ltd, 45. man, 48. braam, 50. mesties, 51. neef, 53. enk, 54. koe, 55. ruin, 57. rooms, 59. tsaar, 61. klei; 62. sodg; 65. vet, 67. vin, 69. de, 70. g.d. le prijs: D. Krabbendam, Burg. v. Haarenlaan 1299 2e prijs: M. J. C. Hersbach, Mgr. Nolenslaan 840 3e prijs; Mevr. van 't Hof, v. Hoogendorpstraat 84 HORIZONTAAL: 1. eerste gev/in; 10. grondig; 11. afk. v. Roomskatholiek 13. appelsoort; 14. afk. v. onderofficier15. heks; 17. ge- stold vleesnat; 18. lor; 19. zwart paard21. snaarinstru- ment; 22. ingenomenheid met zichzelf; 23. drietenige struisvogel in Australie; 24. twijg van een wilg; 25. schuts- luis; 26. Ned. vervoersorg.28. meisjesnaarn29. afk. v. ten name; 30. gedrukte plaat; 32. Chinese afstandsmaat 33. middagvoorstelling; 35. storing die aan de rand van depressiegebieden optreedt. VERTIKAAL: 1. lekelid van een kerkbestuur; 2. afk. v. tangens; 3. voorz.; 4. adellijk; 5. het blijk geven van buitengewone begaafdheid; 6. insektenetend zoogdier; 7. deel van een tennismatch; 8. Lat. afk. v. onrechtmatig9. geld in tijd van nood geslagen; 12. houder. v. e. eendenkooi; 14. ge- formuleerde mening; 16. woord, rede (Gr.); 18. meubel- stuk; 20. klein soort hert; 21. lidw.; 26. geneesheer; 27. Friese jongensnaam; 30. smalle weg; 31, voorz.; 33. afk. v. met name; 34. afk. v. elektrotechnisch ingenieur. Voor deze puzzle: ter beschikking gesteld door: ALB. v. d. KAADEN Parkweg 334. Oplossingen aan dit ad res. Gedipl. Meester Horlogemaker en Opticien Rubensplein 20a Tel. 69701 P.J. Troelstralaan 113; Tel. 63031 SCHIEDAM PAUL J. J. VERSPEEK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1960 | | pagina 4