deeersten FEEST Nieuw! VAN LEEUWEN AN D (FLU^ MANUFACTURE^ W PANE'S (l^jurslager Poof Mgr Nolenslaan 203 Telefoon 62669 van der Kruif L. BOER Onze Herenafdeling brengt, een grote sortering in merkslips en singlets Reklame sokken en anklets 95 cent per paar Mer is uw teurslager een vlugkaar ertikel in 3 smaken Naturel - Kerry - Paprika per stuk 19 ct SLAVINKEN per stuk 35 ct TARTAAR 55 GELDERSE SCHIJVEN 4 stuks 98 GEROOKT SPEK heel kg 1.50 GEKOOKTE WORST 250 gr. 65 ct MAGER ONTBIJTSPEK 150 gr. 59 ct Broersveld 159 Mgr Nolenslaan 846 Verse-, gerookte- en gebakken vis Croquetten - Bitterballen - Patat Delicatessen en Visbedrijf Mgr. Nolenslaan 850 - Tel. 67045 Beide Pinkslerdagen de gehele dag GESL0TEN a Mgr Nolenslaan 842-844, tel. 62672 No-iron overhemden vanaf f 8.95 Grote sortering weekenders v.a. f 6.35 Heren-shorts, in goede pasvorm vanaf f 11.95 Terlenka stropdassen vanaf f 1.95 Zwembroekjes vanaf I 3.95 Pyama's vanaf f 7.50 Xe koop: Een service- dress en overjas, ge- heel nieuw t.e.a.b. Trouwjapon m. 40 MEVROUW Tel. 62555 In verband met het in gebruik nemen van onze nieuwe winkelinstallatie heb- ben wij feest, U viert dit feest mee. Donderdag a.s. ontvangt iedere 50e klant een fijne verrassingH Bij deze gelegenheid brengen wij U het allernieuwste op het gebied van fijne vleeswaren. Geen koelkast, geen bezwaar; onze fijne vleeswaren in de aller nieuwste verpakking houdt U beslist 14 dagen goed en het verkleurt niet. Voorlopig brengen wij in deze verpakking Gelderse Snijworst onze fijne Ham en heerlijk gebraden Gehakt. Dit is de oplossing. Verder hebben wij diversen zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Onze overheerlijke Bitterkoekjes (lekker taai), deze week per half pond 89 ct 5 K.E.S., die moet U proeven. 150 gram fijne Vruchtenkoekjes voor 38 ct 5 K.E.S. Fijne Oublies echte chocolade 150 gram 78 ct 5 K.E.S. 150 gram extra fijne Bonbons voor 68 ct 5 K.E.S. Bij elk pak v. Nelle's Koffie, Roodmerk of Goudmerk 10 K.E.S. extra. n Feestelijke fles Vermouth ..Tilestioverheerlijk f 3,95 14 K.E.S. Bij elke f 5,die U besteed, een fijne verrassing voor de kinderen. Alleen donderdag en vrijdag. 42 koopje! F. L. v. d. Hammen, St. Li- duinastraat 67. NIEUWLAND (WORDT) EEN STAD OP ZICH Als we over een paar dagen Pinksteren vie- ren. met ..eindelijk" weer eens een extra snipperdag,-zullen velen al of niet met kroost in de richting van het Beatrixpark trekken. Constateerden wij bij een vorige gelegenheid dat de wegen die richting uit niet veel zaaks waren, nu is er weer wat schot in gekomen. De bestrating van de Burg, van Haaren- laan is sinds enige tijd ook in de middenbaan doorgetrokken tot aan de Parkweg. Voor de gemotoriseerden onder ons is dit een groot genoegen. We vragen ons af hoeveel automobilisten er destijds op de hoogte van de Allard Piersonstraat per abuis rechtdoor in het zand gereden zijn. Dit twijfelachtige genoegen is er thans niet meer, inplaats daarvan een prima weg. De beide andere verbindingswegen tussen Nieuwland-West en Oost zijn thans nog slecht. Voor een groot deel nog smal en erg gevaarlijk. Het is te hopen dat er geen ern- stig ongeluk voor nodig is om hier op korte termijn verbetering in te brengen. Als tegen het einde van de zomer de winkel- galerij aan de Nolenslaan gereed zal zijn, met de daarbovengelegen flats zal dit ge- deelte wel minder achtergebleven gebied zijn. De palen die onder deze galerij zitten zullen ook wel wortel hebben geschoten, zo lang- zamerhand weet geen Nieuwlander meer hoeveel jaar het geleden is dat die de grond DAMES- en HERENKAPSALON in zijn geslagen. Vermoedelijk hebben ze eerst willen zien of die palen en de rest niet om wilde vallen voor de bouw werd afgemaakt. We dachten geruime tijd dat daar de ,,Ei-tunnel" moest komen, het blijkt nu dat we abuis waren. Een paar duizend palen die beslist geen wor tel hebben geschoten zitten nu ten Oosten van de Parkweg in de grond. Hier kunnen we deze dagen sterke staaltjes zien verrich- ten. Op moederdag was dit nog een kale wijde vlakte zonder enige verhoging, het enigste wat aanwezig was, is de eerste kraan waar- mee de systeembouwwoningen in .elkaar worden gezet. Wij vermoeden dat velen grote ogen op zul len zetten als we een paar weken verder zijn. misschien is over een paar maanden de wo- ningnood al opgeheven. (Niet lachen, ze staan voor niets). In ieder geval zullen we dit jaar nog heel wat nieuwe Nieuwlanders, sters en tjes, mogen begroeten. Wat de Burg. Honnelage Gretelaan betreft, we denken dat ons nageslacht de verbetering hiervan nog wel zal mogen meemaken. Als onze generatie vanuit West naar de Schie- damsche Cartonnagefabriek moet, zullen we om levend te arriveren, of over de Grote Markt, of over de van Haarenlaan moeten, hetgeen wij u dan ook van harte aanbeve- len. voor 'n loepele en houd- bare klassepermanent Mgr. Nolenilaan 337 (blf de Vljver) TeUfoon 69841

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1961 | | pagina 3