VoordeFEESTDAGEN: XIV 1CCCLXV BEHANG H.C. de LEEDE n heerlijke rollade, varkensfricandeau of rosbief Kwaliteitsslagerij W. v. d. MEER Med. Gedipl. Pedicure VAN DER GEER ,DE FAVORIET PinksteraanbiecUng fijnste vleeswaren over een mooie collectie gesproken Rembrandtlaan 83 Telefoon 69877 Betere kledlng voor lagere prljs en KES-zegels Wij zijn prima gesorteerd in de Neem geen risico en haal het beste vlees bij Dr. WIBAUTPLEIN 33* - TELEFOON 63048 UW ADRES in Schiedam voor huish. en luxe artikelen o.a. BRABANTIA TOMADO EMAILLE ALUMINIUM SOLA 'M. VAN STRAATEN-HULST P.J. Troelstralaan 57 Tel. 63035 Met Pinksteren iets bijzonders Mariposa wl|n (rode of witte) f 1.75 Tilesti Vermouth, grote fles f 1.95 Perenopsap (ietsfijns)groot blik 1.19 Vleeswaren Volvette Boerenkaas 11.29 p. p. Overheerlljke stroopkoeken Prince Fourre 89 ct p. 20 stuks Aardappelen-, groeota- en f rulthandel Parkweg 160 Tel. 68557 Dagelijks verse aanvoer van groenten tn fruit Profiteer met de Pinksterdagen van de extra voor- delige diepvries Wiener-cakes en braadkuikens Kom eens kijken bi] I ACMCM Dam 41-43"45 ¥311 LwCnCli Telefoon 66192 RIJWIELHANDEL heeft al een SPORTRIJWIEL IN KLEUR compleet voor t 129.75 Straks ook in Nieuu/landl Nylon regenjassen Sportcolberts Terlenka pantalons Costuums Overhemden Mantels Mantelcostuums Japonnen Blouses Jumpers Rokken v a. 29.75 v.a. f 39.- v.a. ff 26.50 v.a. f 119.- v.a. 12.90 49.75 v.a. f v.a. f 24.90 v.a. f 12.90 10.50 kledinghuis SCHIEDAM y\/»/\AAAAA<WS/VN^A^^AA/>AAAAAAA/V/»/\/»AA<V\AES A KI IParkweg 406, Schiedam ANJkJ Tel. 68932 Math.weg 207, Rotterdam, Telefoon 33562 WIJ GEVEN K.E.S. en ANIMO Dasgewenst GRATIS bezorgd Ja, inderdaad de bovenstaande tekst is een op- telsommetje, weliswaar niet een gewoon, want het is eigenlijk een MAGISCHE FORMULE. Vroeger waren die zeer in zwang. Het toveren met cijfers dateert ,al uit de bloeitijd van het Chinese rijk. Het bekendste voorbeeld daarvan is het Magische vierkant der Chinezen, de ,,Lo- Sloe". De grieken en de nog steeds veel scholieren als maar plagende Pythagoras wisten ook met cij fers aardig te gochelen. In Duitsland bestaat van dag tot dag nog een kring van lieden welke met cijfergroeperingen tal van kunststukken weet uit te halen. Een ander voorbeeld is nog het misbruik der maten van de oude Egyptische Pyramiden. Het meest beroemde en interessante voorbeeld is on- getwijfeld de etg van Melencolia anno 1514 van Durer. In heti kort is dit als volgt: 16 3 2 13 Hier zijn dus de getallen van 1 tot 16 op een dusdanige wijze gerangschikt dat men optellend 5 10 11 8 op 86 verschillende manieren met gebruik van steeds 4 ge tallen in een meetkundige fi- guur steeds als uitkomst het 9 6 7 12 getal 34 vindt. De vier lood- rechte, de vier horizontale, de vier hoekgetallen, de midden 4 15 14 1 getallen etc., etc. Probeer maar eena hoeveel mogelijkheden u kunt vinden. Het wonderlijke is nu echter dat men niet alleen wat interessante sommetjes kan maken maar volgens een bepaalde methode ook tal van an- dere gegevens kan vinden. O.a., het volledige adrea van de voorzitter van de Magische kring en het adres waar hij voorheen woonde, verder alle namen van bekende leden uit die kring etc. Maar, om nu terug te keren tot onze magische formule, wat is daarvan de betekenis? Om u, voorzover u de betekenis der Romeinse letter- tekens wat ontgaan is op gang te helpen even het volgende Xi10 V—5 L—50 C— 100 een cijfer voor het teken is minder, er achter meer. Dus XIV be- tekent 10 en 5 1 14. CCCLXV 3x100 en 50 en 10 en 5. Als u de uitkomst hiervan nu even opschrijft ziet u al dade'iijk dat dit een heel bekend getal is. Ja, na- tuurlijk, met dit getal wordt aangeduid een heel STEUNZOLEN NAAR MAAT Rozenlaan 20 - Telefoon 64037 Schiedam (v.m. Kethel) Behandeling uitsluitend volgent afspraak De formule bestaat uit een optelling en dus moe- ten de andere cijfers een lagere waarde hebben. Nu is 1 wel heel erg klein, maar dan moet die 14 toch wel iets heel bijzonders zijn. Als 365 dagen zijn en de betekenia van een jaar hebben, wel hoe kan het dan anders dan dat met die 14 bedoeld wordt die 14 geweldige, bijzondere, gro- te, heerlijke VAKANTIE dagen. Nu begint het toch al wat te lijken. 14 dagen en 1 is een heel jaar. Nu gaan we, net als vroeger op school, eerst eens wat vereenvoudigen. Dat kan hier heel eenvoudig. 14 dagen vakantie betekent toch niets minder dan een wel is waar heel erg fijne, maar toch wel korte tijd van genieten, plezier hebben etc. Kort plezier met L wordit dua lang genoegen. Wat moet dan de betekenis van die I zijn? Die geheimzinnige, raadselachtige die toch wel be- langrijk moet zijn? Of, hoe het 14 daags vakan tie genot verlengd worden? Laten we eens pro- beren; een dikke portefeuille Gelooft u dat geld, zonder meer geluk brengt Een goed humeur? Ongetwijfeld wel heel belangrijk om een prettige vakantie te hebben, maar houdt dat maar een jaar lang zonder onderbreking vol. Een goed reisplan Ook dat is al heel belang rijk, maardat is meer vooruit dan achteraf. Daar kan je al die mooie, fijne herinneringen toch niet mee vasthouden Nee, daarvoor, omdat te kunnen moet u 1 foto- toestel benutten. Daarmee stelt u zich in staat om een heel jaar lang te genieten, weer op- nieuw te beleven, die schoonste tijd van uw le- ven. Eerst het maken, dan de afdrukjes bekij- ken, van de best geslaagde wat vergrotingen (die zijn tegenwoordig heel niet duur) dan het in de vakantie-album plakken, het reisverslag bijwerken, of ala u het nog mooier wilt dia's gemaakt kunnen worden?) Ja maar, kan ik dat wel Is dat niet moeilijk en erg kostbaar? Als u dat denkt, vraagt dan eens advies aan iemand die als hobby het maken van foto's koos. U zult dan horen dat met een heel, heel eenivou- dig toestelletje (van een paar tientjes al) u al resultaten mee kunt bereiken die ook voor u de mlossing van de MAGISCHE FORMULE zullen betekenen, n.l.; 14 dagen vakantie. 1 fototoestel. Te keop aangeboden; koel- Te koop: damesfiets com- kast inh. ca 1400 1. en een pleet met licht, in prima zonnescherm ca 3.20 breed staat. P. Potterstr. 21b. Ruigrok Parkweg 52, tel. Te koop gevr. klein aqua- 65310 na 7 u Genestetstr. 1 rium, N.'t Hart Burg. v. Haarenlaan 496. Te koop gevr.: i.g.s.z. meis- Te koop aangeboden: jeifiets. leeftijd 5 jaar. Burg, i g a.n. uitschuifladder, i once totale lengte 7,5 m. v. Haarenl. 1258, tel 68955 Schaepmansingel 96 DE leverancicr van de echte BOERENKAAS 70 zegels extra 4- 40 zegels extra 1 ons gebraden gehakt en 1 ons Geld, snijworst samen voor 79 c Om mee te nemen Sprltskoeken 52 c +20 extra zegels 70 «t per 10 stuks v* FRANSELAAN 281 - TEL. 32751 MEYENHAGE 308 - TEL. 78413 Mgr. NOLENSLAAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1961 | | pagina 4