VAN SELM's Slagerijen 0.69 Felle ZON? LUXAFLEX! DE TEXTIELH0EK UITBREIDING i r—t r— DRUKWERK Woensdag Gehaktdag Kethel Pinksteraanbieding Boerenleenbank Kethel A. van Overveld Vieeswarenrelclame Th.Engering, Schiedam 3de zaak PARKWEG 2 I O VOOR ELK NAAR: GEVRAAGD per 500 gr. 1.48 m. kruiden Doorr. Varkenslappen p. 500 gr. 1.60 Slavinken 38 ct p. stuk, 3 voor 1.05 Doorr. Runderlappen p. 500 gr. 1.98 Fijne Riblappen 500 2.58 Eigen gesmollen vet 250 gram 25 Biefstuk Tartaar per stuk 55 Pork per blik van 200 gram 68 Groot blik gehakt 425 gram 0.89 Vleessalade per 100 gram 39 Onze 150 (ram boterhamworst 42 ontbijtspek 59 pekelvleet 69 Gelderse Ham 82 xure zult 45 150 ISO 150 250 Extra aanbieding 100 gr. gelderse snijworst 100 gr. gekookte worst samen Noordeinde 3 Tel. 68140 lepenlaan 74 Tel. 67039 P. Troelstralaan 113 - Tel. 63031 Rubensplein 20a - Tel. 69701 Wlj hebben ruime sortering in: BRABANTIA Broodtrommels Poetsdozen Spaardozen enz. enz. ALLE TOMADOARTIKELEN Plastic botervloten jampotten - gieters W.C.-garnituren theebladen theekomforen Zie onze etalage of vraag binnent Binnenkort OPENING van onze Tel. 63159 WONINGINRICHTING N. KLEIN POLDERWEG 186 - KETHEL Tel. K 1808-290 dan All# loorten meubelen ▼la de toonlcam.r Alle vloerbedekking o.a. Colovinyl, linoleum, taptjt COMPLETE WONINGINRICHTING Speciale Pracht ENKALONS o q n eerste paar 0.7 U Het tweede paar voor 1.95 PAUL J. J. VERSPEEK Kethel - Tel. 67478 HET RESULTAAT VAN HARD WERKEN Wat werken is behoeft niemand de familie Van Leeuwen aan de Nolenslaan te leren, met senior voorop wordt daar wel aange- pakt. Het resultaat kunt u dezer dagen wel weer zien, dit zal weer best de moeite waard zijn. De heer A. van Leeuwen, thans 47 jaar, heeft al vroeg werken geleerd. Hij is naast de vijfsluizen geboren. Zijn vader was parle- vinker in de Vulkaanhaven, zijn moeder ver- zorgde al een hele melkwijk, het gezin was groot. Reeds tijdens de schooltijd bezorgde de kinderen 's morgens vroeg al overal de melk. Op 15-jarige leeftijd verliet A. v. Leeuwen zijn ouderlijk huis en kwam bij een kruidenier in het Westland, hier werkte hij 11 jaar. In 1939 kwam hij weer in Schiedam terug en bouwde hier geleidelijk een melkwijk op. Toen in de oorlog wonen bij de vijfsluizen al te gevaarlijk werd, verhuisde hij naar Kethel, ten westen van de Poldervaart (waar nu de nieuwe brug in het verlengde van de Nieuwe Damlaan ligt Dit huis, zowel als dat aan de Vijfsluizen is thans gesloopt. Hier verspeelde hij ook nog zijn paard toen in de oorlog 2 bommen vlak bij het huis terecht kwamen en het dier dodelijk troffen. Direct na de oorlog nam hij aan de Groenen- laan de zaak van v. d. Drift over en begon de opbouw van hetgeen thans is bereikt. In '58 kwam hij naar Nieuwland aan de No lenslaan, maakte daar aanvankelijk een moeilijke tijd door, maar heeft door service en kwaliteit thans een klantenkring die klinkt als een klok. Om een vlottere bediening mogelijk te ma- ken, is de installatie thans weer verbeterd. Als nieuwigheid is er nu een Vitrine-ijskast geplaatst. Dezer dagen start hij met de verkoop van amerikaans verpakte vleeswaren. Het bij- zondere hiervan is, dat als gevolg van her- metische verpakking welke de ultra-violette stralen weert de Vleeswaren ook buiten de ijskast lang vers blijven, koel bewaren is vol- doende, terwijl de vleeswaren absoluut niet y^xaa/iAank iaooA. iedekeen ZWALUWLAAN 101 (hoek Schiedamseweg) POSTREKENING 382621 TELEFOON 65325 Vanaf heden verkrijgbaar: schrijfbehoeften - pocketbooks schoolbehoeften, enveloppen, inkt ballpoints, plastic plakband div. soorten lijm tijdschriften reisprogramma's en natuurlijk ook onze grote sortering sigaren, sigaretten, enz. Slgarenmagazljn en Reisbureau P.J. Troelstralaan 31 - Tel. 63037 DRUKKERIi v. d. WATER P. J. Troelstralaan 153 Telefoon 62733 LEERLING DRUKKER en LEERLING ZETTER Bij gebleken geschiktheid volgt per 1 januari 1962 een leerling-contract en plaatsing op een bedrijfsschool. Prima qevarieerd werk waarborgt ge- degen opleiding. Leeftijd i.v.m. opleiding max. 15 jaar. 7 klassen L.O. en ijverige aard nood- zakelijk. Aanmelden: P. J. Troelstralaan 153, Schiedam. Zaterdags van 910: 14 15 en 2022 uur of na telefonische af- spraak 62733. Drukkerij A. L. v. d. WATER, van Dijckstraat 174, Den Haag. verkleuren of uitdrogen. Er staan nog andere bijzondere plannen op stapel, waardoor Nieuwland weer in de al- gemene publiciteit komt te staan. Hierover een volgende keer meer. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1961 | | pagina 5