KRUISWOORDPUZZEL \M. F. BOOT Slijterij en Wijnhandel ffNIEUWLAND" J ussendijken' kaboutertje G. J. J. PON J CIJKO Sleufelh uis Goed drukwerk Prijzen deze week: Waardebonnen f 5.-, f 3.- en 2.- Ook Uw was naar WASSER1J Beschikbaar gesteld door A. van Leeuwen Nolenslaan. Prijswlnnaars vorlge puzzel: PARKWEG 332 SCHIEDAM TELEFOON 67659 1 fles Cognac vieux marin f 6. Imperia vermouth i 6.50 per literfles. met gratis mooi vermouthglas. Zoete Spaanse wijn Samos Rode- en witte Mistella f 2.60 per liter FIRMA WOUDENBERG Hudsonstraat 111-113 Telefoon 38857 Rotterdam 7 succes verzekerd I DAMES i Voor een goed verzorgd kapsel naar Dameskapsalon PETERS Q Voor Schilderen b- Witten Behangen is het voordeligste en vertrouwdite adres toch altijd: Gediplomeerd vakman Schaperlaan 61, Tel. 64019, Schiedam Vraagt vrijblljvend advies, stalen, pri|s. oooooaoaaoaooooo VLAARD1NGERSTR. 19 SCHIEDAM - Tel. 69899 voor alio sleutels dok voor uw auto, scooter en bromfiets REPARATIE VAN ELK SLOT (Of film Straks ook in Nieuwland I Gedipl. Meeitsr Horlogemaker en Optician -At Goud en Zilver Uurwerken Brillen -Ar Gero-artikelen Dr. Wibautplein 15 - Telefoop 66905 DrukkertJ A. L. v. d. Water Schoonheids-specialiste E. Van Lllijk Piersonstraat 62 Nieuwland Algehele Gelaatsverzorging Lichaamsmassage - Manicure Behandeling volgens afspraak HORIZONTAAL: 1. klap, 5. rlvier in Duitsland, 9. zangwijs, 11. gem. in N.Brab., 12. voorzetsel, 13. hijswerktuig, 15. rivier in Nederland, 16. soort van cement, 20. voertuig, 22. telwoord, 26. gewoonterecht (Indonesia), 27. voor, 29. kikkerkuit, 31. bergplaats, 32. zelfkant, 33. stad in het Noorden van ons land, 35. stapel, 36. voornaamwoord, 37. vogel, 38. de 12 machtige goden der Germanen, 39. mount (afk.), 40. verpozing, 41. geheel de uwe (alk. Lat.l, 43. oude lap, 44. hakwerktuig, 45. banknoot (afk.), 46. bakt men brood van, 48. pers. voornaamwoord, 50. wrok, 52. leeg, 53. klein kind, 55. vaarwel, 57. het uitspansel, 60. lied, 61. rivier in O. SiberiS, 63. ik (Lat.), 64. voorvoegsel, 65. slotwoord van liturgische gebeden, 66. zijde van het voorhoofd, 68. famillelid, 70. vaste koper in een winkel, 71. gerucht, 73. hoogste punt, 74 vis, 75. samengedrongen menigte, 77. einde, 78. linkerbijrivier van de Seine in Nor- mandib, 79. hemellichaam. VERTICAAL: 1. aardappel, 2. oorlogsgod, 3. metaalsoort, 4. welaan, 5. voor zetsel, 6. laagvlakte, 7. lusthof, 8. rakker, 10. tevens, 14. boterton, 16. werk- tuig, 17. denkbeeld, 18. draad van een spinneweb, 19. bloeiwijze, 21. stad in Letland, 23. opening, 24. gem. in N.H., 25. broedplaats van vogels, 27. aanma- tiglng, 28. voorvoegsel, 30. akte van uiterste wil, 33. een halve toon verlaagde g, 34. keurig, 37. inhoudsmaat, 40. vis, 42. stalen rasp, 44. vruchtje, 45. speek- seldoekje, 47. boomloot, 48. bekend Nederl. childer, 49. trots, 51. dus (Lat.), 52. soort van kabeljauw, 53. gem. in N.Brab., 54. graafschap in Engeland, 56. meisjesnaam, 58. schijf vis, 59. soort onderwijs (afk.), 60. famillelid, 62. de begane grond, 65. zijtak Weser, 67, republiek in Z. Amerika, 69. insektje, 70. dam langs een water, 72. oude lap, 74 voorvoegsel, 76. voornaamwoord, 77 boom. le prijs: Mej. J C. van Wamelen, Dr. Schaepmansingel 12. 2e prijs: Mevr. F A.Frank, B. v. Haarenlaan 1295. 3e pijijs: G A. v. Kampen, v. Heuven Goedhartstraat 107. Doooooooaoaooooq Rozenlaan 18 - Tel. 64444 - Tuindorp (Kethel) Ook voor kleurspoelingen Teinleen N - TeL 61UA Mgr. Neleesleen Camera's, Filmapp., Bandreeorders, Kijkers Gamakkelijka batalingavoorwaarden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1961 | | pagina 6