KRUISU/OORDPUZZEl UJ€STHU1S WAARDEBON „DE FAVORIET" 25 cent ]KABOUTERTJE| Felle ZON? LUXAFLEX! E*L»E*G*A*N*C*E Voor een goede sigaar en mime kens in sigaretten, tabak e.d. A. van Overveld P.J. Troelstralaa Heden inschrijving nienwe leerlingen SPORTRIJWIEL rh.Engering, Schiedam DANSSCHOOL - Tel. 69701 - Tel. 63031 - Tel. 63159 Mica, glas, ellebogen, pijp, kolenkitten, nu ook in moderne WIJ geven KES-zegels ALLEENVERKOOP VAN DE NIEUWE QUICK V0ETBAL- SCH0ENEN Sporlhuis far Sraak Grote Markt 3 Tel. 68770 DAMESKAPSALON Mevr. Bode-Wielart Parkweg 338 - Tel. 62849 moderne haarverzorging en Reisbureau Troelstralaan 31 - Tel. 63037 Verkrijghaar: «lle soorten FAMILIE-DRUKWERK tevens schrijfbehoeften, pocketbooks, schoolbehoeften, enveloppen, inkt, ballpoints, plastic plakband tijdschriften div. soorten lijm reisprogramma's RIJWIELHANDEL Mgr. Nolenslaan 696 Wij hebben al een in kleur compleet voor !<-«.« w WONINGINRICHTING N. KLEIN <t^u% J - n... HORIZONTAAL,; 1. Mensen, die zich tijdens de oorlog en daar- voor in Italie verzetten tegen het heersende regime van Mussolini; 6. oppervlaktemaat; 8. grootmoeder; 10 insect; 11. naar beneden gaan; 12. verzameling van bomen; 13. rund; 15. ern- stige ziekte; 17. verzamelplaats van poststuk- ken, die op verschillende plaatsen op straat staan in de steden; 18. toiletgereedschap20. boom; 22. geheel gevuld; 23. hoofdplaats van Drente; 24. Engels bier; 25. insect, dat onze kleren vernielt; 27. indien; 29. vermoeid van het vechten. VERTICAAL: 1. Zij, die niet mee kunnen; 2. bewoner van een groot eiland in Europa; 3. onderdeel van een naaidoos; 4. jongensnaam; 5. eigenschap, die een Christenplicht is; 6. groot woonschip; 7. garnizoensplaats in Gelderland; 8. voorvoeg- sel voor verschillende werkwoorden, die bero- ven, ontdoen betekenen; 9. alfabet; 14. geheel op muziek gezet toneelspel; 16. voortreffelijk- ste; 18. Nederlandse Luchtvaartmaatschappij 19. afgetobd; 20. meisjesnaam; 21. document, dat men nodig heeft voor de meeste buiten- landse reizen; 26. ouderwetse vorm van olie; 28. jongensnaam. Prijswinnaars vorige puzzel. Ter beschikking gesteld door Paul Verspeek, le prijs: Mevr. L. Snikkers, Meeuwensingel 100. 2e prijs; G. C. Eysbergen, Iepenlaan 10. Ter beschikking gesteld door Banketbakkerij NIEUWLAND le prijs, Mevr. Lugtenburg, Mgr. Nolenslaan. 297 2e prijs, v. Luttevelt, B. v. Haarenlaan 1039 3e prijs, Mevr. E. v. d. Graaf-v. Ry, Rembrandtl. 75 b. Voor deze puzzel, ter beschikking gesteld waardebonnen f J.-, f 3.- en 1.- door VEMA woninginrichting. Oplossingen binnen 1 week aan dit adres. staand adres. Rubensplein 20 a P. J. Troelstralaan 113 Parkweg 210 Schuimplastic bloembakken en potten in diverse uitvoeringen v.a. f O.JO Denk nu reeds aan het winterselzoen maak daarom nu uw kachel of haard in orde. uitvoeringen. Natuurlijk leveren wij ook nieuwe haarden of kachels. Kom eens praten. haarverven - kleurspoelingen - airwave - vaste watergolf - manicure en epileren Warande 207 Tel. 68211 aparte clubs voor R.K. en scholieren Heeft U onze etalage met onder- delen al gezien? GELDIG TOT 16 SEPT. 1961 voor plaatsing van een POLDER WEG 186 Tel. K 1808-290 KETHEL dan Alie soorten meubelen via de toonkamer Alle vloerbedekking o.a. Colovinyl, linoleum, tapijt COMPLETE WONINGINRICHTING Met uw brilvoorschrift naar Dukshoorn •6', DUOBOOM - OPTttiES - ST. UDOHUSTRAAT1 -SChiEDAR - TEL B7M1 - VMEXAM8ACHTS2111AAT 71A - ROTTERDAM - TEL. S316I TELEFOON

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Nieuws | 1961 | | pagina 6