Nederlandsche pelgrims in de Eeuwige stad - Het gouden Priester feest van Mgr. Heylen. Op de Koloniale van Parijs. :i:__==__====.DONDERDAG 21 MEI 1931 -;V - .-■.•"/.■-^-xi-V- fx- v^x<. 'yS'spyfiV/v v -•■>,'v«*v NEDERLAND EN DE EEUWIGE STAD. Alle Nederlandsche pelgrims, die zich bij gelegenheid der Rerum Novarum-herdenking in Rome bevonden, op gesteld op het Damasusplein, dezelfde plaats waarvan we elders in dit blad een afbeelding geven met de Nederlandsche arbeiders. DE JUBELDAG VAN MGR. HEYLEN. De stoet van Bisschoppen (links Mgr. Heylen), op weg naar de kathedraal, waar de viering van 's bisschops gouden priesterfeest werd ingezet. DEMONSTRATIE van stakende textielarbeiders in de straten van Halluin, een industriestad in Noord-Frankrijk. DE „DEUTSCHLAND", meer bekend als „pantserkruiser A" werd Dinsdag te water gelaten. De menigte op de Kielsche werf, even vóór de plechtigheid. DE DONGENSCHE TOREN, in welks eerste verdieping men een politiebureau heeft ondergebracht. GRAAF MARTIN FRANKLIN, de nieuwe Italiaansche ambassadeur te Brussel (rechts) legde een krans op het graf van den onbekenden soldaat. ONDER SLOOPERS HANDEN. Het huizenblok der „commissiehuisjes' ?an de v. d. Duynstraat te 's-Gravenhage, moet voor moderner woningen plaats maken. CONGOLEESCHE DUIVENTIL op de koloniale tentoonstelling, een drukbezgchte inzending .van dê atad Antwerpen., REDDINGSWERK tusschen de puinhoopen van het Braziliaansche wapendepót, dat onlangs door gen ontploffing jverd verwoest» ELLE BRAND IN EEN HOUTHANDEL. Een zware brand, ontstaan in een afval-opslagplaats, heeft een houthandel aan de Waard te Leiden geteisterd. LEVENSLANG maar desondanks steeds bereid tot een pose achter de tralies.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 4