Goede Vrijdag-plechtigheden in het buitenland. - Een markt op het ijs. - De bragbouw aan de Coolhaven te Rotterdam. - Het roer van de „Berensaria" naar den smid. 4444 Wmm VRIJDAG 25 MAART 1932 MARKT OP DE MEMEL. In het midden van de bevroren Memel, precies op de grenslijn, wordt een markt gehouden, waardoor de menschen uit het Memelgebied aan hun Duitsche stamgenooten kunnen verkoopen, zonder invoerrechten te betalen. Ur vrujuMU. Links: een deel van de Goede Vrijdag-processie in het Colosseum te Rome. De leden der broederschappen dragen boete- kleeding. ech s. ij het oude kapelletje op den Kruisberg te Herenthals (België), waar de bevolking ieder jaar gezamenlijk den Kruisweg bidt. ER KOMT SCHOT IN den opbouw van de koloniale ten toonstelling in het Westbroekpark te a-Gravenhage, GEVOLGEN VAN „VUURTJE STOKEN". Het blusschen van den brand, die een emballageloods der firma W. Hasekamp en Co. te Schiedam in asch legde. De brand ontstond dooT onvoorzichtig spelen met vuur. EEN MACHTIG MAN. De draaischijf, die dezer dagen gemonteerd EEN CAMERA-OFFENSIEF-. Een Berlijnsche schoolklas die met den onderwjjzer werd op het emplacement van Euston (Eng.) wordt door één man bediend. den dierentuin bezocht, schijnt van een waren kiekhartstocht bezeten 1 Een over zicht van den bouw der Pieter de Hooghbrug, die den nieuwen weg voor de binnenscheepvaart overspant. De heer B W. van Weideren Baron Rengers, aftredend voor zitter der Kon. Ned. Automo biel Unie. GOETHEFEEST TE WEIMAR. De eereloge in het Nationaal theater te Weimar tijdens de opvoering van Goethe's „Torquato Tasso". In de loge bevonden zich o.a. de Rijkskanselier en Minister Groener. PROEFRIJDEN op de Rijswijksche wieler baan, die Maandag a.s. weer zal worden opengesteld. DE STAART vaN DEN REUS. Het roer van do ..Berengaria" van Cunardlijn, moet gerepareerd worden. Een aa°ta' scEooIkinderen van Surbiton, waar het trans port passeerde, vol belangstelling voor het gevaarte. AAN DE COOLHAVEN JE ROTTERDAM, NA DEN BRAND. Werklieden aan den arbeid in de ruïne van het miniatuurhuisje, dat de bevolking van Wales aan de kleine prinses Elisabeth wilde aanbieden* S'-fi'a. «SiiSïSwS '•■Wifx&y. 44 jflSBlggig -w Ja*. c'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4