C. DE LANGE AANBIEDING De etaleur heeft zich bepaald vergist! Bljisen kan ik zelf m II DAGEN iP3LouSH,IoTA.F!LKL.EffN. f 4.69 G. v.d. Spek - Hoogstr. 61 Z.eer Oude Gen ever f2 98 i® k raSpzl* gflfe a h k i <Tk I N VRIJDAG 1 \PRIL 1932 Cachet P. &C. poon St, Liduinastr. 77b f seJ~Loogsir. 71©iisrdam IsbAoordblaak, Daar is Mijnheer 15 niet voor «v J^^krioodigI Tif-l Groote maat 150 X 170 f 5.98 Dat is Uw eerste indruk als U de voor- jaars-etalages ziet bij Bahlmann. De etaleur moet zich vergist hebben! Zulke keurige, nieuwe, modieuze voorjaars-mantels, voor- jaars-hoedjes, voorjaars-costumes, voor- jaars-japonnetjes kunnen toch onmogelijk zoo voordeelig zijnDe kwaliteit is prima, de afwerking onberispelijk, zooals men dat bij Bahlmann verwachten mag En toch is bet waar MevrouwDe etaleur heeft zich niet vergist. De nieuwste voor- jaars-creaties uit de meest-vermaarde modecentra vindt U thans tegen heel voordeelige prijzen bij 29 KLEUREN PUP ^'Wouter-annonces: óók 3495-5 35 voor bedrijfs-reclame. imitatie handgeweven PAULA A, VAN GALEN HOOGSTRAAT 360 (Modepassage) ROTTERDAM AMSTERDAM - DORDRECHT - 60RINGHEM - GOUDA - DEN HAAG - NIJMEGEN TILBURG NAAIMACHINES in één slag populair! Seriemerk van 6 tot 15 cent AXMINSTER LOOPERS, prima Engelsche kwaliteit, 70 cM. br., p. Mtr. 5.25, 4.65 THE0D0RUS bus Maria Clara Peeler, J^Pn^RDAtWi^FD^reEGTHOIJTTUIN-BOERENSTEIQER-NlDDEriSTEIQER'.'l KOTTERDAM tl A.^EVEK' V li 1 V E KiVUK Tot het houden van een Moempjes- rlag op 25 April a.s. tc Rotterdam, ten bate van lï. K. Philantropische Instelling, worden gezocht Dames, Heeren, Vereenigingen en Clubs. Vergoeding van reiskosten vice- versa en onder nader overeen te komen v onwaarden. Aanmelden vöör 15 Apri. a.s. aan de Arbeids beurs te Schiedam of schrijven onder no. 10973S bur. Is"we. Schied Courant, Koemarkt. 14 27118 8 Herplaatst wegens misstelling. VERLOOFD TO VAN BLARICUM en Drs. HEIN VERHULST. Bergen op Zoom, Stationsstraat 30. 's-Hertogenbosch, Vughterstr. 54. Ontvangdag: Zondag 3 April 1332 van 3 tot 4.30 uur. 26960 9 VERLOOFD STEPHANTR DAEN EN en FRANS VAN DER HEIJDEN Botterdam, Beloken Paschen.. Provenierssingel 71. Nieuwe Binnenweg 234. Geen receptie. 27169 8 Hoogstraat, Rotterdam "1793 prrTIC, FJN EN 7AD-TT Rund-, Kalts- en Varkensslagerij TcSef 69720 VERLOOFD: GrBETHA VAN DER MADE FRANS SCHONCK. 3 April 1932. Dordrecht, Singel 213. Breda, Nieuwe Glnnekenstraat 4o. Geen ontvangda-S* 27099 7 Bij aankoop van bovenstaande Tafelkleeden bijpassende Pluche Schoorsteenlooper CADEAU. Pluche KAPSTQKKLEEDEN PLUCHE SCH00RSTÉEN' LG0PERS f 1 9Q moderne dess. Overal verkrijgbaar Bussen 16,25,40,65ct. enz GROENE HILLEDIJK 256 WEST KRUISKADE 57-59 GOUDSCHEWEQ 118-120 In plaats van kaarten. ONDERTROUWD MARI1KA J. HüLSINGA en P. J. HOOGERBRUGGE, Arts. R'dam, Mathen.l. 463a 31 Maart '32 Berkel en Rodenrijs. Huwelijksinzegening op Vrijdag 15 April 1932 door MeJ. Ds. A. Prevel, des v.m. 11.30 uur in de Rem. Geref. Kerk, Westersingel. Thuis Berkel, Woensdag 6 April van 34.30 uur. 27157 13 ALL'OVERNET, zeer mooie dessins, 90 cM. breed, p. Mtr. 0.60 0.45 ET AMINE, met ruit-of streep- dessins, 90 cM. breed, p. Mtr. 0.55 0.42 VOILE, effen, wit of ecru, ca. 1 00 cM. breed, per Meter 1.10 0.80 MARQUISETTE, goede kwal. wit en ecru, circa 100 cM. breed, per Meter 0.95 0.75 BEDRUKTE VOILE, moderne dessins, kleurecht, 110 cM. breed, per Meter 1.65 1.45 MADRAS, in moderne kleuren kleurecht, 130 cM. breed, per Meter 2.35 1.65 CRETONNE, geweldige keuze 80 cM. breed, per Meter 0.95 0.75 CRETONNE, zeer mooie des sins, 120 cM. breed, per Meter, 1.40 1.10 KUNSTZIJDEN DAMAST vo0r overgordijnen, 120 cM. breed per Meter 1,95 1.6,5 STOFFEN, 120 cM. breed, per Meter 2.90, 1-95 PLUCHE, effen, alle moderne kleuren, 130 cM. breed, per Meter 2.90 2.35 CHENILLE OVERGORDIJNEN met moderne randen, 130/275 cM. 15.75 12.75 GETROUWD: DICK M. KEMPER weikef mede namens wederzljdsche udert, hartelijk dank zeggen voor de bi likt' n vai. belangstelling bü hun huwelijk ondervonden. Rotterdam, 31 Maart 1932. Nieuwe Binnenweg j-fia GEBOREN: JACOBt S Zoon van 0. ELKHUIZrv, C. ELKHUIZÉnB Sassenbeiro, 30 Maart 1933 1 er' Hoofdstraat 161. Algemeene kennisgeving 27185 MVS 324 goedkooper als ooit te voren. Singer handm. pracht van 97.50 nu 61.50. Le.wenstein als nieuw van 85.— nu ƒ47.50. Pfaff handm. in pracht eiken van 98.— nu 58.25. Gritzner iets gebruikt van SI— nu 57.50. Gloednieuwe Naumann van 35-nu 67.50. Vesta luxe inzink, houtgestel 125.—. Vesta. luxe naaitafeitje 2 deurtjes 165. Vesta geheel gesloten kast v. 240.- nu 160.Gritzner handm. in eiken onverslfltb. ƒ81.Gritzner inzink houtgestel 3 laden 140.—. Gritzner gesloten kast van 245. nu 160.Singer electr. met mo tor en lamp van 190— nu 120. compleet. L KUIPERS, Hoogs!r. 62, Schiedam 10976S 20 Uns nieuwe merk sigaren, naar aanleiding van dit feit m n a si genoemd zullen hot in korten tijd, door haar prachtkwali- teit niet minder zijn, Probeert U ze eens? TELEFOON 68718 BOUCLé LOOPERS, mo- oerne streepdessins, 50 cM. breed, per Meter 1.90, 1.45 MOQUETTE L00PERS, zeer rf,rm°d. en Perzische dess. PG cM. br„ D. Mtr. 3 25 2 75 MOQUETTE TAPIJT, voor vaste tapijten en randen, 70cM.br., p.Mtr. 5 25, 3.75 Heden overleed in het St. Bavo Lesticht te Noordwij kerhout, voorzien van de Il.H. Sacra menten der Stervenden, onze 'kiig geliefde Vader, Behuwd- Grootvader, de Heer Weduwnaar van n a«n ouderdom v*n 84 jaar. Uit »1Ier naam, j-AMILIB BUS. Rotterdam, N- Binnenweg 93. -enige en algemeene kennisgeving. IR DC NIEUWSTE TINTEN EN DESSIN,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 11