Een offensief van lenzen. - Vrees voor standbeelden-vernieling in Berlijn. - Het Fransche Ministerie van Marine rouwt. - Een nieuwe goudader in Noord-West Canada ontdekt. WMMWê, ■PJIJUI I -?* »"T •-• —TT - VRIJDAG 15 JULÏ 1932 EEN SPORTFONDSENBAD VOOR ARNHEM. Hetj M^9p V >™S2 >4j* >xy -vx to-. Mrt DE DELEGATIE ONDER VUUR. Een groote menigte deed de Britsche afgevaardigden naar de Economische Conferentie te Ottawa uitgeleide. Een aanval van een leger fotografen aan boord van de „Empress of Britain". NAZI S OP WACHT bij 't gevallenen-monument der Berlijnsche universiteit ter verhindering van eventueele aanslagen. AAN DEN RAND VAN HET BOSCH. Goudbruine zonneplekken op de schilferige dennenstammen, een hers innering aan ons mooie Kennemerland, Gelderland of Brabant. HALFSTOK. Op het Dep. van Marine te Parijs werd in ver band met 't vergaan der „Promethée" de vlag halfstok geheschen EEN NIEUWE GOUDADER. De stippellijn geeft de ligging aan van den pas-ontdekten goudader in het Great Bear Lake-gebied in N.W. Canada. Op het kruispunt met de verticale lijn werd het eerst gedolven. DE EERSTE SPEECH, die MacDonald hield na zijn thuiskomst van Lausanne, werd op t .Victoriastation te Londen afgestoken, j betonstorten in de kelders, waarin het water voor de ban «ins wordt voorverwarmd. NAAR LOS ANGELES. De Japansche meisjes die hel; Land van de Rijzende Zon op de Spelen vertegenwoordigen De heer S. DE SILVA, oud- burgemeester v. Zwartewaal, is benoemd tot burgemeester v. Oostvoorne. STUDENTENSTRIJD. De manifesten der Ber- lijnsche studenten vinden veel belangstelling. Bij een zuil in de buurt der Universiteit. WEGGESPOELD. Het bij een wolkbreuk •N SLACHTOFFER VAN DEN MIJNWERKERSSTR1JD, Louis beschadigde deel van de spoorlijn Bergen-op- Jayenne wordt door zjjn makkers naar de begraafplaats vergezeld ZoomVlissingen. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4