iroscHï ■NCRT iüae n w4M-:~É$&è 1L-* _J Nieuwe „wegen" in het glazen wasschers-bedrijf. - Historische feesten te Luzern. - Duitschland haast zich met den appeloogst. Een feest voor de Duitsche scholen in het buitenland. m WSÊÊÊSÈÊmM Ui ém, MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 ZOMERSTOFFEN ROTTERDAM I AMSTERDAM K.HOOGSTR.3J LEID5CHE PLEIN mmt HBMaflW I Mill jMMMir Hl PP •''"■Uk. 111 m s De ADVERTENTIEPRIJS bedraatrt: Voor 16 regels 1.55, elke regel meer 25 cent. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prtjsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel advertentietarief. Liefdadigheidsadvertenties half tarief. Voor Liefdadigheids- advertenties worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën: 5 regels ƒ0.50; 10 regels ƒ1.16 regels 1.50, btj vooruitbetaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij u voegen. STALEN FRANCO DOOR NEDERLAND NEERLANDS ROEM. Een rij Stevige koeien op defl Centralen Bonds-fokveedag die te Veghel werd gehouden- V-VWwvy. ONDER HEX NAALDHOUT. Als een fijngesneden silhouet staan de dennentakken tegen den grijzen achtergrond der najaarslucht. VERLEGEN? De vijfjarige winnares van den zangwedstrijd voor kinderen onder 10 jaar, die op Montmartre werd gehouden. LUZERN VIERT FEEST ter gelegenheid van het feit, dat het 600 jaar geleden toetrad tot het Eedgenoot fechap. Een historische vloot, bestaande uit schepen met de vlaggen der kantons, zeilt de haven binnen mm GROOTSCHE PLANNEN. Op haar doorreis - - «ow- v\.-.v -- v -">ƒ< »- m &MMNI i-nL, MMMlfi'iPWiiiffl GLAZENWASSCHERS-ACROBATIEK. De Londen' sche glazenwasschers hebben iets nieuws ingevoerd. Een gordel met haken vervangt de ladders. Of het veiliger is^j van Hamburg naar Londen arriveerde te A'dam APPELOOGST IN DUITSCHLAND. Met man en macht werkt men mej. Mtiller, die haar tocht per kano maakt. in den boomgaard, om zooveel mogelijk den buitenl. invoer vóór te zijn OPVOUWBARE BAKFIETS, nieuw product der Ga- zellefabrieken, wordt te Amsterdam geëxposeerd op een tentoonstelling der Alliance Intern, de Tourisme. RöNTGENS LAATSTE TOCHT. Het stoffelijk over schot van den componist arriveert op Zorgvlied te A'dam. /- O. L. HEER IN HET KAMP. De inzegening van het nieuwe kapelletje in 't woonwagenkamp te Nijmegen door den Z.Eerw. heer Pastoor der Parochie van Neerbosch. "tv* ,v - V - VOOR DE DUITSCHE SCHOLEN IN HET BUITENLAND werd te Berlijn een groot feest gegeven. Een tooneel uit gjVolk will zu Volk", waarbjj kinderen zich opstellen volgens de grenzen van Duitschland en de afgescheiden gebieden, BRUGWERKEN TE NIJMEGEN. Het vlech ten van het geraamte voor de 16 meter lange heigalen die tot steun der pijlers zullen dienen^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4