2s m M FEIJENOORD IN TOPVORM XERXES' INZET AAN DEN WILGENPLAS. H. B. S. MET SPREKENDE CIJFERS GESLAGEN De techniek der thuisclub stuitte een overrompelend tempo der Hagenaars JÊ MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 R C. H.—Z. F. C. 44. 0. H. C. DEBUTEERT MET EEN OVERWINNING. Een gelijk spel in Haarlem en Veisen. GOEDE ZEGE VAN FEIJENOORD. Afdeeling I. DE UITSLAGEN. D. H. C.—H.-D. Y. S. 2—1. V. s. V— 't Gooi 0—t). DE UITSLAGEN. de wedstrijden. V. u. c.—SPARTA 0—3. Productief spel van Wendt. HILVERSUM—STORMVOGELS 1—9. 5—2 ZEGE OVER WEST-FRISIA. Twee minuten, die den wedstrijd beslisten. De kunst om 't juiste moment te kiezen. ROTTERDAMSCHE SUCCESSEN. DE WEDSTRIJDEN. A. D O.—BLAUW WIT 4—2. HAARLEM VERLIEST IN KOOG. Afdeeling II. AjaxD. F. C. 11. lil! Uit den wedstrijd Xerxes—West Frisia; de doelverdediger raakt dan bal kwijt. K. F. C.Haarlem 52. Een moeilijke positie van den Rotterdamschen doelverdediger in den wedstrijd V.U.C.—Sparta, die door de Hagenaars met M verloren werd. TWEEDE KLASSE Voor de eerste ontmoeting van Feijenoord, en vooral nu deze teigen H.B.S. ging, de win naars van don Arol-beker en tevens een altijd ,Toor do Rotterdamse he Over kan tors lastige partij, bestond veel meer dan gewone belang stelling. Lang voor tijd waren reeds alle rangen dicht bezet en toen het twee uur ging worden was het er eivol, niettegenstaande de ver ruiming hier en daar aangebracht, aoodiait er yederom ruim 1000 plaatsen zijn bijgekomen. Het Feijenoordbestuur had uit piëteit en ten jteeken van rouw, bij het overlijden van scheids rechter Eij mers alle vlaggen rond het terrein Jbalfatok gebesche® Dat het een wedstrijd zou worden waarin bet er werkelijk om zou gaan, verwachtte Iedereen, doch niet dat de kwaliteit en de Spanning zoo hoog zouden worden opgevoerd ptls dezen middag het geval was. Da Hagenaars, die aftrapten, zetten er direct jwlk 'n tempo in en voerden dlit nog steeds op, dat de Rotterdammers hun hart vasthielden Ivoor de dingen die komen zouden. En vijf piinuten na den aanvang gebeurde het dan ook dat H. B. S. de leiding nam mot een J8 karaats schot van v. Keeteren, waar de nog Biet geheel fitte van Male tevergeefs naar uit- iyiel. Dat zag er allea behalve goed uit voor de foverktnterl, doch van Heel en zijn mannen dachten er blijkbaar anders over en lieten de ji.B.S.'ers even uitrazen om hun dan plots een balt toe te roepen. En werkelijk, na een kwar tier wist de Feijenoord-verdediging den aanval der Hagenaars niet alleen geheel tot staan to brengen, doch de middenlinie, die prachtig op dreef bleek, verplaatste het spel en zette de eigen voorhoede aan het werk. En nu was het gedaan met H. B. S. dat nog wel sterk van zich afweerde doch geen oogenblik meer de over- band kreeg. De doelpunten volgden elkaar regelmatig op en het slot wals dat Feijenoord yd verdiend met 52 won. De Haagsche ploeg telt verschillende uit stekende spelers, die er ook dezen middag goed Sn waren. b.v. Vermetten, van Kesteren, Dhiel, doch er zijn nog heel wat plaatsjes te dun be- 8et om van een goed geheel te kunnen spreken. Ook de nieuwe center-voor, van Vliet, waar de jHaagsche hoop op gevestigd was, was dezen middag ver van voldoende en zal heel wat meer Ithirf aan den dag moeten leggen en ook de Epel verdeel ing moeten beetudeeren, eer hij een Ideaal center-voor is. De Feijenoordploeg kende geen zwakke plek, blies paste als een hus, elke speler was zijn plants dubbel waard. En toch waren er op diit jtdtaltakende geheel nog beste van de beeite. Barendrecht, van Heel en van Dijke kunnen j„ één adem genoemd worden. Zij hebben dezen piiddag zich zelf overtroffen, terwijl de ge- broeders Pffauwe en Hendriks ook wel een bparte vermelding verdienen, om ten slotte puynhouwer niet te vergeten. Kortom feijenoord was dezen, middag in topvorm. Scheldsrechter Boekman had geen al te lastige taak, al zal het hem wel inspanning Jgekost hebben de zaak bij te boudien. Toch inaiakte hij een leelijke fout, toen hij bij een topgelegde kans voor Feijenoord voor buitenspel |loot, terwijl hier geen oogenblik sprak» van [was. De elftallen waren als volgt samengesteld: FerijenooTd: van Male (d.)Bul, van Dijk» j(a.)J. Paauwe, B. Paauwe, van Ooyen (m.); Hendriks, Duynhouwer, Barendregt, van Heel, Burg (v.). H. B. S.: Ful (d.); Dtehl, Vermetten (a.); van Bergen, Schorel, Aratzeniius (m.); Bruyne Romomd, van Vliet, van Kesteren, Graafland (v.) Over het verloop van den strijd nog het volgende: Niettegenstaande de uitbreiding van het aan tal plaatsen is het Feijenoord-terrein geheel uit verkocht. Beide elftallen zijn volledig. Feijenoord heeft van Male weer onder de lat. De thuisclub laat H.B.S. tegen de felle zon aftrappen. De be zoekers doen den eersten goeden aanval waar uit de bal veilig in de handen van van Male belandt. Drie minuten na het begin lost van Kesteren van verre een hard en zuiver schot, waar van Male tevergeefs voor uitvalt (01). Feijenoord dwingt hierna een tweetal hoekschop pen af dat geen tastbaar resultaat oplevert. De Hagenaars spelen een snelle partij, waar de Rot terdammers de handen vol aan hebben al be leeft het doel hierbij niets gevaarlijks. Uit een goeden voorzet van Hendriks kopt van Heel juist naast den paal. De thuisclub komt er allengs beter in en nu krijgt het H.B.S.-doel het zwaar te verantwoorden. Van Heel kopt nogmaals een voorzet van Hendriks naast doel, doch dan vangt Barendregt den bal met zijn hoofd en legt hem voor Burg's voeten, die nu gemakkelijk den stand gelijk maakt (11). Uit een vrijen trap zet van Dijke het leer juist onder de lat doch Mul tipt hem over. De hoekschop levert niets op. Feijenoord speelt nu veruit de beste partij en is dan ook voortdurend in den aanval. Na twintig minuten kopt Barendregt een voorzet van Hendriks zuiver in waarmee Feijenoord de leiding neemt (21). Na den aftrap neemt de thuisclub wederom het leer in bezit en weet door goed open spel in den aanval te blijven. Schorel moet het veld verlaten en wordt door Denis vervangen, terwijl Vermetten op de spil- plaats gaat. Even leeft het H.B.S.-spel nu op, doch spoedig is Feijenoord weer in den aanval en als Burg met zijn hoofd den bal voor Baren- dregt's voeten deponeert, schiet deze op schit terende wijze nummer drie in het net, (31). Even voor rust nog een spannend moment voor het H.B.S.-doel, doch paal en lat brengen red ding. In de tweede helft is de eerste aanval voor de thuisclub, doch het leer gaat hoog over, waar na H.B.S. een tweetal hoekschoppen afdwingt zonder meer. Dan een uitstekend.: aanval der Rotterdammers, waarbij van Heel het 'eer mooi vrijmaakt en voor de voeten van Barendregt legt, doch scheidsrechter Boekman begaat een blunder om voor buitenspel te fluiten. De strijd gaat hierna gelijk op, terwijl de Feijenoord-aan- vallen meer gevaarlijk zijn. Na een kwartier krijgt Feijenoord een vrijen trap even buiten het beruchte gebied, waaruit Barendregt met een schitterend schot doelpunt (41). Van Male verlaat het veld en wordt door Goetzee vervan gen terwijl H.B.S. haar opstelling wijzigt. Dit heeft onmiddellijk succes, want bij een schermut seling voor doel vindt van Kesteren via den paal het net (42). Direct reageert Feijenoord met een tegendoelpunt als Hendriks een door Baren dregt aangegeven bal voor langs doel plaatst en Burg hard inknalt (52). Er is nu juist 20 mi nuten gespeeld. De strijd blijft uiterst snel en fanatiek met aan beide kanten zeer goede aan vallen, waarbij de H.B.S.-verdediging 't heel wat zwaarder heeft, daar Barendregt veel en zuiver schiet. Enkele hoekschoppen worden door H.B.S. afgeslagen. Een strafschop door Denis veroorzaakt wegens hands wordt door van Heel gemist. Na deze periode van sterk overwicht der thuisclub leeft het spel van H.B.S. weer wat op en moet Goetzee enkele malen ingrijpen, wat hem goed afgaat. Daarna is de strijd weer geheel voor de Rotterdammers, die tot het einde in den aanval blijven zonder echter nog te doel punten. schop tegen het hoofd kreeg. Aanvankelijk liet het zich niet ernstig aanzien, doch later moest hij zijn plaats aan Koek afstaan. Een genees heer vond het noodig dat Quax per auto naar het ziekenhuis werd gebracht ter observatie, aangezien voor een lichte hersenschudding ge vreesd werd. In de volgende periode domineer de Blauw Wit, doch een serie hoekschoppen was het eenige resultaat. Eerst na 35 minuten slaagde Blauw Wit er in de score te openen door Doorenbosch (01). Binnen de minuut vergrootten de Amsterdammers den voorsprong door Ferwerda, die een voorzet van Gerritsen benutte (0—2). Bij een doelworsteling verklein de G. Tap den achterstand (1—2). In de tweede helft maakte de thuisclub spoedig uit een straf schop wegens hands door W. Tap gelijk (22). Fel werd om de leiding gestreden met A.D.O. iets gevaarlijker. Toen G. Tap handig door de Amsterdamsche verdediging glipte, kregen de Hagenaars de leiding. Een minuut of tien voor het einde bracht W. Tap na mooi samenspel met de Koning, die inmiddels met Weber van plaats had verwisseld, de zege in veilige haven (42). D.H.C., de nieuwe Delftsche eerste klasser, heeft de competitie goed ingezet. De eerste wedstrijd ging op eigen veld tegen H.D.V b. en leverde een 2—1 overwinning op. Groot is die meerderheid met eigen grond onder de voeten niet en 't valt te verwachten dat de benjamm in deze sterke afdeeling het bij uitwedstrijden zwaar te verantwoorden krijgt. De eerste, goed afgeleverde beurt zal daarbij intusschen tot mo- Zeelen steun kunnen strekken. Feijenoord is ook gunstig gestart. De Rotterdammers hadden H.B. S op bezoek en triomfeerden met 52, een zeer te loven prestatie! A.D.O. en Blauw Wit zetten de traditie van 't vorig seizoen, welke wil dat elk baas blijft in eigen huis, door. De Hage naars zegevierden in de residentie met 4 2 over de Amsterdammers. Kwam in deze drie ontmoe- ingen de overwinning aan de ontvangende ver enigingen, de twee resteerende kampen lever en ook de bezoekende ploegen 'n gedeelte der inst op. R.C.H. en Z.F.C. speelden in Heem stede met 4—4 gelijk, terwijl in Velsen V.S.V. iet 't Gooi moest deelen, waarbij geen der par ijen tot doelpunten capabel bleek. Een 00 uitslag, die wijst op een verbetering der Hil- •ersumsche club, vergeleken bij de prestaties yan 't vorig seizoen. Ie klasse: R.C.H.--«.FC. 4—4; Feijenoord— HBS 52; V.S.V.—''t Gooi 00; D.H.C. HDVS. 2—1; A.D.O—Blauw Wit 4—2. 2e klasse: E.D.O.—Kinheim 3—0; H.R.C.— lAlcm. Victrix 4—3; W.F.C.—D.E.C. 5—3; V.V.A. Zeeburgia 02; Z.V.V. T.O.G. 1 3; A.F.C. Bloemendaal 5—4; De Spartaan Hercules 1 1; B.F.C.—Alphen 3—2; Velox—D.W.S. 1—2; Baarn H F C 15. 3e klasse: D.W.V.—Zaandijk 7—1; Hollandia— Furmersteijn 2—3; Assendelft—K.V.V. 3—0; O. S V—Helder 1—3; Schoten—Hilhnen 6—2; Oos terpark—W .M.S. 1—7; Halfweg—O.V.V.O. 2—2; ■j|Tvw.—D.J.K. 22; KennemersZeemeeuwen, De Haarlemmers loopen een 4—1 achterstand in. R.C.H. opende de score uit een strafschop, welken de Geus benutte (10). Hierna kwam Z.F.C. geweldig opzetten. De Zaankanters domi neerden over alle liniën en spoedig had Steens de partijen op gelijken voet gebracht. Z.F.C. bleef sterker, hetgeen voor de rust R.C.H. nog op drie doelpunten kwam te staan, gemaakt door v. d. Kolf en Steens (2). Met een 1—4 achter stand begonnen de R.C.H.ers moedig aan de tweede helft. De strijd kreeg nu een heel ander beeld. Nadat Smit den achterstand had verkleind (24) mocht de Geus nogmaals een strafschop nemen en wederom verdween de bal in het Z.F.C.-doel (34). Ongeveer 7 minuten voor het einde trof een schot van Verkerk doel (44). Hierna scheen het dat R.C.H. nog zou gaan win nen, maar toen de Geus vlak voor tijd den bal in het verlaten Z.F.C.-doel zou plaatsen, belette van 't Kaar dit op het laatste moment. De D.H.C.-aanval, hoewel voor de rust niet zoo goed combineerend, was sterker dan die van Hermes. Hij kon echter in de eerste helft tegen de hechte verdediging van Hermes weinig uitrichten. Vooral Beun was hier de rechte man op de rechte plaats, hij liet niets passeeren. De D.H.C.-achterhoede slaagde er in eenige gevaar lijke aanvallen van Hermes te keeren. In de tweede helft besloot na ongeveer 10 minuten Ditmars een goeden aanval met een doelpunt. Dit succes verhoogde de activiteit der groen zwarten en na enkele minuten verhoogde Dit mars de score door een bal, aangegeven door Van Nelle, onhoudbaar in te koppen. Niet ont moedigd viel Hermes fel aan. Aanvankelijk gin gen eenige schoten achter, doch toen Boot on voldoende stopte, maakte De Jong daarvan bruik (21). Een goed schot van Van der Vaart ging tegen den paal. Ongeveer 10 minuten voor einde liet Boot den bal vallen vlak voor het doel, er ontstond een scrimmage waaruit de bal door Van der Vaart tegen de lat getrapt werd. Wel schiet De Jong nog eenmaal in doel doch dit punt werd wegens buitenspel geannuleerd. Tegenover een volledig 't Gooi stelt V.S.V. zich met een invaller voor de Koning op. De gasten zijn in den aanvang het sterkst, doch de V.S.V.-backs weten de aanvallen met succes te weerstaan. Na een kwartier spelen komt V.S.V. er beter in en de strijd gaat dan ver der vrijwel gelijk op en de rust komt met een blanken stand. Na de hervatting heeft het spel eenzelfde karakter. De verdedigingen blijken ook nu weer de aanvallers de baas. Tegen het einde spant het nog even geducht en krijgen zoowel Cohen als v. d. Windt nog volop ge legenheid hun talenten te toonen. Bij het eind signaal is intusschen de score nog dubbel blank. Ie klasse: Ajax—D.F.C. 1—1; V.U.C.—Sparta 03; HilversumStormvogels 19; Xerxes West-Frisia 5—2; K.F.C.—Haarlem 5—2. 2e klasse: O.N.A.Unitas 40; R.F.C.B.E.C. 5_2; H.V.V.—D.C.L. 5—2; Quick—Neptunus 33; O.D.S.Steeds Hooger 41; V.D.L.Vios 30; S.V.V.V.O.C. 5—0; FortunaGouda 11; ExcelsiorC.V.V. 20. 3e klasse: Celeritas—B.M.T. 1—3; Bodegraven D.V.C. 2—4; Alphia—U.V.S. 13; Rijswijk— L.F.C 2—6; NaaldwijkR.V.C. 61; Lugdunum 't Noorden 31; Rising HopeV.F.C. 61; Hoek van HollandMaas 41; D.H.S.Delft 15; MusschenHollandiaan 1-0; G.S.V.R.D.M. 52; E.D.S.Steeds Volharden 42; S.V.W. Leerdam 3 3. 4e klasse: L.D.W.S.—R.C.L. 42; Kranenburg de Jagers 40; HillegomT.H.B. 33; Archi pel's-Gravenzande 111; TonegidoH.D.V. 04; TerlaakV.C.S.T. 40; GouderakLekker- kerk 25; WaddinxveenS.M.V, 21; Schoon hovenMoordrecht 31; O.B.—Delfia/D.V.K. 2_3. D.J.S.—Delftsche B. 7—1; S.E.'P.—Schie dam' 2—2; W.I.K.—Vogel 5—2; S.F.C.—F.S.V. 0—4; V.N.D.—U.S.C. 1—2; O.S.S.—D.C.V. 2—2. Reserve le klasse; Excelsior IIA.D.O. II 3—1- CV.V. II—D.H.C. II 2—3; Gouda II— Xerxes II 6—4; H.B.S. II—V.U.C. II 4—1; Sparta II—Feijenoord II 3—0, Reserve 2e klasse: H.V.V. II—Olympia II 0—2; HDVS IIQuick II 42;%H.B.S. III—Fortuna II 2—5; B.E.C. II—S.V.V. II 3—4; Vios JT B.M.T. II 11; Steeds Hooger IISparta III 3i- Neptunus IIExcelsior III 4 3; D.C.L. II Feijenoord III 1 2; V.O.C. II R.F.C. II 1 i; Unitas IID.F.C. II 2 0. Reserve 3e klasse: Maas II—Hoek van Holland II 0—12: Hollandiaan II—H.V.V. III 1—4; Delft JXD xx C HI II' Alphen IAlphia II 3 1; UW II—O.N.A. II 2—2; R.D.M. II—R.F.C. III 2—2- Neptunus III—Xerxes III 4—1; Overmaas Xio.D S. II 34; Leerdam IIV.O C. III 4 1; DFC IIICoal II 11; Steeds Volharden II EDS' II 3—3; Sparta IV—D.H.S. II 1—1; S.V.V. III— H.D.V.S. UI 6-0. Voor den aanvang werd een minuut stilte ver zocht ter herdenking van den overleden scheids rechter W. Eijmers. Direct ontwikkelde zich een snel en doortas tend spel met de Rotterdammers iets in de meer derheid. Technisch was het spel der rood-witten veel beter dan van V.U.C.alleen werd het te kort gehouden, zoodat de Haagsche verdediging de meeste aanvallen wist te onderbreken. Toch moest Dijkstra enkele malen ingrijpen. Aan de andere zijde gingen een hard schot van Hendriks en een kópbal van Klein juist naast, terwijl even later toen v. d. Meijden was uitgeloopen, één der Rotterdammers den bal uit het verlaten doel 'trapte. Na een half uur had Wendt succes met een pracht diagonaal schot (01). In de tweede helft kopte van der Wildt bij een hoekschop juist naast. Nossent kreegt toen den bal toege speeld en scoorde- een mooi doelpunt, dat echter wegens buitenspel werd geannuleerd. Het duurde niet lang of de stand werd toch op 02 gebracht, toen Behre bij een hoekschop miste en Wendt den bal langs Dijkstra joeg (02). Aan beide zijden werden enkele hoekschoppen geno men, waarbij de kansen niet benut werden. Een geweldig hard schot van v. Gelder sprong van den paal terug. Sparta werd langzamerhand weer veel sterker en Dijkstra kreeg het zwaar te verantwoorden. Hij hield er op zeer verdien stelijke wijze enkele schoten uit, doch kon niet verhinderen dat kort voor het einde Voormolen den stand op 03 bracht. Xerxes heeft den eersten competitie-wedstrijd op het nieuwe terrein bij den Wilgenpias, onder Schiebroek gewonnen. En verdiend Het spelbeeld toonde over 't algemeen eer. gelijk opgaande partij die vlot en goed spel bracht van weerskanten. De doelpunten werden aanvankelijk verdeeld. De thuisclub opende de score, West Frisia maakte gelijk, waarop Xerxes weer de leiding nam. Na de pauze, die met 21 was ingegaan, was 't weer de beurt der Enkhui- zers en 't werd 2—2. Toen kwam eerst recht de Xerxes-tactiek naar voren. Het tempo werd opgevoerd; Lagendaal die tot dan toe zich wei nig druk had gemaakt, schoot plotseling uit z'n slof, het doel der gasten werd onder roffelvuur genomen, de verdediging afgemat en in twee minuten tijd scoorden de Rotterdammers even veel doelpunten, waarmee de wedstrijd was be slist. De tegenpartij werd in die periode totaal overspeeld. Een fraaie partij voetbal heeft bij Xerxes Cockie van den Broek ten beste gegeven, terwijl Wasservall onder de lat zich velve overtrof. Was het werkelijk strategie van Lagendaal, zich eerst tegenover de tegenpartij lam-achtig mak Debacle van Hilversum tegen Stormvogels. 1—0; A.P.G.S.—Meteoor 7—3; Holland—R.O.D.I. 1—2; U.V.C.Watergraafsmeer 23; O.D.E. Z.R.C. 2—5; Rapiditas—Zeist 3—1; H.V.C.— D.O.S. 54; UtrechtA.W. 11; Elinckwijk Amsvorde 21; Z.N.C. Donar 5 2. 4e klasse: E.V.C.—Beverwijk 1—4; Alkmaar— Schagen 2—4; Texel—Zilvermeeuwen 3—3; D. T. S.—Uitgeest 4—4; H.E.D.W.—I.V.V. o—2 Rivalen—L.O.C. 2—1; Zaanlandia—Schinkel haven 22; VerkadeWilh. Vooruit 3 3; T.I.W. S.L.T.O. 4*2J.O.S.—D.S.V. 2—1; Ahrends V. C. T.D.O. 7—3; Oranje Zwart—S.D.S. 2—1; A. D. W.—R.C.A. 2—1; Electra—Laren 4—0; Avanti— Sloterdijk 5—7; Jan Hanzenkw.—Neerlandia 20; VictoriaWoerden 25; P.V.C. voor waarts 31; SoestQuick 23; Kampong A.P.W.C. 10—3. Reserve le klasse: Haarlem IIH.F.G. U D L Stormvogels IIHilversum II 43; Aiax 11 A.F.C. II 0—1; Z.F.C. II—E.D.O. II 4—0. Reserve 2e klasse: T.O.G. II—V.S.V. II 0—2; West-Frisia II-W.F.C. II 2—4; Alcm. Vitnx II H.R.C. II 4—3; Ajax III—R.C.H. II 2—2, Vriendenschaar IIU.V.V. II 32; 't Gooi II Velox II 3—2; Hilversum II—Spartaan II 3—3; D.E.C. II—H.V.C. II 3—5; Blauw Wit III— Rapiditas II 51 of 41. Reserve 3e klasse: Helder IIO.S.V. II 3 5; Q.S.C. II—W.F.C. III 6—4; Alcm. Victrix III Hollandia II 33; Wilh. Vooruit IIMeerv. II 04' O V.V.O. IIAhrends II 52; S.L.T.O. II DW.V. II 1—3; Z.R.C. II—A.D.W. II 4—1; DWS II—S.D.W. II 8—0; D.E.C. Ill—Swift II 3—5; Spartaan III—J.O.S. II 4—3; Volewijckers II O.D.E. II 100; Watergraafsmeer IIOranje Zwart II 5—1; A.W. II—Ajax IV 2—5; Blauw Wit IVOosterpark II 50; S.N.A. IIRapiditas III 4—2; Donar II—Baarn II 04; Vrienden schaar III—Utrecht II 6—3; Voorwaarts II— B.F.C. 0—5. Voor de Rotterdamsche eerste klassers is de eerste competitie-dag heel gunstig verloopen. Won Feijenoord in I met 52 van H. B. S., Xerxes zegevierde in haar eerste beurt op d'r nieuwe veld met eenzelfde meerderheid over West Frisia. Sparta deed het zeker niet slechter dan haar stadgenooten; de Spangensche rood- witten hadden een uitwedstrijd te spelen hetgeen geen beletsel was om V. U. C. met 30 in de residentie te kloppen. De drie Rotterdamsche matadoren haalden dus het maximum aantal punten binnen. De met spanning tegemoet ge ziene kamp tusschen Ajax en D. F. C. in Am sterdam heeft geen beslissing opgeleverd, de uitkomst werd een gelijk spel met 1 1. Haarlem maakte niet bepaald een „joyeuse rentrée" in de eerste klasse. De roodbroeken moesten in Koog tegen K. 1'. C. met 52 het onderspit delven. Een heel slechte start had Hjlversum. Deze bespeelde eigen terrein en leed daar tegen de Stormvogels de nederlaag met niet minder dan 19- Zijn de IJmuidenaren zoo buitengewoon sterk dit sei zoen of is de Gooische ploeg zoo hopeloos zwak? De Gooische verdediging onbetrouwbaar. Aanvankelijk worden eenige kansen tot doel punten aan beide kanten gemist. Hierna geraakt het spel verdeeld. Als Van Polen den bal toege speeld krijgt enkele minuten later, schiet hij op verren afstand keihard in (10). Dit prikkelt de bezoekers tot aanpakken. Zij halen den bal van achter en gaan in een zeer snel tempo op het Hilversumsche doel af, waar Schoorel klaar staat, om met een onhoudbaar schot Meinders te passeeren (11). De verdediging der thuisclub blijkt niet betrouwbaar. Ketting voert de score op met 2 goals en Schoorel met 1 doelpunt. Met 1—4 komt de rust. De tweede helft begint met een groot overwicht der IJmuidenaren, die een goed sluitend samenspel demonstreeren. De Hil versumsche achterhoede gelijkt nu een zeef. Uit een corner maakt Stormvogels het 5e doelpunt. Het geheele elftal der thuisclub deelt dan in de malaise en biedt weinig tegenstand meer. Wan neer Schoorel den voorsprong vergroot heeft tot 16, scoort Groeneveld kort achtereen nog drie maal (19). De Amsterdammers hadden vier nieuwe spe lers opgesteld, die niet geheel vrij van zenuwen waren. Ook speelde van Kol niet mee en van Deyck kon ons hem niet doen vergeten. Al eenige keeren was Punt voor den doelwachter Hoeboer, die eveneens debuteerde, verschenen en had met enkele harde schoten diens capaciteiten beproefd. Hoeboer bleek echter voldoende safe te zijn en wist vallende en vangende de dikwijls zeer gevaarlijke ballen uit zijn doel te houden. te toonen om dan plotseling op 't psychologisch moment in Antwerpsche allure de beslissing te forceeren De Enkhuizer ploeg is er wel wat op vooruit gegaan; de spelers hebben meer techniek ge leerd, zijn snel en houden het spel goed open; aan uithoudingsvermogen mangelde het hun gisteren echter. Wat een keurig Stadion heeft Xerxes daar aan den Wilgenpias gekregen Het speelveld is aan alle zijden door enorme tribunes omgeven, die ongeveer 35000 bezoekers plaats kunnen verschaffen. Gisteren leek het leeg inde ont zaglijke ruimte en toch waren er 7 a 8000 man publiek. Over het wedstrijdverloop het volgende Het spelverloop. Xerxes trapt tegen den wind in af. Het spel is dadelijk zeer verdeeld; van weerskanten wordt geestdriftig aangepakt. West Frisia brengt het tot een resultaatloozen hoekschop, dan volgt een keurige aanval der Rotterdammers, waarbij Westdijk ver overzet naar den rechtervleugel de Jong krijgt een goede gelegenheid tot sch ten maar plaatst naar binnen, Oversier vrij doch kogelt juist over de lat. De gasten forceeren andermaal een hoekschop, die, goed genomen, door hands verloren gaat. Xerxes voert het tempo nu sterk op, het spel wordt uitstekend opengehouden en als Cockie het leer mooi heeft vrijgemaakt en voor doel zet, kopt den Boven magnifiek in, de Enkhuizer doelman slaat den bal terug en de toegeloopen Lagendaal trapt hem in de touwen (1 0). Lang geniet Xerxes niet van den eersten voor sprong op het nieuwe veld want in de volgende minuut zit West Frisia voor het blauw-witte doel, de middenvoor schiet hard in, Wasservall stompt den bal weg, de linksbinnen vangt hem op en schiet keurig in den bovenhoek (1 1)- Een goede gelegenheid om de leiding te her nemen laat de Jong passeeren, als hij na een fraaien overzet van Westdijk via den paal achter kogelt. Wasservall maakt een beste beurt als de middenvoor der gasten van korten afstand in schiet en de doelman het leer vallende klem- vast grijpt. Even later redt hij zich uit het gedrang door den bal bij een hoekschop over de lat te stompen. Wanneer de Enkhuizer rechtsbuiten hard in schiet Wasservall den kogel grijpt maar weer loslaat en één der Rotterdamsche achterspelers het leer ongestraft uit de stribbeling wegslaat, heeft Xerxes niet over gebrek aan geluk te kla gen. Ze brengt onmiddellijk den bal naar den overkant, de Jong zet voor, Westdijk stuwt het leer met z'n hoofd buiten bereik van den keeper naar doel maar de rechtshalf slaat den bal van de lijn. Het is uitstel van executie want Frenk neemt den strafschop correct (21). Uit een afgeslagen hoekschop plaatst Verploe- gen ver naar voren, de Jong krijgt den bal te pakken, behoeft slechts een tikje te geven naar den mee opgeloopen Westdijk om 'n doelpunt te verkrijgen, doch prefereert het zelf te doen en schiet hard over. De Enkhuizer doelman ver werkt een schot van Oversier op acrobatische wijze en dan zendt Westdijk een bal in die door den keeper wordt achterhaald nadat het leer de doellijn reeds is gepasseerd, doch scheidsrechter Bosch oordeelt er anders over. Wasservall krijgt in de volgende periode over vloedig gelegenheid zijn capaciteiten te toonen, hij houdt verschillende schoten van dichtbij, grabbelt de ballen van de lijn; hij werkt met succes zij het niet in fraaien stijl. De West- Frisianen blijven een tijdlang uitsluitend in den aanval doch verder dan eenige hoekschoppen brengen ze het niet. Spoedig na de hervatting zit Xerxes voor het Enkhuizer rfoel, waar Oversier, op 't moment dat hij zal schieten, van den bal geduwd wordt, hetgeen de scheidsrechter ongestraft laat passee ren. West-Frisia verplaatst het spel, de rechts binnen loopt op een van links vooruit geplaat sten bal toe en schiet onhoudbaar in (2—2). In vlot tempo gaan dan de partijen weer tegen elkaar op. De gasten schieten eens langs Was servall doch te voren was voor een overtreding cler aanvallers gefloten. Lagendaal, die tot nu weinig heeft uitgevoerd, zendt nu een ver schot in dat de keeper houdt. Even later lost hij een enormen kogel, die juist langs den paal snort. Xerxes voert het tempo op maar West-Frisia blijft aanvankelijk niet achter. De gasten krijgen zelfs betere kansen dank hun meer open spel, doch er wordt niet van geprofiteerd. Een vrije schop dicht bij het verboden gebied wordt door C. v- d- Broek over geschoten. Een hoekschop wordt Frisia aan nood lottig. De bal, goed voorgeplaatst, wordt in eerste instantie teruggewerkt, doch Lagendaal haalt hem met z'n lange stelt uit de lucht weer voor doel en Oversier kopt in <3—2). Spoedig hierop tikt de Jong den bal voor Lagendaal's voeten en met een harden knal smoort de kogel in het net (4—2). De volgende Xerxes-aanval eindigt weer met een schot van Lagendaal, doch ditmaal houdt de doelman kranig. Het wordt even een kanon- nade op het West-Frisiadoel, dat soms op een wonderlijke manier aan doorboring ontkomt. De Enkhuizers ontworstelen zich even aan den druk en de voorhoede kan eenige aanvallen opzetten. Xerxes heeft dra weer de overhand en als de jong voor doel plaatst en Lagendaal toeloopt, aarzelt de verdediging der gasten, in de meening dat voor buitenspel zal gefloten worden, met aanvallen en Lagendaal, met alleen den keeper voor zich, trapt onfeilbaar in (5—2). De ploeg van West-Frisia is vrijwel uitge speeld, Xerxes voelt zich veilig en het spelpeil zakt schrikbarend. Het einde komt zonder wij ziging in den stand. Weber in de voorhoede; Quax naar het ziekenhuis. Bij A.D.O. speelde de internationaal Weber rechtsbinnen en werd zijn plaats in de achter hoede door de Koning ingenomen. Laatstge noemde speelde een goede partij, doch Weber 'maakte er niets van en verbrak steeds het ver band in den aanval. De eerste aanvallen waren voor A.D.O., doch slecht schieten deed de kansen verloren gaan. Toen na een groot kwar tier de Amsterdammers op Quax instormden, wierp deze zich op den bal, waardoor hij een Punt bleef het hem lastig maken, Beh p Ruisch en de Smitten. Ruisch wandelde eens aoor de verdediging heen, mikte, toen hu oor den doelwachter stond, hard enn het uiterste hoekje, de bal vloog vi® it n00riil? paal terug, zoodat een schot van S bf om den bal achter Hoeboer (0 1). Juist dachten we, dat Am* aan zou moeten gelooven toen DteP en gaf bal hard teaa;eropngedarongen achterhoede van D F C. door naar Jurrimaans dm m ajrl eentje op de Korver afstormde enI" k Ajax h S<T g j maakte. Na de rust Week A]ax beter ingespeeld te raken en kregen we, ookvan de debutanten enkele goede dmgen te zien. Langzamerhand werd D- F. C. op eigen nelft teruggedrongen. De Dordtsche middeWinle l^de zich meer op het steunen van de achternoede dan van den aanval toe Punt trok zmh ook al terug, zoodat de Am sterdammers de Korver niet konden passeeren. Een vrijen schop, door van Reenen even buiten het strafsch0Pgehled genomen, kopte Litz uit stekend uit doel. Tegen het einde zette Ajax nog eens alles er op maar het baatte niet en het einde kwam met onveranderden stand. K- F. C. dankt haar overwinning aan beter schieten, want het veldspel was even matig als dat van Haarlem. Haarlem is de eerste min. iets sterker, maar brengt het niet verder dan twee corners. Na 8 min. zet uit een hoekschop Kruyver schitterend voor en de K. rechtsbuiten weet hieruit het le doelpunt te maken. Boutshoorn maakt het 2e doelpunt. Mol uit een corner, weer prachtig door Kruyver genomen, het derde. Na de rust pakt Haarlem geweldig aan en het gelukt Breuwer, wanneer v. 't Hof uit zijn doel is, met een kopbal den achterstand te verkleinen. Uit een voorzet van Kruyver scoort invaller Stroo het 4e doelpunt. Direct hierop maakt Iseger voor Haarlem den achterstand weer kleiner, maar wanneer Kruyvar weer eens snel met den bal langs de lijn gaat, weet Boutshoorn zijn voorzet onberispelijk in 'n doelpunt om te zetten. O.N.A.—Unitas 4—0 Huisman brengt den bal aan het rollen. O. N. A. onderneemt den eersten aanval. Ben hard schot van Frie stuit van den onderkant van d» lat weeir In 't veld. Als Wele en Steile dan een goeden aanval opzetten, schiet de laatste in, doch Hofman stopt. Wels onder neemt eon soloren, passeert de Gehrs. Luitjes, ctooh zijn schot wondlt door Hofman keurig gieetopt. De hoekschip, die nu volgt wordt goed voor doel gebracht, doch weer door Post tot hoekschop gekopt. Dan trekt de thuisclub ten aanval, Frie speelt naar die Hoop, en diens Voorzet wordt door de in 't nauw gedreven ver dediging in eigen doel gewerkt (1 0). D« gasten krijgen nog gelegenheid den stan ge ijk te maken uit een sitrafsdhop, maar Wels schiet naaist. Als weer is begonnen lost Steirk een harden schuiver dien Muller vallende toit hoekschop werkt. De voorhoede der bezoekers is steena voor (loei de kluts kwijt, zij weet van de kansen dlie Wels en Sterk scheppen nleit te profiteeren. Weer trekt O.N.A. ten aanval,, Degenkamp breng-t op. plaatst goed naar de Hoop, deze passeert van Gelder, geeft een voorzet en Sterk schiet hard den bal in 't net 2—0. Direct daarop doelpunt Huisman met een kopbal uit een voorzet van Sterk 30. Heit spel heeft nu weinig meer te beteekenen en als Sterk een hoekschop krijgt te nemen, heeft men niet over geluk te klagen als de bal via de P««-< in het doel verdwijnt 4—0. FortunaGouda Gouda trapt af en zet e©n aanval op, die door Fortuna onderbroken wordt. Na eenig heen cn weer getrap op liet mid^eDVe V0'lst een aan- val van Gouda, die oP een corn«' op het For- uumdoel uitloopt. Als er ongeveer 35 min. ge speeld is, zet Gouda eon aanval op, de midvocr centert dein bal naar den linksbinnen, die een schat lost. Dit schot komt tegen de handen van Hoek. d'ie zich in het strafschopgebied teruggetrokken heeft. De scheidsrechter wijst naar da beruchte stip en de linksbinnen van Gouda maakt geen fout, zoo dat Gouda leidt met io Hierna pakt Fortuna wat vuriger aan. Verschillend» aanvallen sluiten echter af te» bet subliem verdedigen van den keeper. Direct na de thee kan men zien, d;a.t het Fortuna ernst is. Een keurige aanval wordt opgezet, doch er is geen doorkomen aan. De bal blijft ln het doelgebied van Gouda, totdat eindelijk een Fortunaspeler even oulten straf schopgebied wat hardhandig opzij gezet wordt. De toegestane vrije schep wordt keurig door Hoek genomen, doch even keurig door den Gouda-keeper gestopt. 25 Min. na de rust on- derneemt Fortuna een aanval, Kalker geeft een pasa naar van Everdiingen, deze dribbelt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 6