5 iL» ï-SErtwraarfci® SPORT EN SPEL LUCHTVAART DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 RADIO-PROGRAMMA OP WEG NAAR DEN BRAND. EERVOL ONTSLAG. ONZE TWEEDE KLASSERS. irt.^tSe.ioNoble, van Spaen- donk Antbieunisaen v<»r- B..W 4- R'DAMSCHE VOETBALBOND 2o.y hirviï6' f^voudJZV;raDSrew, antwoordde ?"eest. maar1 toemiSScllien dWa&S 7e muziek- °°r iemanr endien was hij mü Mis- ^Wen hebt L°p wien ik kon vertr0 Met een 8ieJ?.em ontmo«t? ,„nke hand Hoofdstuk ix. HE GEZOCHTE MAN. KON .ROEI- EN ZEIL VER. DE MAAS. De Maasvuurschipwisselbeker. NED. DAMESRECGRD VER SPRINGEN VERBETERD. UDET TERECHT. UITLOTINGEN. AANBESTEDINGEN. YISSCHERIJ. MARKTBERICHTEN. WOENSDAG 21 SEPTEMBER. flatenio.- NCRV.-daraeskoor; 10.30 zieneu j, ha-rmoniuroconcert Tom Brand torent (tenor). H. Hermann (viool), H.j.^ Ele?vJï- (°®"?Len_ fr^m. Die Schöpfung, cello, piano); 5.- kinderuur e. 1& n» 7.- Engelsche les voor g®v Pers- b^serie A. Stapelkamp; 7.45N^arig bestaan Sür®au; 8.- herdenking van het 60 jar*B en tot 11.30 gramofoonplaten. VARA - Hilversum (1875 M„ 160 K. H.) VARA. totzending. 6.30-7- RVU. 6.45-7--en 7.30-7.45 gymnastiekles8- gramofoonpl. ft—Ï0 Trio Colt'en, VARA-tooneel en Fr. Nienhuys (voordracht), O. Gopak, Moussorgsky; 12—2 s^!ia A^tte™g15 tol gramofoonpl.. o. a. Rendez vous. Aletter 2.1o H J. Kers Jr.Onze keuken ;S-voor de kmdere to?0 Trio Drukker; 6.30 RVU. H. Ch. G. J. v. d. Andere- De a s bijeenkomst te Genève, 7- Trio likker; 7.55 herhaling SOS-berichten8- nGoud", hoorspel van Fr. v. Duin O^RA.-too- ??sl)8.30 VARA—orkest, o. a. Spaansche dansen, v°s«kowskv; 9.15 „Wakker en Tropenduit9.3,0 V, °tg VARA -orkest; 10— „Hoe oud is Pegotty 10 i(?p 1 van W. Lichtenberg VARA-tooneel) tr^JARA-orkest (vervolg), o. a. Ein Melodmn- 25S5" uitbach; 10.45 Vaz Dias; 11-12 gramo beniy entry (1554 M„ 193 K. H.) 10.50 tüdswn Lean- i u-05 lezing; 12.20 orgelspel door Q. Mac otk~ ^*05 gramofoonpl.1-502.50 Jack Martin B°urnL a- fant. Rigoletto; 3.50 stfd-n?rke;f Vioniü m°uth, m m. v. M. Harrison (viool)o. a. We in°yctot, Brahms en Pastorale (?de'.!>*rnp]1?5 kinderB' Beethoven5.05 orgelspel N. Milne, o.o.o 1.30 en 7rA6'20 berichten; 6.50 gramofoonpl. 7.10. son i50 tezing: 8.20 Vaudeville; o. a. Derrick Roy Fo« •50 en 8.20 gramofoonpl., 8.50 P i t fmsa" in 2 actes met muziek van Romoerg (uit het „Théatre du Chfltelet"). Kalunborg (1153 M„ 260 K. H.) 1.05 2,20 concert uit het Bellevue-Strandhotel3.50—5.20 concert uit Rest. „Wivex"5.20 gramofoon; 8.20 moderne operettemuziek o. 1. v. Reesen; m. m. v. K. Gregers (zang) en V. Fischer (piano)o. a. uit „Schön 1st die Welt", Lehar, en ,.Tjp-Toes", Gershwin; 10.05 piano-recital door P. Angelo; 10.45 omroep-orkest o. 1. v. Emil Reesen; o. a. uit het ballet ,,Le Cid", Massenet; 11.12—12.50 dans muziek o. 1. v. Kai Julian. Langenberg (473 M„ 634 K. H.) 7.25—8.20 Sramofoonpl.12.20 pop. concert uit München, °- a. ballet Gioconda, Ponchielli; 5.20—6.35 orkest- concert; 8.20 avondconcert; o. a. fragm. „Zar und Zirnmermann", Lortzing; 9.05 Werag-orkest o. 1. Y-. Buechltötter m. m. v. Egb. Grape (piano)o. a. 'anoconcert c kl. t., Beethoven; 11.05—12-20 popu- aI? concert uit München o. 1. v. Erich Klosz. I ome (441 M.. 680 K. H.) 5.50—6.35 vocaal en >,^trumentaal concert; 9.05 opera „Samson et n"a" van Camille St. Saëns; leidingSantarelli. or? '"sscl (508 M„ 590 K. H.) 12-20 Max Alexys 3t; 5 50 en 6 50 gramofoonpl., 8.20 concert V. E J Arbos (uit Madrid) m. m. v. Cubilès fpiano). 0 ujt „Goyescas Granaxios, en "^■hdalouse. De Falla; 10 3011.20 Max Alexys' rkest. (338.2 M„ 887 K H.) 12.20 Max Alexys' erkest5.20 5.20 dansmuziek uit St. Sauveur6.50 «ramofoonpU; 8.2011.20 zie programma 508 M. 2eesen (1635 M., 183.5 K. H.) 6.35—8.20 con cert; 12.20 en 2.20 gramofoonpl.; 4.50—5.50 Norag- orkest, o. a. fragm. „Des Improvisator", d Al- bert en Aquarellen-Walzer, J. Strauss - 8 20 avond concert uit München; 9.30 „Zwlschen Iser und Jeschken" .populair programma 0 J v Dr- H. ninSoerrvEFrifz'w^4*"12-20 concert'uit Ber- vUn:ksdansen BPla Boètomkann' R°a»eensche 3-^in nx t r d a m radlo-distr.) Programma 3ï« Bangenbcrg12.20 Brussel (Vlaamsch) rij) Komgswusterhausen3.50 Kalundborg; 4.50 f^onigswusterhausen 5.50 Brussel (Fransch) 8.20 •Honden R.10- Kalundborg. Programma 4- 10.35 Daventry! 11.05 Daventry 2-50 Snd^ K.; 3.50 Daventry; 5.35 Brussel 4Vlaamsch)6.0O Daventry. Brandweerauto in botsing met* de tram. Zondagavond werd brand gemeld in een oud vervallen gebouwtje aan den Rijk®3 raa weg te Haarlem, waarin eenige meubels s en den. Het bleek door onbekende oorzaak in brand te zijn geraakt. Het is gebee ui g - brand. Op weg daarheen geraakte een fa weer-auto, welke op den Kruisweg ree 1 richting Stationsplein in botsing met een - wagen komende van dit plein. De bes 0 van dezen tramwagen had bet #topsiSna een agent niet opgemerkt en ook van den auto niet gehoord. Beide wage den zeer zwaar beschadigd. De ra auto moest worden weggesleept, tramwagen ontspoorde en bet vooi a nleld werd. Aan den voorzitter van de Alg. Reken kamer. BUITENZORG, 19 September (ANETA). Eervol ontslag is verleed, met ingang van 2 j9vember, onder dankbetuiging voor de den bewezen diensten aan den voorzitter van Al?. Rekenkamer W. F. Smeets. En hoe ze zullen uitkomen. De ploegen, die in de ^f^^w.v.B. Uit Westelijke tweede klas van d©n 'gamga_ seizoen zullen uitkomen, zijn a s gesteld Afdeeiing A: ia viR-n Lööuwön B E. C.: G. Gentevoort, *>el' en Bak. en Wallaart, achter; Buitendijk kiepj miiidldenJ. Geint-evooTt, zeeland, Holst en Bruines voor. D. C. L.C. J. vam Bysde*b de Deugdt ea G. Engeibradht, imid(len j' B. Spairxeboom en H. sparreb001 vam. Stein, W. Verhowem, L. A- v3,11 Lagendijk en C. de Hay voor. H. V. V.: C. Rekkers, doel: f. Neuerburg en W. Kalft achter; Colthof^1^ ^ucb. l?11 Hael'e' mWld?r'en Max Jansen voor' Adam, Pasteur v d. Luur en N^™.: C. G. .P.hJ: d. Meer em J. van yan Ka,ker mUU O D S C J. Buys, doel; H. F. Plaizier card, M. v. d. Pijl, G. Hofmaan, D. vam Ever- dingen en J. v. d, Bordem voor. Gouda: J. Leef lang, doel; S. Sterk en C. de Jong, achter; J. v. d. Laan, D. Groenewoud en P. C. Schouten, midden; F. Vermeerem, IJsseletijn, H. Spee, H. v. d.. Bos en A. vam Maaren voor. Olyimpia: V. Henriquez, doel; G. de Jorng en W. van Tilburg, achter; H. vam Zutphen, G. Vlot en M. Bik, midden; W. Mallon, G. Maarschalkerweerd, E. Krom, R. v. d. Hende en L. Duys voor. Overmaas: J. Rotgers, doel; C. Pruyssers en Ch. Corn©, adhter; J. van Oeverem, C. Ver sluis en T. Fijmamd, midden; Zoutewelle, A. Groené, Kramer, P. Hollemamsem J. J. Heij- boer, voor. S. V. V.: Maltha, doel; Bokhorst en Feelders achter; Beukers, Bromnemam en Molendijk, midden; A. van Diggelen, Zuidema, Kiela, J. J. van Diggelen en v. d. Gaag, voor. V. D. L.: G. Voorwawld, (loei; M. J. Schoon beek en H. Weijgerse, achter; G, Koudijzer, H. Koudijzeir en I. Kap, middem; G. Alten aJ. Wos tor waarden, J. v. d. Hoek, A. v. d. Hoek en L. Witvliet, voor. V.I.O.S.: Blom» doel; Jonker em Hofland, achter; de Zwart, Versluis en v. Sbldit, middem; Vogelaar, Splinter, Metz, van Laar en Jacobs, voor. V. O. C.: J. de Boer, doel; J. A. F. Buys en A. Bakker, achter; F vam Ouwerkerk, Keij en Herwaarden, midden; H. J. de Greet, v. d. Werft, Dunk, Kortman en Dubru, voor. H. de Vries, A. van Eysden midden; P. Zon- niiter, A. dè Man, O. Hmuns, A. v. d. Boor en W. Glimmerveen voor. O N A.- A- Hofman, doel; J. Remeyer en J Luitjes "achter; J. Pegenkamp, J. Berkhout en S. Luitjes midldem; W. de Hoop, J. Frie, M. Huisman, G. v. d. Spelt en L. Sterk voor. Quick: Tuin, doel; Meijer en van Kooten aobiter; van Woerkom,Wijga en Delbel mid den; Bijlstna, Wieffring, de Reuver, Schoen maker em van Elok voor. R. F. C.: Bouts, doel; v. d. Munnik en W. Apom achiter; Groen, Sinke en Bras midden; Eichhiorn, van Walsum, Ville, Drok en P. Apon voo,r. Steeds Hoog^ri de Bree, doel; H. Vollaari en ICuurstra, achter; Ottevanger, van Kalker en de Bry midden; G. Vollaards, de Ruyter, v. d. Jagt, van Heest en Horstman voor. Uinitas: C. VerdutnT doel; H. M. van Gel der en M. C. Boegiheim achter; H. v. d. Heyden, A. Brank,horst en W. Roahiat imiidden; F. Wels K. Sterk, J. de Vries, A. Duynhouwer en B. Mol voor. AfdeelingB: C. V. V.; J. Kruidenier, doel; C. D. van Driel en A. Mastenbroek, achter; C. Daane, W. v. d. Horde en L. Pinster, midden; P. Rui- zeveld, L. Molendijk, H. Verhoef, J. Vermeer en J- Blok voor. Excelsior: de Quant, doel; A. A. van Aben en Hogesteegeir achter? A. Smaal, W. W. Smaal en H Andemach midden; D. Wigman, A. v. d. Einde, L. Bouter, A. J. Niehof en J. P. IC. MHanssen 'voor; Fortuna: J. v. d. Windt, doel; L. Verhagen, en C v. d. Windt achter; A. v. d. Hoek, J. van Kalk» en L v. d. Leer, midden; P. Wi- OVERZICHT le klas A Een spannenden strijd leverden H. O. V. en Olivio, welke ten slotte een verdeeüng der punten bracht. Dit resultaat is voor de thuis club wel wat te veel, want Olivio had on tegenzeggelijk den gamsohen wedstrijd het beste van het spel en zou dan ook een kleine overwinning ruimschoots verdiend hebben. In de eerste helft ontliepen de ploegen elkaar niet zooveel als ma de gust. Wel waren ook ln het eerste gedeelte van den strijd de aanval len van Olivio beter van opzet en geTOarlijker voor het doel. De verdediging van H O. V had er evenwel goed het oog fa, al om zij niet verhinderen, dat bij een doelworsteling de bal in het doel belandde. De tweede helft gaf vrijwel hetzelfde beeld. Ook nu weer was Olivio technisch de beste ploeg maar haar voorhoede kon het tegen de verdediging niet bolwerken. SonneveJd slaag de er in om na ongeveer een kwartier spelena den gelijkmaker te scoren. Aan beide zijden werden toen hardnekkige pogingen aange wend voor het winnende punt, maar zij slaag den niet. D. L. V. S. hiad het met hlaar met geheel volledige ploeg niet gemakkelijk tegen de in nieuwe opstelling uitkomende O. D. I.unen. schern. Gedachtig aan de les van de vorige week begonnen de Leeuwen geweldig aan te vallen en hadden hiermee inderdaad weer spoedig succes. De nieuwe ploeg van O. D. I. had ziWh schijnbaar tot taak gesteld hiaa,r huid zoo duur mogelijk te verkoopen en liet zich, alhoewel zij ©enigszins onwennig bleek te zijn niet verrassen, Geleidelijk aan werden de Leeuwen teruggedrongen en kort voor de rust. slaagden de wlthiemden. er in de balans in evenwicht te brongen. Het was oolk in die tweede helft geen hoog staande maar wel spannend e strijd. Aan beide kanten werd hard gewerkt voor het winnen- d,e doelpunt, en kort voor het einde was O. D. I. de gelukkige, toen hij een algemeemem aanval het leder in het doel werd geplaatst. Het hegiim van den wedlsrtrijd Bloemhof Ursus bracht een gelijk opgaanden strijd, waarbij aan belde kanten eenige kansen om hals werdein gebracht. Toen een der hovenie ren den doelman, van Ursus den bal wist te ontfutselen en hem kalm in bet net had gede poneerd, ving tevens een periode van over wicht van Bloemhof aan. Het duurde evenwel toch nog tot kort voor de rust eer Groen, na het leder fraai door de verded'ging gedre ven te hebben, den voorsprong vergrootte. De tweede helft was een trouwe copie van de eerste. Er werd vlug heen en weer ge speeld, maar aan beide zijden liet, de richting der schoten veel te wenschen over. Een mis HJaar het EngeiSCh van WILLIAM GARRETT Ik meenam1 ontm°et ^etltj,arop seen ant- r°°rd =*>1 h4Kdat Rlcardo daa P &cheen tegendeel blij gegeven ®aaT ^'toer wat vaton6n *>«11 ln^Ide, her- kende ik tervt ttl^n '«'erk vol>1 „ro0ter ar- ^St dan ik den artiest' g' terwijj it. had drinSe hem dnl86ren iSaCCeS sellad had', aanbevolen op Schaar van zü» 8 bureiau fond. Het was 8 ?°rtret' dat °P tis o£««er 3l1 Uniform r„ .6t beeld van een o-pschre- ken stonri tjl in een der hoeken S ie toegenegen Gerald Fane. C gel«>f Wel, dat dit de atmosfeer HouBisreijö °Pfrischt. zei Drew, terwijl u toij w, Square verlieten, op weg naar huis. do hebben!611 Weten' wat aan dr. Ricar" ïend tiif^111 p°Ch niet van Plan hem vier dui- feien h<!?de5'd P°nd voor die dingen te be- - N?e? ik' ?6t ls monsterachtig. Ik ka-i f er iets aan doen kan, maax Ze lant-har?- eeP"s gedwongen worden. On- 6r uitziet °f iit" nu is niet z°o dwaas als hfj Jttieer ziin ta„.™ afgeworpen en min of zua kaarten op tafel gelegd. Ik ben er zeker van, dat hij alle brieven gelezen en de huwelijksacte bestudeerd heeft, en ik twijfel er niet aan, of hij heeft de situatie netjes be keken. Hij beseft, dat wij de politie niet ter hulpe' willen halen, willen wij tenminste voorkomen dat de heele zaak in het openbaar behandeld wordt, maar zouden wij het toch doen dan heeft hij zijn verhaaltje klaar, dat hij slechts een brief heeft ingezien en dat hij zijn plicht als executeur moest doen en al dat soort dingen meer. Veronderstel eens, dat je het met doet, meende Ik. Farrell is dood en hij kan mrs. Cursiters verder niet lastig vallen. Men an toch moeilijk aannemen, dat Ricardo de rie ven zelf voor afpersing zal gebruiken "Waarom niet? Farrell's dood maakt geen eind aan haar vre^-s voor ontdekking, en in dien ik Ricardo goed begrijp is zijn aanbod om de papieren te verkoopen in werkelijkheid een bedekte bedreiging. Hij weet, dat hij iets van werkelijke waarde heeft en is vastbeslo ten er geld voor te maken. Neen, Montague, die typische oude heer, zoo ms jij hem noemt, is een verdraaid gevaarlij- 6,1 te.a verdraaid geslepen vogel. Of- ?°n, hij zich liefelijk en onschuldig voor- -if i .doortrapt en onmeedoogend als tna mP ecllter verbaast is hoe Farrell Ricardo geT,e'edeIiito aan te nemen, dat Vpr-p.pt rt i t persing terstond zou voortzetten. Vergeet met, dat Ricardo vertelde dat zij elkaar slechts eens ontmoet hebben. Aanne mend dat Farrell voor zijn leven vreesde we tend dat Clancy in de buurt was, dan is dit nog geen reden dit pakket brieven aan dr Ricardo te zenden, een man dien hij nauwe lijks kende. Een uiting van sardonischen humor ver. moed ik. Het stemde hem misschien wel aan genaam te weten, dat iemand de afpersing na zijn dood zou voortzetten. Maar hij kon niet weten, dat Ricardo dat inderdaad doen zou, tenzij er meer tus- schen hen bestond dan wij weten. Mijn idee is, dat Ricardo om de een of andere reden ge dwongen was die bijna vijf duizend pond te leenen en dat deze brieven gebruikt zijn als een soort borgstelling. Terwijl wij door de vroolijke drukte van Oxford Street wandelden overdacht ik zijn woorden. Na de sombere stilte van Douglas Square had het Zondagavond gedoe in deze drukke straat een opwekkende uitwerking op mjj. Om de waarheid te zeggen vervulde dat bezoek aan dr. Ricardo mij met een ondefi- nieerbaren angst, welke om zijn vaagheid des te onrustbarender was. Er was iets in de tot dusverre vriendelijke figuur van den doctor, dat mij togen den borst stuitte, 'n dreiging on der dat kinderlijk eenvoudige uiterlijk, 'n hard heid welke zich dien. avond een oogenblik ge demonstreerd had. Was het mogelijk, dat die oude heer, die zich jegens Monica Fane zoo vriendelijk betoond had, die zich zoo had uit gesloofd voor zijn engelenkoor, in werkelijk heid een misdadige figuur was, die volkomen bereid was het wapen, dat Farrell hem in handen gegeven had, te gebruiken? Wij begaven ons in de rustiger straten ach ter Hannover Square en plotseling namen mijn vage angsten bij Drew's volgende woorden een vaster vorm aan. Ja, ik hen er van overtuigd, dat de rela tie tusschen Farrell en Ricardo in het geheel niet zoo toevallig en oppervlakkig is als de doctor voorgeeft, zei hij. En de schakel tus schen hen vormt de broer van die charmante jongedame Gerald Fane. Fane? herhaalde ik verbaasd. Maar wat kan bij met die brieven te maken gehad heb ben? Misschien niets, maar hij is Ricardo's vriend. Hij stelt zijn zuster aan Ricardo voor, hij stelt Farrell aa.n Ricardo voor, Ricardo leent op zijn aanbeveling geld aan een vreem de en bezit een gesigneerd portret van hem. Blijkbaar is m.iss Monica's broer persona grata bij den doctor en waarschijnlijk kan hij pns genoeg waardevolle informaties verstrekken, tenzij hij zelf ook in het complot zit.. Ik wandelde zwijgend verder. Ik begon reeds vreeselijke moeilijkheden en complicaties te voorzien. Kijk eens hier, Drew, zei ik tenslotte. Dit is voor mij om een andere reden van groot belang. Je weet, dat Ik ten opzichte van den jongen Langdale min of meer in loco paren tis sta. Hij is een aardige jongen, met een be heerlijk verantwoordelijkheidsgtevoel, tenmin" ste, wat de jonge generatie daaronder ver staat, en hij is tot over zijn ooren op Monica Fane verliefd. Dat kan een blinde ezel zelfs wel zden. far°f v®rWaar(Je ik hem ©enigszins de omstandigheden, welke mij in de verantwoor delijke positie van een soort voogd over den jongeman geplaatst hadden. Persoonlijk ben ik van meening, dat het meisje allerliefst is besloot ik, maar die kwestie omtrent haar broer doet moeilijkheden vreezen. Hij is de schakel tusschen Farrell en Ricardo en tus schen haar en Ricardo, als het ware de ver bindende schakel. Drew knikte vol aandacht. Mijn advies is je vriend op het oogenblik nog niet aan te moedigen om dat meisje te vragen. Evenals jij vind ik, dat zij charmant verstand in de verdediging van Bloemhof kost te baar een doelpunt, want de linksbinnen liet zich de hem geboden kans niet ontglippen en onhoudbaar scoorde hij het eenige tegen- punt. Tot aan het einde bleef de wedstrijd aar dig en spannend met aan weerszijden behoor lijk spel, maar gedoelpunt werd er niet meer. le klas B Radio kreeg Fionaaoun. op beizoek en kiceg haar eerste nederlaag te boeken, ln het btgin van den weustnjd. was Kaaio meeatenijjos in oen aanval, ilorissaiut prootsern© wel net spei ie ivorpaaatiseiU, uocn steens weer ui'uuxg ue ferdediëfaio van de thuisoiub üon bezoekers tieinig. Bovendien Het Aet schieten te wen schen over. Radio opende de score met een doelpunt van Buitennok. Tot aan ue rust bieoi toen het spel vrijwel gelijk opgaan, zonder dat er evenwel verdere doeipuihen vielen. Xin d© tweed© helft had er bij Radio esn tijdelijke inzinking ptaais, wiaarvan de gelijk maker het gevolg was en Florissant zelfs kans zag een voorsprong te boeken. Radio herstel de zich toen ©enigermate en Broekhoven slaag de eri|h he partijen weer op galijaen voet te brengen. Radio kon het tempo evenwei nioc tot het einde van den wedstinjd bijnouaeu en bogjr Florissant den stand op 3in haar voordeel had gebracht, was het pleit beslecht en hadden de gtastm de eerste twee punten ia de wacht gesnoept. Het begin van het sei zoen ik voor de nueuwe .eerstekiasser Radio dus ni«t (bevredigend. le klas C jje wedstrijd NoordereilandOharlois had gem onaangenaam en, onsportief verloop. Er vielen weer eenige wohordehjkheaen voor waarvoor de scheidsrechter zich genoodzaakt gag nadat hij reeds een speler. ,van Nooider. edand het prdld had afgezonden, toit twee- nraai toe de aanvoerders bij eikaar te roepeii oin hen de spelers te doen waarschuwen. Na jiug eeihige waarschuwingen kalmeerden d.e gemoedereh wat, Qnd©r deze omstandigheden was goed voet je, aj onmogelijk. Het minst slecht speelde Noorderkwartier en dieze leidde in de le helft ai spotduï met 21. Al spoedig na ue l ust moest Noorderkwartier den strijd met lien speler8 .voortzetten,, maar dit belette haar niet uun vomhpfong tot 4i te vengrooren. Kon voor het ©inde kreeg de thuisclub nog een strafschop 'toegewezen wegens net spelen van -bai imet de hand en de aanvoerder-doel man phiers bracht hieruit den eindstand op 5—L Redbvog.els en D. E. Z. V. hebben op hat Schuttersveld een vluggen wedstrijd gespeeld, diie niet minder dan negen doelpunten opda verde. Jammer genoeg gebeurde er bij dezen aardig011 wedstrijd een ongeluk, waardoor de LotreiMhd© speler naar het ziekenhuis moest worden, vervoerd. Zonneveld van D. E. Z. V. liep bü e^'h botsing een ernstige oogblessuur op met het bovemiomschreven gevolg. D. E. Z. V speelde dientenvegolge het eerste gedeelte van d'ea 'Ueul menischen, maar eerst kont voor de rust slaagde Bachviogjs er in de taiding köm6111- Alhoewel de bezo<ekers na de rust weer volledig wawren, voegden de Vo- ■ged-s toch al spoedig den stand op. Een teg-en- puht rm B' Z" V" Wed 61 tWI06 beant woord zoodat in korten tijd de stand 'tot 4—1 was opgevoerd. De gaaien waren geenszins oiAfficedlgd en streden moedig verder, mot het gdvolg, dat zij tot 43 wisten op te ha- lan,nniaar zij hadden toen hun kru'it verscho ten, terwijl de gastheeren nog drie doelpun ten hoekten en aldus met 63 de zeg© behaal den. Baturmus maakte een goede beurt door Eras inus ia eigen home een nederlaag van 40 toe te 'bmangen. In het begin van de ontmoeting, toen de partijen goed aan elkaar gewaagd wa ren, billeek al spoedig, d'at Saturnus flink ge oefend beeft ©n van. plan is dit seizoen goed voor (ten d£Mg te komen. Er wordt behoorlijk Samengespeeld en daarom was het jammer, dat hun spel op het slechte veld van Eras mus niet goed tot uiting gebracht kon wor den. Na een kwartier spelen slaagde K-eze- man er in, hoewel zwaar gehinderd, de score te openen. De strijd bleef intusschen goed ver deeld, doch de voorhoede van Erasmus was machteloos olm een tegenpu-nt te kunnen sco ren. Na de hervatting kneeg men aanvanke lijk hetzelfde spel van de eerste helft. Nadat Duyve het tweede doelpunt had gescoord, profiteerde Saturnus van een ontmoeting van Erasmus, door direct daarop het derde doel punt te sooren. Erasmus herstelde zich spoe dig, maar bad met haar schoten geen succes. Van een algeheel missen in de achterhoede profiteerde Duyve nogmaals en bracht -diaar- mes dien eindstand op 40, A. V. S. won slechts op het nippertje van Fiakkee, en bleef na een spannenden en goed verdeelden wedstrijd slechts met ©en doel punt verschil in de meerderheid. Reeds na acht minuten hadden de van Stolkjes succes door haar linksbuiten. De thuisclub werd hierna iets sterker, miaar doordat zij het spel te kort hield, bleven voorloopig verdere doel punten uit. Tien minuten voor de rust be ging de linksachter van A. V. S. een overtre ding, die hem op een strafschop kwtm te staan. De midvoor van Fiakkee scoorde hier Uit den gelijkmaker. A. V. S. nam een half uur na de hervatting door den rechtsbinnen opnieuw de leiding ]m anrr ook ditmaal werd de stand door eon strafschop wear in evenwicht gebracht. Er ontstond toen een hardnekkige strijd om het winnende puint, welke tot vier minuten voor het einde duurde. Toen kreeg A. V. S. een strafschop toegewezen, waaruit voor haar het winnende doelpunt ontstond. Fiakkee pro testeerde na afloop tegen den aan A. V. S. toegekeoden strafschop. In ons verslag van gisterenavond over de wedstrijden van de Koninklijke Roei- en Zen- vereeniging de Maas hebben wij gemeld, dat ir. van Dusseldorp met de Antares beslag had gelegd op den Maasvuurwisselbeker. In ver band met een hangend protest bestaat de mo gelijkheid, dat hierin nog wijziging komt. Van Leeuwen wint den tienkamp te Amsterdam. Bij de twee-daagsche athletiekwedstrijden op de Sintelbaan aan het Olympiaplein te Amster dam door de A.A.C. en den A.A.B. georgani seerd, zijn geen bijzondere lichtpunten naar vo ren gekomen. Het starten van Chr. Berger op de 200 M. bleek geen attractie, daar yooral zijn finish ongemeen stijf was en zijn uitloop even min voldoende voor een looper van de super klasse was. De tienkampers bleven over het geheel geno men beneden de verwachtingen. Van Leeuwen van de Philips Sportvereeniging, die met een totaal van 5696.46 punten, winnaar werd, bena derde lang niet het record dat Harry de Keijser in 1924 met 6509.14 punten vestigde. Na afloop van de dames-wedstrijden deed mej. Rie Briejer een poging om het Nederlandsch record verspringen met aanloop, dat met een sprong van 5.56 M. op haar naam stond, te ver beteren. Reeds bij den tweeden sprong had zij succes, door een afstand van 5.57 M. te halen, waarmede zij het record dus met 1 c.M. verbe terde. Voorts liep de ploeg van A. V. '23, bestaande uit Oostermeijer, Sierhuis, Veldman en Mesman Schultz, de Zweedsche estafette in 2 min. 3.4 sec. Waar op dit nummer nog geen officieel re cord bestaat, zal '23 erkenning van deze presta tie als zoodanig aanvragen. Na deze vermelding meenen we te kunnen volstaan met het totaal resultaat van den tien kamp te geven Dit luidt; 1 A. van Leeuwen (P.S.V.) 5696.46 punten; 2 M. Voogd (Haarlem) 5524.675 pnt.; 3 J. Blankers (1923) 5202.86 pnt.; 4 B. J. Brasser (A.A.C.) 5133.265 pnt.; 5 A. de Bruyn (Olympia) 5097.34 punten. BERLIJN, 19 September. (V. D.) Naar de „B. Z. am Mittag" uit Godhaven meldt, is de vlieger Udet, die sinds vier dagen vermist zou zijn. Maandagmorgen waargenomen. Tengevol ge van den storm kon hij echter niet nabij het kamp van de expeditie van dr. Franck landen. Hij vloog eenmaal laag over het kamp en is daarna vertrokken om op een op eenigen af stand gelegen landingsterrein, dat hij reeds meermalen heeft gebruikt, te dalen. is, maar -— wel, zij hield vanmiddag iets voor ons verborgen_ Heb je dat gemerkt? Ja, natuurlijk, antwoordde ik somber. Eer lijk gezegd vind ik, dat er iets geheimzinnigs is In haar connectie met Ricardo, wat ik gaar ne epgehelderd zou zien. Tot op zekere hoogte is het natuurlijk niet mijn zaak maar het meisje interesseert mij en ik mag Freddie Langdale -heel graag. Indien zij in moeilijk heden iS) wu ik naar zoo mogelijk gaarne helpen. Mijn metgezel wandelde eenigen tijd zwij gend voort. Ben je bereid je in deze zaak te mengen, zelfs Indien het zooiets beteekent als, laat ons zeggen, avontuur en ongezonde opwinding? vroeg hij plotseling. Wat bedoel je daarmede? Precies wat ik zeg, Montague. Indien je rustig wilt slapen en alle gevaar vermijden, moet ik je aanraden je banden terug te trek- ken van deze zaak. In het andere geval zal ik 3® hulp dankbaar aanvaarden, welke voor mii> ea naar ik hoop eveneens voor Langdale en het meisje, van groote waarde zal zijn. Drew, j© praat als een sphinx, merkte ik op. Ih zie niets gevaarlijks in de heele situatie maar zelfs, indien dit zoo was, zou het slechts een prikkel te meer zijn om je te helpen. Mijn boek is gereed, Joan is nog niet terug en ik lean zoo gauw geen nieuwe ontdekkingsreis organiiseeren. Om kort te gaan komt deze hee le geschiedenis mij voor als een geschenk des hemels, want het voorkomt, dat ik mij ga ver velen. Van harte begroet ik dan ook de gele genheid je te kunnen helpen. Wijs den weg maar en ik zal je volgen. HU grinnikte en legde zijn hand op mqn arm. Je bent een beste kerel, zei hij. Ik be loof 3e, dat je je in geen geval zult vervelen. WU -spraken vroolijk als twee vrienden, die een afspraak maakten voor een gezelligen middag- Hoezeer ik mij ook over Langdale bezorgd maakte en hoewel het geheim van Old Farm en dr. Ricardo mij ten sterkste frap peerde, besefte ik op dat moment toch aller minst den ernst van de zaak, welke ik zoo luchthartig ter hand genomen had. Nog min der besefte ik, dat ik mij in een gevecht ge mengd had, waarbij mijn waardig bestaan op oen baartje na aan een ontijdig eind gekomen zou zijn. Den volgenden morgen stonden de com an ten vol van de sensationeel© ontdekking in het Old Farm mysterie. De ontdekking en identificatie van den Sunbeam-auto, welke bij Reading gevonden was, werd uitvoerig be sproken. De couranten gaven een uitvoerige beschrijving van den auto, welk er hopelijk toe zou leiden, dat de een of andere garage houder inlichtingen omtrent den eigenaar zou kunnen verstrekken. Ook werd het signale ment gegeven van den man, die Farrel bezocht had: een beetje boven de middelmatige groot te, ongeveer dertig jaar oud, krullend blond haar en een blond snorretje, blauwe oogen, gekleed in bruin costuum, bruine schoenen en m-et een zware bruine overjas, een pet en zij den das. Er werd vermeld, dat een man, die aan deze beschrijving beantwoordde, met een klein koffertje des nachts om twee uur op het station te Reading gezien was op den vier en twintigsten, dus terstond na Farrell's dood en dat deze man op het station geinformeerd bad naar een trein naar Londen. Veronder steld werd, dat hij den Gloucester-Padding- ton express genomen zou hebben, welke te even vóór drie uur in Reading stopt. Het feit ech-tèr dat dit vijf dagen geleden gebeurd was, maakte bet zeer goed mogelijk, dat de man in middels het land bad verlaten en dit was des te waarschijnlijker, indien hij een moordenaar was, op de vlucht voor de politie. Aan den an deren kant kon hij, ondanks zijn verdachte bewegingen, geheel onschuldig zijn aan de misdaad en in ieder geval vormde zijn klee ding een dergelijke studie in bruin, dat hij gemakkelijk herkend moest worden. Drew nam mij spoedig na het ontbijt mee in een taxi, welke ons naar een wapensmid in Radnor Street bracht. Het mooie heldere vriesweer van de laatste dagen had plaats gemaakt voor een somberen guren dag, wel ke beklemmend werkte op iemands geest. Een fijne regen viel bijna onafgebroken uit een sombere lucht naar beneden, zoodat de stra ten bevolkt waren met parapluies en de rijen wachtende taxis zich in het glimmend© asfalt weerspiegelden. U hebt ongeveer een week geleden een oud geweer voor mr. Farrell van Tanner's Green gerepareerd? informeerde Drew bij een oud mannetje, dat handenwrijvend naar vo ren kwam. Ha, nog meer heeren van de politie ze ker, zei de kleine man opgewekt. "Wij hebben alle mogelijke inlichtingen reeds verstrekt, maar ik heb er geen bezwaar tegen deze te herbalen. Wij hebben het geweer gerapareerd, waarmede Louis Farrell werd vermoord. Een buitengewoon geval. Ik volg de zaak iederen morgen trouw in de Daily Post. Heeft mr. Farrell het geweer zelf hier gebracht? Dat heeft hij, sir hij kwam den winkel binnen en stond waar U nu staat. Ik heb hem geholpen. Hjj wilde het geweer gerepareerd CREDIT NATIONAL* Trekking van 1 September. No. 3590129 ia aflosbaar met 1.000.000 francs* No. 2408151 met 500.000 francs. De nos. 814530, 3328375, 4528814, 5133805 en 7803100 met 100.000 francs. De nos. 1588700. 2185795, 3030859, 3219910, 4114307, 4114508, 4861682, 4872377, 5645817, 7953493 met 50.000 franos. Alle nos. van bovengenoemde de volgende series behalve d«) met francs 600 142001 416601 753201 1010701 1658601 1869201 100 700 300 800 700 300 2408101 a200 2541301 3030801 3328301 3839901 4328801 452SS01 4913401 5035901 5103001 5538101 6122701 6801401 7258701 7774301 400 900 400 40000 900 900 500 6000 100 200 800 500 800 400 Betaalbaar op 271501 467601 814501 1365201 1701501 2120601 2445601 2653201 3039601 3458101 4114301 4340501 4861601 4966601 5079901 5133801 5645801 6584801 7192201 a 7403301 a 7803001 a 1 October 600 700 600 300 600 700 700 300 700 20O 400 600 700 700 80000 900 900 900 300 400 100 1932. 322101 473701 844601 1588601 1855201 2185701 2498401 2743201 3219901 3590101 4114501 4424501 4872301 5012301 5096601 5238301 5932701 6626801 7207701 7706401 7953401 200 800 700 700 300 800 500 300 20000 200 600 600 400 400 700 400 800 900 800 500 500 li Rotterdam, 19 September. De bouw vaa een fabriek met 6 bovenwoningen aan de Admi raliteitskade te Rotterdam is opgedragen aan de N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf v/b Gebrs* Kwaaitaal alhier. VLAARDINGEN, 19 September. Binnen van dd haringvisschery KW 162 met 28 last. VLAARDINGEN, 19 September. Binnen vatt de haringvisschery VL 86 met 17, VL 197 met 32.- VL 16 met 37, KW 79 met 31, KW 23 met 39, KW 172 met 19, KW 16 met 19, VL 205 met 21. VL 204 met 38, VL 50 met 23, VL 211 met 15, VL 166 met 29 en KW 54 met 19 last. Binnenkomend KW 162.- Heden werd betaald voor: volle haring Noord 15—15.90, dito Zuid 12—13, yleharing Zuid 8.30 —9.80, maatjesharing Zuid 26.1029.60, steur- haring 9.10-—9.90 per kantje. BERKEL EN RODENRIJS, 19 September. Bloe menveiling Coöp. groentenl en bloemenveiling Ver. Berkel en Rodeniryg G. A.rozen: dr. edith helen 0.851—2.85, rosalandia 0 991.9(V mrs* hooven 11.70, aug. noach 11,70, columbi.a ƒ0.851.60, brian cliff f 1.051.25, chrysanthen: adward pagi 819 et., helmuth 9—16 et, prilling 512 ct., bi. du poitou 310 ct., rayonantha 210 ct., haivraes 8 ct. per stuk, diversen aap. plumo- sus 824 ct„ ros chrysanth'e 1023 ct., zinnia 6 13 ct., gladiolen 57 ct., asters 24 ct„ dahia'a 0.60—2.60, cyclamen 2548 ct., primula 6—10 ct* LOOSDUINEN, 19 September. Coöp. groenten- veiling: bloemkool le soort ƒ2.705.80, 2e soort ƒ11.10, rjjen komkommers le soort ƒ3.30—3.60, 2e soort 1.802, gele komkommers le soort 6.209.50, 2e soort 2.806.10, wütte komkom mers le soort 4.80—4.90, 2e soort 1.902.90, perziken le soort 20, 2e soort 15, 3e soort 11 savoye kool 2.80, peren 3.90—6, groene kool 3.304.30, eieren 6.30 per 100 stuks, meloenen le soort 13—17 ct., 2e soort 8—12 ct. per stuk,, roode kool 1.(50—1.80, peren 7.10, stokprinsessen 1113, stamprinsessen 26.40, snijboonen 34 43, spekboonen 2.Z0—2.30, boonenstek 1425, komkommerstek 0.802.10 per 100 kg., schorse neren dikke 4.50—7.70, id. dunne 1, tomaten A 1.30—2.80, B 2.20—4.20, C 1.10—2.40 CC 1— 1.10. bonken 1.50 3,80 per 50 kg., postelein 36— 70 ct. per 6 kg., spinazie 1759 ct. per 4 kg., druiven le soort 3238 ct., 2e soort 1430 ct. per kg., salade ƒ1.10—2.50 per 100 krop, peen ƒ2.80— 4.70, prei 1—1.80, selderij 50—90 ct., peterselie 0.70—1.10 per 100 bos, andijvie 0.40—1.40 per 100 struik, zuring 16 et. per lóst. RODENRIJS, 19 September. (Coop. Groenten- veiling-Vereen. „Berkel en Rodenrys" G.A.Kom- komm. le soort 1.40—2.20, 2e soort 0.70—1.20,, witte komkomm. le soort 2.80—3.10, 2e soort 1.50—1.60, sla 0.80—2.10, sav. kool le soort 3.80, roode kool le soort 1.90—2.90, andijvie le soort 0.70—1.80, 2e soort 0.40—0.50, meloenen 719, alles per 100 stuks; rentegevers 8, stok- princesseboonen 315, stamprincesseboonen 2—13, pronkboonen 2.10—5.30, snyboonen 14 36, postelein 7.8011.20, tomaten A 25, id- B 2—4.60, id. C 2.20—4, alles per 100 kg.; peen. le soort 4.-40 kroten 1.30, selderij 0.50, alles per 100 boskomkommerstek 10 ct. per kist. Uien, 1.40 per 100 kg. ROTTERDAM, 19 September. De pryzen heden besteed aan de Coöp. tuinbouwveiling Rotterdam en omstreken G. A. waren als volgt; Holl. platg* komkommers le soort 23.20, 2e soort 1.30 2.10,, 3e soort ƒ0.70—1.30, sla meikoning 1—2.90 per100 stuks, spinazie 1118 ct. per kg. peen 3.207.40 per 100 bos, tomaten A 2.303.10, B ƒ2.60—3.70, C 1.90—2.60, CC 1—1.10 per 100 pond, postelein 1013 ct. per kg., snyboonen 20 47 ct. per kg., pronkboonen 3.508.40, Duitsche prin-sesseboonen 6.6012.70 per 100 kg-, stokprin- sesseboonen 916 ct. per kg., andyvie 13.IQ per 100 kropj. Aanvoer tomaten 72.000 ponden en schoongemaakt hebben. I j Was het dan niet in orde? Dat wei, een beetje olie zou voldoende geweest zijn om het geschikt te maken, om iemands hoofd eraf te schieten, alleen maar een beetje olie,. Het mannetje scheen buiten, gewoon plezier te hebben in zijn connectie met het drama. Maar mr. Farrell^ wilde er enkele veranderingen aangebracht hebben. Veranderingen? Ja, hij zei, dat het te stroef was. Hij wil. de minder spanning op de slaghamers en een lichter overgaanden trekker, zooiets als bij een pistool. HU scheen dus wel eenlg verstand van geweren te hebben en niet bepaald een begin neling daarmee te zijn? De kleine wapensmid krabde zich achter het oor. Ik zou zeggen van niet, sir. Hij scheen te weten, wat hij wilde, behalve toen het erop aan kwam patronen te kiezen. Wat zei hij dan? Wel, hij vroeg om hagelpaitroon no. 3. Ik zei hem, dat die zeer zwaar waren en vroeg hem, wat hij wilde gaan schieten. Alles en overal, zei bij. Ik stelde hem no. 5 voor, om dat dit in doorsnee beter is, maar hij stond erop no. 3 te krijgen. Wij hebben het geweer daarop veranderd zooals opgegeven en zonden het aan zijn adres af met de patronen no. 3, welke hij besteld had. Wij dankten den man voor zijn Inlichtingen Zij hadden ons niet veel wijzer gemaakt, noch waren zij in tegenspraak met het idee, dat Farrell een nieuweling was op het gebied van wapenen. Toch deden zijn schietpartijen zoo. wel onbekendheid ais ongeoefendheid ver moeden. In ieder geval moet het losser zetten van den hamer het geweer gemakkelijker te hanteeren hebben gemaakt, waardoor het den misdadiger ook ln staat gesteld moet hebben vlugger te vuren, dan bij den ouden toestand mogelijk geweest zou zijn. Wij reden terug naar Rockingham Place en terwijl ik mijn sleutel In het slot stak, kwam er een man aansnellen welke zijn hand op mijn arm 5 legde. Het was inspecteur Brook. Hij Was geheel buiten adem van het harde loopen en was zoo opgewonden als ik hem nog nooit ge zien had. Goddank dat ik jullie thuis tref, riep hij uit. Ik heb interessant nieuws. Laat ons naar binnen gaan en het bekijken, maar doe je jas sen maar niet uit, want ik zou graag hebben dat ge terstond weer met mij medegingt naar een nieuwe phase in het onderzoek. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 7