Een noodlanding met eigenaardige gevolgen. - Het congres van „Horecaf" te Rotterdam. Bij de brugwerken over de Maas bij Barendrecht. - Prof. Piccard vertelt van zijn reizen. MAANDAG 26 SEPTEMRLR 1932 OP DEN WEDSTRIJD DER SNUFFELNEUZEN. Jhr. Laman Trip opent de nationale jubileumwedstrijden voor politiehonden, gisteren in het Spaandersbosch te Hilversum gehouden. GEDWONGEN OOGST. Een*vliegmachine, die zich boven Zuid-Engeland bevond, moest een noodlanding maken en streek neer midden in een korenveld. Daar het weghalen van het toestel groote schade aan het gewas zou toebrengen, was de boer genoodzaakt, vlug zijn oogst binnen te halen. „HORECAF" BIJ VAN NELLE. De deelnemers aan het „Horecaf'-congres be zichtigden het bedrijf van Van Nelle. De excursisten verlaten de fabrieksgebouwen. J. VISSER (links) en PIET] LOOS, de Zandvoortsche OP DE ROTSEN GELOOPEN. Het stoomschip Clamor gan Coast" hep dezer dagen bij Kaap Cornwall op de rotsen. „HORECAF" OP EXCURSIE. Onder weinig aanlokkelijke weersomstandigheden maakten de deelnemers aan het De bemanning wist met reddingsbooten de kust te bereiken. - Bij eb kon men bijna om het schip heen loopen. Horecaf-congres gisteren een boottocht door de Rotterdamsche havens. Het aan boord gaan b(j den steiger, Maasstatión. garnalenvisschers, die dezer dagen bij het garnalen- visschen zijn omgekomen. De agent Baas uit Den Haag, die door een communist lafhartig werd neergestoken. EEN HUIS VAN LINNEN- - De merkwaardige gevel decoratie van den stadsschouwburg van Weenen. Het theater viert zijn 60-jarig bestaan met een opvoering van „Hotel Weisses Rössl", dat het decoratie-motief gaf. HIJ DIE VERRE REIZEN DOE I". Prof. Piccard gaf in het Academiepaleis te Brussel een lezing over zijn laatste stratosfeervlucht. De koning en de kroonprins bevonden zich onder het auditorium. De geleerde redenaar onder zjjn betoog. DE BRUGWERKEN BIJ BARENDRECHT. Daar het verkeer over de brug is stopgezet totdat de toog (hangend tusschen de torens) is ge plaatst, hebben de pontonniers uit Dordt een noodbrug geslagen. VOOR DE WINTERRUST. Het jacht van den Engelschen Koning wordt grondig nagezien G EEN RAADSELACHTIG GEVAL. De door een bomaanslag beschadigde gevel van het Loewtheater in Brooklyn (New York)- Denze'Men dag werd ook een bom aanslag gepleegd op een theater van dezelf de maatschappij^ Canalstreet Theater.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4