Een wrak in den Zuiderzee-bodem. - Een feestelijke intocht in de hoofdstad. - Na den zesdagenroes. - Een Chineesche rivier in kleinformaat in de Beiersche Alpen. DINSDAG 29 NOVEMBER 1932 cmm; imHtL, mm**»: v i ER WORDT AAN GEWERKT. De aanleg van de pijler-fundeeringen voor de nieuwe Rijnbrug aan den overkant van den Rijn by Arnhem. NA DEIN ZESDAGENROES. Een gedeelte van de staantribune in het R. A. I.-gebouw. Ze vertoont golvingen, ontstaan zyn door het getrappel van de ongetwijfeld zéér opgewonden menigte. die IN DE „KEUKEN" VAN DE TEEKENFILMS. Een opname in het atelier van den „cartoonist" die duizenden teekeningetjes moet maken voor één film. De truc-tafel. J HET EINDE NABIJ. Het werk aan den nieuwen tunnel te Penmaenbach in Wales is zoo goed als gedaan. De tunnel zal de volgende maand officieel geopend worden. THEATERBRAND. Tijdens een opvoering ont stond in het prachtigste theater van Madrid een brand, die het geheele gebouw verwoestte. IN VERKLEIND FORMAAT. Om een einde te maken aan de jaarlijksche overstroomings- catastrophen van de Hwang-Ho, gaf de Chineesche regeering aan ingenieurs van het Duitsche onderzoekingsinstituut voor waterbouwkunde te München opdracht, de regeling van de rivier te bestudeeren. Tot dat doel is een verkleinde „Hwang-Ho" in de Beiersche Alpen gegraven- VAN TOEN DE ZUIDER,,ZEE NOG ZEE WAS. Na de drooglegging van een gedeelte der Zuiderzee, den Wieringermeer- polder, ontdekte men in den bodem een wrak van een vergane visschersschuit. Duidelijk kan men nog de vormen waarnemen. ANTON VAN ROOY, de bekende operazanger die Zondag te München is overleden VERKIEZINGSSTRIJD IN NIEUW CATALONIë. 'n Gezellig stel rijdt door de straten en werpt propagandistische blaadjes uit. VERNIELD. Tijdens de luchtvaarttentoonstelling te Parys ontstond in het vliegtuig van den Italiaan Caproni door kortsluiting brand, waardoor het toestel gedeeltelijk werd vernield. 60 JAAR LIEF EN LEED Het echtpaar van Dijk Duimelinks te Helmond vierde zijn 60-jarig huwelijksfeest. EEN FEESTELIJKE INTOCHT. - Prins Adolf van Zweden en zijn gemalin Prinses Sybilla bij hun aankomst te Stockholm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4