NUL KOMMA NUL H.Ruseler's Heerenmodes Adverteert in dit Blad Van Haren's Schoenen N.V. HEES CO. - DELFT SCHOENFABRIEKEN WAALWIJK ST.NtCOLRASGESCHENKEN HUURT EEN PIANO OF ORGEL L-< - - DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 Wij hebben dit jaar een enorme keuze in St. Nicolaas-cadeaux, practische, smaak volle artikelen in eiken prijs, te veel om op te noemen. Hier volgen enkele voor beelden uit onze uitgebreide sorteering. ONZE MAGAZIJNEN ZIJN TOT 5 DEC. LATER GEOPEND Onze etalages zijn alle, vanaf hedenavond gereed en geven U een overzicht van onze met zorg samengestelde St. Nico laas- co II eet ie. Binnen staat ons uitgebreid, vakkundig personeel U bij het bepalen van Uw keuze gaarne ten dienste. Dames Zakdoe ken, fijn macco met mooi gekleurde randen, aardige fantasie, p. stuk Dames Zakdoe ken, wit met gekleurde randan, Si Nicola as Reclame, per stuk I %^Y V//J 't IS PRETTIG WINKELEN BIJ EEN DIENSTBODE Dames Kraagje, Dames Kraagje, N.V. SCHÏEDAMSCHE STEENKOLENHANDEL Daarom goedkoop, en voor een prijs, binnen ieders bereik. HUURVERLAGING Oranjestraat 10 - Telefoon 68783 roman van een Nederlandschen jongen door C. P. M. HAZELZET. EEN BOEK VAN NEDERLAND EN ITALIË. 225 bladz. In fotografischen omslag Keurig gedrukt. PRIJS 1.25. ACTUEEL EN INTERESSANT. Toezending franco na ontvangst van postw. ad. ƒ1.40, C. HAZELZET, Postbus 60, R'DAM. Girono. 229117. Gebonden exemplaren ƒ1.75 franco per post. ROTTERDAM Gehamerd ij i e r e n rook- standaard. Valt niet om. Hoogte 72 c.M. Glazen whisky kruik met tinnen sierbeslag en kurk Hoogte 24 c.M, Dames Garnituur, t ij n e kwaliteit mat charmeuse, in bleu, rose, zalm en wit. Pracht St. Ni- colaas cadeau Combine- Broekje, Hemdje, tion, getail- met wijde keurig leerd model pijpen model Dames Onderjur ken, gewerkte matzljda mooie winterkwaliteit, nieuw getailleerd model, alle maten Dames Garnituur, prima mat charmeuse mot moderne kant- garneering, In rose, bleu en zalm, Combina- Hemdje, Direcloi- tion, getail- zeer mooi remetwij- leerd model passend de pijpen O Hij weet wat U noodig hebt, een paar mooie 4^ schoenen, sierlijk en van degelijke kwaliteit. Gaat dan mee naar VAN HAREN. Daar koopt U een 1ste klas schoen van prima boxcalf, met een prettigen pasvorm, keurig afgewerkt, hoog of laag model, bruin of zwart, in alle maten, voor slechts F. 3.50 F. 4.50 en F. 5.50. In eiken prijs zijn alle modellen verkrijgbaar. Voor Dames met de nieuwste snufjes, F 2.75 F 3.50 en F. 4.50. Voor Kinderen F. 1.25 maat 18 (met 10 ct. stijging p. maat). VAN HAREN's SCHOENEN zijn geweldig goedkoop, elegant en van de ouderwetsche degelijke kwaliteit. Leertip zegt: Goed en Goedkoop, zijn alleen de Eigen winkels in olie voorname plaatsen m Nederland ROTTERDAM: Hoogstraat 281 -283 Oude Binnenweg 80 - West-Kruiskade 66 Vierkante matglazen Leerdam vaas Hoogte T Modern gedecoreerd, kristallen likeurstal met 6 coupes Fl. 18.75 Houten blad met gehamerd tinnen rand, lengte 45 c M. Fl. 4.75 ,'V Si Notenhouten -«jSSg-Jja Ql...' 17;' electr. lees- lamp, verstel- baar met per- j kamenten kap. J*4Ej§8^ Minimumhoogte ^73' j 140 c.M., Kap j doorsnede Danseresje, modern plastiek rföjv, 2 8 c.M. in mat wit en mat zwart, *B=ïr p| •Jg 75 hoogte 21 c.M. in luxe doos x. gloeilampje fl Fl. 3.7^ Moderne Dames Zakdoekjes, de nieuwste fantasieranden, fijne kwaliteit, per stuk ST. NICOLAAS! Zaterdag 2 December, Dinsdag 5 December, steeds van 2 tot 7 uur, is St. Nicolaas aanwezig en verrast de kinderen met fraaie geschenken! Doosje met 3 Zak doekjes, fraai gebor* duurd en met fijne kant» hoekjes, Reclame Gebord u urde Zakdoekjes, 3 stuks in mooi fantasie doosje, leuk cadeautje Zakdoekjes, f ij n e kwaliteit macco met gekleurde randen, 6 sinks in doos Dames Kraag, bobbed model, met zilver lamé, de nieuw ste japongirneering Strikken, voor gar neering op blouses en japonnen, wit m. rood satijn, aardig geschenk Dames Kraagje, pellerine model, afge werkt m. satijnen bies, zeer geschikt cadeau Mevr. H. v. d. Wolk, 140 Heem raadssingel, vraagt met 15 Dec. voor d. en n., goed kunn. koken en •werken. Spreekuur 's av. 7J4-9 u. 20515 Laat Üw Geschenken op- j maken in onze LUXE I VERPAKKINGSDOOZEN Het verhoogt de waarde van Uw cadeau. Verkrijg baar in diverse modellen»] en maten M punthals model, met strik enknoopgarneering, zeer modern wit kunstzijden crêpe de Chine, met drie ruime strooken, laatste nou veauté NOORD VEST 13—15—17—19 TELEFOON 68208 08X31 PRIMA ANTHRACIET-SOORTEN VAN EERSTE KLAS MIJNEN Te huur mod. vrije le etage, 1 Jan. 19r4 42 p. m., dito 2e etage, direct 40 p. m. Teilingerstr. b. de Schie. Adres v. Daelen, Claes de Vrlese- laan 134, R'dam. 64890 KEN ADVERTENTIE naar uw hartje is een „Kleintje" van een kwartjelederen Woensdagavond verschijnen deze .Kleintjes" in dui zenden gezinnen van Schiedam Voor één kwartje reed3 een mooie advertentie. SINT NICOLAAS! Onze etalages zijn gereed. Enorme sorteering. Komt U eens kijken? Luxe doozen zeep, eau de cologne, alle bekende merken. Scheerdoozen, kap- en manicuur-doozen, coffrets enz. 14C 12 vanaf f4.- per maand. Wanneer uw kinderen aanleg hebben kunt U tot koopen overgaan en wordt de betaalde huur er afgetrokken. Vraagt catalogus No. 305. 13187S 20 BIJ ONS! slaagt U zeker, zelfs met weinig geld. In dezen tijd moet er toch wat gekocht worden. Komt eens praten. Weinig centjes, geen nood, wij zorgen voor de rest en U is tevreden. 14C 13 LEDERWARENBijouterieën. Zie onze schitterende collectie in de Passage no. 4. Ook daar is aan passen het parool. En nog een ca deau toe. De Nieuwe Winkel, Pas sage 4, Broersvest 27, Tel. 68543, St. Liduinastraat 7, Tel. 69689. 14C 14 WERKSTERS, zoekt U werkhuizen? Wel biedt uw diensten aan per „Kleintje". In deze rubriek, voor slechts één kwartje, hebben ande ren toch ook succes gehad Kameelhaar pantoffel mei lederzooi en vilt fusschen- zoel Heerlijk warm' 36-41 75 e, 42-47 99 c. Betere roorten 89 c, 1.10, 1.95. FEESTGESCHENKEN in alle af- deelingen. C. Kok, Broersvest 91-93. Goud en zilver, horloges, klokken, brillen, naaimachines, radio. Con- eurreerende prijzen. Solide bedie ning. C. Kok, Broersvest 91—93, Tel. 68437. nc 16 Prima chroomleder met warme wolvoering en echte bontrand. Extra hoog model en S hak in zwart en bruin. Zeer geschikt In huis en op straat Fantasie viltkraag- pantoffel met echt bont, leerzool, contrefort en hak. In verschillende kleuren. Leder ..Cos/' pantoffel met mgebouw hakje en warme wolvoering. In- alle modekleuren ver- Lrijgbaarl Chique Ifuweel pantof fel met zachte leerzooL X hak en zijden voering, in rood, bleu en zwart PraeM moccasins, zacht leder met echte bont- rand. Alle kleuren voor radig. Met leerzool en hakje 2.25. GEEN FILIALEN. C. J. Visser, Tel. 68986, behangselzaak is alleen gevestigd Broersvest 46 t.o. Jamin's Levensm.bedriif. Vraagt staalboe ken. Vakkundig afbehangen. H.H. Huiseigenaren speciale condities. Engros en detail. 1768S Vilt pantoffeltje met leerzool, contrefort en hakje. Versterkt met leerneus en breede rand. 20-23 95 c 24-281.10, 29-31 1.25, 32-34 1.50. OPRUIMING. Heeft U eens iets op te ruimen een kinderwagen of iets dergelijks, plaatst dan zoo'n goed- koope advertentie bij de „Kleintjes" Een kwartje is dat toch wel waardl 'n Beter soort Kameelhaer pan toffel met stevige lederzooi, contrefort en hak. Voor dames 95 c- voor heeren 1.25. Bruin vilt heerenpantoiie! 'met zachte leerzool en ingebouwd hakje Zeer warm en ge makkelijk I Mooi erocoleder heerenpantol- fel, wol gevoerd en lederzooi In zwart of bruin chroomleder met contrefort en hak 1.95. Kameelhaar knippantoffeltje m. lederneus, contrefort en hakje. 20-23 85 e„ 24-27 95 c., 20-291.10. In roodvilt met bontrand en lederneus 20-23 95 c„ 24-27 1.10, 28-291.25, In chroomleder 19-23 1.25, 24-28 1.50. BIJ FRANS v. THIENEN school borden op ezel, geheel van hout, 25 cent, pracht kindertafels prima geschilderd 1. Broersveld 123. 6C 25 BIJ FRANS V. THIENEN vindt U groote keuze in alle houten speel goederen. Eigen werk, laagste prij zen. Broersveld 123. 1769S Starke laderdamespantoffel Elegant nuisschoentje met Onze bekende viltpumps I met warme wolvoering, Ie- warme volvoering en echte Warm, sterk en gemakkelijk, derzooi en hak. In zwart bontrand. Buitengewoon In diverse kleuren m. zware 1.50. In bruin 1.65. Betere elegant en gemakkelijk. In bontrand. In leer 1.95,2.50. soort 1.95 en 2.25. diverse kleuren. Extra hoog model 2.95. BEFTCHT. St. Nicolaas bij Frans v. Thienen. Komt dat zien. Pop penwagens 85 cent. Spotprijs. Broersveld 123. 177QS Pracht crocoleer pan toffeltje, hoog model m. zware echte bontrand, wolvoering, contrefort, hakje en lederzooi. 20-231.25,24-271.45, 28-311.65,32-351.85- Ook na „St. Nicolaas" kunnen alle artikelen bij „De Kaplaars" geruild worden. WAAROM U ziet dagelijks onze „Kleintjes" advertenties. Wanneer U iets te verkoopen beeft, of een betrekking zuekt, of vacant hebt, probeer het dan eens met een „Kleintje". Vanaf 25 cent reeds eeD veel gelezen advertentie. Magazijnen: Hoogstraat 355 - Oude Binnenweg 102 - Kruiskade 12 Jonkerfransstrapt 77 - Groene Hille- dljk 264, Rotterdam en Schiedam i Hoogstraat 52. Onze bekende „Cosy" Pan toffel met ingebouwd hakje en zachte leerzool. 'n Ideaal huis- pantoffeltje. Diverse kleuren viltpantoffels met lederzooi en hakje Ge makkelijk en spotgoedkoop Betere soorten 95 e. en 1.25 Mooi erocoleder damespsn- toflel. Wolgevoerd en leden zool. In de nieuwste modetinlen. Voor meisjes 95 c. Primo Ksmeelhaarkraagpentollel met leerzool, vilt tusschenzeol, contrefort en hak. Betere soorten 1.35 - 1.75 - 1.95.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 11