BRIL noodig 1 -v. d. AREND - óók voor FOTO üöptiek RADIO-DISTRIBUTIE TE SCHIEDAM N.V. HEES Co., DELFT N.V. HEES Co., DELFT miucHTiiiG En zuil Him „NASSAU" I PRACTISCHE GESCHENKEN!!! A. VAN WOERKOM S U vindt bij ADAMS 4 WINKELS ALLES Wat U zoekt Hoogstraat 76-101 -103-105 Koopt bij ADAMS, daar heeft U keus ■UHB^Huit duizenden artikelen BOTERLETTERS f 1.20 per pond. Schoenwerk koopen is geen kunst! Warme Pantoffels vanaf 75 et. iErïllers 0 Foto Wij geven Bioscoopavonden aan huis - Cok voor Vereenigingen - Let op hei juiste adres - Ziet de etalage ENORM SUCCES direct gebruik gereed G. v. d. Spek, Koogstraat 61, Tel. 68718 Vanouds bekend HEEREN DAMES EN KINDEREN Speciaal adres voor Scheermessen Concurreerende prijzen BROERSl/ES SCHIEDAM MAAK HIERUIT UW KEUZE VOOR EEN PRACTISCH ST. NICOLAAS-CADEAU! Camera's, Tasschen, Albums, Hoekjes Films, Platen, diverse papiersoorten, Leerboeken, Statieven, Huiskino's, Pathé artikelen. GRATIS ONDERRICHT. Brillen, Etui's, Barometers, Thermo meters, Tooneel- en Prismakijkers, Compassen, Curvimeters, enz. Zakmesjes, Scharen, Scheerappa- raten, Scheermesjes, Aanzet-appara- raten, zeep en kwasten. enz. enz. 50 CENT PER WEEK EN F. 2.50 PER MAAND. BUITENGEWONE AANBIEDING van PIANO'S en ORGELS WEbl EFKADE 18 - TEL. 68434 SCHIEDAM „B.K."-EMAILLE (HET KETELTJE) BERKELITE" ALUMINIUM COMPLETE KEU KEN-UITRUSTINGEN HAARDEN - KACHELS - HAARDKACHELS FIJNE MARSEPA-N - DOOZEN - VRUCHTEN EN FIGUREN met onze artikelen heeft O enorm succes! BIJ IEDER ZAKM£SJ£ EEN LUXE DOOSJE 77 fc/Hoderne VRAAGT INLICHTING-N BIJ: FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN. Vraagt thans aan, nog vóór de feestdagen, volledige catalogus met pri zen vanaf t 75.-, met inlichtingen hoe U eventueel op gemakkelijke wijze eigenaar kunt worden FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN. i voor KINDERFEESTEN LIEFDADIGE INSTELLINGEN SCHOlEN ENZ. ENZ. leveren wij gloeiend heeft voor @in IEDERE HOEVEELHEID IEDER UUR OVERAL BEZORGD VRAAGT PRIJS! zeer laag, aan Evenals vorige jaren, zijn wij weer ruim gesorteerd in allerlei verpakkingen, met sigaren en siga ei ten. Wat kunt U beter geven? 'n Ristje sigaren of doos sigaretten, is altijd welkom! - Wij hebben voorradig RISTJES MET 25 SIGAREN VOOR 1 GULDEN. Alléén kwaliteits-sigaren Hoogstraat 32 SCHIEDAM Essri Ruime sorteering voorradig Frotté Schoorsteenloopers 1.85 Frotté Dressoir loopers1.70 Frotté Kleedje 90 x 90 2 40 Handweel Schoorsteenloopers 1.50 Handweei Kleedjes 90 x 90 2.00 Handweel Taelkleed 1 25 x 150 3.10 Iheemutsen vanaf 60 cent Slaapkamerkleedjes 2.50, 3.25 BROODTROMMELS „Klip-Klap" 2.95 I HAARDKETELS (chroom) 2.75 GELDKISTEN 1.35 TAP.JTVEGERS „Zauns" 3.95 I KOLENKITTEN (koper) 2 50 I W-SCHKLOKKEN 1.75 WRINGERS „Acme" 12.- KEUKENKRANEN (chroom) 1.25 GASSTELLEN 2 vl. Junker Ruh 7.50 BROERSVELD 137-139 TELEFOON 68736 Te LEF. 68145 Modern Goudsch Kunst- aart ewerk „Plazuid". Delftsch Aardewerk „De Porceleyne fles" (Oelitsch Bïauw) Schemerlampjes Vazen (ook Tin) Roestvrije Messen GERO-ZILVER Ziimeta - Vlekvrij CASSETTEN LEERDAMSCH GLASWERK Unie K RISTALLE N fnge'sch aardewerk Tafel- Lntbijt- en heserviezen Fun Lederwerk Thans zijn wij weer ruim gesorteerd in onze bekende STEEDS HET MIEUWSTEALLES EIGEN FABRIKAAT Hemmen - Harten Chocolade artikel 3n VOOR PRIMA SCHOENWERK voor WEINIG GELD VOOR De vakman weet echter beter! Onze jarenlange ERVARING en ONZEN WIL om voor ONZE KOOPERS alléén iets goeds te leveren tegen weinig geld stellen wij ook ter uwer beschikking1 MOGEN WIJ U VOORLICHTEN? Koopt voor de ST. Nico laas ALLEEN NUTTIGE Cadeaux Daartoe behooren zeker onze tomben boor Hunt J^tcoIaa5=#e5cf)enfeen C. D. G. van oer AREND - HOOGSTRAAT 91 - Tel. 68814 CHOCOLADEMELK kShII v, Ha I CLËrOÖ^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 12