UW GROOTOUDERS JAKSEN W0UTERL00D! NEEM VOOR SINT NICOLAAS VAN HET GOEDE, HET BESTE! OOK. RUIME KEUZE IN ST. NICOLAAS-CADEAUX Groote Markt 37 681t8 25 °/o KORTING RH bil ons J. H. KREUG Ziet onze Groote Etalage Branderssteeg LANGEHAVEN77 GARAGE UNIQUE, TEL. 68817 Een nulfip geschenk Uw ALLES! GROOTE MARKT 31-33 - SCHIEDAM GARAGE UNIQUE, TEL. 68817 St. NicolaaS'Gesclienkea I Oud-Hollandsche likeuren of Warme Punch. ZIJ WISTEN WAT GOED WAS! ROTTERDAMSCHEDIJK - TELEFOON 69676 WAAROM zoudt U zich nog maar blijven vertillen LAAT HET DOOR ONS IN EEN 3-DEELIG VERANDEREN!!!! Bestelt daarom nog heden Tot en met St. Nicolaas geven wij op vertoon van dezen bon op elke gewenschte Molton Deken VULPENHOUDERS EN LUXE POST 'N ST. NICOLAAS-CADEAU ZEGT NIETS SANITAIRE ARTIKELEN. PKACTISCHE Rotterdamschedijk no. 247 - Schiedam I Q Groote keuze HAARDEN De nieuwste H UISHOUDELIJKE ARTÏKELEN dronken met SINT NiCOLAAS-AVOND Zij betrokken die van 99 en aftobben aan zoo'n zwaar veeren bed? Het kost bijna niets, zie hier Een prima veerendiohfe Tijk om het geheeie stel te vermaken kost U, VERANDEREN INBEGREPEN, slechts U heeft hier jaren pleizier van. onze dekens zijn spotgoedkoop en solide. Let op de kwaliteit. Een pracht zijden, solide DAMAST DEKEN kost U slechtsfl. 6.25 Sjaals, Handschoenen, OASS BRETELS, SLip-Overs enz. Slobkousen, OVERHEMDEN, LUXE V&PAKKING GPATIS. aReen t/o. telefoon es&?4 „OSMIA" Onbreekbare Vulpen HET 9CH<CDAMSCHE VULPE* HUIS G A R A G I Q u S^BSsflenzen, Bermlampen - RïchSingaatTwijzers AufoplaEds enz. O A R A G U r-::±.:ï,:v a. voor In onze etalage BRANDERSSTEEG Is vanaf tfaandag 27 November lot en met Maandag 11 December een schild opgesteld, geheel sam.ngesteld uit roode, witte en blauwe punaises, met den tekst Voor elke(n) kooper(ster), die het juiste aantal of dichtstbijzijnde aantal raadt, s'ellen wij b2schikö?ar een „OSM A" VULPEN 16.-, een I em f 8.50, een f 5.95, en een „OSMIA" VULPOTLOOD f 5.-. Verder 30 doozen LUX£ POST. OP HFT GEBIED VAN VERLICHTING, VERWARMING vele merken alle met ONatbrandbare lak. Prijzen compleet geplaatst reeds vanaf f SS." Wringmachines met 5 jaar garantie vanaf f 6.50 ROLVEGERS vanaf t 2.90 Idem met verstelbare borstel t 4.75 in VERCHROOMDE UITVOERING Roest- en Vlekvrij. O a. PANNEN, WATERKETELS, Fluitkete's. Lepelrekken. Vorken en Lepels, Thee- en Koffiepotten- De sorteering hierin is geweldig. B. K. emaille in vier kleuren 1 NIEUWE MARKT 19 - ROTTERDAM rnmm tuttige toenfeen boor feint J2tcolaa$=#csd)cnkn „DOE ALS ZIJ WILLEMS ERNSTING L^lSf.TKWAUTEIT! BON .^r v .i w --it i "'r,' E2S GRATIS MERCURIUS" in i a>rnasm^^wsKBi!SXX^Wl^SiSSmM?SSBSB 'n si. lilcelis-Düa na de Flria a 1.1 Men mi m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 16