PUROL SPORT IN ENGELAND. gesprongen handen AOUEfilEIRERDE ZOKER DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 RADIO-PROGRAMMA DOOS Bij Apothekers en Drogisten RADIO-BERICHTEN MARKTBERICHTEN. VISSCHERIJ. HERBERT CHAPMAN DE GOLD- DIGGER. Hoe Arsenal van Huddersfield won. VOETBALSPORT. VOETBAL IN HET BUITENLAND. NEDERLANDSCH ELFTAL VOOR DEN INTERLANDEN WEDSTRIJD TEGEN OOSTENRIJK. SCHOTLAND—OOSTENRIJK 2—2. DAMSPEL. NEDERLANDSCHE DAMBOND. DUREN HET LANGST NAAR HET ENGELSCH CECIL FREEMAN GREGG. 16.) VRIJDAG 1 DECEMBER. HUIZEN (1875 M., 160 K. H.) Alg. programma verzorgd door den K.R.O. 8—9.15 en 1011.30 Gramofoonpl.; 11.30 Voor zieken en ouden van dagen; 12.00 Politieberichten; 12.152 Fabian en zijn orkest en gramofoonpl., o.a. Fest in Aranjuez, Demersseman; 2—3 Gramofoonpl.; 34 Decla matie door A. Verheyen en gramofoonpl.; 4.00 Pauze; 4.15 Gramofoonpl., toegelicht door W d'Ablaing; 5.15 K.R.O.-boys; 6.00 P. Kotting: Het Ned. Roode Kruis; 6.20 Vervolg K.R.O.-boys; 7.00 Politieberichten; 7.15 Mr. Franquinet over luchtverkeer; 7.35 Gramofoonpl.; 7.45 Dr. A. Wanders over sterrekunde; 8.00 K.R.O.-boys; ca. 8.30 Vaz Dias; 8.35 Radio-tooneel: Stemmen uit ons aller jeugd; 9.2011 K.R.O.-orkest met medew. van H. Gruys (zang) en gramofoonpl., o.a. Algerijnsche suite, St. Saëns; ca. 10.35 Vaz Dias; 1112 Gramofoonpl. HILVERSUM (290 M„ 1013 K. H.) 8.00 V.A.R.A. 12—4 A.V.R.O.; 12.00 Gramofoonpl.; 12.30—2.30 Ensemble O. Hendriks, pop. muziek; 2.30 Cau serie; 34 Gramofoonpl.; 4.00 V.A.R.A. 8.00 V.P.R.O. 11—12 V.A.R.A. DAVENTRY (1554 M., 193 K. H.) 10.50 Be richten; 11.0511.20 Causerie voor moeders; 12.20 Orgelspel M. Vinden; 12.50 BBC-dansorkest; 1.35 Northern studio-orkest, o.a. concert in g kl. t., voor strijkorkest, Vivaldi; 2.20 Voor de scho len; 3.20 Week-end-programma, voordracht en zang; 4.10 Gramofoonpl.; 4.50 E. Colombo en zijn orkest, o.a. Bells across the meadow, Ke- telby; 5.35 Kinderuurtje; 6.20 Berichten; 6.50 Liederen van Berlioz; 7.10 Muzikale causerie; 7.30 Tuinpraatje; 7.50 Causerie: wetenschappe lijk onderzoek en sociale nooden; 8.20 „What next", variété-programma; 9.20 Berichten; 9.40 Gramofoonpl.; 9.50 Causerie: The modern Co lumbus (uit Amerika); 10.10 Hoorspel „Red Tabs"; 10.55 Declamatie; 11—12.20 Dansmuziek. PARIJS (1724 M„ 174 K. H.) 8.05, 12.50—2.20 en 7.40 Gramofoonpl.; 9.05 „Séance du IX Thermidor". KALUNDBORG (1153 M„ 260 K. H.) 12.05— 1.20 Concert uit het Bellevue strandhotel; 2.20 4.20 M. Hansens' orkest; 7.30 Spaansche liederen; 7.50 Radio-tooneel; 9.00 Gramofoonpl.; 9.50 R. Dietsmann (cello) en W. Meyer-radion (piano); 10.2011.50 Dansmuziek. LANGENBERG (473 M., 634 K. H.) 5.25 en 6.35 Gramofoonpl.; 9.20 Berichten; 9.30 Voor de jongeren; 10.30 en 11.20 Gramofoonpl.; 12.55 Om roeporkest, o.a. fragm. Eine Nacht in Venedig, Strauss; 2.202.35 Viool, piano en zang; 3.20 Orkest, o.a. rhapsodie over Zwabische volkslie deren, Kampfert; 5.556.10 Gramofoonpl.; 6.20 Stunde der Nation: orkest en violist, o.a. con cert in b kl. t., voor viool en orkest, Wetz; 7.30 „Reise durch Westphalen"; 8.30 Dansmuziek; 10.20 Omroeporkest en zang, o.a. Der Raritaten- mann, Endier. ROME (338 M., 887 K. H.) 12.20 Omroepkledn- orkest, o.a. Zigeunerweisen, Sarasate; 1.302.20 Gramofoonpl.; 5.20 Symphonie-orkest, o.a. Im Herbst, Tschaikowsky; 6.05 St. Nicolaaspro- gramma; 8.20 Vlaamsche muziek, o.a. Op de bergen, Lebrun; 9.2510.20 Omroeporkest en zang, o.a. Barcarole uit Hoffmanns vertellingen, Offenbach. 508 M., 590 K. H.) 12.20 Gramofoonpl.; 1.30 2.20 Omroepkleinorkest en zang, o.a. Eine kleine Nachtmusik, Mozart; 5.206.20 Omroep orkest, o.a. Avondlied, Brusselmans; 6.35 Accor- deonmuziek; 7.00 Pianorecital; 8.20 Omroepor kest, o.a. Le cinquantaine, Mare; 9.2010.20 Symphonie-orkest, o.a. Perzische dans, R. Kófsakow. DEUTSCHLANDSENDER (1635 M., 183.5 K. 5.507.20 Concert; 8.05 Gymnastiek; 11.20 12.15 en 1.202.20 Gramofoonpl.; 3.204.20 Zie Langenberg; 4.45—5.20 Duitsche volksliederen; 6.20 Zie Langenberg; 7.25 Sportpraatje; 7.40 Actueele causerie; 7.50 „Winke bunter Wimpel", ballade voor den omroep, door A. Karrasch; 9.20 en 10.05 Berichten; 10.20 Causerie over boksen; 10.3511.20 Concert, zie Langenberg. LUXEMBURG (1191 M., 252 K. H.) 12.20 Or kest, o.a. Nordlandsuite, Frederiksen; 1.201.50 Gramofoonpl.; 7.2011.20 Ned. avond; 7.20 Con certgebouw-orkest, o.a. 4e symphonie, Tschai kowsky (gramofoonpl.); 8.15 Omroeporkest, o.a. ouv. Hamlet, Bach; 9.10 Berichten (Fransch); 9.20 Zang door G. Simon uit Dichterliebe, Schu mann; 9.55 Orkest, o.a. Elégie, Massent; 10.14 Berichten (Duitsch); 10.20 Vervolg concert, o.a suite oriëntale, Poppy; 10.4511.20 Dansmuziek. ROTTERDAM (gem. radio-distributie). Pro gramma 1: Huizen. Programma 2: Hilversum. Programma 3: 8.05 Deutschlandsender; 9.20 Langenberg; 12.20 Brussel (338 M.); 2.20 Kalund- borg; 3.20 Langenberg; 4.45 Deutschlandsender; 5.20 Brussel (338 M.); 7.05 Parijs R.; 7.40 War schau (Philh. orkest) of diversen; 10.35 Deutsch landsender; 11.20 Kalundborg. RUWt 3 Oen 60cl Reel. 8046DGVS 13 Programma 4: 8.05 Parijs R.; 10.50 Daventry; 11.20 Deutschlandsender; 12.20 Daventry; 1.35 Londen R„ gramofoonpl., 2.20 orkest, Hongiar- sche en Russische muziek; 3.20 Daventry; 5 35 North National; 6.50 Daventry; 7.10 Londen R., orgelspel, 7.50 Trio-concert, 8.15 le acte „Tra- viata"; 8.55 Daventry; 9.20 Londen R., strijk kwartet, o a. kwartet a kl. t., Beethoven; 10.55 Dansmuziek. VRIJDAG. De sopraan Hans Gruys heeft gelijk voor den K. R. O. te 9.20 n.m. na het klinken van een ouverture van Schumann, „Les Prières" van André Caplet te zingen, die wel tot het meest markante behooren wat deze katholieke auteur geschreven heeft. Dit werk is een trilogie, be staande uit: „Oraison%lominicale". (Het Onze Vader); „Salutation angélique" (Wees gegroet); en „Symbole des Apótres" (Geloofsbelijdenis). Het eerste bespraken we reeds. Det tweede is een prachtige illustratie van den gewijden tekst. Het rhythme van het woord is voor Caplet (navolger van Debussy in deze richting) beslissend geweest. Heel de cadens van het woord en van den Franschen zin vin den we in de melodiek terug m het is hierbij, dat een woord van den H. Augustinus zich op dringt, die destijd van de psalmodie zeide: „Het is dichter bij de declamatie dan bij de melo die". In deze onderworpenheid aan den tekst toont Caplet zich geheel als een artist in de meest zuivere beteekenis wellicht, n.l. als die naar. De begeleiding bestaat bijna uitsluitend uit enkele reine drieklanken, welke hier inderdaad „rein" klinken. Omroep en luisteraars in Engeland Volgens het jaarboek van de British Broad casting Corporation, dat zoo juist is gepubliceerd, bedraagt het aantal vergunningen voor ont vangtoestellen in Groot-Brittannië en Ierland thans 5.800.000. Er is berekend, dat de B.B.C. een dagelijksch gehoor heeft van ongeveer 20 millioen personen. Ongeveer 4000 scholen luiste ren naar de radiolessen. 900 zenduren per jaar worden gevuld met variété. Van de licentie kosten, welke 10/- bedragen, komt 5/5 aan den staat, terwijl de rest voor de B.B.C. is. LOOSDUINEN, 29 November. (Coöp. Groenten- veiling.) Aanvoer en prijzen waren als volgt: groene kool 60 ct. per 100 stukssavoye kool 2.30, spruitlcool vaste 5.807.20, grove 4.10. alles per 100 kg.schorseneren dikke 5.10. duune 1.20, tomaten 9 2.50—9.60, B 6.50—11.50, C 2.70—5.80, CC 1—1.30, alles per 50 kg.; spi nazie 0.851.01 per 4 kg.salade le soort 2.10 4.70, 2e soort 0.502.10, alles per 100 krop; peen 8.60—9.80, prei 1—2.30, kervel 0.50—1.10, selderij 0.50—1.50, peterselie 1.80—2.30, knol selderij 1.50, alles per 100 bos; andijvie 1931 ct„ stoofsla 2141 ct., alles per 6 kg,boeren kool 1630 ct. per 7 kg. LOOSDUINEN, 29 November. (Loosdulnsche Groentenveiling.) Aanvoer en prijzen waren als volgt: spruitkool 1 per 100 kg.; schorseneren le soort 2.904.70, 2e soort 1.10, tomaten A f 4—10.30. B 1.50—12.80, C 1.30—4.10, CC 2— 2.10, bonken 2.50—9.80, alles per 50 kg.; spinazie 0.721.05 per 4 kg.salade 3.203.50 per 100 krop; peen 6.308.30, pret 0.9(1—2.30, radijs 1, kervel 1.802.10, selderij 0.60—1.80. peterselie 1.602.60, kroten 1.10, knolselderij 1—2.40, alles per 100 bosandijvie 1752 ct. stoofsla 36 ct-, alles per kist; boerenkool 1733 ct. per 7 kg. ROTTERDAM, 29 November. De prijzen heden besteed aan de Coöp. tuinbouwveiling Rotterdam en omstreken G. A. waren als volgt: sla mei koning 2—5 per 100 krop, spinazie 14—23 ct. per kg., bloemkool 5 per 100 stuks, peen 6 per 100 bos, tomaten A 5.90—12.10, B 6.90—12.80, C 2.30—5.70, CC 1.10—1.90 per 100 pond, spruiten le soort 59, 2e soort 2.903.10, witlof le soort 2227 ct., 2e soorï 1315 ct. per kg. Aanvoer 3399 pond sla, 56.795 kroppen sla. VLAARDINGEN, 29 November. Binnen van de haringvisscherij GDY. 211 met 48 en VL. 20 met 36 last. De Gold-digger van 1933, meneer Herbert Chapman, heeft gewonnen van den Gold-digger van 1928, meneer Herbert Chapman. Dit nieuwsbericht munt overigens niet uit in duidelijkheid. Doch terzake diene, dat Hudders field met 1—0 heeft klop gekregen van Arsenal, en de jarenlange lezer dezer epistelen weet dat Herbert Chapman eertijds Huddersfield tot rijk dom heeft gebracht, om daarna Arsenal op te heffen uit een poel van middelmatigheid tot een van de grootmachten van het Vereenigd Ko ninkrijk. Welnu, de twee scheppingen van Her- bert Chapman stonden Zaterdag tegenover elkaar, en hoewel Chapman's hart naar beide vereenigingen zal hebben uitgestraald, stond hij contractueel aan Arsenal's zijde. En Ar senal won! Dit was de strijd die weken-lang met intense spanning was tegemoet gezien. Immers met alle respect voor het heldhaftig Hotspur-team mo gen we gerust aannemen, dat, als er dit seizoen van strijd om de hegemonie sprake zal zijn, deze zal gaan tusschen Arsenal en Huddersfield. In den beginne lukte het niet al te best met beide ciubs al bleven ze steeds bij de bovenste zes doch allengs verdrongen ze de Villa, Ports mouth en Derby County en ook de Spurs kwa men danig in het gedrang. De slag zou vallen op het Huddersfield-veld. Welaan: de Arsenal heeft den top bereikt! Ze staat nu boven op den Mount Everest en kijkt uit over het heelal, ziet wijders onder zich alle mogelijke andere clubs krioelen om óók 'n beetje omhoog te komen en ontwaart onder aan den voet armzalig Chelsea dat bij elke poging om één trede te stijgen telkens twee treden naar beneden tuimelt. Waarmee ik maar zeggen wil, dat bedriegen de teekenen niet Arsenal zich daar in een zeer safe positie gevoelt, wat niet prettig is voor de overige gegadigden die er haast waren, omdat er helaas maar plaats is voor één. Zooals Huddersfield driemaal in vier jaar kampioen werd, zoo heeft ook Arsenal dit succes louter en alleen te danken aan Chapman. Ster ker: als Chapman Zaterdag manager van Hud dersfield was geweest, had Huddersfield gewon nen. Het waren niet de buitengewone capacitei ten van de Londensche spelers die de match in hun voordeel beslisten. Integendeel! Huddersfield was van het begin tot het einde sterkeren verloor! Omdat zij tegenover zich vond een elftal dat onafwijsbare tekortkomingen in tech niek ruimschoots vergoedde met een overmaat van tactische spel-opvattingen, die de balans te hunnen gunste deed overslaan. En deze spel opvattingen had Chapman hun in een algemeen onder-onsje vóór den wedstrijd bijgebracht hij kénde Huddersfield, zijn pete-kind! terwijl hij langs de lijnen nog de noodige aanwijzingen gaf omtrent het hoe-wat-waarom. Huddersfield werd geklopt door z'n vroegeren manager en Arsenal mocht er een handje aan meehelpen! Nu weet ik wel dat de zege zeer mager was en dat Arsenal het geluk aan haar zijde had. Maar van dit Huddersfield, zoo robust en zoo sterk, had elk ander elftal in de League dan toch geducht klop gehad. Alleen Arsenal niet. Haar voorhoede was zuiver tweede-rangs ge worden nu James en Jack lijdelijk hun congé gekregen hebben, en eigenlijk speelden ze al dien tijd met slechts drie aanvallers, Hulme, Dunne en Bastin. De beide binnenspelers bleven den vollen speeltijd in de defensie en hielpen mee het fort van Moss dicht te pantseren zoodat er geen muis, laat staan een bal, door kon. En dat was het geheim van den smid Chapman: zorg dat er geen tegen-goals komen, en scoren wij er dan per ongeluk eentje, dan is het pleit beslecht. Volgens dit recept werd gehandeld en met succes. Maar mét Chapman had inderdaad een zekere mevrouw Fortuna, geboren Zwyn, een aandeel in de overwinning der Reds. Maghall scoorde voor Huddersfield een doelpunt, hetwelk de scheidsrechter wegens buitenspel noodig achtte niet toe te kennen; een kogel van McLean sprong van den paal in de handen van doelverdediger Moss, toen deze in de modder aan 't garnalen- visschen was, en hij was er uitermate dankbaar door verrast en een schot van Luke was allang aan Moss voorbijgegaan toen de back Hapgood er goed naar hapte en met z'n krullebol het be wuste artikel net over de bovenlat dirigeerde. Deze en dergelijke momenten waren zeer penibel voor de heeren van Highbury, momen ten, die aan de overzijde niet werden beleefd. De eenige maal namelijk dat Arsenal werkelijk gevaarlijk was, „zat" ie. Dat was toen er een hoekschop op Turner's doel werd genomen en Dunne uit een kluitje spelers omhoog sprong om met een vorstelijke neiging den bal in den bo venhoek te duwen. Toen Arsenal dat doelpunt eenmaal had, ordonneerde Chapman de bekende kip-op-de-eieren-politiek zoodat er toen voor Huddersfield geen doorkomen meer aan was. Er leken wel tweemaal meer Arsenallers te zijn dan Huddersfielders. Daar de Hotspurs eindelijk eens sneuvelden waarover straks ziet de stand er tusschen het bovenste viertal als volgt uit: gesp. gew. gel. verl. doelp. pnt. Herbert Chapman 16 9 5 2 31-14 23 Tottenh. Hotspur 16 9 4 3 29-13 22 Huddersfield 16 8 4 4 39-27 20 Derby County 15 7 5 3 27-18 19 Uit dezen stand blijkt glashelder dat indien Chapman verloren had tegen Huddersfield, de laatste in gezelschap van de Spurs de bovenste twee plaatsen hadden ingenomen, met Chapman nummer drie. Tevens dienen we te Ietten.op de avanceerende positie van Derby County, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, en niette min maar één punt op Huddersfield ten achter is. En ze heeft blijkbaar nog wat in de mars want De nederlaag van de Spurs. Tottenham Hotspur werd op eigen veld door ditzelfde Derby gekloptIedereen op White Hart Lane was, ondanks de successen der af- geloopen maanden er van overtuigd, dat de eerste nederlaag weldra komen moest en men zag met angst en beven Derby naar Londen reizen, wetende, dat Derby nog maar driemaal het onderspit had moeten delven in 14 ontmoe tingen En die angst werd droef bewaarheid. Derby triumpheerde met 21, maar met goed fatsoen hadden ze er 41 of zoo van kunnen maken, dusdanig overweldigend was haar meer derheid. Daarbij werd ze een geducht handje geholpen door Nicholls, den doelman van de Spurs. Wat dezen snoodaard mankeerde, zal wel een raadsel blijven, na de schitterende wapen feiten welke dit Jaar op z'n credit staan. Reeds in de eerste minuut achtte Nicholls het gewenscht te bukken toen een zacht boogschot van Duncan géén broer van Isidore recht op z'n gezicht dreigde neer te dalen en Derby leidde fortuinlijk met 10 voor ze ook maar de flauwste kans had gehad haar absolute su^l-e- matie te bewijzen. Dat kwam pas late. Doch ook toen, in de hitte van den strijd, deed 'Nicholls de meest fantastische dingen in zijn doelmond die de 42.000 „paying guests" met schrik ver vulden. Zijn voorbeeld werkte aanstekelijk, want ook de halflinie liet zich verleiden tot faney- voetbal, en slechts het feit dat Derby met oo- nijdenswaardig geduld alle mogelijke ballen, die ze van de tegenpartij gratis cadeau voor niks voor de voeten kreeg gespeeld, naast het doel schoot, was oorzaak dat de score zoo laag bleef. Pas tegen het einde vond Bowers, na lang zoeken, het net. Toen het bijna afgeloopen was en de massa den strijd aanvaardde voor de verovering van een omnibus, vond. O. Ca'- lagham zichzelf plotseling terug voor de Derbv- goal en nog wel met een voetbal er bij en instinctmatig lichtte hij zijn been op, zoodat het 21 werd en de menschen, die aan de radio luisteren, het nog zoo'n gek resultaat niet vonden. Maar de Spurs-aanhangers dronken dien avond met tegenzin hun whiskey en deden ei als zelf-kastijding, weinig soda in. Chelsea haalt weer 'n punt Neen, dan Chelsea Die veroverde een punt. Dat is niet het eerste punt dit jaar, want is herinner me nog zoo'n geval, zij het dan ook lang geleden. Tenslotte kunt U toch ook niet ontkennen dat elk punt er één is. Het moyenne is nu een half punt per ontmoeting, en het is altijd prettig als je weet dat iets voor ver betering vatbaar is. Dit is er een voorbeeld van. Het punt werd behaald tegenover Birmingham. Dat is een nette club. Ik heb dat twee jaar terug tijdens de Cup-competitie wel eens anders geschreven maar dat weet ik niet meer. Bir mingham begrijpt iets. Een half uur lang had Chelsea flauwe p; gingen gedaan om den Bir- mingham-doelman te passeeren, maar zulks lukte in de verste verte niet. Het had zoo nog wel een paar uur door kunnen gaan zonder eenig resultaat. Toen streek Birmingham de hand over het hart en heel onnoodig veroorzaakte de back Barkas een hoekschop. En nauwelijks had Chitty den bal voor den doelman geplaatst, of opnieuw kwam caiptain Barkas ter redding nader, en met listig effect deponeerde hij den bal achter zijn eigen keeper, die op dergelijke donaties niet voorbereid was. En heel Chelsea sprong en danste omdat ze eindelijk had ge scoord Doch in de rust kreeg Barkas van de directie van de Birmingham F. C. een standje en zoo doende sloofde hij zich in de tweede helft uit, om de generositeit ongedaan te maken. Tien minuten voor het einde verliet hij zelfs de back-plaats en ging middenvoor spelen. Vier minuten voor tijd kreeg hij een dot van een kans en hij accepteerde die en luttele tellen later was de score 11. Hij liet het eene been niet weten wat het andere had gedaan. Maar Chelsea heeft een heel punt, omdat Barkas tweemaal scoorde, eenmaal voor zich zelf een eenmaal als waardig altruïst in een egoïstische maatschappij. Och, meneer Barkas, als we over een maand of wat naar Birmingham moeten, „en route" De toer der Oostenrijkers naar West-Europa. Het ligt voor de hand, dat op het oogenblik het Oostenrijksche voetbal in het middelpunt der belangstelling staat in verband met den wedstrijd NederlandOostenrijk op 10 Decem ber en de daaraan voorafgaande ontmoetingen tegen Schotland te Glasgow en tegen Arsenal, no. 1 van de leaguef te Londen. Allereerst echter nog iets over de compelitie aldaar. Deze is door een paar inhaalwedstrijden j.l. Zondag precies voor dé eerste helft be ëindigd, hetgeen van een vlot verloop getuigt Thans is echter de groote pauze ingetreden „Herbstmeister" is Rapid geworden, zooals uit den stand moge blijken: gesp. gew. gel. verl. doelp. pnt. Rapid 11 9 1 1 37—16 19 Admira 11 9' 2 3214 18 Vienna 11 5 2 4 27—20 12 Austria 11 5 1 5 21—22 11 Donau 11 5 1 5 20—24 11 Men ziet wel, dat Rapid en Admira inderdaad de sterkste clubs van het oogenblik zijn en het feit, dat de First Vienna, de kampioen van het vorige seizoen, en Austria, de winnaar van den Oostenrijkschen beker en van den Mitropa- cup, daarop volgen, is ook geen toeval. Elf van de 16 spelers, die onder leiding van den in de geheele wereld bekenden Oosten rijkschen „Verbandkapitan" Hugo Meisl, reeds en route zijn naar Schotland, waar zij Zaterdag de Schotten te Glasgow partij moeten geven, zijn dan ook van deze vier clubs. Voorts levert de Wiener A.C. nog 3 spelers en Floridsdorf en Wacker elk één. De volgende 16 spelers zijn nl. voor dezen toer vangewezen: Rastl, Wagner, Smistik, Bican en Binder van Rapid; Jauda en Schall van A^Smi'a, Br nun, Sesta en Cisar van W.A.C., 7i«ii«l, Mock, Nausch en Sindeiar van Austria, Tyatzer van Floridsdorf en Zischek van Wacker. Als de sterkste opstelling wordt beschouwd: Platzer; Jauda en Sesta; Braun, Smistick en Nausch; Zischek, Bican, Sindelar, Schall en Binder. Men zal vermoedelijk in Schotland en Enge land de sterkste formatie kiezen en dan te Amsterdam een paar invallers opstellen, tevens omdat enkele spelers, die dan twee zeer zware wedstrijden achter den rug hebben, vervangen kunnen worden door frissche krachten, hetgeen dén zeker geen verzwakking beteekent. We blijven het niettemin een fout van den K.N.V.B. achten een wedstrijd met Oostenrijk aan te gaan, waarbij men als no. 3 van een toer aan de beurt komt. De krachtmeting is nooit zoo zuiver als wanneer men onder gelijke omstan digheden aantreedt. Het is een feit, dat de Oostenrijkers den wed strijd in Amsterdam niet al te zwaar opvatten. Zoo wordt het een bezwaar geacht, dat men vlak na den wedstrijd tegen Schotland tegen Arsenal, volgens velen het sterkste clubteam van de wereld, speelt, doch dat daarna boven dien nog in Amsterdam tegen het Nederlandsch elftal gespeeld wordt, daar wordt niet van gerept, dat is blijkbaar het zachte eitje, dat nog wel als toespijs mede verorberd kan worden 1 Intusschen, hoe het elftal der Oostenrijkers ook opgesteld zal worden, het moet een zéér sterk team zijn. Van het z.g. „Wunderteam van twee jaren geleden zijn Sesta, Smistik, Nausch, Zischek, Sindelar en Schall -alleen nog over, doch de nieuwelingen zijn van zoodanige kwaliteit, dat dit elftal wel even sterk geacht wordt. Zoo geldt Platzer, de opvolger van Hiden, als een buitengewoon doelverdediger, minder fantastisch dan Hiden, doch minstens zoo zeker. Jauda, de nieuwe partner van den geroutineerden Sesta, is een stevige, zeer trap- vaste speler en de halflinie zal een schakel tusschen achterhoede en voorhoede vormen, zooals men zelden te aanschouwen kreeg. Men zal in den aanval prachtspelers als Vogl en Geschwerdl missen, doch Bican en Binder zijn de openbaringen van dit seizoen en vooral van den jongen Bican verwacht men héél veel. Velen schatten hem nog hooger dan den be roemden mid-voor Sindelar, die al tot de oudste spelers van het team behoort, doch nog steeds als de beste aanvalsleider van het continent geldt. Typisch is, dat Hugo Meisl weer beslag legde op den ook ten onzent nog goed bekenden Engelschen Jimmy Hogan, om het team als coach ter zijde te staan. Wat in Europa verder ge speeld wordt. In Joego-Sl'avië wist Beogradsky officieel het kampioenschap te behalen, hoewel zij Zondag nog één wedstrijd spelen moet. Beogradsky be haalde 29 punten in 19 wedstrijden en een average van 6321. Het is ongetwijfeld de naar Wembley, zal ik nooit meer leelijke dingen schrijven over de bonkige beukers (als Barkast van Birmingham. Geef m'e de vijf, sans rancune Ik vind Birmingham een echte nette club, nette lui sterkste club van Joego-Slavië en uit dien hoof de is het interessant dat deze Belgradosche club hier einde December naar alle waarschijnlijk heid eenige wedstrijden spelen komt In Spanje heeft de derde dag van de nationale kampioens-competitie ettelijke verrassingen op geleverd. Alleen Madrid F.C. en Athletic Bilbao zijn nog ongeslagen, doch zij hebben de zwaarste wedstrijden nog voor den boeg. Ook in Hongarije is de eerste helft van de competitie der profclubs beëindigd. Ferencvaros en Ujpest leiden met 18 punten uit 11 wedstrij den (alleen door een iets beter doelgemiddelde bezet Ferencvaros de eerste plaats), gevolgd door het ook ten onzent goed bekende Bocskal met 14 punten en door Kispest met 11 punten. In Italië blijven Juventus en Ambrosia aan den kop gaan met 17 punten, gevolgd door Bologna met 15 punten. In Zwitserland is men met de competitie nog lang niet op de helft. Van de 30 wedstrijden zijn er pas 8 gespeeld. De F.C. Basel leidt thans met 14 punten uit 9 wedstrijden, gevolgd door de F.C. Bern met 12 punten uit 8 en ver volgens door Grasshoppers en Chaux de Fonds, die elk 11 punten uit 8 wedstrijden veroverden. Nog zij vermeld, dat in een veelbewogen en door 60.000 kijkers bijgewoonden wedstrijd San Lorenzo met 21 won van de Boca Juniors te Buenos Aires en daardoor kampioen van Argentinië werd. Het Nederlandsch elftal voor den interlan denwedstrijd tegen Oostenrijk op Zondag 10 December a.s. te Amsterdam is door de keuze commissie van den Koninklijken Nederland- schen voetbalbond als volgt samengesteld. Doel; van der Meulen (H.F.C.) aanvoeder. Achter; van Diepenbeek (Ajax), en van Run (P.S.V.) Midden: Pelikaan (Longa), Anderiessen (Ajax) en van Heel (Feijenoord). Voor: Wels (Unitas), Vente (Neptunus), La- gendaal (Xerxes), Schoemaker (Quick) en Mulders (Ajax). Reserves: van Male (Feijenoord), Lelyveld (V.U.C.), Graafland (H.B.S.), Breitner (A.D.O.), en Slot (D.W.S.) Weber (A.D.O.) en Adam (H.V.V.) waren op medisch advies niet voor dezen wedstrijd be schikbaar. Gistermiddag is de Glasgow de landen- wedstrijd SchotlandOostenrijk gespeeld. De uitslag was 22. De volgorde der doelpunten was: 10, 11, 2—1, 2—2. Voor de hoofdklasse-competitie van den Neder- landsche Dambond afdeeling Rotterdam, werd te Dordrecht de belangrijke ontmoeting gespeeld tusschen de Dordrechtsche Damvereeniging en Het Westen. Deze ontmoeting besliste tevens welk van de twee vereenigingen nog aanspraak kan maken op het kampioenschap. Het Westen verscheen slechts met 9 spelers en kreeg direct een achterstand voor eiken speler van een kwar tier op de controle klok. Niettegenstaande deze groote handicap wist zij met sprekende cijfers te winnen. De gedetailleerde uitslag is: DordrechtHet Westen. 1. A. BakkerK. F. de Haan Jrafgebr. 2. A. BaxB. C. Klijn 02 3. M. Kleijn-H. C. de Kroes v. d. Zanden afgebr. 4. H. G. v. Mill—L. J. Klijn 2—0 5. D. MeijersM. v. Gasteren 02 6. A. C. da WitA. Augustijn 02 7. Ph. SebesJ. J. de Bruijn I1 8. P. N. KorevaarP. Mahn 02 9. K. de Jong—J. v. d. Wiik 0—2 10. G. Huismanniet opgek20 Totaal 5—11 De beide hangpartijen zullen nog 2 a 3 pun ten voor Het Westen opleveren, zoodat de eind uitslag 146 of 137 voor Het Westen wordt. De stand voor de hoofdklasse is thans. 1. Het Westen 7 pnt. 2. Constant A 6 pnt. en nog een te spelen wedstrijd. 3. Dordrecht 5 pnt. 4. Rot terdam 2 pnt. en 5. Constant B. van Een seconde later klonk er een schot. In het houten paneel van de deur verscheen een mooi rond gaatje, terwijl een kogel vlak langs het hoofd van den inspecteur vloog en een gat in den tegenoverliggenden muur boorde. Het gat in de deur bevond zich ongeveer twee inches boven het hoofd van Sanderson, en met een blik van ontzetting in zijn oogen probeerde de gebonden man zich op zijn stoei zoo klein mo gelijk te maken. Inspecteur Higgins sloop naar het raam en staarde naar buiten. Het was al schemer, en in minder dan een uur zou het waarschijnlijk donker zijn. Tommy en hij moesten hun s'erkte verdedigen, tot de beschuttende duisternis het huis zou omhullen, om dan te probeeren langs het raam te ontsnappen. Mogelijk echte1- zou de sinistere „stem" op hetzelfde idee k">men. In ieder geval was het vrij waarschijnlijk, dat hij het raam zou bewaken. Wat dacht hij er in 's hemels naam m'e te winnen, wanneer hij deii inspecteur doodde of gevangen nam? Zoodra hij als vermist gesig naleerd zou worden, zouden in dit huis natuur lijk onderzoekingen worden ingesteld. Zou hij denken de politie om den tuin te kunnen leiden bij dit onderzoek? Wat zou er gebeuren? Pryan of een andere inspecteur zou uitzoeken, waar Higgins het laatst gezien was. De inspec teur van het landelijke bureau zou hen naar den dorpsagent verwijzen, en die op zijn beurt zou hen naar het bewuste tuinhek voer°n. En dan? Zou Dryan op zijn beurt vermoord of gevangen genomen worden? Dat was te dwaas. Zoo konden zij maar niet blijven doorgaan Er moest de een of andere reden bestaar. Zij hadden Higgins als „inspecteur" aangesproken, voordat hij zelfs zijn kaartje had afgegeven, ja, hij had dit in het geheel niet afgegeven. Ze kenden hem dus. De Gladde had hem gekend, natuurlijk, zoodat er geen reden was waarom dit met de anderen niet het geval zou zijn. Maar waarom mij? vroeg Higgins zich af. Zon der eenige opschepperij wist de inspecteur van «ich zelf, dat hij beschouwd werd als een van de bekwaamste inspecteurs van de Yard. Hij was hier gekomen om te probeeren den man te identificeeren, die boven op den bus ver moord was, maar hij had evengoed een onder geschikte kunnen sturen. Of waren zij op de hoogte van zijn onderzoekingen inzake den dood van Henry Hamper. Zij moesten deze zaak toch als afgedaan beschouwd hebben, zoodra de schouwing voorbij was. Waren zijn onderzoe kingen in die richting onwelkom? Op de een of andere manier stonden beide zaken met el kander in verband. Was Sanderson de eigenaar van den hoed en de handschoenen, welke in Hamper's kamer gevonden waren? Was „de stem" de geüniformeerde politieman, die dien bewusten Zondagavond geholpen had om Ham per naar zijn kamer te brengen? Dat moest de verklaring zijn. Behalve Summers wisl nie mand op de Yard nog van zijn voortgezet on derzoek. Ja, indien hij zou sterven zou dat on derzoek naar alle waarschijnlijkheid nooit wor den voortgezet, niet zoo zeer omdat de zaak gesloten was, als wel om het feit dat het hier een persoonlijke kwestie van Higgins betrof. Hij was er verantwoordelijk voor, dat Summers die zaak in eerste instantie behandeld had. en de ambtenaar van het gasbedrijf was naar hem toe gekomen. Zou de gas-man er genoegen mede nemen, indien de zaak bleef rusten? Naar alle waarschijnlijkheid niet. Er zou dus een ander de zaak in handen nemen Een tweede schot verbrak zijn gedachten- gang. Door het raam ditmaal. Gosh! Een formeel beleg. Inspecteur Hig gins wenkte den jongen Hamper met zijn vin ger om bij hem te komen, terwijl hij zijn ande ren voorvinger op zijn lippen legde, om hem tot stilte aan te manen. De jongen sloop over den met tapijt belegden vloer naar hem toe. Niemand weet dat jij hier bent. jongen. Wanneer jij hier uit komt, rapporteur dan aan Hoofdinspecteur Dryan van Scotland Yard alles wat je weet. Als ze mij te pakken krijgen, zul len ze naar jou niet zoeken, zoodat jij d? teste kans maakt. Begrepen? De jongen knikte be vestigend. Neem nu deze revolver. Je hebt mij er mee overbluft, idioot, zoodat je er hem misschien eveneens mee kan overbluffen. Maar in zich zelf voegde hij er aan toe: Maar ik be twijfel het. In de toenemende duisternis keek inspecteur Higgins de kamer in het rond. Wij moeten in ieder geval zorgen dat wij meer effectieve wa penen in handen krijgen. Ha, de haard. Die twee poken zien er tamelijk nuttig uit. En dan kunnen wij tegelijk beter het laatste restje vuur uit maken. Dat geeft een beetje te veel licht. Kom mee. Beide poken bleken van flinken omvang, en dit gold ook voor den schoorsteen. De inspec teur staarde in gedachten naar boven, en zich dan omdraaiend wenkte hij zijn mede-gevan gene. HOOFDSTUK XVI WAARIN TWEE LIEDEN AARDIG VUIL WORDEN Dit mijn jongen komt ons prachtig van pas. De schoorsteen was oud, en een waardig mo nument van voorbije eeuwen. Een erfstuk van een vorige generatie. Van onderen heel wijd, en langzaam nauwer toeloopend. Het mooiste echter was dat Higgins een aantal ijzeren kram men ontdekte, geroest en mogelijk erg onstevig, zwart en smerig, maar zij voerden naar omhoog. Hoeveel geschiedenissen van ontsnaptvngen uit het verleden zouden die ijzers kunnen ver tellen, indien zij de gave van het woord beze ten hadden. En de inspecteur hoopte vurig, dat zij hun repertoire in de naaste toekomst zouden kunnen uitbreiden. In ieder geval was be* 't probeeren waard. Hij ging in den haard staan en geen acht slaande op het neervallende roet, greep hij de eerste kram. Allemachtig, wat was dat heet! Hij trok zijn overjas uit, maar besloot dan eerst eens goed rond te kijken, alvorens hij zich definitief aan den schoorsteen toever trouwde. Inmiddels kon die dan tevens wat afkoelen. Hij liep naar het raam, en loerde voorzichtig naar buiten. Hij was verbaasd te zien, dat hij op de eerste verdieping was, tot hij zich de vijf stoeptreden herinnerde, welke naar de voordeur voerden. De benedenverdie ping moest dus min of meer sous-terrein zijn. De bibliotheek" lag voldoende hoog boven den grond, om hen te beveiligen voor een plotse ling binnendringen van buitenaf. Terwijl hij daar zoo stond hoorde Higgins sluipende voet stappen op het grint van den tuin, en twee mannen (waarvan één de onwillige G'artde bleek te zijn) kwamen nader, terwijl zij een ladder tusschen zich in droegen. Dromme's! Wat een gelukje dat hij besloten had eerst nog eens rond te kijken! Hoe moest hij den aanval af slaan wanneer de anderen gewapend waren? En met hoevelen waren zij? En was de metge zel van den Gladde de eigenaar van die lugu bere stem? In een van de ruiten van het raam was een klein rond gaatje, waar de revolverkogel gepas seerd was, en dit was een doeltreffende waar schuwing (voor zoo ver deze nog noodig was) om voorzichtig te zijn. Met de uiterste voorzichtigheid richtten dp twee mannen beneden de ladder omhoog, totdat deze met een zacht schokje tegen de venster bank kwam te rusten. Higgins glimlachte toen hij het geredeneer beneden gadesloeg over het geen er nu moest gebeuren, en wie J»"*, eerst naar boven zou gaan. Het feit dat de Cladde, die zoo doodelijk bevreesd voor de „stem" was geweest, nog redeneerde toonde voldoende aan, dat de ander, wie het ook zijn mocht, zeker niet de geheimzinnige eigenaar was van die stem. Na enkele oogenblikken trok het tweetal zich om een onbekende oorzaak terug. Higgins was er vlug bij om van de aldus geboden kans gebruik te maken. Tommy! De jgpgen snelde naar hem toe en haastig opende de inspecteur het raam. Vlug! Tezamen pakten zij de ladder bij het bovenste einde vast en begonnen haar daarop naar bin nen te trekken. De ladder was ongeveer hal verwege naar binnen, toen er van om den hoek van het huis een schot klonk. Hamper liet plot seling de ladder los, zoodat de inspecteur het volle gewicht ervan voor zijn rekening kreeg. Higgins keek haastig om, bang dat de jongen geraakt zou zijn, maar toen hij op dat punt ge rust gesteld was, veranderde zijn gelaatsuit drukking in een van afkeuring. Tommy schaamde zich. Het volgende oogenblik hadden zij de ladder geheel naar binnen getrokken Higgins veegde met een reeds vochtigen zak doek het zweet'van zijn voorhoofd. Jongens! Dat ging maar net, Tommy. Het.... het spijt me dat Dat is in orde, hoor. Ik ben ouder, en waarschijnlijk ook meer gewend. Hij gluurde naar buiten. Het is gelukkig, dat ze ons n:et zien kunnen, want anders zouden ze waar schijnlijk probeeren ons vanuit een boom of zoo iets te raken. Als het ware in antwoord op deze uitgespro ken gedachte gingen plotseling, zonder eenige waarschuwing, de lichten in de groote kroon welke van het plafond afhing, aan. Duik, Tommy, duik! Er volgde een neele fusillade van revolverschoten, terwijl zij zich zoo dicht mogelijk tegen den vloer drukten Het vertrek van den Gladde en zijn kamerrad was nu verklaard. Zij gingen met een hoo.'d- schakelaar de lichten in de bibliotheek aan draaien. In dit alles onthullende licht kor geen van beide gevangenen voorkomen, dat hun tegenstanders met een volgende ladder de bibliotheek via het raam zouden binnendringen. Dit gaat zoo niet, Tommy, zei Higg'ns op beslisten toon, toen hij besefte dat de ar der het met zijn zenuwen te kwaad begon te k'ij- gen. Hun aanvallers buiten moesten nu zoo langzamerhand wel tot de overtuiging zijn ge komen, dat de inspecteur ongewapend was, en ook, dat hij niet de eenige vreemde in die kamer was. Tommy's aanwezigheid moest hun gedachten verder voedsel heben gegeven. Hig gins vroeg zioh af, hoe lang deze strijd zou kunnen voortduren vóórdat de nieuwsgierig heid van het heele dorp gewekt zou zijn. Zijn blikken vielen op den kolenemmer en het kwam hem voor, dat hier de oplossing voor tenminste éénige van de moeilijkheden lag. Hij greep een flink stuk kool en overhandigde dit aan Hamper, terwijl hij zelf een dergelijk stuk greep. Vervolgens wees hij, vroolijk grinr.e- kend op de lichtkroon. Zij hurkten naast elkander neer. Tommy bleek een meester in het werpen, en ook de in specteur weerde zich zeer verdienstelijk. Er klonk een „plomp" en 't gerinkel van gebroken glas. Een van de electrische lampen wa» bui ten werking. Drie minuten later was de heele kamer weer in zwarte duisternis gehuld. Goed werk, Tommy! Op school was ik in balspelen altijd nog al goed. Ha, daardoor komt het. Inspecteur Hig gins verheugde zich over de opmerking van den jongen. Dat bewees, dat hij zich weer hcsteld had. Help me nu een handje met deze ladder. We zullen probeeren of we die in den schoor steen kunnen krijgen. Ongelukkigerwijze ging dat niet. De ladder was daartoe te lang. Doet er niet toe, Tommy. We moeten het riskeeren. Higgins betastte de ijzeren kram, welke hij al eerder geprobeerd had. Het ijzer was nog warm maar het was nu mogelijk het aan te raken. Ik ga eerst, jij volgt. Als je dat dwaze mas ker van je over je mond trekt, krijg je n'et al te veel roet naar binnen. Waarom heb je dat nog niet afgezet? Heb liever niet dat hij me herkent, met een handbeweging in de richting van Sander son. Drommels! Ik was hem bijna vergeten. Hier, help nog eens even met die ladder. Ten slotte komt hij toch nog te pas. Wij zouder niet graag zien, dat onze vriend zich met Stoel en al omver laat vallen om hun zoodoende vrij toe gang te geven. Zij plaatsen den kop van de ladder tegen het paneel van den deur, wrongen het hoofd van den gebonden man tusschen twee van de spraken, en plantten den voet van de lad der in een van de boekenkasten, waartoe zij eerst eenige boeken moesten verwijderen. Het zaakje paste prachtig en de ladder zat vol komen schoor. Denk er om, dat je de ladder neU's op zijn plaats houdt, Sanderson. Indien zij de deur inslaan, zullen ze daarbij waarschijnlijk je nek breken. Ik zal er niet rouwig om zijn. Vooruit nu, Tommy. Blijf nooit treuren over een gevallen tegenstander. Dat dient nergens toe. Opnieuw begaven zij zich naar den schoorsteen en andermaal maakte de inspec teur aanstalten voor den klim. De lucht in den schoorsteen was bijna ondraaglijk, maar het was hun eenige kans. Zijn eerste stappen deden een waren regen van roet naar beneden vallen, en hij betreurde het, dat hij den jongen had laten volgen, daar die nu de volle laag kreeg. De eerste twee meter ongeveer liep de schoor steen schuin naar boven en daarna ging deze met een hoek kaarsrecht omhoog. Ver boven hun hoofd zagen zij een vierkant, dat zich een beetje minder donker afteekende dan de rest maar verder was alles zwarte duisternis ora hen heen. Inspecteur Higgins tastte naar zijn electri sche zaklantaarn, maar herinnerde zich, dat hij die in zijn overjas, beneden in de bibliotheek had laten zitten. Hij had echter een doosje waslucifers. Na heel veel moeite slaagde hij er in een van de lucifers aan te steken. De tocht in den schoorsteen deed het vlammetje echter terstond uitgaan. Hoe dichter zij echter bij den top kwamen, des te minder donker scheen het te worden. Jammer van die zak lantaarn! Moest nu telkens rondtasten naar den volgenden spijker, terwijl er ladingen ro;t op Tommy's hoofd neerdaalden. Ze waren nu al bijna boven. Nog slechts een voet of zeven.... Opnieuw tastte Higgins in het rond naar een volgend steunpunt. Ja, er viel niet aan te twij felen! Hier hielden de ijzers op En nog zeven voet te klimmen. Nu, er zat niets anders op dan verder te gaan op de manier var: de bergbeklimmers, door met den rug tegen den eenen muur te leunen, en met de voeten zich schoor te zetten tegen den anderen, en zich dan geleidelijk omhoog te werken. Heel eenvoudig. Oh ja! Heel eenvoudigof nietl Die ver- wenschte donkerte! En wanneer de schoorsteen zich eens een beetje verwijdde, terwijl men zich naar boven schoot? Een slippen.... en samen zouden zij neerstorten op de uitgebrande kolen beneden, tenzij ze aan een van de ijzeren uit steeksels bleven hangen. En Tommy's beenen waren misschien te kort om zoo in den schoor steen naar boven te „loopen". Een plotselinge tocht en een golf rook schoot door den schoorsteen. Higgins sloot zijn oogen en greep zich stevig vast. Tommy kuchte en proestte vlak onder hem, maar hield moedig vol. Langzaam trok de rook weer weg. Toen ontdekte Higgins, dat vlak boven hem een zij-kanaal in den hoofd-schoorsteen uitmondde, en daaruit kwam de rook te voorschijn. Ook hier moesten zij voorbij en vlug ook Ook zonder dien rooktoevoer was de lucht al be nauwd genoeg. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 4