Omdat mj dit kind een toekomst gunnen... DONDERDAG 10 MEI 1962 PAGINA 16 Omdat wij dit kind een toekomst gunnen, evenals al die andere kinderen van deze tijd, zijn er mensen nodig die vertellen waar Apeldoorn, Biarritz en Cuba liggen, die leren hoe men een brug bouwt, broden bakt, beeldhouwt, de tafel van vier en stoelen maakt, stof snijdt, schepen loodst. Die verhalen waarom Archimedes luid Eureka riep en waarom Napoleon verloor bij Waterloo. Die doceren waarom de toekan niet met een snavel slechts toe kan. Die meisjes bijbrengen: warenkennis, en ware kennis van vitaminenleer en budgettering. Die jongens voorstellen aan: debet en credit, Ohm en Dante. Mensen die onderwijzen! Mensen die onderwijzen, niet alleen omdat deze woorden beelden opriepen die ben boeiden of omdat zij voelen voor een functie die hun sociale zekerheid verschaft, maar vooral omdat zij graag hun talenten gebruiken om de talenten van jongeren te ontwikkelen en omdat' zij het eervol vinden, en de moeite waard, hun persoonlijkheid in te zetten voor de vorming van sterke, jonge persoonlijkheden. Wij denken aan mensen, die dit kind en al die andere kinderen van deze tijd hun toekomst gunnen. U Er zijn tal van functies bij het onderwijs. Nadere bijzonderheden omtrent vereiste vooropleiding, studieduur, salariëring enz. vindt u in hef boekje „UW toekomst voor HUN toekomst" dat u op aanvrage kosteloos wordt toegezonden door de Pers- en Publiciteitsdiensf van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Nieuwe Uitleg 2, 's-Gravenhage, tel. (070)-61 43 31 toestel 500.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1962 | | pagina 34