Koop met overleg een GEBRUIKTE AUTO - Voor een vroege— valkantie naar ITALIË 'evallen „Pech onderweg" In mei en april naar het water i ;ï^<3MÊ3ÊÊÊÉÊM -■■-* Fontein op het Piazza del Duomo in l'Aquila (Italië). (Enit-foto). Mineraalbad voor hart bloed vrouwenziekten reumatiek Onder de parasols op het strand van La Spezia: de marinehaven in midden-Italiè (Enxt-fot,o). WOENSDAG 20 MAART 1903 PAGINA 1» Wie naar Italië gaat voor een va kantie aan het water, kan aan de Italiaanse Rivièra en in de streek van de Italiaanse meren al in april terecht. Aan de Adriatische Zee begint het seizoen pas in mei. In midden- en zuid-Italië begint de lente nog veel vroeger en het eiland Sicilië kan men zelfs het beste in het vroege voorjaar (februari-maart) of in het late najaar bezoeken. De volle zomer is in midden- en zuid-Italië zeer warm; deze tijd is echter ideaal voor een bezoek aan het Italiaanse Alpengebied, speciaal aan het woeste bergland van de befaamde Dolomieten. O Enkele evenementen in het komende seizoen: Cagliari, 2-18 aug.: operaseizoen m amfitheater. Collodi (Pistoia), aug.: poppenspelen. Faenza, 28 juni-22 juli: keramiek- wedstrijden. Florence: 26 mei-juni muziekfestival; juli zomer-operaseizoen; 15 sept.-15 okt. intern, biennale van het anti quariaat. Gardoni Rivièra, juli: klassieke voor stellingen en concerten op openlucht podium. Gualdo Tadino: 10 aug. intern, kera- miektent. en -wedstr. Gublio: 14 aug. biennale metaalkunst. Messina: juli intern, filmfestival. Napels: juli-aug. operaseizoen in arena. Ostia Antica: juni-aug. klassieke voorstellingen in Romeins theater. Ravenna: 21 juli-11 aug. festival van orgelmuziek. Rimini: 26 aug. intern, tekenfilm festival; 2, 5 en 9 sept. muziekfestival. Rome: juli-aug. concertseizoen in Maxentiusbasiliek; opera's. Triest: 20 april-5 mei intern, bloemen tent.; juli-aug. vuurwerkwedstrijden; juni-sept. klank- en lichtspel in slot Miramare. Venetië: aug. intern, filmfestival; nachtfeesten op Canal Grande; sept.- okt. intern, theaterfestival. Verona: 15 juli-aug. opera's in open luchtarena. Vicenza: sept. klassieke uitvoeringen in olympisch theater; intern, kera- mieksalon; intern, tent. goud- en zil verwerk. Prijsniveau: in het algemeen wat hoger dan Ned.; brood, boter, kaas en koffie bijna of ruim twee keer zo duur als hier. Wijn drie keer zo goedkoop. O Benzine kost 54 ct; men kan echter in Nederland benzinebonnen kopen, waardoor de prijs 44 ct wordt. O Een treinretour tweede klasse Rome kost ongeveer 188; een 17-daags vliegretour A'dam-Rome 386. O Autoslaaptrein A'dam-Den Bosch- Milaan van 5 april-24 mei heen op vrijdag, terug op zaterdag; van 26 mei af heen op zondag en woensdag, terug op zaterdag en maandag. O In bebouwde kommen gaat verkeer van rechts voor; daarbuiten het ver keer op de hoofdweg. Buiten zijn geluidssignalen verplicht bij het in halen en bij kruisingen. Bij pech dient men een reflecterende drie hoek op de weg te plaatsen; de Ita liaanse automobielclub stelt deze aan de grens beschikbaar voor 1500 lire, waarvan bij inlevering 1200 lire wordt terugbetaald (totale kosten dus ongeveer ƒ1,75). O Adres voor nadere informatie: Natio naal Italiaans verkeersbureau. Rokin 52. Amsterdam. Tegen het vakantieseizoen pleegt het aanbod van gebruikte auto's aanzienlijk toe te nemen, evenals trouwens de prijzen, hetgeen ui teraard samenhangt met de vermeer derde vraag. Daarom hier enkele ad viezen aan het adres van kandidaten voor zulk een tweedehands wagen. Koop nooit in liet schemerduister, zo als hier en daar op automarkten en in veilinghallen wel gebeurt. Een mon delinge koopovereenkomst is al rechts geldig. Ondertekent men het briefje „gekocht, zoals gezien en bereden", dan verspeelt men het recht op aanspra kelijkheid wegens eventuele „verbor gen gebreken". Laat in twijfelgevallen de koop af hangen van een keuring. Zou men de verkoper aansprakelijk willen stellen wegens „verborgen gebreken", dan dient de dagvaarding binnen zes we ken te zijn uitgebracht. Het kenteken bewijs is een nauwkeurige aanduiding voor de ouderdom van de wagen. Kleur verschillen in de lak kunnen wijzen op een opgelapte wagen. Vertrouw niet blindelings op de stand van de kilome terteller, maar vergelijk deze met de algehele conditie van de auto. Ruimte in het contactslot, gebarsten tochtstrips en roest aan de portieren wijzen in het algemeen op een hoge leeftijd. Een vettige, zwarte uitlaat verraadt oliever- bruik (1 liter op 500 kilometer is be denkelijk). Roest aan de oliepeilstok ont hult, dat de wagen veel op korte afstan den is gebruikt. Een rit van een half uur is minimaal vereist voor een enigszins betrouwbare indruk van de kwaliteiten van de auto. In de kortge leden verschenen A.N.W.B.-uitgave „Hoe koop ik een tweedehands auto?" staan nog veel meer praktische wen ken voor aspirant-kopers. Huurt men een auto, let er dan voor al op of de wagen bij gebruik door de huurder all risks verzekerd is, en con troleer ook overigens zorgvuldig de huur voorwaarden. Aan de automobilist-op- vakantie, vooral in het buitenland, wor den hogere eisen gesteld dan bij het normale verkeer in eigen land. Hij moet tenminste een wiel kunnen verwisselen en enige kijk hebben op de conditie van de motor. Controle van olie, wa ter en remvloeistof moet tot de da gelijks terugkerende bezigheden behoren. Olie in het buitenland is in het alge meen duurder, vooral in Italië. Neem daarom een aantal blikken mee. Wat benzine betreft, de buitenlandse soor ten hebben uiteenlopende kwaliteiten. Is men in het eigen land gewend aan ge wone benzine, dan dient men in Frank rijk, Joegoslavië, Spanje, Portugal en Noorwegen een mengsel van half ge woon, half super te gebruiken. De A.N.W.B. heeft in het boekje „Pech on derweg" tal van nuttige adviezen sa mengevat, zowel op technisch gebied als wat betreft de diensten die deze voortreffelijke organisatie haar leden- op-vakantie-in-het-buitenland aanbiedt. De reis- en kredietbrief 6,50 en vóór april slechts 5) is daarvan een der fraaiste voorbeelden. Advertentie InlichtingenDuits-Reis-Tnformatiebureau Spui 24, AiTLsterdam-C. D, e grensformaliteiten in Europa zijn nog altijd niet uniform, maar een aantal landen heeft het de Ne derlandse toerist toch bijzonder gemakkelijk gemaakt er binnen te ko men. Een simpele toeristenkaart, voor gemiddeld één gulden verkrijgbaar op| het gemeentehuis, óf een maximaal vijt jaar verlopen paspoort opent de grenzen van de volgende landen: België, Luxemburg, Engeland, West-Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Ier land en Italië. Wat Duitsland betreft, bezoekers van Berlijn hebben voor het passeren van de Oostduitse zone een géldig paspoort nodig alsmede twee visa voor de heen en terugreis. De visa zijn aan de grens verkrijgbaar. Voor heel Scandinavië, benevens Spanje, Portugal, Griekenland en Joegoslavië is een geldig paspoort vereist. Laatst genoemd land vraagt bovendien nog een visum (zie de landenrubriek). Alle Europese landen nemen voorts genoegen met het Nederlands rijbewijs, op Griekenland na, waar men het in ternationale rijbewijs verlangt. Met de invoer van geld en goederen ondervinden maar weinig vakantiegan gers last. De meeste douane-beambten zijn voor toeristen zeer soepel, ook al zouden zij zich niet helemaal aan de, voor ieder land weer anders luidende bepalingen blijken te houden. In het algemeen mag meegenomen wor den, waaraan men tijdens de reis behoefte heeft. Voor kampeerders zijn doorgaans de mogelijkheden in diC opzicht wat groter. Waardevolle foto- en filmtoestellen kan men het beste bij ver trek uit Nederland aan de grens late" registreren op vertoon van de kwitantl Bij terugkeer in ons land houde rr.en de belangrijkste invoerbepalingen in het oog: zonder invoervergunning en beta ling van rechten mag men per persoon bij zich hebben: één kwart liter toi letwater, vijfentwintig gram parfir L een liter niet-mousserende en een hi." ve liter mousserende wijn (heeft men van deze artikelen méér bij zich, dan moe ten over dat meerdere de rechten be taald worden)voorts reissouvenirs en levensmiddelen tot een gezamenlijke waarde van 45,alleen voor Bel gië geldt een bedrag van 150,(wordt voor grotere waarden ingevoerd, dan dient over het totaal het invoerrecht betaald te worden). Tenslotte mag de reiziger in zijn bagage nog tien flessen Luxemburgse wijn meevoeren, ongeacht waarde of soort, maar nu nét niet de mousserende wijnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 33