de grote mode BLOM GOED WERK KUNT U DOEN 109 WÊÊIÊ FAMILIE-BERICHTEN OPENLIJK DANK H U W E L IJ K PAGIS^ 75 &.J DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 s J 3 "FALCONM-TWEEDJASSEN in een grote kollektie van modellen en kleuren. Een jas om te hébben 1 ZUIVER WOLLEN TWEED in nieuwe frisse kleuren. Inge zette mouw. Uitmuntende coupe "TWEN"-TWEEDJAS voor de moderne man. Een lust voor het oog. Speciale aandacht voor de speelse voering. Heden overleed tot onze zeer diepe droefheid, ten gevolge van een noodlottig ongeval, na een moedig, langdurig gedragen lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, meermalen gesterkt door het H. Sacra ment der Zieken, mijn innig geliefde Vrouw, onze liefste Moeder BEATRIX ANTONIA CAMILLA VAN THIEL Echtgenote van Reinerus Johannes Antonius Josephus Maria v. Asten in de leeftijd van 38 jaar. Beek en Donk: René J. A. J. M. van Asten Frank Reinier Leontine Bart Liesbeth Beek en Donk, 30 oktober 1963. Kerkstraat 21. De plechtige Uitvaart zal geschieden op zaterdag 2 november a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van Sint Michaël te Beek, waarna de begrafenis zal plaats hebben op het R.K. kerkhof aan de Dr Tim- merslaan. Donderdag 31 oktober om 8 uur Avond mis in bovengenoemde kerk. Bijeenkomst om 10 uur Kerkstraat 21, Beek en Donk. Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur. Geen bezoek. Gaarne uw gebed. aan God voor verkregen gunst op voorspraak van Paus Joannes XXIII. J. G. S. VERLOOFD LIESBETH WIENHOVEN en THOM SNELS Holterweg 17, Doetinchem. Roompotstraat 12, Amsterdam. 1 november 1963. VERLOOFD: ANGELA MEEUWSEN en RONALP VAN BOCHOVE 3 november 1963. Receptie 15-16 uur. Weverslaan 24, Voorburg. VERLOOFD MARIANNE J. H. WEUSTINK en drs. A. J. H. M. MUTSAERS Bloemendaal, Krullenlaan 17 Amstelveen. Schouwenselaan 13 1 november 1963. Tot onze diepe droefheid is na een langdurig, met moed en geduld gedragen lijden, meermalen ge sterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan, onze lieve Dochter, Zuster, Schoonzus ter en Tante TRIX VAN THIEL Echtgenote van René van Asten in de leeftijd van 38 jaar. Alex van Thiel Tineke van Thiel-van Thiel Hetty v. d. Bijl-van Thiel Kees v. d. Bijl en kinderen Wim van Thiel Anny van Thiel-Soille en kinderen Rudie van Thiel Anneke van Thiel-Goossens en kinderen Tiny Bakker-van Thiel Hans Bakker en kinderen Alexa Joosten-van Thiel Jan Joosten en kind Hélène van Thiel Beek en Donk, 30 oktober 1963. De plechtige Uitvaart zal geschieden op zaterdag 2 november a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van Sint Michaël te Beek, waarna de begrafenis zal plaats hebben op het R.K. kerkhof aan de Dr Tim- merslaan. Donderdag 31 oktober om 8 uur Avond mis in bovengenoemde kerk. Bijeenkomst om 10 uur Kerkstraat 21, Beek en Donk. Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur. Geen bezoek. Gaarne uw «rebed. Beek en Donk: Enschede: Beek en Donk: Gemert: Leidschendam: Breda: Beek en Donk: .ONDERTROUWD: MARIE-LOUISE GIANOTTEN en E. B. M. NIJEHOLT, Ec. Drs. De plechtige huwelijksinzege ning vindt plaats op woensdag 20 november 1963 om 10 uur in de parochiekerk van de H. Anna, Capucijnenstraat, Tilburg. Tilburg, Bredaseweg 57. Breda, Franklin Rooseveltlaan 94. Receptie van 14.00-15.30 uur. Restaurant Modern. Heuvel ring 82-84. Toekomstig adres: Coromandelstraat 27, Tilburg. Nette R.K. wedn. 56 jaar met 2 dochters 14 en 17 jaar, zoekt nette R.K. vrouw om huwelijk aan te gaan. Br. onder no. 30774 bureau van dit blad. SCHIETBAANLAAN 44 TEL. 34955 VIERAMBACHTSSTRAAT 147 RUSTHOFLAAN 36 DORPSWEG 74 Heden overleed tot ons aller diepe droefheid, na een moedig gedragen, smartelijk lijden, meermalen gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, onze zeer geliefde Schoondochter, Schoonzuster en Tante BEATRIX ANTONIA CAMILLA VAN THIEL Echtgenote van Reinerus Johannes Antonius Josephus Maria v. Asten in de leeftijd van 38 jaar. Helmond: W. A. J. M. van Asten E. C. H. M. van Asten-van Lent Ir W. J. J. M. van Asten M. W. M. van Asten-Lips en kinderen C. A. J. M. van Asten en kinderen A. A. J. M. van Asten B. J. C. M. van Asten van Thiel Coovels en kinderen E. L. Th. J. M. van Asten R. Ph. J. M. van Asten Stiphout: Ir H. W. K. J. M. van Asten M. L. J. van Asten-van Besouw en kinderen Helmond: M. C. B. J. M. van Asten Helmond, 30 oktober 1963. De plechtige Uitvaart zal geschieden op zaterdag 2 november a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van Sint Michaël te Beek. waarna de begrafenis zal plaats hebben op het R.K. kerkhof aan de Dr Tim- merslaan. Donderdag 31 oktober om 8 uur Avond mis in bovengenoemde kerk. Bijeenkomst om 10 uur Kerkstraat 21, Beek en Donk. Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur. Geen bezoek. Gaarne uw gebed. I maanbroche, an tiek, geheel be- zet met diaman ten, totaal gew. 3 kar1.375. Witgouden da- mesring, slagmo del met 2 Ie klas brillanten, gew. 1 kar1.175. Magnifieke an tieke zilveren koffiepot 397.00 2 Voorname ech te kristallen oude karaffen met zil- veren montures 195.— Juwelier Lijnbaan 40. telef. 13.66.73 (naast Thalia Theater) Rotterdam J wanneer u een jong a.s. echtpaar aan woonruimte j helpt. Belt u ons s.v.p. onder no. 74937. RAGLAN. Het ideale hoog gesloten model voor de man vail formaat. Natuurlijk in riante tweeds. Onberispelijke afwerking. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat, Meent, Katendr. Lagedijk, West-Kruiskade HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN: Haarlemmerstraat ZEIST: Slo^ Geheel overgegeven aan Gods H. Wil en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed heden, na een kortstondig ziekbed, op de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve Man en onze onvergetelijke Vader, Behuwdvader en Opa WILHELMUS BARTHOLOMEUS VAN DOOREN Echtgenoot van Alberta Hylkema Eerder Weduwnaar van Johanna van der Sanden A. van Dooren-Hylkema E. Bots-van Dooren N. Bots en kinderen Valkenswaard: A. van Dooren M. van Dooren-Hoynck van Papendrecht en kinderen F. van Dooren H. van Dooren-van Rooij en kinderen W. van Dooren A. van Dooren-Dijkers en kinderen M. Klinkenberg-van Dooren W. Klinkenberg en kinderen J. van Dooren J. van Dooren-van Dijk en kinderen E. van Dooren R. van Dooren-de Haan en kinderen I. Joosten-van Dooren A. Joosten en kinderen M. van Dooren Y. van Dooren-Boerenkamp en kinderen H. van Dooren P. van Dooren-Berkvens Valkenswaard, 29 oktober 1963. Karei Mollenstraat 88. De H. Mis van Requiem zal aan God worden op gedragen op Allerzielen 2 november a.s. des mor gens om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Antonius te Valkenswaard, waarna de begrafenis zal plaats vinden op het r.-k. kerkhof aldaar. Bijeenkomst om 10.00 uur ten huize Karei Mollen straat 88, alwaar gelegenheid tot condoleren. Valkenswaard: Roermond: Roermond: Valkenswaard: Rotterdam: Tilburg: Cuyk: Weert: Tilburg: Someren: Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze Oprichter en Mede-Directeur, de Heer W. B. VAN DOOREN in de ouderdom van 71 jaar. Zijn heengaan is voor ons een groot verlies en in dankbaarheid zullen wij zijn grote werkkracht en zijn nimmer aflatende zorg blijven gedenken. Dat hij moge rusten in Vrede. Directie Houthandel van Dooren Zoon N.V. Valkenswaard, 29 oktober 1963. Met droefheid delen wij U mede dat na een kort stondig ziekbed is overleden in de ouderdom van 71 jaar, de Heer W. B. VAN DOOREN In leven President-Commissaris van onze Vennootschap Wij zullen zijn persoonlijkheid en zijn gaven van hart en geest node missen. Dat hij moge rusten in Vrede. Directie N.V. Kleiwarenfabriek „Buggenum" te Buggenum. 29 oktober 1963. Tot ons groot leedwezen geven wij kenns van het overlijden van de Heer W. B. VAN DOOREN In leven President-Commissaris van onze Vennootschap Met dankbaarheid gedenken wij zijn zakelijk inzicht en vele adviezen welke ons bedrijf ten goede zijn gekomen. Dat hij moge rusten in Vrede. Directie N.V. Dorefa Dames-Confectie Tilburg, 29 oktober 1963. Na een langdurig smartelijk, geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Zie ken, nam God tot Zich onze lieve Vader, Groot vader, Behuwdvader, Broer, Oom en Zwager, de Heer ADRIANUS MARTINUS HERMUS Lid van de H. Familie Weduwnaar van Huiberdina Adriana van Oers in de leeftijd van 74 jaren. Wij bevelen zijn ziel in uw godvruchtige gebeden aan. De diepbedroefde familie: J. B. M. L. Hermus C. J. Binkhorst-Hermus L. A. J- Binkhorst en kinderen A. M. van Zanten en kinderen M. J. B. Hamer-Hermus E. H. H. Hamer A. P. M. F. Hermus B. Hermus-de Graaf A. P. J. Hermus F. J. Hermus-Nelissen en kinderen H. A. M. Reuters-Hermus J. H. Reuters en kind J. R. M. Hermus A. Hermus-van der Heyden en kinderen Venray: P. P. M. Hermus E. J. M. Hermus-van Bergen en kinderen A. M. H. Hermus L. J. M. Hermus W. P. Th. Hermus-Claessens en kinderen F. P. M. Hermus H. H. E. Hermus-Wubben en kinderen Familie Hermus Familie van Oers. Venray, 29 oktober 1963. De plechtige Requiemmis 2al worden opgedragen op Allerzielendag zaterdag 2 november a.s. om 11.15 uur in de rectoraatskerk O. L. Vrouw van Zeven Smarten te Venray, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar. Bijeenkomst: Oude Oostrumseweg 19 om 11,.00 uur. Rozenkransgebed donderdagavond om 8.30 uur in genoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel De Keizer, Patersstraat, Venray. Venray: Uden: Eindhoven: Den Haag: Arnhem: Rotterdam: Valkenswaard St. Michielsgestel Venray: Venray: IJsselstein (U.): Tot onze grote droefheid heeft de goede God onze lieve Zoon, Broer, Zwager en Oom WIM JANS onverwacht, tijdens zijn slaap op 40-jarige leeftijd wederom tot Zich genomen. Overloon: A. Jans H. Jans-Bloo Boekei: J. W. A. Jans C. A. Jans-Coenen en kinderen Overloon: J. W. G. Jans Gendt: H. A. M. Jans E. Jans-van Lith en kinderen Oostrum: A. W. Jans E. H. A. Jans-Verheggen en kinderen Ravestein: A. J. M. Jans J. Jans-Bierman en kinderen Overloon: W. M. J. Jans en Verloofde Overloon, 30 oktober 1963. Tot intentie van de Overledene zal vrijdagavond, op het hoogfeest van Allerheiligen, om 6 uur in de Parochiekerk een gelezen Avondmis worden gece lebreerd. Op zaterdag, Allerzielendag, zal om 10.30 uur de plechtige H. Mis van Requiem worden opgedragen in de parochiekerk te Overloon, waarna de begra fenis zal plaats hebben op het R.K. Kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren, na de begrafenis in Hotel „de Riet". De Overledene is opgebaard in de rouwkapel van het St. Carolus-Ziekenhuis, ingang Jan Heinsstraat te 's-Hertogenbosch. Heden overleed tot onze diepe droefheid .f_ Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch leeftijd van 72 jaar, voorzien van het der Zieken, onze lieve Man, Vader, Behu Grootvader, de Hoogedelgestrenge Heer if* NBL'fl^' HERMAN COENRAAD KLOPPE In leven luitenant-kolonel der Infanterie Echtgenoot van Elize Hubertina Maria Marijnen Vught: E. H. M. Kloppenburg-1^8 Santpoort: H. J. Kloppenburg w .2 M. M. J. Kloppenburg-S1® )c! rf> Vught: M. J. van Haren-KIoppe"0!" Mr. V. A. D. M. van Hare' en k' Vught, 30 oktober 1963, Bosscheweg 40. De H. Mis van Requiem zal worden opgedrag Allerzielendag 2 november a.s. om 10.30 uur parochiekerk van O. L. Vrouw Middelar HprmHon in vmix v-r. xj. VLUUW 1V11UCI^*7 u£ Genaden te Vught, waarna de begrafenis iP t miliegraf om 14.30 uur op het r.-k. kerkk?1^ O. L. Vrouw Hemelvaart te Apeldoorn, van Bosscheweg 40, om 10.15 uur. 0pf De avondmis voor de overledene zal worde"1 dragen donderdag om 19.30 uur in de parocnv>a De overledene is opgebaard in de rouwkap het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosc Gelegenheid tot condoleren na de uitvak- hotel „De Witte". Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze President-Commissaris de Heer J. H. W. KöNIG Zijn adviezen gebaseerd op een rijke levenservaring zullen wij node missen. Rotterdam, 31 oktober 1963. Directie en Commissarissen N.V. Vico De Directie en het gezamenlijk personeel Bierbrouwerij „De Drie Hoefijzers" geven 111 leedwezen kennis van het geheel onverwacht lijden op 59-jarige leeftijd van de Heer J. C. H. MOUWEN pi Gedurende 45 jaar is hij aan onze °nder,fhOl1^- verbonden geweest en heeft als procuratie en secretaris van de N.V. onze belangen op beeldige wijze behartigd. ^jgi' Allen, die met hem hebben samengewerkt1^' zijn persoon steeds met bijzonder respect ge° Breda, 30 oktober 1963.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 10