Een ring van goud Wat straalden haar ogen ADVERTEER IN DIT -S6!,. NIPO. De krant kunt U niet missen. Geen dag HEINZ®/ MAGAZIJNKNECMT ITALIAANS Ik wilde meer dan alleen Roermond ZAKENPAND TE HUUR "luefeurs en ^elrices 'IGNONS MILD VERSE ROOM, VAN PETERSELIE Zóbrengt Voss... iifa 00 fepK 21 Jaar. JELETYPIST I groot blik 108 ct. middel blik 79 ct. Huisvrouwen over de hele W. van HOUTEN en Zonen C.V, Gevraagd Leeftijd tot ca 35 jaar. Aanmelden Bierstraat 9 (bij Wijnha ven), Rotterdam-C. eivrz.. nV< ^os+bus 77M Abis-V-erdarYi Haar geschenk moest dit jaar anders-zijn. Méér dan een Waar kun je beter terecbt dan bij •verrassing. Ik ging op zoek. Ook bij een juweliersetalage de juwelier. Specialist in geschen- stond ik stil. Toen begreep ik: hier kan ik slagenken, die gelukkig maken. Op zijn 1 advies kocbt ik die gouden ring. DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 KATJA EN DE KLEINE OLIFANTEN OeïereTb-. OP X laan j -Joggen, v tel- "449^. na Rott«dS;f00n 42679 weinig soja, eierdooiers, citroen en ook nog uitgelezen kruiden. Dat is het exclusieve recept van Heinz voor een weldadige champignonsoep, strelend zacht maar met nèt dat vleugje kruidigheid. En alles zo zuiver, zo natuurlijk, zo fijn als U het zich maar kunt voorstellen. Heerlijk, om daar de maaltijd mee te beginnen. Gun het Uw gezin en Uw gasten; kom vandaag met zo'n blik thuis! 'T IS HEERLIJK - 'T IS ZUIVER - 'T IS HEINZ wereld kiezen Heinz! METAALMAATSCHAPPIJ VAN OP «EIS NAAR ITAlttf Onmisbaar Is dan hel boelei» met In mijn rugzak S. Pisani-Daman Het Italiaans dat u nodig hebt vindt u in dit boekje Praktisch Handig formaat leuk geïllustreerd Precies wat u nodig hebt m de boekhandel ver krijg beet N.V. DRUKKER!* DE SPAARNESTAD HAARLEM TRUUS m SPARLA jr. Wegens gebrek aan opvolger komt begin 1964 in Roermond te huur een op eerste stand gelegen grgot zakenpand met moderne vrije boven woning en magazijn, waarin momenteel ge vestigd prima zaak in huishoudelijke en luxe artikelen, glas, porcelein, aardewerk en speel goed, 7 etalages. Zaak en bovenwoning voorzien van centrale verwarming (kolen). Voor nadere inlichtingen: Notaris Stassen, Swal- merstraat 3, Roermond, Telefoon 04750-3065. Het hartveroverend boek van Katja, die zó gehecht is aan haar olifantjes, dat zij hon ondanks alle moeilijk heden niet in de steek laat. Voor Jongens en meisjes van 7-10 Jaar. Prijs f 2.75. In da boekh. verkrijgbaar tul>Uek StltUut vo°r de e Optaie) Vraagt 'Se^een^aaYldagavona in boVden Y aa6Sesprek- .SetllÜsten de hand tI^ee1nt^aaMagavond in V Vra|louden YYaaggesPrek- basls van ge. V eiR 7 A* N'I p O, Ba. d Amsterdam. VT UW brle' letter BF ;;$n^!'r,^nSbbd<'n Broot S^\>d«hsklaUarb- gevraagd Bewaar de wikkels van Heinz soep. Voor 3 wik kels krijgt U een blik Minestrone of Linzen soep GRATIS! Vraag uw winkelier. De hoogwaardige kwaliteit van alle j wereldvermaarde Heinz" produkten J - zonder kunstmatige kleurstoffen t of konserveermiddelen - wordt over de hele wereld onvoorwaardelijk gegarandeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 11