eerste en tweede klas amateurs te GROTE HINDERNIS VOOR KOPLOPER C.V.V. l^JWEL I^nsloos 'Lgen tsc SIEBEL derde klas amateurs estlandïa moet voor Iblasserclam oppassen PHILIPS I.V. 3 MAANDEN GRATIS! BEL 118440 OUDSHOORN N ederland-Luxembur e gezien door de ogen van Denis Neville I/afijn. Duel Dindua- Hillegersberg strijd om hegemonie Oranje's trieste strijd in beeld I pp i f/RTAAN20 Lelie strijd om hoogste eer tussen D.H.Z. en L.M.O. Wisselvallig K.o. voor Harko Kokmeyer tegen Luis Folledo foiïueêvnn FLORTN neen föiii pp-, k^SSi Vele ogen.... HOV naar winst? SCHOONHEID Wie weet? VIERDE KLAS Povere taktiek Geen lijn Zo kan liet niet langer.... Kritiek is gemakkelijk Karakteristiek DAGBLAD DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 PAGINA 15 Rotterdam, 31 oktober. as amaf on§eslagen in de eerste cm +UPS' krijgt ket dit week ends P nemen met een van- Lanbu" te§enstander, name- ^ers 7-. Wartier. De Rotterdam- ^'boed °P °genblik in alle rivaie srus^ bezig alle mogelijke stür Irie^: een kluitje in het riet VlTp' VoriSe week was het Ltyas Waarin velen toch een Neh c°ncurrent zagen, dat i^rtw ten onder gmS- Laak- bslon ls ln bit duel zeker niet S*aan t S'.; maar CVV's papieren ^eerd verreweg het beste ge- 'Nffe 2eer interessant is het ScLej) Uss^n SVW en de Mus- d'p n VOornaarnste belagers Ussch terdamse koploper. De ^at en' dat de laatste weken porkn teruggevallen, zal het in NisJ11 n*et §emakkelijk krijgen. in ,afr SVW het afgelo- ^kep1 tegen TSC niet te bol- ^Seti t' rnaar °°k de Musschen liet ?6ek ,akkwartier een lelijke 'ijkt on en' ®en puntenverdeling kann dd- geval de meest voor Y Eggende oplossing. ER -HORLOGER flonkering en liefde straalt uit de brillant, de edelste der edelstenen, kostelijk bezit voor de vrouw. Ónze ringen met brillant zijn meesterwerkjes van edelsmeedkunst, stuk voor stuk de prijs ten volle waard. Betrouwbaar en deskundig advies. Rotterdam: Stadhuisplein 24-26 Coolsinge! 50, Nw. Binnenweg 227 TRABANT 13575.. WILLY VAN GENT v. a STiS» M teTOU» i" MEEIMT22-34TEL.116440 ElATU PERZISCHE DWln TAPIJTEN Behalve goede woorden over de prestaties van Giesen en Van Wis sen, toevallig twee spelers van PSV, hoorde ik gister avond in Feijenoords „Kuip" slechts gemor en geknars der tanden. Voor deze keer had ik mij een kaartje aange schaft voor de wedstrijd Nederland Luxemburg, gespeeld in het ka der van het toernooi om de Euro pese Voetbalbeker voor landen teams. Een kaartje van zes gulden. Naast mij zaten Rotterdammers. Voor mij hadden Groningers een plaats gevonden. Ik wilde nu eens speciaal de mening van de pure voetballiefhebbers horen. Nou ik heb er eigenlijk spijt van, dat ik de Nederlandse taal beheers.Wat ik daar hoorde was niet veel moois. WILLY VAN GENT DE PUCH-SPECIALIST lp,,, a. Mtika H« valt L'S'Se?ESn!K,vef*A'1S51a," - &r'T?K l BINNENWEG 11.3 ROTTERDAM Nog enkele beelden van de ontredderende ondereans van Oranjes hope. Op de bovenste foto wordt het wrede vonnis definitief over Nederlands voetbalglorie geveld Pieters Graaf land heeft geen kans bij het lage en zuivere schot van de Sevaarlijke Luxemburgse middenvoor Dimmer (zit tend.) De stand is 2—1 in het voordeel van het Groot Hertog- krimperh ^tconcert doet de elf onmachtige ineen- Heel even keerde de hoop in de harten van de vaderlandse 3Seesen deeUg' Piet KrUiV6r na 6en Prachti§e ™°^t On de SSdfl ,V °rfProng van Luxemburg ongedaan maakte, doelman Sl l°s h°e Volkomen kansl°» Geen apotheose in de kleedkamer. Wel verbitterde gezichten entranen. Een volkomen ontgoochelde Elek Schwartz on ,aüe®n maar uitbrengen: „Geen commentaar, voor nie mand. En misschien was het zo ook wel het beste I I I Laakkwartier geen al ei kansloos lijks ons Spartaan'20, dat een zware uitwedstrijd tegen TSC wacht. De Oosterhoutse formatie wist vorige week SVW in het zand te doen bijten en de Gurkumers draaien op het ogenblik toch heel wat beter dan de Spartanen. Wij zijn benieuwd of ONA in staat is Unitas te bedwingen. De Goudse club kwam tegen Overmaas niet slecht voor de dag: enig optimisme is dus wel gerechtvaardigd. Meer dan een punt zal Unitas zich echter wel niet laten ont futselen. VUCOvermaas is op het eerste gezicht een botsing van gelijkwaardige krachten- Toch vragen wij ons af of VUC vooral nu het thuis speelt niet verrassend sterk voor de dag zal komen. De wedstrijd van zondag zal het uitwijzen. Advertentie Niet ten onrechte zijn in de tweede klas A vele ogen op Neptunus gericht. De ploeg, die al zo dikwijls tot de grote kanshebbers heeft behoord, is ook nu één van de meest serieuze titelkandidaten. Eén van de inderdaad! Want een elftal, dat zich zeer zeker in alle opzich ten met de Neptunianen kan meten is UVS, de gedegradeerde eerste klasser. Als de voortekenen niet bedriegen zal de strijd om het kampioenschap een aan gelegenheid worden tussen deze twee titanen. Voor zondag kan Neptunus zich schrap zetten. Tegenstander LFC mag er wezen. Een snelle ploeg, die het niet aan de nodige vechtlust ontbreekt. Het zou ons desondanks tegenvallen, als de Rotter dammers niet de volle winst in de wacht wisten te slepen. Met belangstelling vol gen we ook de resultaten van Velo- Na een kleine inzinking schijnt de ploeg zich te herstellen. Opponent Quick is geen al te lastige hindernis en wij voor spellen voor de Wateringers dan ook een ruime zege. GSV gaat bij het gevreesde Roodenburg op bezoek. Geen gemakkelijk duel voor de Goudse formatie, maar toch een strijd, die in winst kan worden om gezet. Fluks, nog steeds de trotse lijstaanvoer der in 2 B neemt dit weekeinde de hand schoen op tegen Emma, dat niet al te best onze sportredactie) 4^ 31 okt- Zo langzamer- te, ktacht Z'Ch ook in de derde k,as ht-k*1®11 jjSV"'10l|ding duidelijk af te kovCn Van°uds sterke clubs hebben 't> 'eitc 3an de ranglijst genesteld „h.6"1 heeffaat het er om' wie de Tangste Natuurlijk spelen ook de &W gen" de degradanten en de de Nt:r Veftrden) hik. ct»att, ou -tnait een r°l ran niet te 0>Orbee,!n betekenis. In 3D is het iiufsek0lll LMO, uit de vierde klas J^lsfbreet, "k dat een Seducht woordje (inlu,de sedegradeerden Ex- otJl or» T oakIJnnv Artv«»rienn* 'ens) 3B) en Leönidas (in 3C) behoorlijke vinger in de q pap. cl^de nietar®nde duels zijn er dit week- SB slr'jd vm ®.rwa<:hten Of het moest Albu^estlandia "leUTe koploper in EohKSSerdam gen bet gevaarlijke Seh„ b nu wel ri f Westlanders flatten, n^a_ tr°°n van ODÏ over- s6fri e tegen st j betekent nog niet Ant biivoorh" ,rils gebroken. Alblas- JOi-SB0tlgaangename Z0U Wel eens voor %?en- Van ri verrassing kunnen .20) (°f missehf verrassing zou dan b>er„ unnen proff+L 00k wel Excelsior boeten het +ren' e Rotterdam se] Ben bolwerk! gen de Postduiven 6inietl. Ook i- k V00ral nu zij thuis *b datfavoriet vel'0-1" ritaat dit week" biaav ls een ru ls 5e tegenstander W®, derde kot"1 p telkandidaten- voe- geherkwartiera?n' Kranenburg u^ren. Wiii!;r Z®1 beel wat moe- ?-n, ,atOn verriri, eZe twee clubs Bard hf Leonjd„,gen' Andere gegadig- rjb \Vr-- .ri best ei r>c en. Hil.. zullen heel w strnLerk;Wartiern mèt Kranenburg is dë ra g u«ermate moei- v6b cluk best F Sfbstander, weliswaar rt6rtasse die vonv=ias??eEd- maar toch u degG?d voor rie j), thuis nog al eens g^bs met Coa^ ri ,omt- DHL kruist h rt tijppv,, '^at ons eerlijk ge- b beft Ploeg a w.We hadden meer ëaat2en de DeiSen^stsckh^b LMO „ligt" in 3D nu naast lijstaan voerder DHZ. Zullen de Rotterdammers dit weekeinde de kop overnemen? Het is niet onmogelijk maar strikt genomen is die kans nogal klein. LMO zal er waarschijnlijk wel in slagen de volls winst op Schiebroek te veroveren, maar ook DHZ heeft de beste kaarten in han den tegen het falende RCD, maar wie weet. de bal kan raar rollen! Hion-Zui- derster is een derby, waarin wel het nodige perspectief zit. Zuiderster,nog niet zo best op dreef, kan het Hion flink lastig maken. Meer dan een puntje zal Hion echter wel niet afstaan. Unio is de opponent van ASW, een ploeg, die in kracht niet veel met de Oudewater- se club verschilt. We houden het op een. gelijkspel. Oudewater, de stadgenoot van Unio, krijgt het moeilijk tegen Berg ambacht. Alleen met veel geluk is er een puntenverdeling mogelijk. Prognoses voor de resterende wed strijden SFC —Naaldwijk (1) Olympia VOC (2) RKAVV's Gravenzande (3) VDLVredenburch (3) DHSRava (3) Flakkee-Bodegraven (3) voor de dag komt. Dit treffen Ijjkt ons voor Fluks een uitgemaakte zaak. Niet zo gemakkelijk krijgt Sliedrecht het, dat HOV tegenover zich vindt. Slechts met veel moeite kunnen de Sliedrechtenaren o.i. een puntje in de wacht slepen- Belangrijk is de strijd, die RFC gaat voeren met Zwijndrecht, net als Fluks hoog op de troon gezeten. Wanneer de Rotterdammers Zwijndrecht ten val zou den kunnen brengen, betekent dat een aanzienlijk waardestijging van RFC's papieren. EBOH, nog steeds zeer zwak, geven we weinig kans tegen Gouda, ter wijl Papendrecht wel als overwinnaar uit het duel met ODS zal treden. VFC tensllotte kan doorstoten naar de hoogste regionen, als het Leerdam Sport een beentje licht. Geen al te zware opgave, lijkt ons. Advertenti* OVERSCH.DORPSSTRAAT12 TEL.41228 BARCELONA, 31 okt Een in grootse vorm verkerende Luis Folledo, de Spaan se kampioen in het middengewicht, zege vierde woensdagavond in Barcelona door k.o. in de vierde ronde over onze land genoot, de Nederlandse Kampioen Harko Kokmeyer. De 5000 toeschouwers, die het gevecht bijwoonden, waren teleurgesteld over de matige tegenstand van Kokmeyer. De Spanjaard imponeerde vanaf de eerste gongslag en met zijn linkse directe stoten nam hij jn eerste en. tweede ronde een duidelijke voorsprong. In de derde ronde kwam Harko Kokmeyer op zetten, maar reeds in het begin van de vierde hervatting was het de aanvallende Folledo. die met een keiharde rechtse Harko Kokmeyer voor de volle tien tel len naar het canvas zond. f Advertentie) KEIZERSTRAAT ROTTERDAM TEL 119320 Zwarte dag voor Oranje 13/-.UvnKrn rfnorlo ixmnrHpri nvpr dp Afivenenri» 'Van onze sportredactie) ROTTERDAM, 31 okt. In de vierde klas H. dit weekeinde een topduel van de eerste orde Dindua-Hillegrersberg. Advertentie Maar nu de Wedstrijd. Ik zou niet we ten waar te beginnen. Wellicht kan ik be ter het eind van de wedstrijd voorop stel len. De dag van gisteren zal de geschie denis ingaan als één van de zwartste van het Nederlandse voetbal. Onze dure en in sommige gevallen vrij goed betaalde spe lers waren over alle linies de minderen van de „bij-elkaar-geschraapte" Luxem burgers, waaronder zo'n zeven amateurs Vooral in de belangrijkste opzet van het voetbal faalde Oranje: de wil om te wer ken. De eerste vijftien minuten viel het spel mij niet tegen. Nederland was in die periode beslist sterker. Er kwamen twee prachtige kansen. De allereerste pass van Giesen maakte hem gelijk tot de held van het publiek. Kruiver reageerde echter te laat. Keizer maakte zich toen ook nog goed vrij, maar hij is helaas éénbenig. Toen hij een kans geboden kreeg, moest hij de bal eerst verleggen op z'n linker voet. Maar toen was er al een Luxem burg's been.Trouwens wat dachten wij na die felle rush van Giesen, besloten met een ziedend schot, waaruit de bal tegen de paal ketste? Kregen wij niet de in druk, dat het nu eens een gemakkelijke zege zou worden voor Schwartz' pupil len? Natuurlijk dachten wij dat. Daar was ook alle reden toe. Toch kwam de omme keer nog vrij snel, na de virtuoze be weging van middenvoor Dimmer, waar mee hij Pronk omspeelde. Er volgde toen een schot, waaruit de bal eveneens het houtwerk deed kraken. Het vormde in feite een waarschuwing voor Oranje. Onze jongens hebben deze waarschu wing in de wind geslagen. De verklaring luidt als volgt: bal brengen, opdrijven; te kort spel; vertraging door individuele ac ties, die meestal nog mislukten ook; nee, tegen deze vijfmansverdediging demon streerde Oranje maar een povere taktiek Ik stelde vorige week in mijn wekelijkse beschouwing reeds vast, dat een werke lijke klasse-speler, die internationale wed strijden speelt, niet twee keer achter el- Lijk te zeggen, welke ploeg in deze „ton- keer or) rie listic. rinnr T nvemhiirc. per favoriet is. Daar zal de wedstrijd zelf antwoord op moeten geven. Dubbel damTediro (in 4 G) is ook zo'n treffen, waarin van alles mogelijk is. Ogetwijfeld heeft Dubbeldam, omdat het thuis speelt de beste kaarten in handen, maar Tedi ro zou toch wel eens voor een verrassing kunnen zorgen! EDS (in 4E) heeft er tegen Schoonho ven flink van langs gekregen. Zondag staat er weer een gevreesde tegenstan der voor de deur: Stolwijjc. EDS moet zijn aanspraken op de titel nu waar ma ken. Een nieuwe nederlaag zou een schier onherstelbare klap zijn. DONK heeft de „troon" bestegen en het zal Lek- kerkerk wel een warm onthaal bereiden. We houdten het op de Gouwenaars VEPHaastrecht is een belangrijke wedstrijd in 4B, De Woerdenaren kunnen zich geen enkele verlies permiteren, nu ASC naar de kop is doorgestoten. Aeo lus. heel erg van streek af, komt in 4D tegen Gr. W. II-VAC binnen de lijnen. Dat wordt een moeilijke duel voor de Rotterdammers. Moeilijk krijgt ook Hillesluis het, dat bij een in een .winning nood" verkerend R.K. WIK op bezoek gaat. keer op keer in de listig door Luxemburg opgezette buitenspelval. Waarom kwam er geen dieptepass of een hoge lob? De enige, die de bal speelde was Giesen. Het was voor mij beslist geen verrassing, dat Luxemburg wèl doelpuntte via een diep tepass. De bal werd van rechts naar links gespeeld. Pronk miste en omdat er bij Oranje (en dit zag je de gehele wed strijd) geen rugdekking was, betekende dat één doelpunt. Neen, die eerste helft was echt pover. mm ««'lm Vooral onze binnenspelers Groot en Keizer faalden. Zij volbrachten hun taak van binnenspelers niet. Een binnenspeler moet halen en brengen, opkomen en aan sluiten. Zwoegen speciaal. Groot, Kruiver en Keizer zijn echter aanvallende spelers. Waar zijn dan de taakverdelers? Er was gewoonweg een leemte. Deze werd ook na de rust niet opgevuld. Een goed elftal zonder binnenspelers heb ik nog nooit gezien. In vergelijking met Luxemburg trad het verschil nog duidelijker op. Luxemburg had wél een goed binnenduo, namelijk Klein en Schmit. Die knapen waren overal. Ik heb zo'n idee, dat Elek Schwartz de 4-2-4 taktiek van de wed strijd tegen België had omgebogen tot een soort WM-systeem. Maar daar de binnen spelers faalden, heb ik in feite geen en kele lijn in het Nederlandse spel kunnen ontdekken. Na de rust verwachtte ik een omme keer. En met mij op de dure plaatsen zit tende toeschouwers. De enige verandering kwam echter van de kant van Luxem burg Het ging over op het aanvallen de 4-2-4. Het bracht tevens twee wijzigin gen in de aanvalslinie: linksbinnen Schmit kwam terug, de linksbuiten Pilot kwam op de rechtsbinnenplaats en de rechtsbinnen Klein werd „pendelaar" tus sen de aanval en de verdediging. Het lukte wonderwel. Dimmer passeerde op rechts Haak. En daar Oranje weer ver zuimde de rugdekking uit te voeren, kwam hij gemakkelijk tot 'n treffer, te meer daar Pieters Graafland naar mijn mening niet tijdig genoeg uit zijn doel kwam. Dat Luxemburg zich hierna op verdedigen toelegde, is begrijpelijk. Dat de wedstrijd daardoor weer een harder karakter kreeg, is ook duidelijk. Dat is normaal. De Luxemburgers hebben ge vochten voor elke duimbreed grond. Zij waren soms hard. maar bleven sportief, De enige, die wellicht voor Nederland de wedstrijd had kunnen redden, was Giesen, maar hij kreeg in de tweede helft bijna geen enkele keer een behoorlijke bal toe gespeeld. Waarom niet Omdat, en nu kom ik weer op wat ik zojuist beweerde terug, er waren geen steun verlenende binnenspelers. Er was geen middenveld, Ondanks het feit dat Van Wissen en Bern naars hard werkten. Waar gaan wij nu heen Wat is nu het antwoord op zo'n diep treurige wedstrijd Dat er iets moet gebeuren, is zonder meer duidelijk. Maar wat Laat ik één ding zeggen: men moet verder kijken dan de drie vaste leve ranciers van spelers, t.w. Feijenoord PSV en, Ajax. De gezichtshoek van Schwartz en de technische commissie, dient zich te verbreden. Van welhaast iedereen hoorde ik gis teren scherpe kritiek op het beleid van Elek Schwartz. Laat ik dit voorop stellen Kritiek leveren is erg gemakkelijk. Men bedenke echter, dat wanneer de spelers in het veld staan een trainer het spel practisch niet kan beïnvloeden. Trouwens de schuld ligt helemaal niet alleen bU een coach. Niet alleen de trainers, maar ook de spelers dragen verantwoordelijk heid ten opzichte van het publiek. Laat ik nog eens heel eerlijk zijn: ik miste Coen Moulijn. Een karakteristiek van de spelers Vooruit. Petersen: hij was nergens. Waarschijn lijk had hij een off-day. Pronk: hij is te langzaam. Daar is alles mee verklaard. Haak: redelijk. Veldhoen: redelijk. Bennaars: niet goed en niet slecht. Nuttig. i Van Wissen: een harde werker. Je kunt op hem bouwen, hij beschaamde dat ver trouwen gisteren niet. Giesen: een uitstekend debuut. Hij is echter veel te weinig in het spel betrok ken. Groot: slechts een verklaring: hij is bij Feijenoord uit vorm, dito in Oranje. Kruiver: voor het internationale voet bal te licht: Keizer: een goede voetballer. Hij paste gisteren echter niet in de taktiek, inzo- verre je over taktiek kan spreken. Pieters Graafland: betrouwbaar. Vooral in het begin uitstekend. Bij dat tweede Luxemburgse doelpunt ging hij niet vnj- Scheidsrechter M. Bois: ik vind dat scheidsrechteren toch maar een bijzonder moeilijke en ondankbare job. Hij noot niet slecht. A n v#»r*«»nTi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 15