CONTACT ^AUTstEENBERGEN en tl m fc*" De zaak gesloten LUISTEREN NAAR: KIJKEN NAAR: Staakt het vuren in Noord-Afrika Marokko en Algerije vinden elkaar in Bamako T.V.-rechtbank wijst vonnis VERDACHTE KREEG VELE BOZE TELEFOONTJES op TV Londen heeft nu IffS alles voor EGUlAN VRIJDAGNACHT 00.00 UUR 'ISr Vanavond in „Tweesprong" 'Afe/Wisiauw", ^Allerheiligen 0lidmi TV-rechtbank Donderdag Vriidag Vrijdag Zaterdag Donderdag Zaterdag Vrijdag Vrijdag Nieuw gebouw van K.O.V. in gebruik Recreatiecentrum midden op Afsluitdijk 4 Kjgf Buitenland Buitenland Buitenland Buitenland Dubbele weg jp* j Ht'r nieuwe dagblad DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 PAGINA 19 4ARDEMAKER LIS feh^e^e V ühtegd JStyv. als vloerbedekking natuurlijk 't helpt en*t Is lekker Jongeren INKAPB congresseren Half miljoen brand schade in fabriek brandblusapparaten wm V 4 mMmm WKÊMP WÊÊ Een zee aan iedere kant... OLIFANT GEVRAAGD myra ward op t.v. van£el van Noël anavond Coward, scliii,,r""" op ',et scherm i V?. wmet. t>:,ul Steenbergen faT r<,l ',e hoofdrollen, is - 41*1,1 de .Brief Flnr-mitifa*." ho- dat ver en oni, V Encounter", be- Üm" die A"01" de film van David (,N«rlatlduo "aar .gemaakt werd. De l>eeld"7nc.^°me<tie heeft het in 1952 Sh nK" 4®4e' .Toevallige ont- Prong*> vanavond h„et het „Twee- Het j 5arby een ^2. aardi.g> menselijk stuk, taï?e f zich at trieste sfeer past: het Vacant of ,7.°ok in een stationsres- ai aanknmAjmaar)' met de geluiden t0-Vertrekkenri fn .vertrekkende, voor- vrn,„.. ?de tremen. Een man en hebben el- ,^ar rt°dw, Lex en Laura, a toevallig ontmoet. Er is een IBTflaa tof11® ??,groe*d' die in intensiteit Si» r gaan orndat schuldgevoelens slottf6trouwdA?gsnLube;den zijn geluk" t|W gaan hebben kinderen. Ten- CaA^in na1aVr;lwi-nig uiteeïl' hti met «e£sezin inqL Zuid-Afrika, zij naar hip?11 van iln,suhagen. De diepste roer- te? aangp?ne„, .hart worden in dit snel C. gevoeld maar de idylIe kr"gt venèi? overtuigingskracht. Zij ^'e eta?? vnJ korte scènes, die itL Pa?PMSi ln de verhouding mar- !;«he »efd?io« daar.mede lopen twee tussen de en een sta- een jongen *w!,®s eetU~je', een eerste liefde dus. kuma?? ^emaakt gevoelsstuk op kinc,era e hasrs. Het is niet zozeer ^naihte en Vee^e, een tussen een eerste geschreven. R. te-^<3 een ?"Pr°gramma heeft van- V, ®rn ho?7envegend artistiek karak- 'stia1 over ^-b^ za' ^an ^-ass'es een TonPoi" hedendaagse Neder- heden n sckrffkunst en haar mo- Dj?. zijr,. f- voorzitten. ..tjh'tri j, Guus Oster, S than Frank t„ vo]-Scherrn de dag" wordt weer op Gfti ,hs ,e?c.^e kt door Kees Brusse d0ov.kalf r,p n van Simon Carmiggeit. het >v§en twee balletten, gedanst ,puerlands Danstheater. Aller- Gesprekspart- Sybren Polet, en W. P. Pos. (Advertentie muz. 7dishoud 9 ct tudiam ektr9--tot 105 larh 1.33 radi°- en SUM, tv.-redactie) 31 okt. Morgen, op «t W "'est v Zes a" Allerheiligen wordt tus- "r en kwart over zeven 's- Via tlc^hijjj de televisie een plechtige b'. It.. "ltgez°nden uit de kerk van -*4l Vrv st°or a?° 'n Harmeien. Celebrant is Jagers. Toelichting wordt even door aalmoezenier L. Thomas. anti-Castro actie heeft partij giste- Citeeomaakt' dat de orkaan „Flo- Uti Joffer. a meer dan tienduizend Sik heeft 'T>r»;Uden; gemaakt. Er werd lat ook nog 25.000 s de orkaan werden ge- Advertentie) 1 A h 1 l®"StGa^aar!?n is. dub^Tgenie- r„0lop Plaats in hm Londen' s- The=.«- otels en restau- o'Jn °P hun'h1" 60 °Peraseizoen Ga Per ^..-009tepunt. G VACn°demRTABELE PAGBOOT pezelhgg DE M|J- zeeland - kantig n reis is al een en Zo'n goedverzorgde Le0n daags nden ralS"" hotelreizen n reeds vanaf Indien aan k f 141,- fr?0rdelig wfnb ford sezellig en tree shop" en in de "Tax- F,eis rusr VlA DE H0EK - pe'r9den ,betrouwbaar per dagdienst Ma- van eerst in een herhaling Hans van nens ,,Kain en Abel" op muziek Pim Jacobs. Daarna „Collages bij de pslamen 139 en 140" van Jaap Flier, waarvoor Otto Ketting de muziek schreef. Het televisiespel „Tweesprong begint om kwart over negen. De AVRO brengt vrijdag om half acht het magazine voor de rijpere jeugd „Rooster", Richard Boone, ook wel ge noemd „de man n.et de vele gezich ten", zal om negen uur een aantal per sonages op het scherm brengen, terwijl Willem Duys „Voor de vuist weg" een amusementsprogramma zal presente ren, dat maandelijks terugkeert. BUSSUM, 31 okt. „Top of flop" kwam ditmaal uit Goes en de stoere Zeeuwen hadden ook een bijzonder stoe re jury geformeerd, die met groot en- train en onder somwijlen luidjoelende afkeuring van het jeugdig auditorium, tegen heel wat heilige ,,tieners"-huisje aanschopte. De uitzending werd hier door levendiger dan zij ooit is geweest. Vervolgens werd de maandag ge- geschorste zitting van de Televisie rechtbank voortgezet. De zaak tegen Wilma Helgers werd tot een goed ein de gebracht en met name het pleidooi van mr. Mathuisen was ongemeen boeiend. Voor de rest is men op het evenement in deze vorm nu wel uitge keken, menen wij. Men zal er iets op moet vinden om het in den vervolge pakkender te doen zjjn. De eerste voor^ waarde is daarbij dunkt ons en wjj schreven dat reeds dat men de zit- Advertentie) Uw zorgen voor morgen bij de OLVEH geborgen. (Advertentie) PEGULAN HOLLAND NV-Am»terdam Staalkade 4 lel.020-247666 ting tot één avond beperkt. Toen de rechtbank in raadkamer was begaven prof. dr. J. H. C. Creyghton S.J. en dr. J. Th. R. Schreuder zich in een dis cussie. Hun gedachtenwisseling stak bijzonder gunstig af tegen de verwar rende betogen die het in zulke gevallen meer geijkte, veelkoppige „Forum" meestal oplevert. Zij stelden de zaken zeer scherp, ofschoon zij dieper werden behandeld dan de zaak-Helgers er in feite aanleiding toe gaf. Daarom maakte dit gesprek een tik,je topzware indruk; maar interessant was het zonder twij fel. H. Hn. HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 18.00 Nws. 18 15 Event, act. 18.20 Uitz. van de Partij v. d. Arbeid. 18.30 Metropole-ork. 19.00 V. d. kinderen. 19.05 Sportparade. 19.30 Dansork. en zangsol. 20.00 Nws. 20.05 Opera-aria's. In de pauze: 20 55-21.40 Zeer geachte Mevrouw Lauer, hoorspel. 22.30 Nws. en meded. 22.40 Act. 23.05 Nwe gramm. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m. NCRV18.05 Lichte gram 18.15 Sportrubr. 18 30 Licht instr. kwintet. 18.50 Soc. perspectief. 19.00 Nws. en weerpraatje. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gewijde muz. (gr.). 19.30 Radiokrant. 19 50 Geestelijke liederen (gr. 20.00 Gemeenschappelijke Nederlands Her vormde en gereformeerde kerkdienst. 21.00 Koorzang (gr.): Geestelijke liederen. 21.15 Klass. gram. 21.30 Eln feste Burg 1st unser Gott. cantate, (gr.). 22.30 Kerk- orgelconc.: klass. en mod. muz. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boek bespreking. 23.00 Rondom het kind: peda- 'gogische etherleergang. 23.30 Klass. str.- kwartet. (gr.). 23.55-24.00 Nws. ENGELAND, BBC Home Service, 330 m.18.00 V. d. jeugd. 18.55 Weerber. 19 00 Nws. 19.10 Reg. nws. 19.32 Beurs berichten. 19.35 Lichte muz. 20.00 Koor muziek 20.30 Klankbeeld. 21.15 Lezing. 21.30 Wetenschappelijke vragenbeantwoor- ding. 22.00 Ork. muz. en koorzang. 22.40 Discussie. 23.00 Nws. 23 30 Koorzang. 23.45 Parlementsoverz. 23.59 Weerber. 24.00 Nws. 0.02 Voordr. 0.15-0.45 Kamermuziek. ENGELAND, BBC Light Programme, 1500 en 247 m.18.00 Gevar. progr. 19.33 Sportoverz. 19 45 Hoorspel. 20.00 Nws. en journaal. 20.31 Wedstrijd tussen scholen. 21.00 Geyar. muz. 21.30 Nws. en act. 21.40 Lichte ork. muz. 22.30 Vragenbeant- woording. 23.00 Lichte muz. 0.55-1.00 Nws. NDR-WDR, 309 m.19.00 Nws. 20.15 Nws. 22.15 Dansmuz. 24.00 Nws 0.20 Dans- yeerber. en gevar. muziek. s muz..T1.4T, MuziK. progr. T Wee 1.00 FRANKRIJK III, 280 en 235 m.18.00 Lichte muz. 19.58 Berichten. 20.40 Klass. muz. 22.40 Gevar. muz 23.49 Gram. 23.52 -24.00 Weerber. en berichten. m.: 18.00 Nws. 18.03 Paardesportber. 18.30 Radiokron. 19.00 Nws. 18?28 Paardesportber. 18.50 Radiokron. 19.00 Nws. 19.30 Prot. uitz. 20.00 Mod. muz. (In de pauze: Boekbespr.). 22.00 Nws. 22.15 Nwe gram. 22.35 De zeven kunsten. 22.50 Volksmuz. 23.00 Nws. 23.05 Progr. over de opera. 23 55-24.00 Nws. BRUSSEL. 484 m.: 18.40 Lichte muz. 19.30 Nws. 20.00 Faust, opera. 22.00 We reldmuziek. 22.220 Groot jazzconc. 22.55 Nieuws. sold. Klass. muz. IS. 03 18.30 Klass muz HILVERSUM I, 402 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7 20 Soc. strijdl. 7.23 Soc. strijdl. 7.23 Lichte gram. (7.30 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nws. en soc.. strijdl. 8.18 Lichte gram. 9.00 Gymn. v ,d vrouw. 9.10 Klarinetkwar tet. 9.35 Waterst. VPRO: 9.40 Morgenwij ding VARA. 10.00 Lichte gram. li.00 V, d. vrouw. 11.40 V. d. kleuters. 11.55 Omr. kamerkoor. 12.10 Orgelspel. 12.20 Regeringsuitz.V .d. landbouw. 12.30 Me- dedlingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Tentoonsteliingsagenda. 12.38 Licht Instr. septet (ster. uitz.). AVRO: 13.00 Nws. 13 15 Meded. evt. act. of gram. 13.25 Beursber. 13.30 Licht instr. ens. en zang solist 14.00 Hobo, piano en slagwerk: klass. en mod. muz. 14.20 Bij de tijd en bij de thee: gevar. progr. VPRO: 16.00 Lichte muz. 16.30 Inzicht en uitz.. gevar. progr. 17.00 V. d jeugd. 17.30 Ronduit, progr. voor opgroeiende mensen. HILVERSUM II, 298 m, NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Dagopening. 7.20 Kla^s. gram 7.45 Radiokrant. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8 30 Licht ork. (gr.). 8.45 Negro spirituals, (gr.). 9.00 V. d. zieken. 9.35 Klass. gr. 10.30 Morgendienst. NST 11.00 Klass. gram. 11.15 V. oudere luisteraars 12.00 Oud worden - jong blij ven. muzik. herinneringen. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 Koorzang. 12.53 Gram., event, act. 13.00 Nws. 13.15 Prom.-ork. 14.05 V. d. jeugd. 14.30 Mati nee met de lichte muze 15.15 V. d. vrouw. 15.45 Mod gram. 16.15 Duizendschoon, wenken voor de tuin. 16.30 Koperens. oude muz. 16.50 Klass. fluitkwintet. (gr.). 17.00 Voordr. 17.20 Pianorecital (gr.): klass. muz. 17.40 Licht ens.: muz. uit de twintiger jaren Nws. 20.05 Natuurwetenschappelijk nws. 20.20 Viool, cello en klavecimbel: klas sieke muz. 20.40 Schepping en Evolutie, gesprek. VARA1 Metropole-orkest, koor en solisten: .ïus.muz. 21.30 Alle elf, quiz. 22.15 Li instrumentaal trio. 22.30 Nws. 22.40 Marimba. 23.10 Lichte gram.muz 23.45 Soc. nws in Esperanto. 23.55-24.00' Nws. HILVERSUM II, 298 m. NCRV: 18.00 De hangmat, een progr. dat schommelt. 18.30 Even uitblazen, reportage van de culturele-paedagogische vormingsdag van de Nederlandse Federatie van Christelijke muziekbonden te Leeuwarden. 18.50 Rege ringsuitz. Bescherming bevolking. 19.00 Nws en weerpraatje. 19.10 Van horen en zeggen en zingen. 19.15 Oude muz. (gr.). 19.30 Radiokrant. 19.50 Klassieke gr.muz. 20.00 Geestelijke liederen. 20.30 Een Hol landse familie in de Franse tijd, hoor spel (deel 7). 20.55 Zang en piano (opn) lichte muz. 21.15 Lichte gr.muz. 21.30 Klassieke gr.muz 22.00 Commentaar en discussie. 22.10 Klassieke liederen voor bas en piano. 22.30 Nws. 22.40 Wijd als de wereld, lezingen. 23.00 Kerk en mu ziek: inleiding op het programma van zondag 3 nov 23.10 Klassieke gr.muz. 23.30 Musette ensemble en zangsolisten. 23.55-24 00 Nws. ENGELAND. BBC Home Service. 330 m —18.00 Voor de jeugd. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19.10 Regionaal nws 19.32 Beursber. 19.35 Lichte muz. 20.00 Opera- muz. 20.30 Gesprek 21.00 Klassieke en moderne orkestmuz. (In de pauze: klank beeld). 23.00 Nws. en ber. 23.30 Piano spel. 23.45 Parlementsoverz. 23.55 Praatje. 23.59 Weerber. 24.00 Nws. 0.02 Voordracht 0.15-0.45 Kamermuz ENGELAND, BBC Light Programme, 1500 en 247 m. 18.00 Gevar. progr. 19.33 Sportoverz. 19.45 Hoorspel. 20.00 Nws. en journaal. 20.31 Hoorspel. 21.00 Hoorspel 21.30 Nws en actualiteiten. 21 40 Discussie. 22.30 Gevar. muz. 23.31 Lichte muz. 0.55-1.00 Nws. NDR-WDR, 309 m. 19.00 Nws. 19.30 Klassieke muz. 31.45 Nws. 23.25 Kamer muz. 24.00 Nws. 0.20 Pop. klassieke mu ziek. 1.00 Weerber, en gevar. muz. FRANKRIJK III. 280 en 235 m. 18.00 Kamermuz. 19.15 Volksmuz. 20.40 Turan- dot, opera. 23.49 Gram.muz. 23.52-24.00 Weerber. en ber. BRUSSEL. 324 m. 18.00 Nws. 18 03 Moderne muz. 18.30 Godsdienstige uitzen ding. 19.00 Nws. 19.30 Lichte muz. 19.45 Echo's uit de natuur. 20.00 Theaterkro niek. 20.20 Festival van de lichte muz. 22.00 Nws 22.15 Negro Spirituals. 22.3d De zeven kunsten. 22.50 Jazzmuz. 23.00 Nws. 23.05 Wiener Festwochen 1963: kl. liederen. 23.45 Gitaarmuz. 23.55-2^.00 Nws. BRUSSEL. 484 m. 18.05 Gevar. muz^ 19.00 Promenadeconcert 19.30 Nws. 2000 Klassieke muz. 21.08 Piano- en vioolre cital 22.00 Wereldnws. 22.10 Pianoreci tal. 22.55 Nws. 23.00 Klassieke en moder ne muz. 23.55 Nws. Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Soc. strijd lied. 7.23 Lichte gr.muz. (7 30 Van de voorpagina praatje). 8.00 Nws en soc. strijdlied. 8.18 Lichte gr.muz. 9.00 Loon naar werken, lezing. 9.10 Voor-r(ot)onde, lichte progr. 9.3o Waterstanden. VPRO: 9.40 Kiezen en gekozen worden, godsdien- stige lezing 9 55 Samen thuis, praatje. VARA: 10.00 Buitenl. Weekoverz. 10.15 Rotonde: gevar. progr. 12.30 Mededelin- gen t.b.v land- en tuinbouw. 12.33 Sport- nws. 13.00 Nws. 13.15 VARA-Varia. 13.20 Tijd voor teenagers. 14 10 uitlaat, pro gramma voor de twintigers 14.45 Artis- ,15-15 Radio Jazzclub. 15 15 17 jaar H. W. H.. toespr. 16.00 Ra dio Filharmonisch Orkest en solistemo- d^e„en ,1?ass' Tuz' 1,1 de pauze: 17.10- 17.30 Boekbespreking. HILVERSUM II, 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Klassieke gram.muz. (Om 7.30-7.35 Voor de jeugd) 7,45 Geestelijke liederen. 7 55 Overweging 8.00 Inleiding Hoogmis. 8.20 Plechtige Re- quiemmis. 9.30 Klass. gr.muz. 9 45 Djinn, gevar. progr 12.00 Angelus. 12.04 Lichte gr. muz. 12.25 Sportperiscoop 12.30 Me- dedehngen t.b.v. land- en tuinbouw 12 33 lfelt75t,-eese ,o™voc. ensemble. 12.55 Katholiek nws 13.00 Nws. 13.15 Musice rende dilettanten: Opera-koor. 13.40 Fran se les. 14.00 Voor de jeugd. 15.00 Ver- bonden in een koers, sip^nrpk ovpr pp. zamenlljke actie-programma van N.V.V. en K.A B. 15.15 Metropole orkest en zang- solist. 15.50 Pop. gr. mu2. 16.oo Voor de t .li' Jazzmuz. met commentaar. 16.40 Licht instrum. trio: jazzmuz. 17.00 Leiding geven, lezing. 17.10 Llchte gr.mu- ziek. 17.30 Boekbespreking 17.40 Roulet te: veertiendaags spelletje met gr.pl. ENGELAND BBC Home Service, 330 m. 12.00 Kl. en moderne orkestmuz. 13.30 Interviews. 13.55 Weerber. 14.00 Nws 14.10 Hoorspel. 14.40 Interview en gr. muz. 15.10 Hoorspel. 16.10 Hoogtepunten uit de progr. van de afgelopen week. 17.00 Pop. muz. 17.45 Literair progr. ENGELAND, BBC Light Programme, 1500 en 247 m. 11.00 Gevar. muz. 13.00 Pop. gr.muz. 13.31 Sportparade. 13.55 Ge var. muz. 15 00 Lichte muz. 15.15 Repor tage paardenrennen. 15.37 Gevar. muz. met commentaar. 16.15 Lichte orkestmu ziek. 17.05 Voetbalreportage. 12.00 Amus.muz. 13.00 Nws. 13.15 Orgelrecitai 14 00 Pop. klass muz. 15.00 Lichte muz. 15.30 Lie deren. 16.30 Amus.muz. FRANKRIJK III. 280 en 235 m. 12.00 Orkestconcert. (Om 12.28 Weerber. en be richten). 14.20 Kamermuz. 16.30 Gevar. muz. BRUSSEL, 324 m. 12.00 Nws. 12.03 Klassieke muz. 12.30 Weerber. 12.35 Klas sieke muz. 12.50 Progr.-overz. 13.00 Nws. J3.15 Voor de soldaten. 14.00 Nws. 14.03 14,40 Klassieke muz. 16.00 Nws. Amus-muz- 16.40 Voor de jeugd. 17.00 Nws. 17.15 Liturgische zangen. 17.25 Jeugdkoren. 17.45 Engelse les. BRUSSEL, 484 m. 12.18 Klassieke muz. 12.30 Gevar. progr. en actualitei- HILVERSUM I. 402 m. VARA: 7.00 ten. 14.03 Klassieke muz. 17.00 Nws. ENGELAND. BBC Home Service. 330 m.12.00 Schoolradio. 13.00 Lezing. 13.15 Vragenbeantwoording. 13.45 Ber. 13.55 Weerber 14.00 Nws 14.10 Hoogtepunten uit de progr. van de afgelopen week. 15 00 Schoolradio. 16.00 Ork. muz. 16.30 Pop gram. 17.00 Klass. ork. muziek. ENGELAND, BBC Light Programme, 1500 en 247 m.: 12.00 Voordr. 12.15 Dag boek. 12.31 Lichte ork. muz. 13.00 Pop. muz. 13.31 Muzik progr. 14.31 Gevar. progr. 14.45 V. d. kinderen. 15.00 V. d. vrouw. 16.00 Verz. progr. 16.31 Muz. bi.1 het werk. 17.15 Dagboek. 17 31 Uitslagen races. 17.33 Gram. v. d jeugd. NDR-WDK. 309 m.12.00 Pianomuz. 13.00 Nws 13.15 Klass. muz. 14.30 Lichte ork. muz 16.00 Pianorecital. 17.00 Nws. 17.45 Lichte muz. FRANKRIJK III, 280 en 235 m.: 12.00 Orkestcon. (Om 12.28 weerber. en ber.). 14.05 Kamermuz. 14.25 Gram. 14.30 Hoorspel. 16.00 Gew. muz. 17 15 Gevar. muziek. BRUSSEL, 384 m., 12.00 Nws. 12.03 Gewijde muz. 12.30 Weerber. 12.33 Gew. muz 12.55 Beursber. 13.00 Nws. 13.15 V. d sold. 14.00 Nws. 14.03 Aldeburgh Festival 1963. 14.35 Klass gram. 15.30 Lichte ork. muz. met koorzang. 16.00 Nws. 16 03 Gevar. progr. 17.00 Nws. 17.10 Lichte muzitk. VPRO: 19 30 De hedendaagse Neder landse toneelschrijfkunst en haar moge lijkheden, forum. NTS: 20.00 Journ. VPRO 20 20 Man van de dag, voordr. 20.30 Het Nederl. Danstheater: Kain en Abel, Collages bij de Psalmen 139 en 140, oor spronkelijk televisieballet. 21.15 Brief En- counter (Tweesprong), TV-spel. NIS: 22.50-22.55 Journaal. DUITSE TELEVISIEPROGR. 18.10-18.15 Nws. (Keg. progr NDR: 18.15 Wij burgers zijn de Staat. WDR. 18.30 Hier und Heute. journ. NDR: 18-50 V. d. kinderen. 19.00 Nws. 19.03 Act WDR: 19.12 Nws. 19.15 Ber. NDR: 19-19 De Bobbejaan-Show. WDR: 19.20 F|n3e schetsen 19.45 Theo Lingen presenteert Max Linder NDR: 19.59 Progr. °yerz:> 20.00 Journ. en weer overz. 20.15 Die Party, toneelstuk. 21.45 Boedapest 1963, film. 22.30 Journ. en weeroverz. 3-45 Klass. conc. TWEEDE PROGRAMMA 18.30 Nws Aansluitend: praatje 18.45 Discussie. 19.30 Heüte: nws. en act 20.00 K(l)eine Experimente: Mit unserer Fracht ist nichts getan, fragm. uit een cabaret- progr. 20.30 Journalisten vragen- politici antwoorden 2.115 Meier Helmbrecht. -2.0j Nws. FR.-BELG. TELEVISIEPROGR. 18 TH Ror 18 33 V d. kinderen. 19.05 Prot uitz. '19.35 Le Chevalier de Madison Rouge TV-feuilleton. 20 00 Journ. Dossier TV: de progressieve de televisie 21.20 Ork. conc. of; Le temps d'un retour, VL-BELG. TELEVISIEPROGR. 19.00 Uitz. van filosofie en lekenmoraal. 20.00 De Fintsones, tekenfilm. 19.55 Sport. '20.00 Nws. 20 20 Galaconc t.|V. het 10; jarig bestaan v. d. T.V. 21.U5 en heidstoespraak. 21.15 Drie dozijn rozen, toneelspel. 22.45 Nws. 20.30 waarde van 21.50 Muriel film. 23.15 Jour rode Richard Boone. 21.35 Voor de vuist weg, amus.progr. NTS: 22.35-22 40 Journaal. DUITSE TELEVISIEPROGR. 18.05 Overzicht van de middagprogram ma" s van de komende week. 18.10-18.15 Nws (Regionaal programma, NDR: 18.15 Zeitraffer. 18.50 Voor de kinderen. 19.00 Nws. 19.03 Actualiteiten. 19.19 Die Flosser von Frankenwald. 19.59 Program, ma-overzicht WDR: 10.15-20.45 Prisma van het Westen.) 20.00 Journaal en weer- overzicht. 20.15 Das Hospiz auf dem Grossen St Bernhard, film. 20.45 Lord Nelsons letzte Liebe (Lady Hamilton), JPeelfilm. 22.30 Journaal en weeroverz. 1 ReP°rtage over de internationale alpen-ballonsportweek in Murren. Zwit serland. TWEEDE DUITSE PROGR. 18.30 Nws. Aansluitend: Praatje. 18.45 Kernvragen: Wat verstaat U onder ge luk? 19.15 Mensen zonder gezicht. Poolse documentaire film 19.30 Heute: nws en actualiteiten. 20.00 Maria Magdalene, volksdrama. 21.50 Klassiek concert 22.20 Nws. 22.25 Overzicht van de pro gramma's van de komende week. FRANS-BELG. TV-PROGR. 16.00-17.00 Actualiteiten. 18.30 Ber. 1833 Engelse les. 19.00 Voor de jeugd. 19 30 Le Chevalier de Maison Rouge, TV-feuil leton. 20.00 Journaal. 20.30 Mon coeur est dans les Highlands, spel. 21.35 De TV was er bij: overzicht van gebeurtenissen in België en de gehele wereld. 22.35 Jour naal. VLAAMS-BELG. TV-PROGR. 18.30 Quiz: 10 Jaar Televisie. 19.25 Pro gramma voor de jongeren. 19.50 De Weer man 19.55 Sport.' 20.00 Nws. 20.20 Peter Benoit. levensschets 2Ü.15 Den Spyegel der Sal-icheyt van Élckerlyc, spel. 22.16 Filmnws over nwe. films. 22.55 Nws d. DUITSE TELEVISIEPROGR. 16.30 Die Calvaires. film. 17.00 V. Jeugd. FRANS-BELG. TELEVISIEPROGR. 11.00 H. Mis in de Kathedraal van Doornik. VL.-BELG. TELEVISIEPROGR. 15.00 Barbara, de vondeling - Poolse film v. d. jeugd. Doe. progr. 16.40 Rep. 17.30-18.05 HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Gitaarmuz. 18.30 Sportspie- cussie..., progr. voor jonge volwassenen, gel. 18.40 Jazzmuz. 19.00 Bespreking van 19.30 Sopraan en piano: klassieke en mo- actuele krantenartikelen. 19.10 Ter dis- derne muz. 19.50 D&éirom, praatje. 20.00 RKK: 18.00-19.15 Plechtige Hoogmis uit de kerk van de H. Bavo te Harmeien. AVRO: 19.30 Rooster, prograjnma voor de rijpere jeugd. NTS: 20.00-20.20 Jour naal en weeroverzicht. AVRO: 20.20 In Avro's Televisier. 20.45 Programma over NCRV15.00 Pastorale, een uitvoering in zwart en wit van het gedeelte uit de muzikale tekenfilm Fantasia. 15.25 Alles onder de loep, filatelistisch allerlei. 15.45 Muziek voor de teenagers. 16.00 Alles om moeder: Rijles, tv-feuilleton. 16.25 Habatales, tekenfilm. 16.30 Dier in Prf>gramma over dieren. 17.OO IT 45 Voor de kinderen. DUITSE TELEVISIEPROGR. 14.30 Engelse les. 14.45 Voor de kinde- een 15.15 Kookpraatje. 15^5 Met de hand op het hart, lezing. 16.15 Laatste paradij zen van de dierenwereld, verhaal. 16.45 Joegoslavië, zoals het danst en zingt. tJ u ?a*ans in bewogen beelden. 18.00 Katholieke Vespersdienst (Regionaal pro gramma: NDR: 18.30 Geheime opdracht voor John Drake. WDR: 14.00 Die Woche. Hier und Heute, week journaal. TWEEDE DUITSE PROGR. 17.30 Programma-overzicht van de ko mende week. VLAAMS-BELG. TV-PROGR. 10.00-11^35 Volksuniversiteit. 17.00 Jeugd programma. 17.45-18.20 Schooltelevisie. DEN HAAG, 31 okt. Het Katholiek Onderwijzers Verbond heeft gisteren zijn vernieuwde en uitgebreide gebouw aan de Koninginnegracht, alhier, officieel in gebruik genomen. De voorzitter van het K.O.V.de heer J. H. M. Derksen, releveerde, dat het verbond in 1951 met een gedeelte van het pand Koninginnegracht nr. 70 moest volstaan. In 1958 kreeg .men de beschik king over het gehele pand. Thans is ook het aangrenzende herenhuis, Konin ginnegracht nr. 71, eigendom van het K.O.V. geworden. Onder leiding van ar chitect A. Magdeljjns vond een ingrij pende verbouwing en modernisering van de twee samengetrokken panden p'aats. Evenals voorheen zijn bij het K.O.V. ook de katholieke pedagogische bureaus voor het l.o. en het v.h.m.o. gevestigd. Het gebouw werd ingezegend door rector J. Heeren. geestelijk adviseur van het verbond. De ingebruikneming werd bijgewoond door vertegenwoordi gers van talrijke onderwijsorganisaties en -instellingen. Onder degenen, die van hun belangstelling blijk gaven, bevond zich mgr. W. A. Bokeloh, deken van Den Haag. (Advertentie) RED BAND- ROOSENDAAL BAMAKO, 31 okt. (AFP,Reuter) Als een volslagen verrassing kwam gisteravond uit de hoofdstad van de Afrikaanse republiek Mali, Bamako, het bericht dat tussen Algerije en Ma rokko overeenstemming is bereikt over een staken van het vuren. Nog twee uur tevoren had een lid van de Alge rijnse delega ie gezegd dat de conie- rentie geen vorderingen maakte en waarnemers toonden zich zeer pessi mistisch. Het slotcommuniqué sprak echter andere taal. De vier rtaatshoof- den ter conferentie, voorzitter Keizer Haile Selassie van Ethiopië, president en gastheer Modibo Keita van Mali, president Ben Bella van Algerije er koning Hassan II van Marokko, had den hun handtekening gezet onder dit document, dat ten doel heeft „het con flict tussen twee broederlanden, de re publiek Algerije en het koninkrijk Ma rokko", bij te leggen. Ongeveer 150 functionarissen en journalisten stonden opeengepakt in de kamer met marmeren vloer in het paleis van president Keita, om getuigen te zijn van de onderteke ning van de overeenkomst. President Ben Bella en koning Hassan gaven elkaar de hand, nadat zij hun hand tekening hadden gezet, Ben Bella in het militaire uniform, dat hi., na het uitbreken van de strijd had aange trokken, koning Hassan vriendelijk glimlachend. Het communiqué zegt dat besloten is tot een onmiddellijk staken van het vuren, te rekenen vanaf 2 november 00.00 uur, dus in de nacht van vrijdag (Van onze radio- en tv-redacteur) t Een kleine week heeft zij zich in de HILLEGOM, 31 okt. „Ik moet er I figuur van Wilma HeJgers kunnen in- niet aan denken dat het me echt over- lev&n, in welke tijd ze een paar maal komt, weggeleid te worden tussen1 &en gesprek met haar raadsman heeft ~ehaa. Maar haar gewone doen laat twee politiemannen. En toch dacht ik een ogenblik, daar ga je nou voor vijl jaar naar 't gevang." Dat zijn de woorden van Jacqueline Jochems als ze met een lach op haar gezicht al pratende met mr. Mathuisen, de ruim te verlaat waar kort tevoren door de televisierechtbank vonnis werd gewe zen. Wilma Helgers, de vrouw die wegens moord op haar man werd ver oordeeld tot de zwaarste straf ooit door VARA's tv-rechtbank opgelegd. Twee avonden lang heeft deze vrouw, in het dagelijks leven free lance manne quin en moeder van twee kinderen, zich Wilma Helgers gewaand en rond gelopen met de gedachte haar invalide man werkelijk vergiftigd te hebben. „Ik was erg nerveus, maar ik geloofde in de zaak. En dat geloof werd nog versterkt door de reacties. Er waren mensen die mij vroegen hoe het af zou lopen. Of mij hun idee over de afloop aan de hand deden. Ook waren er die mjj telefonisch lieten weten hoe misdadig ze me vonden en die de idee hadden dat ik achter mijn gezicht een heleboel verborg." „De inzet was", zo gaat Jacqueline Jochems verder, „dat ik mij zou voor doen als een zeer onzelfstandige per soonlijkheid. Dat viel me wel een beetje moeilijk want dat ben ik eigenlijk niet." aar niet veel tijd. Naast de opvoeding van dochter Jacqueline (18 jaar) en 'zoon Kees (16 jaar) en haar werk als mannequin studeert ze namelijk Engels als tegenwicht van het modevak en boetseert ze zo maar voor haar plezier beeldjes en plastieken. Achter haar TV-stiefdochter Ellen Helgers gaat de 25-jarige stenografe van een 'Amsterdams dagblad mevr. Uschi-van Moll schuil. Haar broer Theo is in werkelijkheid Antoine Gerzon Loh- mann, die werkzaam is op een groot knipselbureau in Amsterdam. De huis vriend Arthur tenslotte werd op het scherm gebracht door Willem de Vo gel, wetenschappelijk directeur van de universiteitsfilm in Utrecht. Regisseur en producer Milo Anstadt toonde zich na afloop zeer tevreden. „Het is precies geworden wat we er ons van hadden voorgesteld en zoiets heb je per slot van rekening nooit in de hand. We] kun je de mensen een beetje coachen maar de enige houvast die je hebt is het feitenmateriaal en zelfs b;j de getuige Ellen was dat niet aanwezig." De volgende tv-recht- hank zal in februari worden uitgezon den. Wat voor zaak het dan zal worden, «eten de producers nog in de verste verte niet. i op zaterdag. Er zal een commissie worden ingesteld van officieren uit de vier landen ter conferentie, die een gedemilitariseerde zone zal afpalen. Ethiopische en Malinese waarnemers zullen de veiligheid en neutraliteit in deze zone waarborgen. Bovendien zal onmiddellijk een conferentie van mi nisters van buitenlandse zaken van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid worden bijeen geroepen, die een arbi trage-commissie moet oprichten. Deze commissie zal in de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, «orden ge vestigd. Zij zal moeten vaststellen wie verantwoordelijk is voor het uitbreken van de vijandelijkheden. Ook zal deze commissie concrete voorstellen ter de finitieve regeling van het geschil aan beide betrokken partijen moeten voor leggen. De vier staatshoofden besloten bo vendien het principe van niet-inmen- ging in eikaars binnenlandse aangele genheden strikt te handhaven en ge schillen door onderhandelingen op te lossen. Zij zeggen in hun communi qué, dat de onderhandelingen in een vriendschappelijke en broederlijke sfeer zijn verlopen. (Van onze correspondent) HENGELO, 31 okt. Mr. J. A. van der Steen, secretaris van de Ne derlandse Katholieke Aannemers- en patroonsbond, heeft gisteren hier op de negende Jongerendag van de bond met veel waardering gesproken over het werk van de vakbeweging in Ne derland. Hij vindt het onder meer rechtvaardig dat georganiseerden op een of andere wijze worden begunstigd boven hen die alleen maar profiteren van het werk van die georganiseerden. In het bouwbedrijf wordt er volgens hem aan gedacht de georganiseerden te steunen door het stichten van een vakantiebonnenfonds. Van medezeg genschap van de vakbeweging in alle aangelegenheden betreffende de be drijfstakken toonde mr. Van der Steen zich een groot voorstander. Thans zal de vakbeweging zich bezig dienen te houden met de emancipatie van de ar beider. Ruim 250 jongeren waren op het con gres aanwezig; zij werden door het gemeentebestuur officieel ontvangen. NAARDEN, 31 okt. Gistermiddag is brand uitgebroken in een gebouw van de NV Minimax, een fabriek van brandblusapparaten op het industrie terrein alhier. De brand woedde in een los van de fabrieksgebouwen staand gebouw dat een oppervlakte heeft van driehonderd vierkante meter. In het stenen gebouw bevonden zich veel pa pier, pakkarton, koppelingen, ontste- stekingspatronen en omhulsels voor brandblusapparaten. Het bedrijf zelf trachtte met twee schuimkanonnen het vuur te blussen, doch dit lukte niet, waarna de Naar- dense brandweer w erd gealarmeerd. Het gebouw brandde geheel uit en de schade wordt op ongeveer een half miljoen gulden geschat. Het bedrijf is tegen brand verzekerd. waakte kampeerterrein. Het motel krijgt z\jn restaurant vermoedelijk op een dusdanige hoogte dat de bezoekers over zowel de Waddenzee als het IJselmeer kunnen uitzien. Zonder twijfel zal de zwemgelefenheid zeer in trek zijn, omdat vrfo zwemmen langs de dijk door de vele scherpe uitsteeksels op de bodem niet moge lijk is. Talrijke kampeerders zulle" E.eefd? volgend jaar een gerieie reeds volgend jaar een geneio- lijk kampeerterrein op ue m- sluitdijk vinden. Er zal een com- nleet recreatiecentrum worden ge bouwd op het Keileemdepot te Brae- z&nddijk. Behalve een kampeerterrein zal er ook nog een restaurant ko men, te bouwen aan de zuidzijde van de dijk, naast de Zuiderhaven. Voorts hoopt men er ook een motel te hou wen en natuurlijk zal de zwemgelc- eenheid niet ontbreken. Men is nu reeds bezig het terrein met een op pervlakte van drie hectaren te ega liseren. Voor de exploitatie van dit recre atiecentrum hebben zich bij de Dienst der Zuiderzeewerken al veel gegadig den gemeld. Naar alle waarschijnlijk heid zal de eigenaar van het beken de chauffeurscafé in Zurich in Fries land het motel gaan leiden. Er bestaat al jaren een grote be hoefte aan dit recreatiecentrum. De dagrecreatie en ooit het kamperen iangs de Afsluitdijk zijn de laatste ja ren sterk toegenomen. Deze dijk is wel de enige in Nederland waar men met de auto bij twee zeeën tegelijk kan komen. De ruimie en het vilde uitzicht worden bp zowel buiten- 'als binnenlanders als weldadig ondervón den, maar het huidige gebruik van de 35 kilometer lange dijk als recreatie centrum brengt ook bezwaren mee. Voor de kampeerders zjin geen vol doende sanitaire voorzieningen aan wezig, er is geen toezicht en het ver keer op de drukke weg vormt een groot gevaar. Het nieuwe terrein biedt de aantrek kelijkheid van de bedrijvigheid van de beide haventjes. Er is zelfs een vis- afslag. Het kan daardoor een uit gangspunt worden voor ontspanning langs de dijk in beide richtingen. Het ligt in de bedoeling, evenals tot nu toe het geval is geweest, de hele Af sluitdijk open te houden voor bezoe kers. Het kamperen, dat tot nu toe oogluikend is toegestaan, zal dan ech ter worden geconcentreerd op het be- De grote toeristische belangstel ling voor de Afsluitdijk maakt ook verkeersvoorzienin- gen noodzakelijk. Allereerst zal tegenover het monument (op de plaats waar de sluiting plaatsvond) een loop brug komen naar een groot parkeer terrein. Deze brug werd in samen werking met de architect van het mo nument, ir. Dudok van Heel, ontwor pen. Op het ogenblik wordt de weg. waar mogelijk, reeds verbreed van 6 tot 7,5 meter. Tot nu toe is linksaf- slaan nog overal geoorloofd. In de toe komst mag dat niet meer. Daar waar het toch nodig is zullen in de komen de jaren verkeersgeleiders, de z.g. „staphorsters" of „verkeersdruppels" worden aangebracht. Een volgende fase zal zijn de ver dubbeling van de weg. Dat is moge lijk geworden omdat de Nederland- sche Spoorwegen alle aanspraken op de ruimte voor een eventuele spoor baan heeft laten varen. Vóór 1970 zal er van verdubbeling echter geen spra ke zijn. Ten slotte zal, parallel aan de nieu we weg op de Afsluitdijk, een weg worden aangelegd voor bromfietsers en voor het onderhoud van de ink. Het tempo van deze vetkeersvoorzie- ningen zal afhangen van de middelen die te zijner tijd ter beschikking ko- Advertentie) Een Olifant-'orrel wordt véél gevraagd, zowel oude als jonge. Thuis en op rets, ln binnen- of buitenland: Wees gezellig en pak 'n OLIFANTJE Proost I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 19