10% Zij die beweren dat de PM C alles kan krijgen deze maand zelfs 2 I Elektrische vuigurae van binnenkomst. Geef hem De geschiedenis van DE RUIMTE £325 nsrïr's f7.- Clubprijs Clubprijs 202.- Zó verdient u uw premies terug Hele Rijst PALTHE GEEFT ZOMER GOED SST-JÏÏJSU t Sperziebonen Appelmoes Prima Bloem 69 Havermout 55 Prima Cacao 59 Speculaas 39 Geld. Rookworst lO v°°r 29 Gebraden Gehakt 25 69 Leverkaas .32 85 Mals Rookvlees 49 98 Queen Ananas Z™ 89 er wordt veel zomer kleding versleten -deze winter WINTER KORTING OP KLEUTERTAAI JONGE GOUDSE KAAS GRAVES SUPÉRIEURES Kom ook GROTE REPEN DONDERDAG SI OKTOBER 1963 Stof en vuil „vreten" tijdens het overwin teren diep door in de vezels. Waarom wachten met che misch reinigen tot het verre voorjaar? Doe het nü! Véél be ter en véél voordeli ger bij Palthe! WOONHUIS 't Is een hele job Drink PLEEGZUSTER BLOEDWIJN Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken n.v. i ADVERTEER IN ÏONS BLAD; DOE HET GEREGELD T ait Direct bestellenDe PMC reserveert in volgorde van binnenkomst. ilii! ■HU i De „Golden Stitch". Eon Ill uitkijkt sinds de eerste p de£ren informatie bevat rtjïgeeft i» Het - ,0°r rJt6'SSÏÏTk sterrenstelsel, mysterie van het hee ^1' IJ ontwikkeling is gegaan. stoto astronomie? Hoe ging dat? Wi, waren de'Club prijst mei. uL" wWen StitCh"* Een premie Vfm ext™ klasse. Dat ziet o Maar W bewondering komt pas goed los als u er straks Hoe ve°Verzichte1^ bediening! Hoe veelzijdig zijn de mogelijkheden: rechtnaaien en zigzag zetten T* °°k St°Ppen' S tcv' Z Trn' feSt°nneren- a"es kan de "Golden ^ten elfS ritSsluitinS<* Snaaien en knoops gaten maken gaat als vanzelf. Dikke of dunne, stugge of soepele stof, alles verwerkt de "Golden Stitch" even vlot Een juweel van een ringspoel-maehine, prachtig van vormgel" m een harmonische combinatie van twee tinten gl en zwart. Een bezit voor het leven, voor een Beter Leven En dat oor een clubprijs, waarvan zelfs de PMC staat te kijken! Instructieboekje met gratis les Uniek voetpedaal Bediening: gemakkelijk en overzichtelijk f 17.50 inPMC-cheques Bestelnummer 5oo Vergelijkbare winkelwaarde Mwmrieuerkzal„asK°mt«;!cl"g<»'n UC.,b««Mi vind,ha hrtfcS» C zegels - f 52.-in PMC-cheques - f 14.Q.i« lflf eekreclames geldig t/m woensdag 6 november Compleet met koffer en alle accessoires werkplaatsen, ook na de garantie-periode. Bli elk pakje MacQueen Thee een doosje CHQC./MOKKA BORSTPLAAT van 59 voor van 3.25 voor 500 GRAM droogkokend Fors blik (10 stuks) WIENER KNAKWORSTJES van 89 voor •nu >t 1 ft geldig tot 16 november a.s. TE KOOP: TE RODENRIJS (vijf min. lopen van station), ind. ben. woonk. 7,15 x 3,75, hal, keuken, k.k., w.c.; boven: 3 sl.k., d.cel, w.c., vl.tr. naar grote zolder, waar gel. kamers te maken; loods 3x4 m.; 160 are; vrij van lasten. Vraagpr. f 45.000,-, k.k. Tel. 01891—2816, na 19.30 uur. om altijd fit en ener giek te blijven. m Deze geneeskrachtige wijn met zenuwster kende, bloedvormende en opbouwende be standdelen Is een bron van energie en levens- lustl Alleen verkrijgbaar b|J apotheker of drogist Naamloze Vennootschap gevestigd te Moordrecht Jaarlijkse Algemene Vergade ring van Aandeelhouders op maandag 18 november 1963, ten kantore der Vennootschap te Moordrecht, des namiddags te 16 CO uur. De agenda en de jaarstukken over 1962/63 liggen van heden af voor aandeelhouders ten kantore der Vennootschap te Moordrecht en te Amsterdam ter visie, terwijl aldaar desge wenst afschriften van deze stukken voor aandeelhouders verkrijgbaar zijn. Aandeelhouders, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de mantels van hun aandelen vóór woensdag 13 november 1963 te 16.00 uur bij de kantoren der Vennoot schap te Moordrecht of te Amsterdam (Herengracht 487) of bij de kantoren van de Am- sterdamsche Bank N.V. te Amsterdam, Rotterdam, De venter en 's-Gravenhage tegen ontvangstbewijs deponeren. Namens de Raad van Commissarissen Mr. M.P.L. Steenberghe voorzitter. A. Ankersmit, secr. Moordrecht, 31 okt. 1963. Gjjjsgjgjgg -V-- m¥-.: B lekend door zijn POPHIT® 'iZ nevelvlek" heeft „De ZIGZAG-NAAIMACHINE iiiiiiiiiii-iiiji;;!; -..nn nl rins vtn -dtttmte Kijk gedocumenteerd boekwerk rrriïï—tel Groot formaat: 26 x 32 cm. Geplastificeerde band in 4 kleuren het voetpedaal van stiifrn^ f topsnelheid. Het beiden IStch'' voetpedaal kunt u instellen op drie maximum-snelheden, waarbinnen u uw eigen werktempo kunt bepalen. toatS&S i 0 s geïllustreerd seeft antwoord op al uw vragen, geeft uitleg van alle mogelijkheden. Vooral van het hoofdstuk „Niittige wenken" zult u Si!'?6' hebben- desgewenst kunt u een gratis les aanvragen. I' voor het instellen van grote en kleine steken B s ch a af ver de lm g™ 6 Vl0t afle6Sbare 4. Automatische garenwinder 5. Instelknop voor naaien van dikke of dunne stoffen. 6. Beweegbare persvoet 8:DraeadspannïaanklaptafeI tn' in5ebouwde verlichting JU. Radio- en tv-ontstoord. v.-uubotuurQ, 1/1 BLIK BLIK kilopak 500 GRAM REUZEZAK 500 gram nu VOLVET 500 gram nu FLES WITTE BORDEAUX mm 250 GRAM REUZEPAK 500 GRAM 250 GRAM FIJNSTE DELICATA CHOCOLADE 100 GRAM 100 GRAM 100 GRAM -n BLIKJE 8 HALVE SCHIJVEN BUTTER SCOTCH meer dan 280 gram chocolade Albert Heijn *1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 20