crok vitol Een nieuwe versie van de mantelmode mMÊander Spreek wat waar is, Eet wat gaar is, Drink wat claer is. Reversible omkeerbaar DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 Anders dan anders is het reversible-idee en het is dan ook overal enthousiast ont vangen. Ook U zult enthousiast zijn als U de kollektie en de prijzen van C A ziet, Bezoek ook regelmatig onze Model-Afdeling. VERVANG NU DE BOTER VLOOT DOOR Smeervoortaandeboterhammenmet Crokvitol. Want alléén Crokvitol bevat zo'n rijkdom aan koste, lijkt, oergezonde zonnebloem- en maïsolie, /mfo Maar liefst 80°loCrokvitol is bovendien /M/ heerlijk, altijdprettig'smeerbaaren voor- Jf/ delig. Een blikje van 98 cent 250g) /Êjr is voldoende voor 't hele gezin om Jy un week lang gezond te ontbijten. «ff MÉÉR HALLO HUISGENOOT UW DAGBLAD creatieve, inspirerende mnl. of vr. kracht DE MAASBODE N.V Zonnebloem* cyi maïsolie blijkenfvolgens tecente onderzoekingen, een goede invloed te kunnen hebben Pp de bloedvaten. Crokvitol bestaat voor 80% uit deze gezonde meervoudig onverzadigde oliën. Daar om houdt Crokvitol u jongen energiek! Wilt u neerinformaties Schrijftaan Croklaan, postbus 4, Wiimwer. Reversible double face Reversible-look. Pied-de-Coq Tweed Jie< Een *eer fijne- «lubbelgebctdc jonge jenever uil «Ie distilleerderijen nn «Ie Erven Lucas Bol». AmUenlaoi-Scbietlan. •peciaal gebotteld en verpakt in MODEL MET EEN KROONTJE. Het is een mantel uit onze model-afdeling. De droom van elke vrouw, die van mooie kleren houdt. U vindt daar een internationale kollektie exclusieve mantels en pakjes voor zéér bescheiden prijzen. kostelijke d zonnebloem c'an 'n en'9 produkt! Hij laat. U nooit to de steek. Zelfs niet tn moeilijke omstandigheden. HIJ heeft U veel te geven en vraagt tooh so weinig terug. Wie bij tn? U kw beslist niet bulten hein kunnen. Zijn trouwe komst betekent elke dag opnieuw berichten uit alle boeken der aarde, over allerlei onderwerpen, van politiek tot radio en broodbeleg toe. Voor de begeleiding van het open jeugdwerk (plaatselijke groepen van jongeren boven 16 jaar) in het Bisdom Roer mond wordt gezocht naar een die belast zal worden met de leiding van een SERVICE-BUREAU VOOR HET OPEN JEUGDWERK met als zetel Sittard. Gevraagd wordt van de candidaten dat zij een goede vooropleiding hebben genoten met daarna eventueel ervaring in jongerenwerk; tenminste 25 jaar zijn; beschikken over persoonlijk initiatief en zelfstandig kunnen werken; open staan voor verdere ontwikkelingen en nieuwe vormen in het jongerenwerk; goed met mensen kunnen omgaan; in staat zijn om plaatselijke besturen en vakkrachten te helpen bij allerlei bijzondere vragen (ideële en mate riële) die zich voordoen. Geboden wordt: een goed salaris (afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding) met aangepaste sociale voorzieningen; een zelfstandige werkkring; een „job", die in feite slechts vervuld kan worden door het spreekwoordelijke „schaap met vijf poten". Wie zich geroepen voelt om dit niet gemakkelijke maar voldoening schenkende werk te gaan doen, schrijve vóór 10 november a.s. aan het: Sekretariaat voor het Open Jeugdwerk, Engelenkampstraat 57, Sittard (s.v.p. op enve loppe vermelden: sollicitatie). S.v.p. pasfoto en uitvoerige curriculum vitae bijvoegen. vraagt voor haar kantoor leeftijd 16-18 jaar. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeel, Kortenaerstraat 1, R'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1963 | | pagina 22