U weet toch, waarom ontelbare opgroeiende Nederlandertjes dagelijks Blue Band eten? fcerlijk C. J. PALM n.v C. J. PALM n.v PIET"" KLERKX RECEPTIONISTE/TELEFONISTE Cens Sï.' Blue Band-mmm...en kerngezond' NEST0SYL S** pagina BLUE BAND GEEFT ZOVEEL - pisl»fri _J\ AL 40 JAAR LANG WINTERHANDEN WINTERVOETEN DINSDAG 11 FEBRUARI 1964 PRAKTIJK HERVAT ^an onzi pEN Jr ?ebat in d egering Prinses Ir pPgrijke Jj? °Pg ?UWs Wi P'nister-i nerh dat Y Ps met I P1 wordt th0? zal molieke i puiting v Paats. \v Pls Plaat H°men v sterdam, ümmige OPENLIJK DANK Marketing Agency - Erkend advertentiebureau Op ons kantoor te Rotterdam, Coolsingel 57, komt binnenkort de plaats vrij van Juwelier BLOM Wij zoeken voor deze taak iemand met een actieve instelling, een representatief voor komen en goede omgangsvormen. Voorts is diploma steno/typen noodzakelijk. Geboden wordt een aantrekkelijke, afwis selende werkkring, goede salariëring. Geheimhouding bij de behandeling van sollicitaties wordt verzekerd. Handgeknoopte Smyrna karpetten Marketing Agency - Erkend advertentiebureau Wij zoeken voor ons bureau te RotterdaCÉ, Coolsingel 57 een Natuurlijk, Blue Band geeft een heerlijke smaak aan de boterhammen. WÊf, Maar er is veel méér! Vergeet U niet, dat Blue Band al 40 jaar lang steeds is vooruitgegaan. Daarom is er, naast de fijne smaak, zo'n grote voedingswaarde en de rijkdof aan vitamine (met extra provitamine ABlue Band helpt al die opgroeiende Nederlandertjes- werkelijk opgroeien. Geen wonder, dat heel veel moeders die goede, smakelijke Blue Ba0' ook in de keuken gebruiken, voor geurige bruine jus, kruimige cake en zoveel meer. fraL.z°u Vereisten zijn een gedegen vakkennis en tenminste enige jaren bureau-ervaring. Het werkterrein dat deze medewerker wacht - het voorbe reiden van in hoofdzaak grote campagnes - biedt de ware man alle mogelijkheden voor een ruime ontplooiing van zijn talenten. Hij kan rekenen op een goede salariëring. Strikte geheimhouding bij de behandeling van sollicitaties wordt verzekerd. Brieven met gegevens omtrent opleiding en praktijk te richten aan de directie, Coolsingel 57, Rotterdam. Uitslag verloting SnaeHUië l>? ne kath ,pn3 WAALWIJK GROTESTRAAT 299 TEL. (04160) 3355 De Heer en Mevrouw WILBERS—-VAN GEELEN geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter MARIELLE Bergen op Zoom, 9 febr. 1964 Tijd. Algemeen Burger Gast huis, Griegstraat 21, Kamer 9. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, voorzien van het Sacrament der Zieken, onze dierbare Vader, Schoonvader en Opa Ir. HEINRICH WILHELM EMILE DAMERAU Officier in de Orde van Oranje-Nassau Oud-Directeur M.T.S. 's-Hertogenboseh in de leeftijd van 75 jaar. Boxtel, 8 februari 1964. Annastraat 5. Correspondentie-aders P. J. B. Buijs de Perez- laan 10, Aerdenhout. Dreumel: H. K. M. M. Damerau De Bilt: R. H. M. Damerau D. M. Damerau- v. d. Thillart Annemarieke Aerdenhout: M. Th. H. v. Diest- Damerau J. M. van Diest Marly Jan - Hein De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opge dragen op woensdag 12 februari a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van het H. Hart te Boxtel. ZENUWARTS Te Breda, in het St. Ignatius-Ziekenhuis, werd gisteren vrij plotseling, voorzien van de Genade middelen van de H. Kerk, onze beminde Mede broeder, Broeder BERTRANDUS Gerardus Franciscus Josephus Thijs, op de leeftijd van 73 jaar, in het 55e jaar van zijn H. Professie tot Gods eeuwige vrede opgeroepen. De Overledene heeft zich ruim 35 jaar met grote toewijding ingezet voor het werk van de Congre gatie in Indonesië. Wij vragen Uw gebed voor hem. Br. Venantius, Alg. Ov. van de Broeders van Huijbergen mede namens de familie van de Overledene. Bergen op Zoom, 10 februari 1964. Hoogstraat 23. De H. Uitvaartmis zal plaats hebben in de kapel van „Ste. Marie" te Huijbergen op donderdag 13 februari a.s. om 9.30 uur, de begrafenis daarna op het kloosterkerkhof. STADHUISPLEIN LIJNBAAN Deze week speciaal aanbevolen: In volledige overgave aan Gods H. Wil, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken, is ons naar Gods Eeuwige Vrede voorgegaan onze geliefde Zoon, Broer en Zwager, de Zeereerwaarde Heer IGNATIUS JACOBUS JOZEF SMIT Pastoor van de Parochie H. Catharina te Nijkerk. Hij was 54 jaar en in het 29ste jaar van zijn priesterschap. 8 februari 1964. Enschede: Mevr. de Wed. A. Smit-v. Zeijl Eindhoven: H. Smit J. Smit-Hegge Enschede: L. Smit Heemstede: A. Smit Gebedsbijeenkomst in de kerk dinsdagavond 7 uur, woensdagavond 7 uur Avondmis. Donderdagmorgen om 10 uur de gezongen Lauden waarna de plech tige Requiemmis in de parochiekerk van de H. Catharina en begrafenis op het r.k. kerkhof te Nijkerk. Gelegenheid om te condoleren in gebouw Sint Jan na de begrafenis. (Aan het spit ge braden stukjes ossehaas, varkens haas en kalfslever, gegarneerd met champignons en piment doux, geflambeerd met Franse cognac en geserveerd met risotto) """"iiiiiiunm, Bijeenkomst om 9.30 uur in de Simeonshof. Anna straat 5. Geen bezoek Geen bloemen Gaarne H.H. Missen Enige en algemene kennisgeving aan God voor Verkregen gunst op voor spraak van de H Martinus de Porres en Paus Johannes XXIII. In volledige overgave aan Gods H. Wil, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken, is ons naar Gods Eeuwige Vrede voorgegaan onze beminde Pastoor, de Zeereerwaarde Heer IGNATIUS JACOBUS JOZEF SMIT Pastoor van de Parochie H. Catharina te Nijkerk. Hij was 54 jaar en in het 29ste jaar van zijn priesterschap. 8 februari 1964. Nijkerk: Th. Kennis o. praem. J. C. A. Alfrink P. v. d. Tweel Kerkbestuur. J. v. Esveld M. Ridder Th. Alfrink J. v. d. Grootevheen. Armbestuur. Vriezenveen: W. Dijkstra, pr., ex. test. Nijkerk: H. J. L. Westerhof B. M. v. d. Boom Gebedsbijeenkomst in de kerk dinsdagavond 7 uur, woensdagavond 7 uur Avondmis. Donderdagmorgen om 10 uur de gezongen Lauden waarna de plech tige Requiemmis in de parochiekerk van de H. Catharina en begrafenis op het r.k. kerkhof te Nijkerk. Gelegenheid om te condoleren in gebouw Sint Jan na de begrafenis. In- en verkoop occasions goud, zilver en brillant Lijnbaan 40 (naast Thalia Theater), tel. 136673. R'dam Nieuwe snelle knoopmethodel Met vernuftig uitgedacht Zwit sers Instrumentje 20 werkuren oer m2. Perzische knoop. SMYRNA SPECIALISTEN MON TRICOT Lijnbaan. 43 (naast Lumlère) Wij leveren ook handgeknoopte karpetten op bestelling. Eigenhandig geschreven brie ven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding, levensloop en praktijk onder bijvoeging van recente pasfoto te richten aan de directie, Coolsingel 57, te Rotterdam. TANDARTS R'dam-centrum, zoekt per 1 maart of later (bij voorkeur geroutineerde) Brieven met zo uitvoerig mogelijke inlichtingen onder no. 102 aan Adv. Bur. Bolk Co., Admiraliteitsstraat 6. T-7TT- Tt/K. Jemmolist zoekt pfcr 1 maart 1964 een Het heeft de Almachtige God behaagd heden tot Zich te nemen, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, mijn goede Man, onze lieve Vader, Behuwdr. en Grootvader, Broer. Behuwdproer en Oottv MARIA EDUARD WIJNAND SCHIJNS geboren 2 november 1893 te Heerlen, Echtgenoot van Hermine Lnise Lichte, Wij vragen een aandachtig gebed voor zijn zielerust. HeerlenMevrouw H. L. Schijns-Lichte Bergen N.H.: J. A. M. Sens-Schijns Ir. P. F. Sens Halvor, Berit, Monica Amstelveen E. L. L. Schijns Heerlen J. E. L. Schijns Delft W. H. M. Schijns en Verloofde Familie Schijns Familie Lichte Heerlen10 februari 1964. Saroleastraat 5658. De plechtige Uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaats vinden op donderdag 13 februari a.s. in de St. Pancratiuskerk te Heerlen om 11.00 uur. Bijeenkomst aan het rouwhuis Saroleastraat 5658 om 10.30 uur, alwaar gelegen heid tot condoleren. met of zonder pension, liefst centrum. Weekend geen pen sion. Brieven onder no. 74459 bureau van dit blad. °pPortUu rtÜnt' Hij in d geieg(j Vat 8'ngen 1 st<! Voop 'tegen toin Jie te liet 'Piële van de VOGELVRIEND. De prijzenn zijn gevallen op 110. 216 - 396 - 412 - 497 - 945 - 697 en 991. Inlicntingen tel. 85532, Rotterdam. Mooie woning in het Westen, 5 kamers, keuken, betegelde badkamer, centr. verw. f 100.- per maand. Wii vragen een vrije beletage, 3-karnerflat of iets dergelijks, beslist goede stand (geen Zuid). Br. no. 30785 bur. v. d. blad. pijn- en jeukstillend ontsmettend PRACHTIGE TEAK HUISKAMER, uitermate praktisch in het gebruik. De bijzonder stevig geconstrueerde stoelen met fraaie bekleding naar keus. Compleet met royale tafel en naar vorm en indeling volmaakt bergmeubel» SIERLIJK EN ZEER COMFORTABEL BANKSTEL volgens bijzonder ge slaagd ontwerp. Oersterke bekleding en uitgebalanceerde constructie van de bank en van de aparte dames- en dito herenfauteuil. Een heer- lijk bezit! ELEGANT,VORSTELIJK SALONAMEUBLEMENT, voor beeld van het "neo-romantische" interieur. Fraaie li jnen en harmonieuze kleuren scheppen rijke sfeer. Schitte rende velours d'Utrecht. Het perfekte binnenwerk en de minutieus overwogen constructie garanderen jdren voldoening! a am Onze financie ring steft U in staat tot beta ling in 6 tot 12 maandelijkse termijnen. CHIQUE, MODERN BANKSTEL, heerlijk zitcomfort! De nleuwsiemeubelstoffen en een zware kwaliteit kunstleder in warme kleurcombinaties als bekleding. Chroom poten. Extra ruime vierzitsbank en twee fraaie fauteuils. Hoesten is lastig, vervelend en... onnodig. Er is immers Buckley's Mixtura, en dat patente middel helpt u won dersnel. Het lost slijm op en verjaagt die irriterende prikkeling. Wat een opluch ting! Buckley's Mixtura - om altijd bij de hand te hebben. Meubelfabrieken te Waalwijk het moderne warenhuis waar U te gelijkertijd keus kunt maken uit de grote collectie vloerbedekking, overgordijnen en vitrages. PIET KLERKX-KOM BI voor Uw totale interieurverzorging. Franco thuisbezorgd en opgesteld in geheel Nederland e Bij aankoop van. 350.- worden twee dagre tours vergoed TOONZALEN ook op zaterdag de gehele dag geopend "QUEEN ANNE" BANKSTEL, smaakvol e' gedistingeerd. Een blijvende luit. voor h® oog. Ruime driezitsbank en twee koste I' I fauteuils, bekleed met prachtige velour* IVoor volwassenen Bij apothekers en drogisten si::;;:;;;;:;:;;:;;::;;;;:;;:;»;::;:*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 12