I I TANKSÏ9FZUIGER MET KL0PVE6ER 299.- Van Nelles Thee Fa. ROTAN OUDSHOORN RIANTE BUNGALOW I r~-n Hofdrukkerijen Arps Zn. VROUWELIJKE KRACHT ■Bi VROUWELIJKE hhh ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Bij de KONINKLIJKE NEDERIANDSCHE PAPIERFABRIEK N.V. MEENT 22-34, TEL.116440 ROTTERDAM Accent WOENSDAG 18 MAART 1964 FAMILIE BERICHTEN A. Mak N.V., Dordrecht antiquiteiten - schilderijen juwelen - goud en zilverwerk te Maastricht, kunnen worden geplaatst enkele Vereisten: - diploma Mulo en typen - bij voorkeur enige jaren ervaring Schriftelijke sollicitaties te richten aan de af deling Personeelszaken, Maasmolendijk 27 te Maastricht. OUDSHOORN INTRODUCEERT DE NIEUWE PHILIPS COMBINATIE Stofzuigen met deze nieuwe combinatie betekent niet alleen zomaar stofzuigen, maar bovendien kloppen en vegen. Ideaal voor kleden en tapijten. Fantastisch bij het reinigen van vaste vloerbedekking Eens per week even klopvegen en de tapijten behouden hun briljante glans. Nu behoeft U nooit meer zélf te kloppen. VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE. BEL 116440 OF KOMT U ZELF EVEN LANGS. Om U met deze stofzuiger te laten kennismaken krijgt U dit nieuwe type bij Oudshoorn Gezelligste kwartier van de dag... Half vijf: de kinderen komen uit school... Rumoerig en vól verhalen natuurlijk. Moeder luistert en schenkt tegelijk de thee in, heerlijke, geurige van Nelle's thee. Die hóórt immers hij dat gezelligste kwartier van de dag 'n dagelijks genot! OVERSCH. DORPSSTRAAT 12, TEL.41228 Elke zaterdag gingen vader, moederlom er Jarreke gezellig bij Oma eten. hl iemand kookte zo lekker alszJJ. Maarals Omagmg bakken en braden^wg liep 't wel eens tegen. "Foei,-foei,-foei' zuchtte ze spat dat tochWat plakt die schol weer lelijk aar de panOp eer^^We zaterdagochtend raadde N'co de kruidenier (dtealtijd de beste te gebruiken. "Croma Is watervrT[. Daarom kart niet, \y r'euwe produkten had/Oma aan om spattemAlles wat u hakt komtaltifd prachtig héél °Ptafel,"vertelde Nico zjjn trouwe. klant' Dat ga ik metéén proberen "zei Oma, "wart vandaag bak ik schol en'kb ak -flensjes toe" Oma deed Croma In ha ar mandje. "Dag Nico," zei ze,"bedankt voorjeadvïes In baar.gezeilde keukentje las ze eerst wat er op het doosje stond. Sssh... bruiste Cromlfzachtjes In Oma's grootste koekepan. Oma roerde even met eer vork en 'twerd zonder spetteren dïrektal goud-geel bruin. ?raehtlg, prachtig,"zei Oma tevreden en deed de eerste scholletjes In de koekepan iVat gaat dat vlug, wat bruint dat -|4jn,wat zullen ze smullen," lachte Oma bllf» 'Nm nog wat peterselie en n klontje Croma bj] de worteltjes ."Later pronkten alle schalen op de leuk gedekte tafel. "Ha! ScM!"zei vader. "Wat is d héél gebleven!" zei vol bewonderin^"Gaan we nou beginnen? "vroeg Jarneke vei ongeduld. "Hè Wat heerlijk," lachtevoortaan neem Ik altijd Croma." Croma -watervrlj Graad ^-sak. PP*°Di-JKt met extra melkbestarddelen Croma bevat geen vocht.Ook demelkbestanddelen zijn In droge, geconcentreerde vorm een gewichtsprocent) verwerkt. Daarom geeft Croma zulke prachtige resultaten. Ook by 't braden van kip en rollade, het bakken van cake en gebak.... bj'alles wat In de keuken wordt bereid. Met grote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje JOHANNES WILHELMUS PETER Wij noemen hem Jan-Willem Mr. W. J. Meulenkamp A. M. Meulenkamp- Terlingen Mari-Anne Yenlo, 17 maart 1964. Graaf Gerhardstraat 16. De Heer en Mevrouw SCHAEDTLER-FEITH geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter ANNEMARIE PAULINE Rotterdam, 17 maart 1964. De Lairesselaan 12. Tijd.: Diaconessenhuis, Westersingel 115. De Heer en Mevrouw DUBOIS—TEEUWEN geven met grote vreeugde ken nis van de geboorte van hun dochter BIRGIT VICTORINE Geleen, 18 maart 1964 Bruegelstraat 40 Tot onze diepe droefheid overleed na een langdurig en geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sa cramenten der Zieken, mijn geliefde Echtgenote, onze lieve Moeder, Behuwdmoe- der, Zuster, Behuwdzuster en Tante MARGARETHA HUBERDINA MARIA VAN DER STEEN Echtgenote van Joannes Bernard Adrianus De Swart in de leeftijd van 51 jaar. Namens de familie: Dordrecht: J. B. A. De Swart Dubbeldam: J. A. M. Molenaar- De Swart G. D. Molenaar Dordrecht: A. A. E. M. De Swart Leiden C. A. M. De Swart Dordrecht B. A. M. De Swart Dordrecht, 17 maart 1964. Werkenmondestraat 4. Rozenkransbidden 's avonds om 8.30 uur in de parochie kerk. De plechtige gezongen Uit vaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Dordrecht op vrijdag 20 maart a.s. te 10.30 uur, waarna de begrafenis op de r.k. begraafplaats, Reeweg Oost, aldaar. i Tot onze diepe droefheid overleed op de gezegende leeftijd van bijna 97 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze geliefde Zuster, Schoon zuster, Tante, Oud-Tante en. Huisgenote JOHANNA JACOBA MARIA WERNER, geboren te Rotterdam op 10 mei 1867. Rotterdam: H. A. M. Werner Kinderen en kleinkinderen Lent: H. M. A. Werner-Broekman Kinderen en kleinkinderen Rotterdam: M. P. Kuijpers Rotterdam, 17 maart 1964, Huize „St.-Antonius", Nieuwe Binnenweg 33. Rozenkransgebed op 18 en 19 maart a.s. om 19.45 uur in Huize „St.-Antonius". De plechtige H. Mis van Requiem zal op vrijdag 20 maart 1964 om 10.30 uur in Huize „St.-Antonius" worden opgedragen, voorafgegaan door stille H.H. Missen, welke resp. om 8 en 8.30 uur aanvangen. De bijzetting in het familiegraf op de r.-k. begraaf plaats in Crooswijk zal om 12 uur plaats vinden. Gelegenheid tot condoleren na de H. Mis van Re quiem, in Huize „St.-Antonius". Algemene kennisgeving. Geheel onverwacht nam God tot zich mijn lieve Man, onze zorgzame Vader JOHANNES LINSCHOTEN Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op de leeftijd van 38 jaren. Zfeiët, 17 maart 1964, Piatolaan 4. J. M. J. Linschoten Frank Marjolein Mirjam Monica. De overledene ligt opgebaard in de aula aan de Amsterdamsestraatweg 141, Utrecht. Voor hen die af scheid willen nemen bestaat daartoe gelegenheid dagelijks van 16.0019.00 uur. Liever geen bezoek aan huis. Zaterdag 21 maart wordt in de kerk van het H. Hart van Jesus. Oudwijk 21 te Utrecht om 11.00 uur een gezongen H. Mis van Requiem opgedragen voor zijn zielerust, daaraan aansluitend vindt de begrafenis plaats op de r.-k. begraafplaats aan de Prinsesselaan. Utrecht. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. Na een kort ziekbed is, gesterkt door het H. Sa crament der Zieken, vredig en berustend van ons heengegaan, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIUS PETRUS VLOEMANS Echtgenoot van Maria Anna Vloemans in de ouderdom van 81 jaar. lid van het kerkbestuur par. H. Joannes de Doper J. P. Vloemans-Nieuwenhuijsen Kaatsheuvel: M. A. Vloemans-Vloemans E. J. Hendriks-Vloemans C. B. Hendriks Waalwijk: J. P Eibers-Vloemans F. H. Eibers en kinderen Brunssum: J. P. Crijns-Vloemans J. A. Crijns en kinderen Kaatsheuvel: F. V. Musters-Vloemgns W. A. Musters Waalwijk: A. C: de Kort-Vloemans J. A. de Kort en kinderen Dongen: M. F. Lourijsen-Vloemans W. M. Lourijsen en kinderen Kaatsheuvel: P. H. Lagarde-Vloemans J J Lagarde en kinderen P. H. Vloemans A. H. Vloemans-de Kort en kinderen Waalwijk: M. A. de Kort-Vloemans P. A. de Kort Kaatsheuvel: J. A. Vloemans J. P. Vloemans-Nieuwenhuijsen en kinderen Kaatsheuvel, 16 maart 1964, Hoofdstraat 74. De plechtige Requiemmis' zal worden opgedragen op vrijdag 20 maart a.s. om 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Joannes de Doper te Kaatsheuvel waarna de begrafenis plaats vindt op het r.-k. kerkhof aldaar. Rozenkransgebed woensdag 19.45 uur. Kruisweg dortderdag 19.45 uur. Samenkomst heren Hoofdstraat 74; dames in de kerk. Gelegenheid tot condoleren: na de begrafenis in Hotel „Euphonia". Na een kort ziekbed is, gesterkt door het H. Sa crament der Zieken, vredig en berustend van ons heengegaan in de ouderdom van 81 jaar, onze Vader en oudste Directeur, de Weledele Heer CORNELIUS PETRUS VLOEMANS Een groot aantal jaren heeft hij zich geheel aan de belangen van onze vennootschap gewijd en wij ge denken met grote dankbaarheid en respect het vele, dat hij heeft verricht en tot stand gebracht. Directie P. H. Vloemans Schoenfabriek N.V. P. H. Vloemans J. A. Vloemans Kaatsheuvel, 16 maart 1964. Peperstraat 12. Te koop aangeboden: op plm. 25 km van Rotterdam. Inlichtingen te verkrijgen bij Accountantskantoor W. II. v. Mourik, le St. Janshof 11 - Rotterdam telefoon 123977. Kunst- en Antiekveilingen sinds 1839 zal in de Voorjaarsveiling 1964 onder de hamer brengen mistig uit verzamelingen nalatenschappen en divers I afkomstig uit verzamelingen., nalatenschappen en divers bezit. Gelegenheid tot bijvoeging van aanpassende objecten Sluiting begin april. Telefoon 01850-3412 SCHIEKADE 8-10 - ROTTERDAM vragen voor spoedige indiensttreding voor administratieve werkzaamheden op modern ingericht kantoor. Vereisten: Ulo-opleiding en diploma steno-typen Nederlands. Geboden wordt: goed salaris, vakan tie-toeslag, 5-daagse werkweek. Leeftijd tot 30 jaar. Met reeds gemaakte vakantieafspra ken wordt rekening gehouden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan boven genoemd adres. BRIE MUMDEN HUIIS Nevenstaande Philips stofzuigers bij Oudshoorn zonder betaling vooruit. 129,-OF 2,- P. WEEK 155,-OF 2,35 P.WEEK 165,-OF 2,50 P.WEEK 195,-OF 2,95 P.WEEK kwaliteit! (lees vozende week méér over Croma Uw speciaalzaak voor rotanmeubelen en moderne wiegen. Toonaangevend in kwaliteit. Teakhoutmeubelen met rotan bewerkt en parasols. Hoogstr. 27, nabij Oostplein, tel. 13 83 30. VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS MAAKT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 32