3 MAANDEN GRATIS HB_ I0BK1ST MOK? BB UN VMUVOMD UBS B64W Mogen wij ons even voorstellen: j Nescafe Bel-o-fast overhemd Herenpyjama en als extra verras sing bij al deze arti kelen een mooie das cadeau* OUDSHOORN BIEDT U DE KOELKAST VAN UW KEUZE Week-ender WIEENT22-34 -TEL. 116440 R'D AAj LERAAR UCH. OEFENING M.0.P Juwelier BLOM SUIKER DINSDAG 16 JUNI 1964 j||||||. morgen reeds vakkundig geplaatst Dress-shirt in moderne strepen en ruitjes met ronde- of Kentboord ook per week te betalen- Donkere en lichte kleuren. Klassiek en button-down model in no-iron kwaliteit Oudshoorn heeft alle bekende merken in voorraad: Friventa, Ordonnans, Zoppas enz. van 120 tot 400 liter. Ook diepvriezers en combinaties koelkast/diepvriezer. En 't fijne is dat U al zo goedkoop kunt slagen (reeds v.a. f 298,1- 3 maanden gratis). Prettig om te weten als U straks 116440 draait: Ouds hoorn heeft dag en avond 43 wagens voor u klaar staan. Uw garantie voor een snelle vaK- kundige plaatsing en degelijke service- Waarom nog wachten? Wij zitten niet vera0 van U vandaan dan zes telefooncijf®rS' 116440. Draai ze nu metéén! OVERSCH. DORPSSTR. 12-TEL.41228- R'DA"1 Prachtige kwaliteit poplin in moderne donkere streepdessins ROTTERDAM Slaat bij het lezen, de advertenties niet over nieuwe Steeds meer mensen ontdekken de pure koffiegeur van lende namen: thee, suiker, specerijen, snuisterijen enz., om naar keuze op de Nescafé-sierpot te plakken. En kijk... grootmoeders tijd herleeft op uw koffietafel, in uw keuken maar ook in de kamer van uw tiener. Leuk idee... geurige Nescafé verpakt in mooie sier- potten! Zo profiteert u tweemaal: van smaakvol bin nen naar smaakvol buiten. In het deksel van iedere sierpot vindt u een paar leuke etiketten met verschil- Met groot leedwezen geven wij U kennis, dat heden onze hooggeachte Directeur THEODORUS M. FR. J. SMULDERS in de leeftijd van 53 jaar is overleden. Zijn initiatief en grote werklust zullen ons steeds een dankbare herinnering blijven. Voorburg, 14 juni 1964. Parkweg 309. Mij. tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Goederen .MIRIAM" N.V. Met droefheid geven wij U kennis, dat geheel onverwacht, nog voorzien van het Heilig Oliesel, op de gezegende leeftijd van 80 jaren is overleden onze lieve Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader JOSEPHUS JOHANNES MARIA VAN MACKELENBERGH Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote Ridder in de Orde van Oranje-Nassau A. L. C. M. van Mackelenbergh-Baptist Albert van Mackelenberg Anny van Mackelenbergh-Aelen Anne-Marie Trees van Balkom-van Mackelenbergh Sjef van Balkom Ton, Anja Joost, Leon Emanuel van Mackelenbergh 's-Hertogenbosch, 14 juni 1964. Hinthamerstraat 129 De plechtige H. Mis van Requiem zal worden op gedragen, donderdag 18 juni om 10.30 uur in de Kathedrale Basiliek van St. Jan, waarna de begra fenis zal plaats hebben op het R.K. Kerkhof te Orthum. Rozenkransgebed in de kerk dinsdag en woensdag, 's avonds om half acht. De Overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Ziekenhuis St. Joan de Deo, ingang Papenhulst. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het „Oranje Hotel" Verwerstraat. Hiermede vervullen wij de droeve plicht u te laten weten, dat onze Medewerker de Heer A. M. DAMAVE op zaterdag 13 juni 1964 geheel onverwachts is over leden. Wij verliezen in hem een vriend en medewerker, die gedurende bijna 25 jaar op onvergetelijke wijze met grote bekwaamheid en met persoonlijke stijl ons bedrijf heeft vertegenwoordigd. Wij zullen een dankbare herinnering houden aan alles, wat hij voor ons heeft betekend. Direktie Leidse Textielcentrale J. A. Braakman L. P. Braakman Leiden, 15 juni 1964. Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, overleed heden in de leeftijd van 53 jaar, mijn lieve Man, onze geliefde zorgzame Vader, Behuwdvader, Grootvader, Zoon, Behuwdzoon, Broer, Zwager en Oom THEODORUS MARIA FRANCISCUS JOSEPH SMULDERS Voorburg: M. A. M. Smulders-Carlier Han Mirjam Rijswijk Z.H.: P. Smulders A. Smulders-van Stevemnck Paultje Voorburg: Tom Jos - Peter mede namens de verdere familie Voorburg, 14 juni 1964 Parkweg 309. Onze dierbare Overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het r.-k. ziekenhuis „St. Antonius Hove" Oosteinde 62 te Voorburg, waar in de kapel de Rozenkrans zal worden gebeden dinsdag- en woensdagavond om half 8. Liever geen bezoek aan het woonhuis De plechtige H. Mis van Requiem zal worden op gedragen donderdag 18 juni om 10 uur in de paro chiekerk „St. Martinus" Oosteinde 56 te Voorburg, waarna de begrafenis zal volgen in het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar om ongeveer 10.45 u. Gelegenheid tot condoleren in de pastorie na afloop van de begrafenis. Heden overleed, geheel onverwacht, voorzien van het Heilig Oliesel, op de leeftijd van 80 jaar, te 's-Hertogenbosch, onze dierbare Broer en Zwager JOSEPHUS JOHANNES MARIA VAN MACKELENBERGH Echtgenoot van Agnes L. C. M. Baptist Geldrop: Alb. van Mackelenbergh r.-k. pr. Vught: A. van Mackelenbergh-van Will Megen: A. Baptist Vught: L. Baptist Waddinxveen: M. de Lathouder-Baptist A. de Lathouder 's-Hertogenbosch, 14 juni 1964. Detailhandelschool „St. Marcus", 's-Hertogenbosch Gevraagd Door het verbindend worden der enige uitdelingslij st is het faillissement van ISÏDOOR DE JONG, Gillierstraat 311, Am sterdam, Marktkoopman, ge ëindigd. De curatrice Mr. C. C. Wamelink. Joh. Vermeerstraat 19, Amsterdam-Z. 25 lessen. Salariëring vol- gens U.L.N.O. Sollicitaties aan het bestuur, Weidonklaan 44b, 's-Hertogen bosch. AUG. LACHAPPELLE'S PARKETFABRIEKEN NV BREDA Inlichtingen geeft Moeder Overste, weg 77, Gouda. 2424/D4 Met groot leedwezen geven wij U kennis, dat op 14 juni plotseling is overleden, onze hooggeachte Directeur de Weledele Heer J. J. M. VAN MACKELENBERGH Het Gezamenlijk personeel van Ijzerhandel Gebr. van Mackelenbergh Hinthamerstï aat 131, 's-Hertogenbosch. Jaarlijkse algemene vergade ring van aandeelhouders in één der zalen van Hotel „De Kroon", Bosstraat. Breda, donderdag 25 juni 1964 om 12 uur des middags. De agenda ligt ten kantore der N.V. ter inzage. DE DIRECTIE In- en verhoop occasions goud, zilver en briljant Lijnbaan 40 (naast Thalia Theater), tel 136673. R'dam HUUB PH1L1PS-TKLE V1SIB voor f 25.95 per maand zonder vooruitbetaling maai met recht van koop Morgen al bh u thuis? Bei dan vóór 6 uur 010- 120703 en '8 avonds 070-863977 Op de wikkel van iedere Nescafé-sierpot kunt u lezen hoe u nog meer sierpottcn kunt verkrijgen. Ook met de sierpot bent u, evenals met de normale 200 g pot, 77 ct. voor deliger uit dan bij aankoop van 4 x 50 gram.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 12