Hit aan het spit geregen Rolling Stones Smoezelige jongens met harten van hoik Beatles-fan werd 108 Eis twaalf jaar voor gifmoord in Goirle ^fouw bekent „Ik heb nog geen trouw plannen" Johnny is terug The Jewels natuurlijk ook J ^lutahandel j'lM verboden lfl Singapore Modieuze prinsessen IIAA IE TA IK AC de individuele haarlotion PARATHION IN KOFFIE ANNEKE GRÖNLOH Dijk verdwijnt in Westerschelde Succes voor Nieuwe in wording Gemeenschappelijk ^ïl tijdelijke aard? NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 16 JUNI 1964 PAGINA 5 Ik heb me echt niet speciaal voor jou verkleed", zei Bri an Jones. Zyn ietwat veront schuldigende houding kwam ongetwijfeld doordat ik mijn verrassing niet onder stoelen of banken stak. Hij was zo netjes tevoorschijn gekomen in een vlekkeloos wit overhemd, een bruin jasje en nauwe zwarte broek.Want Brian Jones is een van de „Rolling Stones" en die zijn berucht om hun groe zeligheid. De „Rolling Stones" vormen een zanggroepje. Met hun magere, uitdrukkingsloze gezichten lijken ze precies op Neanderthalers. Zij zijn dan sinds de Beatles de grootste fe nomenen. The Rolling Stones, Keith Richard (19) gitaar, Charlie Wats (21) drummer, Mich Jag ger (19) zang en harmonica, Bill Wyman (21) basgitaar en zang en Brian Jones (19zang gitaar en harmonica. HAARTABAC is een individuele haarlotion - bestemd voor de persoonlijke verzorging van Uw haar. HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloedcircu latie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roos- vorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAC geeft U het gewenste resultaatgezond levendig en glanzend haar. CISKA PETERS Johnny Lion and The Jumping Jewels tijdens een optreden in Karachi. AUTOMATIC TOASTER f 69.50 Op de foto hiernaast, in charmant avondtoilet, prinses Christina van Zweden in gezélschap van prinses Margriet bij het betreden van de concertzaal van het Kurhaus in Scheveningen, waar beide prin sessen gisteravond het door het Residentie Orkest gegeven gala concert ter opening van het Hol land-Festival hebben beluisterd. BBBS (Advertentie) LONDEN. 16 juni In Londen heeft maandag de oudste fan van de Beatles, John Turner, zijn honderd achtste verjaardag gevierd. Turner, die verzorgd wordt door zijn 73-jarige dochter mevrouw Edna Savage, zei: „Ik ben een fan van moderne ritmi sche muziek en houd van de Beatles. Ik ben maar een gewone man, die een buitengewoon leven heeft geleid. Ik wou dat ik weer jong was. Er is zoveel vrolijkheid in deze tijd". Turner, Engelands oudste inwoner, drinkt geen alcohol en rookt niet. „Toen ik als krullejongen begon te werken", zei hij, „was het aanpakken geblazen voor weinig geld, eten en vertier". Op zeventigjarige leeftijd hield hij op met werken, omdat hij blind werd. Ze verschijnen op de planken met haar, dat zelfs langer is dan dat van de Beatles en met kleren die ze op gescharreld schijnen te hebben in een uitdragerswinkel. Die combinatie heeft vaders en moeders van tieners razend gemaakt. In het afgelopen jaar zijn de „Rolling Stones" steeds op de ranglijst van Engelands top- „Pop-groups" geweest, maar ze heb ben nooit bovenaan gestaan. Natuur- lijk. hebben, zij een. enorme schare vurige aanhangers. Zo fantastisch groot is het aantal fans van de „Rolling Stones" dat van hun eerste langspeelplaat, die pas ls verschenen, 110.000 exemplaren wer den verkocht op de eerste dag dat hij in verkoop was. Een ongelooflijk aantal. Nu zijn er bijna 250.000 van verkocht. De jongens zijn pas aan een tournee door Amerika begonnen, die hen vermoedelijk een even grote populariteit zal bezorgen als de Beatles. In juli gaan ze een film maken. De „Rolling stones" worden ge vormd door vijf jonge mannen van 19 tot 22 jaar; Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts en Bill Wyman. Jones komt uit Chel tenham en de anderen uit de buurt van Londen. Hun manager zegt: „De mensen vragen me steeds of ze gek zijn." Ik heb met hen gepraat en ik kan meedelen, dat het beslist niet het geval is. Twee van hen bezoch ten een kunstnijverheidsschool, de een werkte op een architectenbureau, de ander was technicus en nummer vijf zat op de Economische School in Londen. Ze vonden elkaar twee jaar gele den door hun gemeenschappelijke belangsctelling voor ritme en blues. Toen ik ze voor de eerste keer ont moette zeiden ze me: „We denken allemaal hetzelfde en hebben vaak hetzelfde standpunt. „De 19 jaar oude Jones is bij de meisjes de populair ste; hij is ook de meest spraakzame. Toen wij op het zonnige terrasje van een Londens café een biertje zaten te drinken, vertelde Jones mij: „Ik weet dat de meeste mensen zich ver beelden dat we straatjongens en on gewassen woestelingen zijn, maar we hebben juist erg veel belangstelling voor kleren. Ik zou dolgraag mode ontwerper willen zijn, maar dat zal ik natuurlijk nooit worden." 1. You're my world, Cilia Black. 2. It's over, Roy Orbison. 3. My guy, Mary Wells. 4. No particular place to go, Chuck Berry. 5. Here I go again, Hollies. 6. Someone, Brian Pool and the Tremeloes. 7. Juliet, Four Pennies. 8. Constantly, Cliff Richard. 9. Hello Dolly, Louis Armstrong. 10. The rise and fall of flingel bunt, Shadows. HAARTABAC werkt verfrissend en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. HAARTABAC in de doserende flacon Fl. 3,75 FI. 5,95 MAURER WIRTZ STOLBERG IM RHEINLAND 1. De winter was lang, Willeke Alberti. 2. La mamma (Zij kwamen overal vandaan), Corry Brokken. 3. Daar bij de rivier (Prés de ma rivière), Anneke Grönloh. 4. Als jij maar wacht... (Non ho l'etè), Sandra. 5. Loop naar de maan, Rob de Nijs. 6. Wit satijn, Rob de Nijs. 7. Tennessee waltz, Move over darling, Trea van de Schoot. 8. Suspicion, Terry Stafford. 9. Walk on by, Dionne Warwick. 10. Dis-lui que j'en rêve, Je t'ércis souvent, Johnny Hallyday. om ineens te besluiten haar man te vergiftigen. „Er zijn zoveel twijfels overgebleven", aldus mr. Lap, dat al léén maar vrijspraak zal kunnen vol gen. Uitspraak 29 juni. (Advertentie) Ciska Peters heeft veel succes met haar nieuwe opname „Don't press that button Mis ter." In Blokker was het publiek echt wel enthousiast toen het sym pathieke blonde zangeresje vol vuur haar nummers zong. Haar „Don't press that button Mister" staat op het ogenblik nog niet in de toptien, maar het stijgt snel. Met het kopen van deze plaat kun je het kinder fonds van de Unicef steunen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Ciska naar Amerika gaat om daar met an dere grote artiesten (Danny Kaye!) op te treden ten bate van dit fonds. I dochter en schoonzoon die bij hem in- I woonden, gezocht moest worden. Al le drie werden gearresteerd. Op acht tien november gaf de vrouw toe haar man te hebben vermoord. Vier dagen later herhaalde zi) deze bekentenis voor de rechtercommissaris in Breda. Zij vertelde 's morgens vrt :g wakker te zijn geworden, en bener^n in de keu ken parathion in de koffie fe hebben gedaan. De parathion had zij in huis ge had om planten mee te bespuiten. Als motief voor haar daad voerde ze aan, dat ze haar gezonde en levenslustige man meer thuis wilde hebben. Ze voel de zich alleen en verlaten door haar huisgenoten, die zeer egocentrisch leef den. Tot rust gekomen in het huis van be waring in Middelburg trok de vrouw haar bekentenis in. Zij zou alleen heb ben bekend, omdat ze overstuur was geraakt door de vele en langdurige ver horen en door het feit, dat haar kin deren vast zaten en een kleinkind el ders moest worden verzorgd. Het mo tief zou ook verzonnen zijn geweest. De psychiater, dr. J. Zitman uit Ber gen op Zoom was de belangrijkste ge tuige. Deze deskundige verklaarde, dat de bekentenis geheel past", in de per soonsstructuur van de verdachte. Hij achtte de vrouw geheel normaal. De psychiater kon geen enkel redelijk mo tief opnoemen voor de moord. Hij zei moeilijk te kunnen aannemen, dat de vrouw haar man had willen doden. Voor hem was de zaak een groot raad sel. Een belangrijke vraag was of de vrouw op 15 oktober een flesje para thion in huis had. Zij hield vol, dat ze het flesje in september al had leeggemaakt, omdat ze het nodig had. Over dit flesje en wat er mee zou zijn gebeurd werden door de verdach te en haar dochter tegenstrijdige ver klaringen afgelegd. De officier meende, dat voldoende be wijs geleverd was en d t ook het mo tief alleszins aannemelijk moest worden feacht. De verdediger, r P. Lap uit ergen op Zoom, schetste de verdach te als een doodgoeie vrouw, die haar leven lang de wil van anderen heeft gedaan en die geen enJ ?le reden had iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiuii Onlangs dook opnieuw het be richt op, dat Anneke Grönloh zou gaan trouwen. Bij nadere informatie vernamen wij, dat daar geen sprake van is. Van een huwelijk met Wim Jaap van der Laan, disc-jockey by Veronica en werkzaam bij platenmaatschappij Ar- tone blijkt althans voorlopig niets waar te zijn. Anneke, die mo menteel met vakantie is, was zeer ontstemd over de berichtgeving daar over. Mevrouw Grönloh vertelde mij, dat zij maar wat graag zou zien dat An neke ging trouwen. „Dat harde wer ken houdt zij toch niet vol. Geluk kig kan ze zich nu even ontspan nen, maar daarna gaat ze met Rudy Carrell op toernee. Vreemd is het wel, dat iedereen zich met het privéleven van mijn dochter bemoeit. Het kind heeft geen moment rust op die ma nier." Anneke vindt zichzelf nog te jong om te trouwen. „Dat heeft nog geen haast", zegt ze. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimm (Advertentie) 16 i"n' De regering K?'in beeft het oudste bank- „Op het toneel kleden wij ons zo, omdat we ons beter op ons gemak voelen. Ze zeggen dat wij vuil en smoezelig zijn, omdat we lang haar hebben. Kort haar maakt je schoon, zeggen ze, maar dat gaat helemaal niet op. We willen gewoon de teen agers een plezier doen met onze mu ziek. We hebben een ontzettend fa natieke aanhang, maar dat komt niet alleen door onze muziek. We zijn een soort symbool geworden voor alle jongens en meisjes, die in opstand komen tegen het gezag. Wij brengen iets tot uiting, dat zij niet kunnen. Natuurlijk voelen we de kritiek die we krijgen wel, maar ergens kan het ons geen lor schelen, omdat we weten dat het aantal mensen dat ons be kritiseert minder is dan het aantal mensen dat ons leuk vindt. Ouders begrijpen ons niet, maar de teenagers weten dat we oprecht zijn." Hij hield even op om zijn hand tekening te zetten voor een stel teenagers die zich om ons heen had den verzameld, en vervolgde toen: „Maar ik geloof, dat de oudere men sen ons meer beginnen te accepteren. Ze zijn tot het besef gekomen, dat we niet klein te krijgen zijn. Maai wij hebben het niet op een akkoordje gegooid." Hij dronk zijn pilsje op. schudde mijn hand en slenterde weg met het tevreden gevoel van een jonge man, die weet dat hij aan het winnen is. de Neacrlandsche £haPPÜ. een verbod opge- i» bi les in buitenlandse valuta en reden voor de maatregel kt n. KCVfill <ln/ih Sn Tolran1ri><nrroTi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 5