DROSTE li DROSTE Speldje Q cadeau bij Lodaline Lodaline KAMPIOENEN WONDERLIJKE KUNST MET DE SCHAAR ELSGEESINK knipt Amsterdam in stukken i STRAKS EXPOSITIE IN NEW YORK EN DURBAN smaken versmelten CORRESPONDENT(E) Zakkencentrale N.V. voor de vaat arr-rs rssjsAmwsrvJS saw HESTIA Poelsarlikelen eifissïm Emissie v. Berkd Uitgifte Part. Immofund 1964' f) PRIJS F 5.75 pagina nnifik voor SCHIEDAM DORDRECHT er is maar één jan klaassen ZZZZZacht voor de handen ROTTERDAM J. M. VU1JK AUTOBANDENSERVICE AUTOVERHUURBEDRIJF „AUTO-RENT" MACHINESTIKSTERS DELFT Demonstratie tege# Spaanse troon pretendent Overdracht gebrand schilderde ramen Oude Kerk Delft Dr. H. J. Heering hoogleraar theologie in Leiden 1 HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 16 JUNI 1964 Nieuwl Droste Doublet ten tabletten. Kies koffie en koffiemelk, sinaas appeldessert en melk,, dessert en melk, hazel nootdessert en melk. DROSTE doubletten nu ook ,rt' tablettenl Altijd welkoml Dick Dekker Een flonkerschone vaat - klaar in een wip, en bovendien: stralende kindergezichtjes! in Frans, Duits en Engels gevraagd. Bekendheid met boekhou den strekt tot aanbeveling. Goed salaris. Prettige werkkring. Bettoweg 28, Schiedam. Dit is een prettige verrassing oud 300 gr. alkalivrij VOOR DE HANDED Er Is keuze uit maar liefst 10 verschillende, kleurrijke speldjes van Lodalientje, tijdelijk gratis bij 2 handige knijpflacons. Te huur aangeb. Betrekkingen aangeboden Diversen Auto's, Motoren, Bromfietsen e.d. Textielindustrie Andriesse N.V. Meubelen, Huis raad en Kleding Op een zolderkamer ln Am sterdam Oud-Zuid woont Els Geesink (25) die on langs een uitnodiging heeft ge kregen om haar iconen en papier knipsels te komen exposeren in New York en Durban (Zuid- Afrika). En dat is niet zo ver wonderlijk als men haar werk heeft gezien. De iconen die zij maakt zijn strak geschilderd vol gens de eeuwenoude traditie. Haa_ papierknipsels, meest stadsge zichten van Amsterdam, zijn rag fijn en getuigen van veel vaardig heid en jarenlange studie van de Poolse en Japanse volksknipkunst. Toch heeft zij in de loop van de jaren een geheel eigen visie ont wikkeld die haar werkstukken een eigen karakter geven. ƒ8 IN WALES Ontploffing in kole#' mijn eist drie levens 9' N N, fch No j NV BILLITON MAATSCHAPPIJ gevestigd te '9-Gravenhage SLOTDIVIDEND Krachtens besluit van de Alqemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te s-Gravenhaga op 16 juni 1964, werd het slotdividend over het boekjaar 1963 op de aandelen der eerste en tweede rubriek vastgesteld op 91/2%- De dividendbewijzen: No. 189 (blauw) van de aandelen der eerste rubriek en No. 187 (rood) van de aandelen der tweede rubriek zijn dienovereenkomstig van 17 Juni 1964 af betaalbaar met: 80,75 zijnde f95,— verminderd met 15% dividendbelasting, bij de navolgende betaalkantoren: Rotterdam8che Bank NV, Rotterdamsche Bank NV, De Heren Fumée Co., De Heren Landry van Titl, Rotterdamsche Bank NV. De Heren A van Hoboken Co. Droogproblemen Centrifuge 4 kg 138. Combinatie langzaam met spoelcentrifuge 395. Ook merk- machines 15 tot 30 pet. korting Showroom Coja, Lange Haven 126 tel. 63341 Glasplaten en ruiten voor suite deuren, glas in lood, etalageglas •piegels enz. van Lopik's Glas- Industrie, Boterstraat 39, ScMe- dem. Telefoon: 68945 thea wamellnk te Amsterdam: te Den Haag: te Rotterdam: D« Directie 1, 2, en 3 deurskasten vanaf 42,50. Kindercómmodes, stoe len trappen enz. Martastraat 15. Tel. 62959, Schiedam „HYPOTHEKEN" tot 90 pet te gen lage rente Met of zonder aflossing. Bij eerder overlijden pand hyp. vrij Assurantie- en Hypotheekkantoor M. A. Boeg- heim Gouwe 54, Gouda telefoon 018207861. Ook voor alle verze keringen financieringen en Per soonlijke Leningen Te koop: Dwergpoedeltje, 2Vb mnd, gekr. gitzwart. 85,— tel. 070—725793. en 1001 karweitjes f2.50 - 26 Een verrukkelijk koekje voor regen achtige dagen. Een serie poppen- kashrerkalen en een handleiding voor hel maken ven poppenkast decor en poppen. Compleet me! werktekeningen. Voor de jeugd vanaf ÏO jaar. In da boekhand»! verkrijgbaar Vier grote kanotochten maak" de schrijver over de YukonrW»' In he! noordwesten ven dl! on* metelljke land. Zijn rehvarslaO ®n tevens een boelende beschrijvte® van land, volk en dlerenwere® vindt u In dl! sympathieke boek dal door de schrijver zelf w®™ verlucht me! vele fato's pentekeningen. Een ongein®®" boelend boek voor natuurvric* den én familieleden van Nedf fandse emigranten. j ,.r 'C: KAMPIOENEN kunnen over 1 a 2 kolom gezet wordeiy Tel: Rotterdam: 010-135270 - Delft: ;01730-23441 - Dordrecht: 01850-^121 - Gouda: 01820-3600 - Schiedam: 010-66152 Bewijsnummer» legen oetaling van IB cent op aanvraag verkrijgbaar Grote aorterlng BALS LIPJES v. a 7,43. Nylon strandshorts 14,95. F. Röttgering, Nieuwe Binnenweg 79 en filialen. H. Wascombinaties van 598,. voor 379 met schoonheidsfoutjes Centrifuge,, 119,-. Wasmachines 109,-. Wasautomaten 595,—, garantie demonstratie, Stolk Zonen Stadhoudersweg Sic telef 65574 H HANDEL EN UEDRIJF RUIL UW OUDE MEUBELEN In bij aankoop van nieuwe Vraagt vrijblijvend taxatie. Cor Ros Meubelen Oostzeedijk 344— 384. (hoek Oostplein) tel 133744 HB Moderne behangsels Exclusie ve dessins. Vraag staalboeken F Huntenburg N. V. Jonker Frans- straat 31 tel. 124823 Karei Door manstraat 151 tel 115102 Beijer- landselaan 159 tel. 79355. Pep- pelweg 17—19, tel. 185924 Vlaar- dingen: Korte Hoogstraat 25 tel 018989282 HB Vanaf heden de nieuwste was- spoel-droog-combinatles van af 295.- Ook kredietservice, Waan- ders Ruil straat 4-6-8 telefoon: 55826 H Writ Heren, uw kostuum Dry Clea ning beter dan stomen, woens dag gebracht, zaterdag klaar en keurig. „Apeldoornse Zon" Vol dersgracht 24, tel. 23099 Wij bekleden uw bankstel, fau teuils, stoelen tn één week thuis Ruime keuze bekledlngsstoffen Stoffeerderij J. F Hinfelaar en zoon, Nieuwstr 9 tel. 24417 WASMACHINES De nieuwste langzaam wassers het bekende vololiebadsysteem vanaf 165,-- Ook Mtele Volledige garantie Depot Waanders, Rullstraat 4-6-8; telef 55828 WIJ geven de hoogste waarde voor uw oude meubelen als wij u nieuwe meubelen ieveren. Wij brengen u naar enorme toonza len. Kredietservice aanwezig J. F. Hinfelaar Zn Nieuwstr. 9 Speciale aanbieding televisie 59 cm beeld model 1963—1964 van 1156 voor 845. Volledige ga rantie en service. Oude Delft 166 tel. 31789 Laat uw bedden en matrassen vakkundig repareren, bijvullen en driedelig maken H. J. van Leeuwen, Beddenmakerij Nicol. Beetsstraat 58. Rotterdam (Span gen). Tel. 150673. Het speciale adres voor kapokmatrassen Let op! Nergens zo voordelig een nieuwe stofzuigerslang voor slechts 5.75. 6.25 of 6.75 Gratis ln orde gemaakt. Van Gent, tel 41966 Zwaanshals 287 Speciale aanbieding televisie 59 cm beeld met 2e progr. model 1963—1964. Oude Delft 166 telef 31789 ZIE DE ETALAGE. Televisie 43 cm beeld v.a. 195.59 cm va/ 395. Garantie en de beste service. Oude Delft 166 telefoon 31789 b.g.g 38528. b.g.g 38528. rLpvraagd voor uitzending (Ste- Meubelreparatie en overtrekken j Oevraago FACTlIRIS. van meubelen. Degelijk werk, nol Typi,tensoclëtelt", niet duur. Vraag prijs A. J. j gg tele{. 120500 Rot- riaUan' 47*. «T - ^ABU^ Voor 10 per maand geheel ln het nieuw. Kledingmagazijn .VICTORIA" Hoogstraat 97 te Rotterdam. Tel. 117115. Vraagt gratis folder voor dames- heren-, kinderkleding en suède jasjes voor dames en heren. Aparte spreekkamers. Te huur: Oudedljk 2e etage voor ouder echtpaar z.k. in bezit van vergunning (met urgentie). Huur prijs 70,-. Br. nr. K 11889 bur v. d. blad. Café Restaurant „Schuttershof" Zuidplein 116 telefoon 171912, vraagt dagwerksters van 73 u. 's Zaterdags tot 12 uur. 's Zon dags vrij. Loon 66,-_ p.w. schoon plus warme maaltijd B. INRUIL TELEVISIE. Volledig gereviseerd, 43 cm beeld vanaf 395. Eigen service Garantie Oude Delft 166, tel. 31789 Een overhemd voor vader ls een prachtig geschenk. Ook dassen, sokken en zakdoeken. Zie de etalage. Van Baarle Julianalaan 51 Dames Dry Cleaning beter dan stomen. Al uw goed woensdag gebracht, zaterdag klaar en keu rig „Apeldoornse Zon", Volders gracht 24, tel. 23099 Groothandel Naaimachines le vert particulieren alle merken 10, P mnd. Zig-zag 20.- P.m. Ook "naaimachines zonder voor uitbetaling. Inl. en te zien: van Oldenbarneveldstr 18 Delft Gevraagd NETTE HULP IN DE HUISHOUDING voor dag of dag Uniek ln Rotterdam autorijlessen en nacht. Zelfstandig kunnen ,n Cltroën Ideal en Citroën 2 CV 1 - 1T eon f fiO OPT O.ntl. 4V-i ooetenlfATlripn Fflf PTldP De grootste sortering jacks ln alle maten, soorten en prijzen, reeds vanaf 12.50. Verbatex Doelenstraat 78. tel. 20519 werken en koken. Loon 60 per- week. Aanmelden tel. 49258. Rot terdam. Rusthuis „Bergrust" vraagt een FLINKE VERPLEEGHULP of meisje voor de huishouding Straatweg 84. Rotterdam telef. 182063. B' Gevraagd voor de periode van 22 Juni t.e.m. 19 juli DAMES voor lichte magazijnwerkzaamh. (eventueel gehuwd). Aanmelden dotid. Nouveauté C. Katz N. V. Damegmodegrooth., Groothan delsgebouw E 6, Rotterdam B Gevraagd WERKSTER van '8 morgens 8 tot 10.30 uur, voor kantoor aan de Heemraadssingel Gaarne aanmelden tel. 56660. Meer hulp aanwezig. Prettige afeer. B Gevraagd op klein handelskan toor archiefbediende. Aanmel den tot 8 uur» tel. 59800 B Gevraagd VERKOOPSTERS, leerling verkoopsters en snUmeis- Jes Vakanties te regelen. Slage rij Schell. West Kruiskade 69. B. Elastocorn zoekt werk. Gespecla. j iiseerd in het verwijderen van I pijnlijke likdoorns. Vele goede getuigen. Elastocorn-likdoornplel ters werkt vlug en volkomen pijn loos. Elastocorn laat pas log als de likdoorn loslaat, 6 stuks 75 ct. b. XII wuutu x V" - Gratis theorieavonden Erkende N.B.A.-autorijschool Bastinck tel 41398 O Wegens omstandigheden te koop een prima scooter 200 cc. met diverse accessoires 450 Hoogstr. 32-43 tussen 8 en 5 uur. Telefoon 142222. G. Te huur auto's zonder chauffeur 4, 5, 6 pers. Ook V. W. Samba busje en bestelwagens Garage Davos, Oudaenstraat 814, tel. 138744 na 6 uur 116908154956 G Gevraagd ervaren typiste. Min.- opleiding U.L.O, Aanmelden tot 6 uur, tel. 59800 B Kunstgebittenreparaties, le klas werk. Onder volledige garantie billijke tarieven. U kunt er op wachten. Instituut „Dentllla". Hoogstraat 40 Rotterdam telef. 126010 V IJsclubstraat 13-31. Rotterdam (Oost), vraagt Ook gehuwde dames komen hiervoor ln aanmerking, even tueel voor halve dagen. Geen handwerk of groepstarleven Gunstige premie-regeling. Met vakantie afspraken wordt reke ning gehouden. 's-Zaterdags vrij. Telefoon 117907. Autosloperij A. Visser Zn NV Ommoordseweg 48 R'dam-14 tel. (0101 138647 vr. te koop: Scha deauto's van 1956-1964. Zéér ho ge prijzenl Ruime keuze onder delen voorradig. Na 18 uur (010 131823—184590 G RUTTHEMDEN, zeer sterk, alle maten 5,95. F. Röttgering. Nieuwe Binnenweg 79 en filialen Autorijschool „Metro" les in de nieuwe Ford Taunus 12 M'64 per uur 7.50. Telefonische afspraak na 17 uur tel. 24927. Beesten markt 15 Delft. LEER GOED EN VEILIG rij den bij Autorijschool G. ter Heij den. Buitenwatersloot 178 telef. 32237. Opel Rekord 1963 Uurwerken, goud zilver, een wel kom geschenk voor alle gele genheden. W. Waalewljn, Oude Delft 15. tel. 25767. Zachtboard 244 x 122 cm. per plaat 6 305 X 122 cm per plaat 7.45 Nergens zo goed koop Kleinhout Brabantse T-rf- markt 61, tel. 23217 A. Doorduyn. Autorijschool. Onze lessen zijn technisch verantwoord en bovenal veilig 10 lesuren 65 per uur 7.50. A. Doorduyn. Oude Delft 103a telef. 2370S Roka-kaastablettenlndustrie Hu- go de Grootstraat 44. Delft, vraagt enige mannelijke en vrou welijke krachten voor hele of halve dagen. Aanmelden Hugo de Grootstraat 44 tel. 25155 na 6 uur tel. 23262 I JONGENSOVERALI3 voor Am- IJZERSTHRKE OVERALLS, alle bachtsschool en H.T.S. wit 9,20 maramaten wit 10,90 blauw blauw 9,80 khakl 9,95, kinder- '1160 khakl 11,75. F. Röttge-overalls v.a. 6,95. F. Röttgering ring'. Nieuwe Binnenweg 79 en fl- Nieuwe Binnenweg 79 en filia- Ualii. Ilen- BROEKEN grijs 13,65. Groen 13,25. blauw 10.95 Fantasie 17,15 Khakl 1 10,50 Wit t 13.95 F. Röttgering. Nieuwe Binnen weg 79 en filialen. „Léooomotief*' geheel compleet v. a. 172.50 J. Hectors, Nieuwe Langendijk 1, tel. 26008 Te koop gevraagdhele inboe dels en opruimingen. Hoge prij- zijn voor mahonie-meubilair, por selein, koperwerk. enz. uit Grootmoeders tijd, Neleman, v. Lodenstijnstraat 4. Delft. telef 26560. Ook in uw huis „Bons behang" Verwersdijk 128, telefoon 31250. Plaktafelg te huur. Handleiding gratis. Staalboeken op aanvraag. Kalfsvleescroquetten A 0,75 hal ve kip A f 1,95. Snackbar „De Waag" Markt 9a (achter het stadhuis) tel. 23895. „De IJspe- 1 gel, Spoorsingel 6, tel. 20841. KORTE SINGELSTRAAT la-b TEL. 69628 - SCHIEDAM „lllilllllllllllllllllllllHI«IIHII»HIH1Nliniin<lli Teneinde vergissingen te voorkomen verzoeken wij onze adverteerders hun annonces zo mogelijk schriftelijk op to geven 1 BIJ telefonische opgave van advertenties aanvaardt de advertentie-afdeling in geval van misstelling geen enkele aansprakelij kheid. KANOTOCHTEN IN DE WILDER. NISSEN VAN NOORD-CANADA VERKRIJGBAAR IN Di SO IK HAND ïl (N SI* N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD - HAARlEM DEN HAAG, 15 juni De dir®U, V XIffDx.lrol'A 4 van de Maatschappij van Berkel 8 4»' tent N.V. te Rotterdam deelt mee, in de loop van deze week (Van een verslaggever) Toen wij Els Geesink thuis op haar zolderkamer-atelier opzochten kon zü ons helaas maar enkeie knipsels laten zien. „Het meeste werk is al onderweg naar Amerika waar ik eind mei een flinke tentoonstelling heb. In totaal zul len er veertig knipsels te zien zijn, waarvan ongeveer 32 verschillende stadsgezichten van Amsterdam, de rest zijn bosgezichten en gelegenheidsknip sels. Zoals ter herinnering aan belang rijke historische feiten: de moord op wijlen president Kennedy en een ge knipt portret van wijlen koningin WU- helmina". Zij vertelde het op een non chalante wijze nlsof haar zo'n knipsel maken enkele uren, inplaats van vaak weken en soms maanden kost. „Over een klein stadsgezicht, bijvoorbeeld van het Muntplein, doe ik ongeveer twee weken. Over grotere delen van de stad, zoals het Begijnhof, doe ik bijna een maand". En dan te bedenken dat „het grotere werk" een knipsel Is van on ge veer 30 bij 24 centimeter! Ja dit formaat heeft haar vooi-ieur om dat, zei ze, „het dan aankomt op het detail. Zoals de blaadjes aan de bomen, de ramen, trappen, stoepen, gevels en deuren. En dat is nou het leuke van dit werk; je hebt tenminste het gevoel dat je iets gedaan hebt als het klaar is". Zij liet ons een nog niet geheel vol tooid stukje Singel-gracht zien waar aan zij al meer dan vijf weken heeft gewerkt, maar het ls dan ook een fraai werkstuk. „Ik had ook dit graag op mijn tentoonstelling in Durban en New York gehangen, maar de op drachtgever, een Zweedse zakenman, wilde het graag zo spoedig mogelijk hebben want het is een cadeau voor zijn vrouw. En zo gaat het meestal, het grootste deel van mijn werk be staat uit opdrachten van buitenlan ders en er is altüd haast bij. Vreemd dat de Nederlanders minder belang stelling voor knipsels hebben dan de buitenlanders. Met de Iconen is dat anders, die vindt bijna iedereen mooi. Ik verkoop er bijna net zoveel aan buitenlanders. Amerikanen, Duitsers en Zuid Afrikanen, dan aan Neder landers". Els Geesink, (met MULO, maar geen „kunstopleiding"), is vijf en twin- Sg jaar, getrouwd en moeder van een zoon. Met haar papierknipsels begon zij al toen ze nauwelijks zestien jaar was. ,Dat is heel grappig gegaan", weet ze te vertellen. „Ik was op een kermis waar ik een man zag die voor twee kwartjes portretsilhouetten knipte. Ik vond dat zo leuk, dat ik het ook ben gaan proberen. De eerste vijftig mis lukten volkomen, pas daarna begon het er op te lijken. Maar toen had ik In middels al ontdekt dat er -roeger in de 17(le en 18de eeuw veel papierknipsels als huisvlijt werden gemaakt en in hoofdzaak door vrouwen. Anna Maria van Schurman (1607-1678) maakte veel uitgeknipte familiewapens en mono grammen omrankt door exotische bloe men en kruiden. Agnes Block (1629- 1704, het nichtje van Vondel) knipte er ook verschillende en ln hoofdzaak van bloemen c i kruiden. Ik heb prachtige reprodukties van hun werk gezien, maar ook van anonieme Poolse- en Ja panse kunstenaars. Ik ben er toen over gaan lezen, heb tentoonstellingen over de knipkunst bezocht en ben mil er ln gaan bekwamen", vertelt ze. Maar in al die jaren, van haar zestiende tol haar twee en twintigste Jaar, heeft ze praktisch niets anders gedaan dan be staande knipsels bestuderen en probe ren na te maken. „Pas daarna ben ik begonnen met net maken van Amster damse stadsgezichten en heb ik ge tracht een eigen stijl te ontwikkelen En dat is haar al aardig gelukt, getui ge de vele belangstelling voor haar werk ln binnen- en buitenland. Met haar iconen is het bijna net zo gegaan, Igi) vertelde hierover: „Tij dens het zoeken naar kntpsel-repro- dukties en literatuur erover, kwam ik enkele boekjes tegen met en over iconen: in totaal heb ik daarna twee honderd boeken gelezen. Deze bijzon dere vorm van kunst en religie trok mij zo aan, dat ik mij hierin, naast de knipkunst, ben gaan bekwamen". En ook hier met succes. Van de een- envijftig iconen die eind mei in New York en in juli in Durban, naast haar knipsels tentoongesteld worden, ziln er nu reeds negenentwintig verkocht „Ja, het is tijn om zo'n succes te hebben, alleen vind lk het jammer dat ik niet zelf naar Zuid-Afrika of Amerika kan gaan. Ten eerste is de reis te duur voor mij en daar komt bij dat ik het momsnteel razend druk heb". worden overgegaan tot uitgifte va,Ip,»t miljoen converteerbare obligaties fJ( voorkeursrechten voor aandeelhoU rentevoet 5 procent, koers van uitif 99 pi'oceut. PORT TALBOT, Wales, 15 J" if j (Rtr/AFP) Bij een ontploffing, een kolenmijn in Bryn in het zU1^e(s van Wales zijn vandaag drie arbei om het leven gekomen. Twee af I ders werden met brandwonden het ziekenhuis overgebracht. Een bekend aantal zit na de ontp'° opgesloten. Er waren ongeveer 30 nen aan het werk aan het kolen I1LJ1 «Uil xxv. w toen de ontploffing zich voordee Reddingsploegen van naburige nen zijn reeds aangekomen om te verlenen. iiiii' Ml1? BARCELONA, 15 juni. (AFP)'^ terdagochtend zijn, aldus wordt gemeld, vjjf personen aangehoud^jj' op de Jaarbeurs in Barcelona keels beledigende opmerkingen <jf den gemaakt aan het adres v„ Spaanse troonpretendent Juan pjf' en zijn echtgenote prinses 5 yf Laatstgenoemden bezochten de ,ef beurs zaterdag toen daar een landse dag" werd gehouden. ROTTERDAM. 15 Juni t de LEIDEN, 16 juni. Bij K.B. is dr. H J. Heering, predikant te 's Graven- hage, benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid, om on derwijs te geven in de godsdienst, zeden kunde en encyclopedie der godsgeleerd heid. Dr. Heering. die in 1912 in Dordrecht is geboren, studeerde van 1930 tot 1936 theologie in Leiden, waar hij in 1937 promoveerde op het proefschrift „De re ligieuze toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie". DELFT, 15 juni. „Deze ramen zijn geen ijdele tooi noch wufte sier, maar leggen een getuigenis af_ van de tijd. waarin wij leven". Dit zei de glazeniei Joep Nicolas in de Oude Kerk te Delft, waar opnieuw negen gebrandschilderde ramen, die door hem zijn vervaardigd, aan de kerkvoogdij der N.H. gemeente werden overgedragen. Deze ramen waren geschonken door particulieren en een combinatie van Delftse industrieën. De glazenier, die een toelichting op de ramen gaf. zei voorts, dat hij met liefat en toewijding de rijpere jaren van zijn leven in dienst heeft gesteld van dit ge tuigenis. Tenslotte zei hij: „In alle oot moed laat ik mijn geesteskinderen hier na en daarbij richt ik een terugblik op de 8 jaren, die vol kommernis en vreug de zijn geweest". (In deze acht jaren heeft Nicolas de 24 ramen vervaardigd, die thans in de kerk zijn aangebracht). VaSHJCIUUCiCRgunoiwuu. 10* i P, 1964 wordt ontleend, dat de y' ft ving openstaat op woensdag gen ƒ1020 per participatie.be* „(V inschrijving is uitsluitend vo°,.ip9lV'! van de reeds uitgegeven pan*c&iilV wijzen Immofund 1962 en 1963- van vijf bewijzen hebben voorkeur op twee participaties, pesjf nieuwe uitgifte. De clalmhan® js woensdag 17 juni. De storting dinsdag 30 Juni. y De totale bruto huurontvang* y j Immofund kunnen, blijkens n pectus, op 998.000 per )aa;end«Xj geraamd, zodat het bruto r„ van de aangekochte panden bedraagt. In beginsel wordt K0tje> naar een financiering van v® op basis van 50 procent eig A'!, gen en 50 procent leningen. tlciP - dusver werden 2000. Pa^t«.re r, Tot geplaatst. Thans worden de asSL„ 8000 aangeboden. De totale eft* treft dus 10.000 participatie Elk daarvan vertegenwo® j,t®. 10.000ste aandeel in de 1 plexen, waarvan de waarde joen ia. Het rendement za;-jc,ir.g „n, y1 aangenomen, nog enige stus, v.*(, gaan en wel na gereedkomen/,^, 1 vdiy thans aangekochte objecten, „er tot ruim 59 per participating In 1964 zal reeds een uitk®or. jji® sis van 45 zjjn. Van het eeas een r t.z.t. over het e Kv> exploitatiejaar uit te beta j» van naar schatting 59 za i j.8- (O zijn ƒ40.30 en belastingvrU 'ee\ participatie. Er zal naar ge,oen VM den de eerste uitkering te y0or vinden in december l064' r ie zal geen beursnotering cipatles worden aangevrao» !«e,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 6