Schuuring twee Italianen kan m sprint Bart Zoet zevende NEDERLANDERS ZOUDEN DE TOUR NAAR HUN HAND KUNNEN v* Arme piet..." ZETTEN niet houden Tour de France -in cijfers Hf de ongelukkigste 0 leeuw Jo de Roo boekte gisteren te Per- Pignan, op vijf kilometer van de Pyreneeën, ®*n magistrale zege in de Tour de France. Het Nukle de Nederlander na verscheidene malen tevergeefs te hebben getracht van het peloton '#I te komen, de meute achter zich Ie laten en de Fransman Guy Epaud aan het wiel Revierend de Boulevard Wilson Ie Perpignan te rijden. Henk Nijdam eindigde op de ^'de plaats. i POOL JOSEPH BEKER NEEMT GELE TRUI OVER JJfJ .n UITSLAGEN RONDE VAN -TOEKOMST- Ik ^SLnieuwe dagblad Frisse wind Drie maal is Pechvogels Strop Opwinding Glorie a mmmm Wli!!! Tempo Derde plaats ZATERDAG 4 JULI 1964 (Van «en speciale verslaggever) PERPIGNAN, 4 juli Het mocht? van ploegleider Germiniani. Na vele dagen tandenknarsen en zich verbijten over zoveel gemiste kansen werd de Nederlander Jo de Roo genadiglijk toegestaan een koers naar eigen inzicht te rijden. De sluis, die vele dagen zijn krachten in bedwang hield, kon eindelijk worden opengezet. Als een lawine barst, te de jonge Zeeuw los. Tomeloos en vol gevaar. In Perpignan zagen de duizenden toeschouwers de Roo als eerste over de finish gaan. Hij tekende daarmee de vierde Nederlandse ritoverwinning in successie aan. Een ongekend succes voor de Nederlanders, want nog nooit tot dusver zelfs niet in de gloriejaren hebben de renners aend jiar in Nederlandse ploeg van ploegleider Pellenaars ^Perpignan, 4 juli Kees naars had het goed gezien, 'perj hij zei, dat het voor negen tig procent zeker was, dat Piet bamen zaterdag niet zou kun- n.ea starten. Met een bedrukt ge acht kwam Damen terug uit het *iekenhuis, waar was geconsta- Jerd, dat de Brabander inder- y-iad een gebroken sleutelbeen jeeft. Deze tegenvaller was een r-0rnper 0p de goede stemming 11 de ploeg na de goede resul- yn van vrijdag. Aan tafel, y)aar anders de grappen over en eer vliegen, werd bijna niet sT>roken. VAN FRANKRIJK 1964 V G"-» anoorraT®; ^EVAN FRANKRIJK 1964 uit de lage landen aan de zee zulke triomfen in de Tour gevierd. Een succes, dat ongetwijfeld het einde zal helpen inluiden van het knechtschap in vreemde dienst. Niet iedereen was zo opgetogen als de schaarse Nederlanders in Perpignan. De buitenlanders, de ploegleiders van de extra.sportieve merken bij voorbeeld, slaan het ontwaken van de Nederland se wielerreus met angst en vreze gade. ',Waar halen wij voor onze renners de successen van daan", vragen zij zich af, „als krachten als De Roo, Janssen en Geldermans naar „huis" terug keren En zich verenigen in een Nederlandse ploeg, waarin hun krachten dan gebundeld zou. den kunnen worden tot een wapen, dat zijn weer ga niet kent". Ja, wat dan...- (Van een speciale verslaggever) PERPIGNAN, 4 juli „Het mankeert jullie aan moraal", had een kwade Gerrit Schnlte zijn renners te Montpellier gezegd. „Als je dat bezit, geef je niet om de warmte". Teleurgesteld had Gerrit zich daarna omgedraaid en was weggewandeld. Het wa9 gek dat de Nederlandse ploeg, die als een der favorieten gestart was op de vrij vlakke etappes niets klaar maakte, zo vond de Nederlandse ploegleider. Vandaag bij de meet te Perpignan stond zijn gezicht heel wat fleuriger en als de voor spellingen van zijn renners uit komen zal Schulte spoedig tot de meest lachende en vrolijkste ploegleiders worden uitgeroepen. Algemeen klassement Ploegenklassement Algemeen ploegenklassement Jo de Roo rjjdt zkh in de, prijzen. Algemeen klassement Ploegenklassemen t Algemeen ploegenklassement CHAMPAGNE SAINT MARTIAL TRIOMPHE DU COGNAC 10 DE ROO TRIOMFEERT JAN JANSSEN j. Intussen was Pellenaars met u'-ou de beste reismogelijkheid ty°r Damen aan het uitzoeken. z Clarschijnlijk zal Damen pas °ndag in Nederland terug zijn. r*P°k voor de Fransman Jean- Aoude Lebaube is de Tour de '"arice 1964 afgelopen. De Nyr- rfpiër kwam 500 meter voor finish in lichte aanraking met Val *ta^aan Taccone, kwam ten sjen liep hierbij eveneens een e"dtelbeenbreuk op. L Finish TOULOOSE i Le Fossat "V.. 135.Sk 103,5km JFoiX A* Les pTherme* Ravitaiflerin^^yfa/-/ SpANJE lering^Wcfari Ongetwijfeld zouden alle Nederlandse renners tezamen de Tour naar hun hand kunnen zetten. Zelfs tijdritten, waarin de Nederlanders overigens ook hun man netje staan getuige het fraaie resul taat van Henk Nijdam deze week zouden een niet te grote hindernis zijn. Minder erg dan woensdag was de hitte in deze rit naar Perpignan voornamelijk omdat er voortdurend een frisse wind van zee woei Het was te merken aan de strijdlust. Al na 50 km, nadat de kara vaan minder bekende badplaatsjes aan de kust de rug had toegekeerd en het bin nenland was ingetrokken, probeerde Jean Claude Lefebre eerst met Pacheeo en daarna met Brandts, het peloton de bel aan te binden. Daarna vertrok Ferdinand Bracke in zijn eentje. Maar 10 km solo rijden werd ook hem te zwaar. De ravi taillering in Narbonne (100 km) werd het sein voor een nieuwe reeks vlucht pogingen. Nijdam sprong samen met Everaert, ge volgd door Rostollan en Graczyk weg. Maar toen dit viertal bij elkaar kwam en een voorsprong van ruim 40 sec. had veroverd zette de hele Pelforth-ploeg, bevreesd voor de positie In het ploegen- klassement, zich aan het hoofd van het peloton en trok 26 km verder de meute weer hij. Zo hard werd er gejaagd, dat een aantal renners moest lossen onder meer de falende Spanjaard Perez-Fran ces en Rik Wouters. Zij konden echter weer bijkomen toen ®r even rust werd genomen. Na 1*0 km luidde opnieuw de alarmklok, nu voor een groep van acht man met Jo de Roo en Kees Haast. Hetzelfde tafereel herhaalde zich acht km verder toen acht renners er tussen uittrokken, met weer Jo de Roo in hun midden ditmaal vergezeld door Henk Nij dam. Maar ook deze keer was het nog te vroeg en de Pelforthen haalden de vluch ters terug. TOÜIOUIEÖ '5° FTAPPP □illerinq Start "ovitail Cof du Portet st-B,Sv.. «Mspel S^G irons ^Gastilon-Couserans des Ares 79>tn 'tuCHON^^ PortiU0> 1308m ^Si^ ninish SPANJL i „Driemaal is scheepsrecht", moet de Roo hebben gedacht, toen hij opnieuw en nu onweerstaanbaar demarrreerde. Alleen Epaud kon zijn wiel pakken, maar was zelfs niet In staat om 'ook maar een keer de kop over te nemen, zo hard draaide De Roo de laatste km's onder de wielen weg. Als In een roes vloog hij op Perpig nan af, bemerkte niet eens. dat achter hem Henk Nijdain In gezelschap van de Italiaan Minieri een vertwijfelde poging deed om nieuwe roem voor de Televizie- ren te vergaren. De Roo wilde persé een étappe op zijn naam schrijven en was niet meer te houden. Toen De Roo tri omferend over de eindstreep raasde, had Epaud zelfs zijn wiel niet kunnen hou- met Minieri, aan wie hij weinig steun had, weg. De Drent moest het vrijwel alleen doen en dat was een te grote opgave. Op de meet lag hij nog drie se conden achter op zijn triomferende land genoot, veroverde dus een prachtige der de plaats voor de uitgebluste Italiaan. Met een pijnlijk vertrokken gezicht kwam Piet Damen over de eindstreep. De Brabander had bij de valpartij zijn rechterschouder gekwetst en Kees Pel lenaars, die met de dag in een beter hu meur komt, stuurde hem onmiddellijk naar een ziekenhuis omdat gevreesd werd dat Damen een sleutelbeen had gebroken. In zenuwachtige spanning brachten de Televizieren, die overigens AB GELDERMANS ook terug naar Nederland Slechts de Italiaan Luc Dalla Bona en diens landgenoot Pietro moest Cor Schuuring, de winnaar van Olympia's Tour voor laten gaan. De Amsterdammer eindigde zo als derde. De overige Nederlanders maak ten ruim 25 km voor het einde in sa menwerking met de Spanjaarden de ontsnapping van een elf man sterke groep mogelijk, met o.a. Jan Pieterse en Bart Zoet. Deze elf achtervolgers bevochten nog ruim één minuut op het peloton. Bart Zoet won de sprint van het groepje en eindigde op de zevende plaats. maar toen was Dalla Bona attent. Het deerde Beker nauwelijks. Je kunt uitein delijk niet alles hebben. Het was toch al mooi genoeg zo en de Pool gunde 'in Perpiganna de Italianen hun dubbele triomf dan ook best. Hij had zijn doel bereikt. Schuuring daarentegen ambieer de een eerste of tweede plaats meer. Dalla Bona kon hij in diens laatste tus- sensprint niet volgen, maar met Cam- pagneri vocht de breed-gesdhouderde Amsterdammer op de laatste 200 m. een heftig duel uit. Campagnari won cnet centimeters verschil Voor de tot dusver met de Italianen oppermachtige Spanjaarden was het een slechte dag. Niet alleen moest Gines Garcia zijn daags tevoren verworven trui afstaan aan Beker, maar bovendien raakte Ramon Mendiburu na een val zo ver achterop, dat hij in het klassement van de derde naar de I7e plaats terug viel. Ook Jose Sagarduy en Luis Mayo ral, die bij Mendiburu moesten blijven, maakten een flinke tuimeling in de rang lijst. De Spaanse ploeg is echter vast van plan in de zware berg-etappen naar Andorra dit verlies weer goed te maken. - Voor de derde maal in even zovele It I?LBel±.Ure^^°0" dagen heeft de tour de l'Avenir een nieu- best tevreden waren over het resultaat vonden. Veel hoop was er niet meer. Volgens Pellenaars stond het voor 90 procent vast dat Damen zaterdag niet meer in de laatste etappe voor de rustdag aan de strijd zou kunnen deelnemen en er wer den al plannen beraamd om hem zo snel mogelijk naar huis terug te kunnen Ia- ten gaan. Jan Janssen behoorde ook tot de pech vogels al was zijn tegenslag minder groot. De Ossendrechter had niet aan de eindspurt kunnen deelnemen omdat twee kilometer voor de eindstreep zijn achter band langzaam lucht was gaan verliezen. Erger was nog dat hij bij een botsing met collega's in de laatste kilometers zijn bril verloor die niet meer werd ge- PIET DAMEN gebroken sleutelbeen den. Zeeland, heel Nederland, kon jui chen. „Het is dit jaar de tweede keer, dat ik hier win. Een tijdje geleden was ik op dezelfde plaats winnaar van een étappe van de Midi Libre". Jo de Roo winnaar van de twaalfde étappe, veegde het zweet van zijn voorhoofd. De donkere ogen van de Zeeuw schitterden vurig, terwijl hij zich opmaakte om aan de gebruikelijke huldigingen deel te nemen. „Ik wist pre cies, hoe die laatste bocht lag en Epaud had geen kans". Inderdaad de snelle De Roo, die zondag nog door Geminiani met Geldermans, Lebaube en Stablinski uit de op Thonon-les-Bains afstormende kop groep was teruggehaald om Jacques An- quetil in de laatste tien km bij te staan, had op overtuigende wijze gezegevierd. Prijs vcor de ongelukkig ste rp Van 7)ner *n ie twaalfde etappe i(;er~e ronle van Frankrijk Rop„ oe0ekend aan de Belg Jos bij enaers, lie betrokken was siei.^n,valp<rtij door een over- bij „nde hord en door zijn hier- finicr?®e^°Pei verwondingen de kunn Van ^'ze etaPPe niet heeft men halm. Enkele tientallen meters voor de eind streep kon De Roo, die Epaud op meer dere lengden had gereden, al rechtop gaan zitten om in volle glorie zijn eer ste étappe-overwinning in de Tour de France te ondergaan. Wat een andere De Roo dan vier jaar geleden in de acht- mansploeg van Klaas Buchly. Toen ging de Zeeuw alleen maar de zaak van zijn merk ter harte. Toen trok hij dag-in dag-uit de spurt voor André Darrigade aan. Toen kreeg De Roo na de rustdag het retourtje naar huis in zijn handen gedrukt. Maar nu echter, op de dag, waarop hij mocht gaan Jacques Anquetil verkeerde niet in gevaar stond De Roo als de bejubelde held hoog op het podium. Een gelukkig mens, die zichzelf een waardevol geschenk voor zijn 27ste verjaardag zondag op de rust dag in Andorra bezorgde. De uitslag van de 12e etappe van de ronde van Frankrijk, MontpeliierPer pignan (174 km) luidt: 1. De Roo (Ned.-Geminiani) 4 u. 44 min. 20 sec. (met bon. 4.43.20), 2. Epua (Fr.-De Muer) 4.44.21 (met bon. 4.43.51), 3. Nij dam) (Ned.-Pellenaars) 4.44.23, 18. De Haan (Ned.-Pellenaars) z.t„ 19. Haast (Ned. Pellenaars) z.t., 21. Janssen (Ned.- De Muer) 4.44.33; 26. Wouters (Ned. Pellenaars) z.t., ex aequo 38 e werd een grote groep renners geklasseerd, die al len dezelfde tijd hadden als Jan Jans sen: 4.44.33, waarbij de Nederlanders Gel dermans (Geminiani) en Zilverberg (ploeg Driessens). 90. Piet van Est (Ned.- Pellenaars) 4.45.06, 93. Damen (Ned.-Pel lenaars) 4.46.05. Het algemeen klassement na de 12e tappe luidt: 1. Georges Groussard (Fr.-De Muer) 72 uur, 4 min., 56 sec., 2. Anquetil (Fr.-Ge- miniani) 72.06.07, op 1 min. 11 sec., 3. Poulidor (Fr.-Magne) 72.06.38 op 1.42. 24. De Roo (Ned.Genimiani) 72.20.57 op 16.01, 27. Geldermans (Ned.-Geminiani) 72.24.37 op 19.41, 50. Damen (Ned-Pellenaars) 72.51,27 ap 46.31; 53 Jansen (Ned. De Muer) 72.54.13 op 49.17; 55. Zilverberg (Ned.-Driessens)72.54.41 op 49.45, 64. Nijdam (Ned.Pelle- naars) 73.04.09 op 59.13, 66. Haast (Ned.- Pellenaars) 73.04.44 op 59,59, 72. Wouters (Ned.-Pellenaars) 72.12.18 op 1.07.22, 73. De Haan (Ned.-Pellenaars 73.13.57 op 1.09.01, 89. Piet van Est (Ned.-Pellenaars) 73.31.27 op 1.26.31. we leider gekregen. In het aan tradities rijke stadje Perpignon kon de 26-jarige Pool Joseph Beker tevreden grijnzend de gele trui met dewitte banden aan trekken. Beker, van wie in zijn woon plaats Wroclaw beweerd wordt dat hij wel klasse maar geen doorzettingsver mogen bezit heeft overduidelijk bewe zen dat deze praatjes ten onrechte in de wereld zijn gekomen. Na de finish wilde hij zijn succes meteen al vieren door in plaats van de toegestane twee maar liefst vier of vijf flesjes mineraalwater uit de gereed staande kist te graaien, en dat leidde zowaar bijna tot een vechtpartij tussen de Pool en enkele officials. Maar ja, wat doet iemand in zijn op winding als hij in zijn allereerste tour j de l'Avenir meteen al de leiderstrui - verovert? En per slot van rekening had Joseph Beker wel een beloning verdiend) PI want in de lange vlucht die het karak-ig ter van de etappe bepaalde, had hij het feSSSSSSSSW grootste aandeel gehad. Na kort voor Beziers (72 km) geheel alleen een zeven man sterke kopgroep j te hebben achterhaald nam hij het grootste gedeelte van het zware werk voor zijn rekening, waarbij hij pas tegen het einde meer steun ontving van Cor Schuuring, die na een wat moeilijk begin naar een werkelijk grote vorm was ge groeid. l r hfe BART ZOET zevende (AdvertenUe) JSv.K. De overige koplopers deden er niet veel aan. De Belg Benoit van Roy, de Portugees Leao en de Zuid Slaviër Va- leneic wilden wel, maar konden nlet> de Zwitser Weber nota bene winnaar van twee ritten in de ronde van Zwitserland voor profs had al moeite genoeg om het tempo te volgen en moest zelfs na Puntenklassement 120 km met vertrokken gezicht de an deren laten gaan en de beide Italianen Dalla Bona en Campagnari voelden er uiteraard weinig voor om Beker de gele trui op een presenteerblaadje aan te bieden en zodoende de positie van hun kopman Gimondi in Montpellier nog tweede in het klassement op zes sec. van de leider te verzwakken. Geen nood Beker deed het wel alleen. Zelfs vond hij 30 km voor het einde nog die kmarfit voor een demarrage, Na de 12e etappe luidt het puntenklas sement: 1. Janssen (Nederland) 131 pnt 2. Altig (W.-Dld.) 109, 3. Seis (Belg.) 108. 4. Wright (Gb.) 76, 5. Nüdam (Ned. 74. 13. De Roo (Ned.) 41. Het dagploegen-klassement van de 12e etappe luidt: 1. Pezzi (MiniereFantinatoBabini) 14.13.15, 31 pnt. 2. Pellenaars (Nijdam De HaanHaast) z.t. 40 pnt. Het algemeen ploegenklassement na de 12e etappe luidt: 1. De Muer 216 uur 15 min. 8 sec., 2. Geminiani 215.21.57, 12. Pellenaars 218.28.46. HENK NIJDAM derde De eerste, die De Roo met zijn over winning kwam feliciteren, was Henk Nijdam, een groots gebaar van de Tele- vizier, die zelf zo graag deze rit had willen winnen. Voor de start in Mont pellier had Nijdam ons toevertrouwd, dat hij alles op alles zou zetten om als eerste in Perpignan aan te komen en, het moet gezegd worden, hij heeft er zijn best voor gedaan. Evenals De Roo heeft Henk Nijdam in de laatste 75 km na de ravitaillering te Narbonne tot tweemaal toe geprobeerd om aan de aandacht van de meute te ontsnappen, maar ook hij werd steeds teruggehaald. Toen De Roo en Epaud de finale inluidden, sprong Nijdam opnieuw. Oö <P De derde etappe liep van Montpellier naar Perpignan over een afstand van 174 kilometer. De plaatsingen waren: 1. Dalla-Bona, Italië 4 29.08 met bonificatie 4.28.38; 2. Campagnari. Italië 4.29.16 met bonificatie 4 29 01 3- Schuuring, Nederland z. t. 4. Beker Polen 4.29.18. 5. Valencic, Zuid- slavië'4.29.22. 7. Zoet, Nederland 4.30.46. 13. Pieterse, Nederland z t. Het algemeen klasement na de derde etappe luidt: 1. Beker (Polen) 15.00.17: 2. Garcia (Spanje) op 44 sec; 3. Gimondi (It) op 50 sec; 13. Peters (Ned) op 5.43; 15. Pieterse (Ned) op 6.33; 35. ex equo: o.a. Cornelisse (Ned) en Karstens (Ned) beiden op 11.12, 56- Zoet (Ned) op 14.57. Ploegenklassement van de derde etap pe van de ronde van de toekomst: 1. Italië (Dalla Bona. Campagnari, Sambi) 13 uur 29 min 10 se. 2. Polen 13.31.41. 3. Nederland 13.31.41- Algemeen ploegenklassement na de derde etappe: 1. Spanje 45 uur 2 min 44 sec. 2. Polen 45.07.17, 5. Nederland b 145.21.44,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 9