Toekomst Geloven 24 DECEMBEK 1964 PLUS NEL VAN DER BAARD ROB VAN VEEN IN A TIMMERMANS niet-kerkelijk niet-kerkelijkrooms-katholiek ERSIN TERZIOGLU moslim verstfeest van nu SULTAN ZAGAR moslim COPPES: Bij het geloof in Christus en ook in het Mohammedaanse geloof, be hoort, dat men gelooft in een dóórgaan, door dit leven heen, naar een toekomst. JAN: De bijbel zegt: Wie gelooft, zal zalig worden. Dat houdt volgens mij een belofte in. NEL: Jij sluit dus de buitenkerkelijken uit? INA: Als buitenkerkelijke kun je na da dood toch ook gelukkig worden? Er is toch voor ieder mens een eeuwigheid. JAN: Iedere buitenkerkelijke krijgt toch elke dag de gelegenheid om zich daarin te verdiepen. COPPES: U bent er dus van overtuigd, dat ieder de kans heeft om tot geloof te komen. Komt hij daartoe niet, dan zal hij wel niet zalig worden? JAN: Ik geloof, dat de hemel alleen voor de gelovigen bestemd is. COPPES: En wat gebeurt er dan met de niet-gelovigen? JAN: Dat wordt door een hogere macht beoordeeld. Dat kan ik niet zeggen. COPPES: En wat zijn volgens jou ge lovigen? JAN: Gelovigen zij voor mij: mensen die geloven aan God en die iedere dag opnieuw proberen te geloven, die zich zelf op een gegeven moment kunnen weg cijferen en zeggen: Ik ben niets, maar God is het. En als je zegt: God bestaat niet en ik wil daar niks mee te maken hebben, dan zul je de hemel niet halen. TAMMO: Jij ziet de hemel dus als een beloning? NEL: Maar ze hebben toch wel een bordje met „gelovig" op. JAN: Die zullen dan niet gelovig zijn. JAN: Zo zou je het kunnen opvatten. NEL: Er zijn zoveel gelovigen, die he lemaal niet goed leven. En die zouden dan toch in de hemel komen? TAMMO: In plaats van naar de kerk te gaan, zou je ook iets voor de een of ander kunnen doen. JAN: Oh ja, je zou bijvoorbeeld ln plaats van op kerstmorgen naar de kerk te gaan, een eenzame zieke kunnen be zoeken. COPPES: Ik geloof dat wij elkaar be ter zullen gaan begrijpen, als wij door zouden gaan op dit algemene thema van menselijkheid, van naastenliefde, van re spect, van onvoorwaardelijk respect voor elke mens. 't Werd een interessant debat tussen de jonge mensenvoor wie rector Coppes als gespreksleider optrad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 | | pagina 35