Bericlit flat fla nieuwe Moflellan in alia plitoiten en alia prijzen antfangen zijn. CiFRR. REUXAH. Ontvangen Zwarte en Gekleurde Japonstoffen, Kamgarens en Fantasiestoffen Dienstbode, Broersveld-Schiedam. MANUFACTURE]*. 64 breed, a 10 ct. per el. i. C. J. KATOENTJES, CORSETTEN, Eene groote sorteering der NIEUWSTE MODELLEN alsmede eene groote keuze voor Heeren en Jongeheeren Demi-Saisons en Costumes, NIEUWE COUPE. BILLIJKE PRIJZEN. Vestigen de aandacht op eene partij INTEEKENING THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. - HOOGSTRAAT, O 330-31. eu verder vele artikelen voor hot a, s. seizoen. A LSOOK: eene uitgebreide keuze welke in den kortst inogelijken tijd op maat worden vervaardigd. Tegen 1 Mei gevraagd een P. G. tegen hoog loon. Te bevragen op werkdagen aan het Bureau van dit Blad. TE HUUR: Een PAKHUIS met Kantoor, hoek Schie en Ocievaarssteeg. Voorts WONINGEN in de Kortlandstraat en op de Noordvest. Een HEERENHUIS met DISTILLEERDERIJ, PAKHUIS enz. Adres NUMAN, Markt, te bevragen van nm. 121 en 's a. 58 uur. HUWELIJKS- A AN KON DIGIN GEN van af de eenvoudigste tot de meest elegante soorten, worden spoedig vervaardigd ter Stoomdrukkerij van GEBR. VAN NOORTWIJK, Boter- straat, Schiedam. Hoogstraat 219, tegenover de Hoofdsteeg, ROTTERDAM, ripreekuren te Schiedam: Woensdag van 97s-117s uur 's morgens, Zaterdag van 57s—7 uur 's avonds, - bij den heer JACs. J. A. ENGERING, Siga- renfabriek, Boterstraat. F no 297. Bij Inteekening sleclits 10 Cents PER WffEK. Bericht van OP Bij Inteekening slechts 10 Cents PER WEEK. 55e> Serie- De hoogstbelangrijke en zeldzaam goedkoope muziekuitgaaf »PERLES MUSICALES waarvan 5e Serie verschijnt zal eene Bloemlezing der meest gezochte Pianomuziek vormen. Niet minder dan 60 nummers van 37 verschillende Componisten, zooals haust, Eilenberg, Millocker, Waldteufel, Jungmann, Rohde, Spindler, Bendel, Lange, Schreiner, Behr, enz. enz. zullen eene rijke rerscheidenheid geven tegen een tot lieden onge- kend lagen prijs. Iedere wekelijksche aflevering zal een of twee complete nummers bevatten, zoodat men voor slechts 10 cent per week in het bezit komt van een verzameling van circa 120 Bladzijden, op flink papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek. Buiten inteekening zullen de stukken in geen geval tot dien uiterst geringen prys te bekomen zijn. INHOUD van „PERLES MUSICALES," Vijfde Serie. Eilet berg Die Miihle im Schwarzwald. Idylle. Mil'dckerDer arme Jonathan. Quadrille. Lange Neues Blumenlied. BiehlLa Danse des Bouqueti&res. Waldteufel Mein Traum. Walzer. SpindlerImmergriin. Bohm Murmelnder Quell. Genreatiick. Ivanovici. Alhambra. Valse espagnole. StreabocLa Poste. Galop. Bold Chasse aux Papillons. Morceau de Salon. Millocker. Der arme Jonathan. Potpourri. Lange Erika. Tonstiick. Eilenberg Die Nachtigall und die Frosche. BehrSouvenir du Bal. Faust. Chic Quadrille la Cour. Ds la Cinna Calvalcade-Arabe. Pensee mu- sicale. Wenzel Es war zur Rosenzeit. Gavotte. Ulrich ICaisermarsch von Richard W agner. Lange Pilgerchor (Tannhaiiser). Schreiner Der lustige Student. Potpourri. Trehde. Lorelei. Volkslied. Kleffel Rumanisches Liebeslied und Kosacken-Tunz. Semler. La boite musicale. Jungmann Friihlings-Einzug. Idylle. Hanisch. Christ-Abend. Nocturne. Krug. Schweizer-Heimweh. Romance Sentimentale. Lange Lied an den Abendstern (Tann haiiser). Laybach Les Sir^nes. Caprice brillant. Simon Alpenglockchen. Salonstiick Gebauer Bold Waldteufel Rohde Bendel. Kirchner. Lange Neumann Traugott. Bold Millocker. Simon Horny De la Cinna Lange Eilenberg Huld Ivanovic Schrader. Wittkowsky Jungmann Faust. Bendel Necke Spindler Waldteufel. Lange Schreiner Persische Volkshymne. La Capricieuse. Polkade Salon La Fiancde. Valse. La Najade. Morceau de Salon. Menuet favori von Mozart. Novellette und Lied. Wellenspiel. Aus Rubezahl's Lustgarten. Gavotte. DerLiebesbrief. Bravour-Polka. Die ersten VeilcUen. Salonstiick. Der arme Jonathan. Walzer. Ich liebe Dich. Salonstiick. Soli und Haben. Qaudrille. Danse des Negres. Pensee poetique. Einzug der Gaste auf der Wartburg (Tannhauser). Ein Waldconcert. Espagiiol. Walzer. Der erste Kuss. Gavotte. Die Spieldose. Imitation. Scdne de Ballet. Aus Oesterreichs Bergen. Ton stiick. Fremd im Land. Polka Ma zurka. Wiegenlied.. Quadrille a la Cour. Fliegende Pahnen. Character- stuck. Deux Deux. Valse. Nachklange. Melodisches Ton stiick. Metamorphosen. Potpourri. Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de beperkte oplaag bij deze zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig za zijn geplaatst, verzoeken w\j bun, die lust tot deelneming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts 10 cents per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin »Die Miihleim Schwarzwald" van den zoo gevierden Componist Eilenberg voorkomt is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziek- handelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd, ge- schiedt de toezending franco per post, door C. VAN DER TOUW HOEDEN en PETTENNI AG AZ UN -ii "r*. "'-r/T' - oer ypriiiiog. ^JkM - A—. mus inns. Str>omboekdrnkkerij|: Gcbr. Vail Noortwijk, Sehiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4