S. HUMAN, HorlogesGoudenZilveren en Diamanten werken. MEUWE JAPONSTOFFEN Zwarle Fanlasie-StolFen en Cachemire. Jongens en -Einder-Pakjes Gekleurde Blouses en Tricot-Broekjes. G0RD1JHMN eo CHE-LINEN Creme en Witte Franjes. De Tweede Serie van Tom Tit's D. RIJNBENDE Co., CGBR. BEAIISAR. Ontvangen Zwarte en Gekleurde Japonstoffen, arens en Fantaisiestoffen Kamg ELEINE MANSCOSTUUMS KINDE11PAKJES P. VAN VLIET, w KATOENTJES, KORSETTEN, is de WINKEL tot 9 a iO jaar 12,40. Kamgaren en Busking Broeken. llorlog emaker Hoogstraat, E 314. /evert tegen de meest concurreerende prijzen KARPETTEN, VLOERZEILEN, LOOPERS, WASDOEKEN. Vermakelijke Natuurkunde, o M TAPIJTEN, KARPETrEN, VLOERZEIL, RAAMGARNITUUR, BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN. o o Eene groote sorteering der NIEUWSTE MODELLEN alsmede eene groote keuze NIEUWSTE COUPE. BILL1JKE PRIJZEN. eene uitgebreide keuze bekroond door de Horlogemakersver.»CHRISTIAAN llUYGENS te Amsterdam, |T Het erkendt beste en goedkoopste adres voor bet repareeren van HORMjOGKs, I'UVBJI-KS, ki^okkrx, wkk k krs, ukgvva. TKVH&, SPMBlTj tiOOZKX en andere MLKCISAXIEK EX. met bijkomende Garneering. in alle grootten. In nlle breedten. Hoogstraat, C 137. Hoogstraat, C 137. A. v Verschenen bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage lOO Kunststukjes voo]r de Huiskamer, met meer dan 140 verschillende toelichtende afbeeldngen De vei'bazende opgang, dien de eerste Serie van „La Sience Amu- sante" (in Nederland uitgegeven als„Natuurkunde in de Huiska- •W mer"), gemaakt heeft, deed ons tot de uitgave van de TWEEDE SERIE, een vervolg, besluiten. In Frankrijk zijn reeds nu meer dan twintig duizend Ex. ver- kocht. Wie zijn kinderen onderhoudend en leerzaam wil bezighouden, bun, al spelende, leeren wil; wie op eenvoudige wijze bekend wil worden met tal van in het dagelijksch leven voorkomende verschijnselenwie zich tal van kunststukjes voor het gezellig samenzijn wil eigen maken, en dat alles slechts met huishoudelijke voorwerpen, zonder eenigen omhaal van toestellen, schafie zich deze Tweede Serie aan, die nog aantrekkelijker is dan de eerste. Deze tweede Serie vormt een (link royal boekdeel op zwaar papier, van pi. m. 250 bladz. met 140 cliche's. Compleet f 1,0 Gebonden in fraaien band f2,30. Ook verkrijgbaar in afleveringen ad 30 cent per afl.ELKE APL. OP ZICHZELP COMPLEET. Verkrijgbaar in elken Boekh. en bij de ERVEN J. L. NIERSTRASZ, te 's-Hage. H Ph Eh ai 0 O O ZEIL en WOLLEN LOOPERS, MATTEN, Wollen-, Gulta-Percha- en Wasdoek-Tafelkleeden, Q 02 H HOOGSTRAAT, C 330-331. en verder vele artikelen voor het a. s. seizoen. ALSOOK: voor Heeren- en Jongeheeren-Demi-Saisons en Kostumes, welke in den kortst mogelijken tijd op maat worden vervaardigd. ■m- - a-. i r-7;. GROOTESORTEERING Broers vest. Crtu n Wilte Vitrages, Emlrassen Koordei P. VII SEE mi L 'V - V j» aV'-v'v.v.v*" -' -v; V: CO CO CO BEHANGERS. ENZ. ENZ. O CO CO CO pi p-fNr-r'/ ZQHEBHAITILS, a'-.- -jv! v': vA i 1 v "-A"- -;V Wegens Feestdagen DINSDAG en WOENSDAG gesloteii. Kamgaren en Fantasie Manscosfunms Stoom-BoekdruklcerijGebr. Vam N.ortwijk, Sekiedtm,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwsblad voor Schiedam en Omstreken | 1892 | | pagina 4